2007-hulpmiddel Vergaderingen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Met het 2007-hulpmiddel Vergaderingen kunt u vergaderingen organiseren, houden en vastleggen.

Wat wilt u doen?

Een nieuwe vergadering maken

Navigeren tussen vergaderingen in

Een vergaderagenda maken

Deelnemers aan een vergadering beheren

Actie-items maken

Opname notulen

Werken met bestandsbijlagen

Bijlagen toevoegen

Bijlagen openen

Bijlagen opslaan

Bijlagen verwijderen

Machtigingen voor het hulpmiddel vergaderingen wijzigen

Sneltoetsen te gebruiken

Een nieuwe vergadering maken

Gewoonlijk kunnen alle werkruimteleden behalve gasten een nieuwe vergadering maken.

 1. Klik op het tabblad Start op Nieuwe vergadering om de wizard Vergadering te openen.

 2. Voer een onderwerp en de begin- en eindtijden voor de vergadering in.

 3. Voer eventueel de vergaderlocatie en aanvullende informatie over de vergadering in.

 4. Klik op OK om de vergadering te maken.

De informatie die u hebt ingevoerd in de wizard Vergadering, wordt weergegeven op het tabblad Profiel voor de vergadering. Als u deze informatie wilt bewerken, klikt u op Bewerken, brengt u uw wijzigingen aan en klikt u op Opslaan en sluiten.

Nadat u de vergadering hebt gemaakt, kunt u deelnemers aan de vergadering toevoegen en andere activiteiten starten, zoals het opstellen van de agenda.

Naar boven

Navigeren tussen vergaderingen in een 2010-agenda

 • Klik op Selecteert het datumbereik dat wordt weergegeven en selecteer de periode die u wilt weergeven (bijvoorbeeld dag, Week en maand).

 • Klik op de pijlen vorige/volgende om naar de vorige of volgende vergaderingsdatum te gaan, afhankelijk van de huidige selectie voor het datumbereik. Als uw huidige periode bijvoorbeeld Per week is, klikt u op de pijlen om naar de vorige of volgende week te gaan.

Naar boven

Een vergaderagenda maken

Met standaardmachtigingen kan elke deelnemer aan de vergadering met de rol van deelnemer of hoger agendapunten toevoegen, bewerken of verplaatsen. Alleen de maker van de vergadering en de werkruimtemanagers kunnen agendapunten verwijderen.

Ga als volgt te werk om een agendapunt toe te voegen:

 1. Klik op het tabblad Agenda en klik op Nieuw agendapunt...

 2. Vul het formulier Nieuw agendapunt in en klik op OK.

Als u een agendapunt wilt bewerken, selecteert u het en klikt u op Bewerken. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op Opslaan en sluiten.

Als u wilt een agendapunt uit de lijst met onderwerpen verplaatsen, selecteert u deze en klikt u op pictogram omhoog of pictogram Omlaag .

Als u een agendapunt wilt verwijderen, selecteert u het en drukt u op Delete.

Naar boven

Deelnemers aan de vergadering beheren

Met standaardmachtigingen kan elke deelnemer met de rol van deelnemer of hoger het tabblad Deelnemers voor een vergadering bewerken.

 1. Klik op het tabblad Deelnemers en klik indien nodig op Bewerken om het veld Deelnemers te openen.

 2. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op Opslaan en sluiten.

Naar boven

Actiepunten maken

Met standaardmachtigingen kan elke deelnemer aan de vergadering met de rol van deelnemer of hoger actiepunten toevoegen, bewerken of verplaatsen. Alleen de maker van de vergadering en de werkruimtemanagers kunnen actiepunten verwijderen. Ga als volgt te werk om een actiepunt toe te voegen:

 1. Klik op het tabblad Acties en klik op Nieuw actiepunt.

 2. Vul het formulier Nieuw actiepunt in en klik op OK.

Als u actiepunten wilt sorteren, klikt u op de kolomkoppen. U kunt bijvoorbeeld op de kolomkop 'Prioriteit' klikken om alle actiepunten te sorteren op prioriteit.

Als u een actiepunt wilt bewerken, selecteert u het en klikt u op Bewerken. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op Opslaan en sluiten.

