Aan de slag met PerformancePoint Dashboard Designer

PerformancePoint Dashboard Designer is een bureaubladtoepassing waarmee u dashboards, scorecards en rapporten kunt maken en op een SharePoint-site kunt publiceren. Dashboard Designer is een onderdeel van PerformancePoint Services in Microsoft SharePoint Server 2010.

Dashboard Designer is beschikbaar voor organisaties die werken met de Enterprise-versie van Microsoft SharePoint Server 2010 en als onderdeel daarvan PerformancePoint Services willen implementeren.

Dashboard Designer helpt u bij het samenstellen van een dashboard waarin een eenduidig, consistent en inzichtelijk beeld van uw bedrijf wordt geschetst. Met dit hulpprogramma kunt u bedrijfsinformatie beschikbaar stellen aan mensen in uw organisatie zodat zij onderbouwde zakelijke beslissingen kunnen nemen. Met Dashboard Designer kunt u rapporten en scorecards maken waarin belangrijke metrische gegevens en KPI's zijn opgenomen zodat u de prestaties in uw organisatie in kaart kunt brengen en kunt bijhouden.

Het is niet moeilijk om aan de slag te gaan met Dashboard Designer. Volg de koppelingen in dit artikel voor algemene informatie die u nodig hebt om met Dashboard Designer te werken.

Beginselen van Dashboard Designer

Als u al eerder met Dashboard Designer hebt gewerkt, leest u eerst het artikel Nieuwe functies in PerformancePoint Dashboard Designer. Hebt u nog nooit met Dashboard Designer gewerkt, dan leest u het artikel Kennismaken met PerformancePoint Dashboard Designer.

Voordat u een dashboard maakt, moet u bedenken wie de inhoud ervan gaat bekijken en gebruiken en moet u weten hoe u de juiste machtigingen toewijst aan de mensen voor wie de dashboard is bedoeld. Zodra u dat hebt gedaan, bent u klaar om een basisdashboard te maken.

De volgende tabel bevat koppelingen naar artikelen met handige informatie over het maken van dashboards in Dashboard Designer.

Artikel

Beschrijving

Nieuwe functies in PerformancePoint Dashboard Designer

Dashboard Designer is nu in veel hogere mate geïntegreerd met SharePoint Server en biedt krachtiger KPI's, nieuwe en verbeterde rapporttypen en tal van andere nieuwe functies waarmee u eenvoudiger dan ooit PerformancePoint-dashboards kunt maken en gebruiken.

In dit artikel leest u over de nieuwe en verbeterde KPI's, scorecards, rapporten en filters en de uitbreiding van de Time Intelligence-functie. Ook wordt beschreven hoe het lint en de werkruimte zijn gestroomlijnd.

Kennismaken met PerformancePoint Dashboard Designer

In dit artikel leest u hoe u Dashboard Designer opent, hoe u met de verschillende opdrachten op het lint werkt, hoe de werkruimtebrowser en het middelste deelvenster van de werkruimte zijn opgebouwd en hoe het deelvenster Details werkt.

U leert hoe u moet werken met de diverse tabbladen die dynamisch worden weergegeven, afhankelijk van de items die u in de werkruimtebrowser opent of in een dashboard maakt.

Sneltoetsen voor Dashboard Designer

In dit artikel leest u welke sneltoetsen in Dashboard Designer beschikbaar zijn en hoe u deze gebruikt.

Opmerking : Sommige acties in Dashboard Designer kunt u alleen met de muis uitvoeren.

Informatie over gebruikersmachtigingen voor PerformancePoint Services

In dit artikel wordt beschreven welke gebruikersmachtigingen voor Dashboard Designer zijn vereist en hoe u deze toewijst of wijzigt.

Verder vindt u hier informatie over aanvullende machtigingen die mogelijk zijn vereist voor gebruikers die dashboards maken, zoals machtigingen in SQL Server Analysis Services of SQL Server Reporting Services, en over machtigingen voor gegevens die op servers zijn opgeslagen.

Een PerformancePoint-basisdashboard maken

In dit artikel leest u hoe u op basis van één gegevensbron een basisdashboard maakt dat een analytisch raster, een scorecard en een filter bevat.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×