ALS, functie

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

De functie ALS is een van de meest gebruikte functies in Excel, waarmee u logische vergelijkingen kunt maken tussen een waarde en wat u zou verwachten. In de meest eenvoudige vorm staat de functie ALS voor het volgende:

 • ALS(iets waar is, doe dan iets, doe anders iets anders)

Een ALS-instructie kan dus twee resultaten hebben. Het eerste resultaat is als de vergelijking Waar is, het tweede is als de vergelijking Onwaar is.

Als u direct wilt doorgaan met het werken met meerdere ALS-instructies, raadpleegt u: Advanced IF functions - Working with nested formulas and avoiding pitfalls (Geavanceerde ALS-functies: werken met geneste formules en het vermijden van valstrikken).

Gebruik de functie ALS, een van de logische functies, om één waarde te retourneren als een voorwaarde waar is en een andere waarde als de voorwaarde onwaar is.

Syntaxis

ALS(logische_test;waarde_als_waar;[waarde_als_onwaar])

Bijvoorbeeld:

 • =ALS(A2>B2;"Budget overschreden";"OK")

 • =ALS(A2=B2;B4-A4,"")

Naam argument

Beschrijving

logische_test    (vereist)

De voorwaarde die u wilt testen.

waarde_als_waar    (vereist)

De waarde die u als resultaat wilt hebben als het resultaat van logische_test WAAR is.

waarde_als_onwaar    (optioneel)

De waarde die u als resultaat wilt hebben als het resultaat van logische_test ONWAAR is.

Eenvoudige voorbeelden van ALS

Cel D2 bevat de formule =ALS(C2="Ja";1;2)
 • =ALS(C2="Ja";1;2)

Cel D2 in het bovenstaande voorbeeld betekent: ALS(C2 = Ja, retourneer dan 1; retourneer anders 2)

Cel D2 bevat de formule =ALS(C2=1,"JA","NEE")
 • =ALS(C2=1;"Ja";"Nee")

De formule in cel D2 in dit voorbeeld betekent: ALS(C2 = 1, retourneer dan Ja; retourneer anders Nee)

Zoals u ziet, kan de ALS-functie worden gebruikt om zowel tekst als waarden te evalueren. De functie kan ook worden gebruikt voor het evalueren van fouten. U kunt niet alleen controleren of iets gelijk is aan iets anders en één resultaat retourneren. Afhankelijk van uw criteria kunt u ook wiskundige operatoren gebruiken en aanvullende berekeningen uitvoeren. U kunt ook meerdere ALS-functies nesten om meerdere vergelijkingen uit te voeren.

Opmerking : Als u tekst wilt gebruiken in formules, moet u de tekst tussen aanhalingstekens plaatsen (bijvoorbeeld "Tekst"). De enige uitzonderingen daarop zijn WAAR en ONWAAR. Deze worden automatisch door Excel begrepen.

Aan de slag

Als u een ALS-instructie wilt schrijven, kunt u het beste beginnen door na te denken over wat u wilt bereiken. Wat wilt u vergelijken? Het schrijven van een ALS-instructie is vaak net zo eenvoudig als wanneer u erover nadenkt: 'wat moet er gebeuren als aan deze voorwaarde wordt voldaan en wat moet er gebeuren als dat niet zo is?' U moet er altijd voor zorgen dat uw stappen een logische volgorde hebben, anders levert uw formule niet het gewenste resultaat op. Dit is vooral belangrijk bij het maken van complexe (geneste) ALS-instructies.

Voorbeelden van ALS

De formule in cel D2 is =ALS(C2>B2;"Budget overschreden";"Binnen budget")
 • =ALS(C2>B2;"Budget overschreden";"Binnen budget")

De ALS-functie in D2 in het bovenstaande voorbeeld betekent ALS(C2 groter is dan B2, retourneer dan "Budget overschreden"; retourneer anders "Binnen budget")

De formule in cel E2 is =ALS(C2>B2;C2-B2;"")
 • =ALS(C2>B2;C2-B2;0)

In plaats van een tekstresultaat, gaan we in de bovenstaande afbeelding een wiskundige berekening retourneren. De formule in E2 betekent dus ALS(werkelijk groter is dan gebudgetteerd, trek dan het gebudgetteerde bedrag van het werkelijke bedrag af; retourneer anders niets).

De formule in cel F7 is ALS(E7="Ja";F5*0,0825,0)
 • =ALS(E7="Ja";F5*0,21;0)

De formule in F7 in dit voorbeeld betekent ALS(E7="Ja", bereken dan het totaalbedrag in F5 * 21%, anders hoeft er geen btw te worden betaald; retourneer dus 0)

Aanbevolen procedures: constanten

In het laatste voorbeeld zijn zowel "Ja" als het btw-tarief (0,21) rechtstreeks in de formule ingevoerd. In het algemeen geldt dat letterlijke constanten (waarden die mogelijk van tijd tot tijd moeten worden gewijzigd) beter niet rechtstreeks in formules kunnen worden ingevoerd, omdat ze dan in de toekomst wellicht lastig zijn te vinden en te wijzigen. Het is veel beter om constanten in een eigen cel te plaatsen, waar ze goed zichtbaar zijn en gemakkelijk kunnen worden gevonden en gewijzigd. In dit geval is het geen probleem, omdat er slechts één ALS-functie is en het btw-tarief zelden wordt gewijzigd. Zelfs als dat gebeurt, kan dit eenvoudig in de formule worden gewijzigd.