Als u een actiepunt wilt verwijderen, selecteert u het en drukt u op Delete.

Naar boven

Vergadernotulen vastleggen

Met standaardmachtigingen kan elke deelnemer met de rol van deelnemer of hoger de vergadernotulen bewerken. Ga als volgt te werk om de notulen van een vergadering te bewerken:

 1. Selecteer het tabblad Notulen en klik indien nodig op Bewerken om het tekstgebied te openen voor bewerken.

 2. Typ in het tekstgebied. U kunt desgewenst op Agenda invoegen klikken om de huidige vergaderagenda in te voegen in het tekstgebied.

 3. Selecteer een optie voor het opslaan of verwijderen van uw werk.

  • Klik op Opslaan om uw huidige bewerkingen op te slaan en het tekstgebied open te laten om verder te typen.

  • Klik op Opslaan en sluiten om uw wijzigingen op te slaan en de modus Notulen bewerken te verlaten.

  • Klik op Annuleren om alle wijzigingen te verwijderen die u hebt aangebracht nadat u de notulen voor het laatst had opgeslagen.

Naar boven

Werken met bestandsbijlagen

Het vergaderprofiel, de agendapunten en de actiepunten kunnen ook bestandsbijlagen bevatten. Gewoonlijk kunnen alleen de maker van de vergadering en werkruimtemanagers bestandsbijlagen toevoegen of verwijderen.

Bijlagen toevoegen

 1. Selecteer het vergaderprofiel, een agendapunt of een actiepunt en klik op Bewerken.

 2. Klik op het vervolgkeuzemenu Bijlagen en selecteer Toevoegen.

 3. Selecteer de bestanden die u wilt bijvoegen en klik op Openen.

 4. Sla uw wijzigingen op.

Bijlagen openen

 1. Klik op de vervolgkeuzelijst Bijlagen.

 2. Selecteer de bijlage die u wilt openen.

  De bijlage wordt geopend in een toepassing die deze ondersteunt, als deze op de computer is geïnstalleerd. Als de benodigde toepassing niet op de computer is geïnstalleerd, wordt een Windows-dialoogvenster Openen met weergegeven met andere opties.

Bijlagen opslaan

 1. Klik op het vervolgkeuzemenu Bijlagen en selecteer Alles opslaan....

 2. Selecteer de schijflocatie waar u de bijlagen wilt opslaan en klik op OK.

Bijlagen verwijderen

 1. Selecteer de vergaderfunctie (profiel, agendapunt of actiepunt) die de bijlage bevat die u wilt verwijderen en klik op Bewerken.

 2. Klik op de vervolgkeuzelijst Bijlagen en selecteer Verwijderen.

 3. Selecteer de bijlagen die u wilt verwijderen.

 4. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Naar boven

Machtigingen voor het hulpmiddel Vergaderingen wijzigen

Als u de machtigingen wilt weergeven die momenteel zijn toegewezen aan rollen van leden, klikt u op het tabblad Werkruimte op Eigenschappen en klikt u op het tabblad Machtigingen.

Standaard hebben alle leden behalve gasten de machtiging voor het maken of bewerken van vergaderingen, en voor het verwijderen van vergaderingen die ze zelf hebben gemaakt. Managers hebben alle beschikbare machtigingen.

Naar boven

Sneltoetsen gebruiken

In de volgende tabel worden sneltoetsen voor het hulpmiddel Vergadering weergegeven. Welke sneltoetsen beschikbaar zijn, is afhankelijk van de modus waarin u het hulpmiddel gebruikt.

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een nieuwe vergadering maken

Ctrl+N

Een nieuw agendapunt maken

Ctrl+T

Een nieuw actiepunt maken

Ctrl+M

Alle vergaderingen weergeven

Ctrl+L

Alleen vergaderingen van vandaag weergeven

Ctrl+D

De vergaderingen van de huidige week weergeven

Ctrl+W

De vergaderingen van de huidige maand weergeven

Ctrl+O

De vergaderingen van het huidige jaar weergeven

Ctrl+R

Een agendapunt kopiëren als koppeling

Ctrl+I

Een actiepunt kopiëren als koppeling

Ctrl+K

Een vergadering kopiëren als koppeling

Ctrl+E

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×