Aan de slag met Power Query

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: Power Query heet Ophalen en transformeren in Excel 2016. De informatie hier is van toepassing op beide. Zie Ophalen en transformeren in Excel 2016 voor meer informatie.

Belangrijk: Kennisgeving van afschaffing van gegevens catalogus
De mogelijkheden van gegevens catalogus in Excel en Power query werken niet op 4e maart 2019. Gebruikers kunnen inhoud die al naar de gegevens catalogus is gepubliceerd, gebruiken tot die datum. Vanaf 3 december 2018 kunnen gebruikers echter geen nieuwe of bijgewerkte query's in de gegevens catalogus publiceren (delen). Vanaf 1 augustus 2018 worden nieuwe klanten (tenants) niet meer gebruikt om deze functie te gebruiken. Het is raadzaam om uw gedeelde query's te downloaden, zodat u deze buiten de gegevens catalogus kunt blijven gebruiken dan 4e maart 2019. U kunt de volledige definitie van uw query's downloaden via het taak venster mijn gegevens catalogus query's met behulp van de optie openen voor elk van de query's.

Met Power query kunt u zoeken naar gegevens bronnen, verbindingen maken en deze gegevens vorm geven (bijvoorbeeld een kolom verwijderen, een gegevens type wijzigen of tabellen samen voegen) op een manier die aan uw behoeften voldoet. Wanneer u de gegevens hebt gevormd, kunt u uw bevindingen delen of uw query gebruiken om rapporten te maken.

Power Query common steps

Deze stappen vinden vaak plaats in de volgende volgorde:

  • Verbinding maken: maak verbinding met gegevens in de cloud of een service of lokale gegevens

  • Transformeren: structureer de gegevens zo dat deze aansluiten op uw behoeften. De oorspronkelijke bron blijft ongewijzigd

  • Combineren: maak een gegevensmodel van meerdere gegevensbronnen en krijg een uniek inzicht in de gegevens

  • Delen: wanneer de query is voltooid, kunt u deze opslaan, delen of gebruiken voor rapporten

In Power Query wordt elke stap vastgelegd die u uitvoert en kunt u de gewenste wijzigingen aanbrengen in deze stappen. Daarnaast kunt u de volgorde ongedaan maken, opnieuw uitvoeren en wijzigen en elke gewenste stap wijzigen, zodat u de verbonden gegevens kunt weergeven zoals u dat wilt.

Met Power Query kunt u query's maken die zo eenvoudig of complex zijn als nodig is. En omdat voor Power Query de M-taal wordt gebruikt voor het vastleggen en uitvoeren van stappen, kunt u zelf query's maken (of deze handmatig aanpassen) om optimaal gebruik te maken van de kracht en flexibiliteit van gegevensscripts.

U kunt Power Query openen vanaf het Power Query-lint in Excel.

Power Query ribbon

Belangrijk: Als u Excel 2013 of een eerdere versie van Excel gebruikt, moet u mogelijk Power query inschakelen in Excel. U kunt ook de meest recente versie van Power query voor Excel downloaden en installeren, zodat deze automatisch wordt ingeschakeld.

Verbinding maken

Met Power Query kunt u verbinding maken met één gegevensbron, zoals een Excel-werkmap, of met meerdere databases, feeds of services die zijn verspreid over de cloud. In Power Query kunt u vervolgens al deze bronnen samenvoegen in uw eigen unieke combinaties en tot nieuwe inzichten komen.

U maakt verbinding met gegevensbronnen vanaf het Power Query-lint in de sectie Externe gegevens ophalen. Gegevensbronnen bevatten gegevens van het web, bestanden, databases, Azure, andere bronnen of zelfs tabellen in een Excel-werkmap.

Power Query ribbon

In de volgende korte video ziet u de diverse typen gegevensbronnen waarmee Power Query verbinding kan maken. Er worden voortdurend nieuwe gegevensverbindingen toegevoegd, dus zorg ervoor dat u altijd de meest recente versie van Power Query hebt.

Power Query - connect to data movie

Wanneer u verbinding maakt met een gegevens bron, wordt een voorbeeld venster weer gegeven. Klik op laden als u direct met de gegevens in Excel wilt werken. Als u echter trans formaties wilt Toep assen of de gegevens vooraf wilt vormen, klikt u op bewerken. In Power query wordt vervolgens de query editorgestart: een speciaal venster waarin uw gegevens verbindingen en trans formaties worden vergemakkelijkt en worden weer gegeven. In de volgende sectie, Transform, vindt u meer informatie over de query editor.

Meer informatie over Verbinding maken:

Transformeren

Met Power Query kunt u de gegevens van uw verbindingen transformeren, zodat u deze beter kunt analyseren. Het transformeren van gegevens houdt in dat u de gegevens enigszins aanpast aan uw behoeften. U kunt bijvoorbeeld een kolom verwijderen, een gegevenstype wijzigen of tabellen samenvoegen: dit zijn allemaal gegevenstransformaties. Wanneer u gegevens transformeert, worden deze in de gewenste vorm gegoten, zodat u deze beter kunt analyseren. Het proces van het toepassen van transformaties op een of meer gegevenssets wordt vaak data shaping genoemd.

In Power Query wordt een speciaal venster, ook wel Queryeditor genoemd, gebruikt om gegevenstransformaties te vergemakkelijken en weer te geven. U kunt Queryeditor openen door Editor starten te selecteren vanaf het Power Query-lint.

PQ Launch Editor

De Queryeditor wordt ook geopend wanneer u verbinding maakt met een gegevensbron, een nieuwe query maakt of een bestaande query laadt.

