Aangepaste actieregels maken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een regel is een actie die automatisch wordt uitgevoerd in Microsoft Outlook op verzonden of ontvangen e-mailberichten. De actie is gebaseerd op voorwaarden die u opgeeft in de wizard Regels en waarschuwingen. Er zijn echter invoegtoepassingen van andere leverancier waarmee extra, aangepaste acties kunnen worden uitgevoerd in Outlook op basis van een regelvoorwaarde.

Wat is een aangepaste regel?

De wizard Regels en waarschuwingen in Outlook bevat een aantal acties die in Outlook kunnen worden uitgevoerd op basis van voorwaarden die u definieert, zoals het verplaatsen van alle e-mailberichten van een specifieke persoon naar een andere map dan uw Postvak IN. Sommige externe leveranciers bieden invoegtoepassingen die het mogelijk maken aangepaste acties, zoals het automatisch afdrukken van nieuwe e-mailberichten, uit te voeren. Microsoft biedt deze invoegtoepassingen niet. Zij zijn door externe ontwikkelaars geschreven als DLL-bestanden (Dynamic Link Library) die moeten worden geïnstalleerd op de computer waarop Outlook wordt uitgevoerd.

U kunt invoegtoepassingen voor Outlook zoeken op het web door met de webbrowser te zoeken naar aangepaste acties voor Outlook.

De volgende instructies helpen u bij het maken van een regel waarmee een invoegtoepassing wordt uitgevoerd die een aangepaste actie uitvoert.

Opmerking : Een regel met een aangepaste actie werkt alleen op de computer waarop de invoegtoepassing is geïnstalleerd en alleen als Outlook actief is.

Een aangepaste actieregel maken

Wanneer u een regel wilt maken waarbij u zelf de voorwaarden, acties en uitzonderingen wilt opgeven, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op navigatiedeelvenster in het navigatiedeelvenster.

 2. Klik in het menu Extra op Regels en waarschuwingen.

 3. Als u over meer dan een e-mailaccount beschikt, selecteert u in de lijst Wijzigingen op deze map toepassen het Postvak IN van uw keuze.

 4. Klik op Nieuwe regel.

 5. Selecteer onder Beginnen met een lege regel de optie Berichten controleren als deze aankomen of Berichten controleren na het verzenden en klik vervolgens op Volgende.

 6. Selecteer onder Stap 1: selecteer een of meerdere voorwaarden, selecteer de voorwaarden waaraan de berichten moeten voldoen voordat de regel wordt toegepast.

 7. Klik onder Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op elke onderstreepte waarde, voer de criteria voor elke voorwaarde in en klik daarna op Volgende.

 8. Blader onder Stap 1: selecteer een of meerdere acties door de lijst met acties en schakel het selectievakje voer een aangepaste actie uit in.

 9. Klik onder Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op de onderstreepte waarde een aangepaste actie.

 10. Selecteer onder Uit te voeren actie kiezen de invoegtoepassing die u wilt uitvoeren.

  Opmerking : Als de invoegtoepassing niet wordt weergegeven, is deze niet correct geïnstalleerd voor gebruik door met Outlook. U moet dan contact opnemen met de ontwikkelaar van de invoegtoepassing voor assistentie.

 11. U kunt de waarde bij Actie wijzigen door op Wijzigen te klikken.

 12. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en klik daarna op Volgende.

 13. Selecteer onder Stap 1: selecteer een of meerdere uitzonderingen eventuele uitzonderingen op de regel en klik daarna op Volgende.

 14. Voer een naam in voor de regel en selecteer eventueel overige opties om de regel te voltooien.

  • Als u uitvoeren van deze regel op berichten die in een van uw mappen wilt zijn, selecteert u het selectievakje deze regel nu toepassen op berichten die al in 'map' .

  • Als u deze regel wilt toepassen op al uw e-mailaccounts en op het Postvak IN dat aan elke account is gekoppeld, schakelt u het selectievakje Deze regel maken voor alle accounts in.

 15. Klik op Voltooien.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×