Aangepaste actieregels maken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een regel is een actie die automatisch wordt uitgevoerd in Microsoft Outlook op verzonden of ontvangen e-mailberichten. De actie is gebaseerd op voorwaarden die u opgeeft in de wizard Regels en waarschuwingen. Er zijn echter invoegtoepassingen van andere leverancier waarmee extra, aangepaste acties kunnen worden uitgevoerd in Outlook op basis van een regelvoorwaarde.

Wat is een aangepaste regel?

Bevat een aantal acties die Outlook kan uitvoeren op basis van voorwaarden die u definieert, zoals het verplaatsen van alle e-mailberichten van een bepaalde persoon in een andere map dan uw postvak in de Wizard regels en waarschuwingen in Outlook. Sommige derden bieden invoegtoepassingen waarmee aangepaste acties, zoals het nieuwe e-mailberichten automatisch af te drukken. Microsoft biedt geen deze invoegtoepassingen. Ze worden geschreven door derden ontwikkelaars als dynamic link library (dll)-bestanden die moeten worden geïnstalleerd op de computer met Outlook.

Als u wilt zoeken Outlook-invoegtoepassingen op het Web, uw webbrowser te gebruiken om te zoeken naar Outlook aangepaste acties.

De volgende instructies helpen u bij het maken van een regel waarmee een invoegtoepassing wordt uitgevoerd die een aangepaste actie uitvoert.

Opmerking : Een regel met een aangepaste actie werkt alleen op de computer waarop de invoegtoepassing is geïnstalleerd en alleen als Outlook actief is.

Een aangepaste actieregel maken

Ga als volgt te werk om een regel te maken door uw eigen voorwaarden, acties en uitzonderingen te kiezen:

 1. Klik op navigatiedeelvenster in het navigatiedeelvenster.

 2. Klik in het menu Extra op Regels en waarschuwingen.

 3. Als u de eigenaar bent van meer dan één e-mailaccount in de lijst wijzigingen toepassen op deze map , selecteert u het gewenste postvak.

 4. Klik op Nieuwe regel.

 5. Selecteer onder Beginnen met een lege regel de optie Berichten controleren als deze aankomen of Berichten controleren na het verzenden en klik daarna op Volgende.

 6. Selecteer onder Stap 1: selecteer een of meerdere voorwaarden, selecteer de voorwaarden waaraan de berichten moeten voldoen voordat de regel wordt toegepast.

 7. Klik onder Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op elke onderstreepte waarde, voer de criteria voor elke voorwaarde in en klik daarna op Volgende.

 8. Blader onder Stap 1: selecteer een of meerdere acties door de lijst met acties en schakel het selectievakje voer een aangepaste actie uit in.

 9. Klik onder Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op de onderstreepte waarde een aangepaste actie.

 10. Selecteer onder Uit te voeren actie kiezen de invoegtoepassing die u wilt uitvoeren.

  Opmerking : Als de invoegtoepassing niet wordt weergegeven, is deze niet correct geïnstalleerd voor gebruik door met Outlook. U moet dan contact opnemen met de ontwikkelaar van de invoegtoepassing voor assistentie.

 11. U kunt de waarde bij Actie wijzigen door op Wijzigen te klikken.

 12. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en klik daarna op Volgende.

 13. Selecteer onder Stap 1: selecteer een of meerdere uitzonderingen eventuele uitzonderingen op de regel en klik daarna op Volgende.

 14. Voltooi het maken van de regel door een naam voor de regel in te voeren en selecteer vervolgens eventuele andere opties van uw keuze.

  • Als u uitvoeren van deze regel op berichten die in een van uw mappen wilt zijn, selecteert u het selectievakje deze regel nu toepassen op berichten die al in 'map' .

  • Als u wilt deze regel toepassen op al uw e-mailaccounts en het postvak in dat is gekoppeld aan elk account, selecteert u het selectievakje deze regel maken voor alle accounts .

 15. Klik op Voltooien.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×