Queryeditor

In Power Query worden alle gegevensbewerkingen bijgehouden. In Queryeditor wordt elke transformatie of stap die u toepast op de gegevens, vastgelegd en gelabeld. Ongeacht of het bij de transformatie gaat om het maken van verbinding (een gegevensbron), het verwijderen van een kolom, een samenvoeging of het wijzigen van een gegevenstype, in Queryeditor wordt elke bewerking bijgehouden in de sectie TOEGEPASTE STAPPEN van het deelvenster Queryinstellingen.

Query Editor - Query Settings

De transformaties die u op uw gegevensverbindingen toepast, vormen gezamenlijk de query.

Het is belangrijk om te weten dat met Power Query de oorspronkelijke brongegevens niet worden gewijzigd. In plaats daarvan wordt in Power Query elke stap vastgelegd die u uitvoert bij het maken van verbinding of het transformeren van gegevens. Wanneer u klaar ben met het structureren van de gegevens, wordt er een momentopname gemaakt van de verfijnde gegevensset en in Excel gezet.

Er zijn heel veel transformaties die u op gegevens kunt toepassen. U kunt ook uw eigen transformaties schrijven met de M-taal (waarmee in Power Query stappen worden vastgelegd op de achtergrond) in de Geavanceerde editor van Queryeditor. U kunt de Geavanceerde editor openen vanaf het lint Transformeren van Queryeditor. In de Geavanceerde editor kunt u de stappen in de M-taal wijzigen die zijn gekoppeld aan de bestaande query. U kunt ook nieuwe query's maken vanuit de Geavanceerde editor.

Query Editor - Advanced Editor

Meer informatie over Transformeren:

Delen

Wanneer u een Excel-werkmap opslaat die een query bevat, wordt de query automatisch ook opgeslagen. U kunt alle query's in een Excel-werkmap bekijken door Deelvenster weergeven te selecteren in de sectie Werkmapquery's van het Power Query-lint.

Show Pane

Het deelvenster Werkmapquery's bevat alle query's in de werkmap.

Workbook Queries

Maar dat is niet alles. Met Power Query en de gegevenscatalogus kunt u uw query's delen met iedereen in uw organisatie. U kunt ook een query maken die u vaak gebruikt, deze in meerdere werkmappen gebruiken en uzelf een hoop werk besparen. In plaats van Excel‐werkmappen op te slaan en via e‐mail te verzenden ﴾en te proberen bij te houden welke versie de oorspronkelijke versie is, wat er is gewijzigd en of de gegevens mogelijk verouderd zijn﴿, slaat u een query op in de gegevenscatalogus, zodat u niet meer zit opgescheept met talloze niet‐bijgehouden werkmapversies. Klik met de rechtermuisknop op een query in het deelvenster Werkmapquery’s om een menu met diverse opties weer te geven, waaronder Verzenden naar gegevenscatalogus.

Verzenden naar gegevenscatalogus

Kijk ook naar de andere opties in het snelmenu. U kunt een query dupliceren, zodat u bepaalde elementen (of alle elementen) van een query kunt wijzigen zonder de oorspronkelijke query te wijzigen. Dit is hetzelfde idee als het maken van een querysjabloon die u vervolgens kunt wijzigen om aangepaste gegevenssets te maken, zoals een gegevensset voor de detailhandel, een andere set voor de groothandel en nog een voor de voorraad, waarbij alle gegevenssets zijn gebaseerd op dezelfde gegevensverbindingen.

U kunt query’s ook Samenvoegen of Toevoegen om deze te gebruiken als herbruikbare bouwstenen.

Met Power Query kunt u creatief aan de slag met uw gegevens, de verbindingen en uw transformaties, waarna u uw werk kunt delen met anderen (of met uzelf, wanneer u een ander apparaat gebruikt).

In de gegevenscatalogus ziet u ook eenvoudig al uw gedeelde query's.

Show Data Catalog Queries

Het deelvenster Mijn query's voor de gegevenscatalogus wordt geopend, met alle query's die u hebt gedeeld. En van hieruit kunt u ervoor kiezen een query te laden, te bewerken of anderszins te gebruiken in de werkmap waarin u op dat moment werkt.

My Data Catalog Queries pane

Wanneer de query klaar is, kunt u hiermee rapporten maken in Excel, in Power View of in Power BI. Bekijk het volgende gedeelte voor meer informatie over rapportbronnen waarmee u optimaal gebruik kunt maken van de gegevens die u in Power Query hebt gestructureerd op basis van uw behoeften.

Lees meer over Opslaan, delen, rapporten:

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In mei 2018 is een Europese veiligheids wetgeving, de algemene verordening voor gegevens bescherming (AVG), van kracht. In de AVG worden nieuwe regels opgelegd voor bedrijven, overheids instanties, niet-winstgevendheid en andere organisaties die goederen en diensten aanbieden aan personen in de Europese Unie (EU) of die gegevens verzamelen en analyseren die zijn gekoppeld aan EU-inwoners. De AVG is van toepassing, waar u zich ook bevindt.

Zie een gedeelde query weer geven en bijwerken (Power query)voor meer informatie over uw privacy-opties voor het bijwerken, verwijderen of exporteren van persoonlijke gegevens uit Power query-werkmappen.

U kunt ook query instellingen kopiëren uit het dialoog venster query definitie bewerken in Power query. U kunt de mashup downloaden door erop te dubbel klikken in het taak venster query's van mijn gegevens catalogus in Excel. Alle query's worden vervolgens geladen in de Excel-werkmap. Als u afzonderlijke query's wilt zien, opent u de query editor en bladert u elke stap afzonderlijk, of gaat u naar het tabblad beeld en opent u de Geavanceerde editor.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×