Rekenkundige operators

Als u meer informatie over de verschillende operatoren in formules wilt, kunt u (< kleiner dan, > groter is dan = gelijk aan, <> niet gelijk aan, enz.), Zie dit artikel: berekening operators en de prioriteit van regels.

ALS gebruiken om te controleren of een cel leeg is

Soms moet u controleren of een cel leeg is, in het algemeen omdat u niet wilt dat een formule een resultaat weergeeft zonder invoer.

De formule in cel E2 is =ALS(D2=1;"Ja";ALS(D2=2;"Nee";"Misschien"))

In dit geval gebruiken we als met de functie ISLEEG :

 • =ALS(ISLEEG (D2);"Leeg";"Niet leeg")

Wat betekent als (D2 leeg is, retourneer dan 'Leeg'; retourneer anders 'Niet leeg'). U kunt even gemakkelijk uw eigen formule gebruiken voor de 'Niet leeg'-voorwaarde. In het volgende voorbeeld gebruiken we "" in plaats van ISLEEG. De "" betekent in feite 'niets'.

Controleren of een cel leeg is – De formule in cel E2 is =ALS(ISLEEG (D2);"Leeg";"Niet leeg")
 • =ALS(D3="";"Leeg";"Niet leeg")

Deze formule betekent als (D3 niets bevat, retourneer dan 'Leeg', en anders 'Niet leeg'). Hier volgt een voorbeeld van een eenvoudige manier om "" te gebruiken om te voorkomen dat een formule wordt berekend als een afhankelijke cel leeg is:

 • =ALS(D3="";"";UwFormule())

  A (D3 leeg is, retourneer dan niets; bereken anders uw formule).

Voorbeeld van geneste ALS

Terwijl een eenvoudige ALS-functie slechts twee resultaten oplevert (Waar of Onwaar), kunnen geneste ALS-functies maar liefst 3 tot 64 resultaten geven.

Gebruik "" om te controleren op een lege cel – De formule in cel E3 is =ALS(D3="";"Leeg";"Niet leeg")
 • =ALS(D2=1;"Ja";ALS(D2=2;"Nee";"Misschien"))

In de bovenstaande afbeelding is de formule in E2 zegt: als (D2 gelijk is aan 1 Ga vervolgens terug "Ja", anders als (D2 is gelijk aan 2 en afzender "geen", anders retourneren "Negeren")). Houd er rekening mee dat er twee vierkante haakjes aan het einde van de formule. Die zijn vereist voor het voltooien van beide van de als-functies en als u probeert te voert u de formule zonder beide van de haakjes sluiten, Excel probeert te corrigeren voor u.

Waarschuwing

Hoewel u in Excel wel 64 verschillende ALS-functies kunt nesten, is dit beslist niet aan te raden. Waarom?

 • Het kost veel denkwerk om meerdere ALS-instructies correct uit te werken en ervoor te zorgen dat de logica ervan via elke voorwaarde helemaal tot het eind correct kan worden berekend. Als u de ALS-instructies niet 100% nauwkeurig nest, kan een formule 75% van de tijd werken, maar 25% van de tijd onverwachte resultaten geven. Helaas is de kans klein dat u die 25% ontdekt.

 • Meerdere ALS-instructies kunnen zeer lastig te onderhouden zijn, vooral wanneer u enige tijd later probeert te achterhalen wat u (of nog erger: iemand anders) probeerde te doen.

 • Meerdere IF-instructies vereisen meerdere openen en sluiten haakjes (), die moeilijk te beheren afhankelijk van hoe complexe verandert in een formule kan zijn.

Algemene problemen

Probleem

Wat is er fout gegaan

0 (nul) in cel

Er bestaat geen argument voor een van de argumenten waarde_als_waar of waarde_als_onwaar. Als u de juiste waarde wilt retourneren, voegt u argumenttekst toe aan de twee argumenten of voegt u WAAR of ONWAAR toe aan het argument.

#NAAM? in cel

Dit betekent meestal dat de formule onjuist is gespeld.

Hebt u een vraag over een bepaalde functie?

Bericht een vraag in het Excel-community-forum

Help ons Excel verbeteren

Hebt u suggesties voor het verbeteren van de volgende versie van Excel? Als dat het geval is, kijk dan eens naar de onderwerpen op Excel User Voice. (Engelstalig)

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Zie ook

Bekijk een video over het gebruik van de ALS-functie

ALS.VOORWAARDEN, functie (Office 365, Excel 2016 en nieuwer)

Geavanceerde ALS-functies: werken met geneste formules en het vermijden van valstrikken

Trainingsvideo's: Geavanceerde ALS-functies

De functie AANTAL.ALS telt waarden op basis van één criterium

De functie AANTALLEN.ALS telt waarden op basis van meerdere criteria

De functie SOM.ALS telt waarden op basis van één criterium bij elkaar op

De functie SOMMEN.ALS telt waarden op basis van meerdere criteria bij elkaar op

EN, functie

OF, functie

VERT.ZOEKEN, functie

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Veelvoorkomende fouten in formules corrigeren met foutcontrole

Logische functies

Excel-functies (alfabetisch)

Excel-functies (per categorie)

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×