2007-hulpmiddel Agenda

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met het 2007-hulpmiddel Agenda kunt u belangrijke datums markeren en schema's voor samenwerking met andere leden van een werkruimte maken.

Wat wilt u doen?

Toevoegen of verwijderen van afspraken

Afspraken weergeven

Navigeren in de agenda

Koppelingen naar specifieke afspraken maken

De agendaweergave wijzigen

Afspraken importeren en exporteren

Afspraken afdrukken

Wijzigen van Agendamachtigingen

Afspraken toevoegen of verwijderen

U voegt als volgt een afspraak toe:

 1. Klik op het tabblad Start op Nieuwe afspraak.

 2. Voer het onderwerp van de afspraak in.

 3. Voer de begin- en einddatums en -tijden in voor de afspraak. Als de afspraak de gehele dag duurt, klikt u op Duurt hele dag.

  Details

  Voer de datum in met de notatie DD/MM/JJ of klik op het pictogram Agenda en selecteer een datum.

  Voer de begin- en eindtijd in of klik op de pijl om de begin- en eindtijden te selecteren.

  De Agenda maakt als volgt aanpassingen voor de tijdzones: aangenomen wordt dat de afspraak plaatsvindt in de tijdzone van de datum- en tijdinstellingen van uw computer. Bij leden van wie de computers zijn ingesteld op verschillende tijdzones, wordt de tijd van de afspraak automatisch aangepast aan hun tijdzone.

  Als u bijvoorbeeld in Atlanta in de V.S. verblijft en een afspraak plant om 8 uur 's ochtends, ziet een lid in Parijs dat de afspraak is gepland om 14.00 uur (afhankelijk van de regionale instellingen van de tijdzone).

 4. Desgewenst voert u nadere bijzonderheden in over de afspraak.

 5. Klik op OK.

Tip: U kunt afspraken maken met gebruik van vooraf geselecteerde datums of tijden. Sleep langs het bereik van de gewenste datums of tijden en klik vervolgens op Nieuwe afspraak.

Als u een geselecteerde afspraak in de Agenda wilt verwijderen, drukt u op de toets DELETE.

Naar boven

Afspraken weergeven

In de Agenda wordt zoveel van de afspraak weergegeven als in de datumcel past. U ziet meer of minder van de afspraak afhankelijk van de gebruikte weergave. Als u de weergave Dag gebruikt, ziet u bijvoorbeeld alle informatie over de afspraak, terwijl u in de weergave Maand slechts een paar woorden ziet.

In alle weergaven kunt u een afspraak aanwijzen zodat er een tekstvenster wordt weergegeven met de volledige datum en gegevens van de afspraak.

Pop-upvenster met informatie over de afspraak

Naar boven

Navigeren in de Agenda

U kunt als volgt navigeren in de Agenda:

 • Als u naar de vorige of volgende dag, week, maand wilt gaan in respectievelijk de weergaven Dag, Week of Maand, klikt u op de knoppen Vorige/Volgende in de titelbalk van de Agenda.

 • Als u naar de vorige of volgende afspraak wilt gaan in een willekeurige Agendaweergave, klikt u op het tabblad Start en klikt u vervolgens op Vorige of Volgende in het deelvenster Navigeren.

 • Als u naar de vorige of volgende ongelezen afspraak wilt gaan in een willekeurige Agendaweergave, klikt u op het tabblad Start en klikt u vervolgens op Vorige ongelezen of Volgende ongelezen in het deelvenster Bijhouden.

 • Als u naar de huidige dag wilt gaan, volgens de systeemklok van uw computer, klikt u op het tabblad Start en klikt u vervolgens op Vandaag in het deelvenster Navigeren.

 • Als u naar een bepaalde datum wilt gaan in een geselecteerde weergave, klikt u op het tabblad Start, klikt u op Datum selecteren in het deelvenster Navigeren, geeft u een datum en weergaveoptie op in het dialoogvenster Ga naar datum en klikt u op OK.

Naar boven

Koppelingen maken naar specifieke afspraken

 1. Klik op de afspraak waarnaar u een koppeling wilt maken.

 2. Klik op het tabblad Start op Kopiëren als koppeling.

 3. Selecteer het hulpmiddel voor de bestemming.

 4. Klik op de plek waar u de koppeling wilt plaatsen.

  U moet de koppeling plaatsen op een plek die rich text ondersteunt, zoals het tekstveld van een discussie-item, een chatitem of een notitieblokitem.

 5. Klik met de rechtermuisknop en klik op Plakken.

Naar boven

De weergave van de Agenda wijzigen

Als u de weergave van de Agenda wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Beeld en klikt u vervolgens op een weergaveoptie in het deelvenster Agendaweergave.

In de volgende tabel worden de kenmerken van elke weergave beschreven.

Weergave

Kenmerken

Dag

Een gedetailleerde weergave van de afspraken op de geselecteerde dag, inclusief details, indien aanwezig.

Afspraken die de hele dag duren en afspraken die meerdere dagen duren, worden bovenaan weergegeven.

Afspraken die een of meer dagen duren

1. Een afspraak die meer dan één dag duurt

2. Een afspraak voor alleen deze dag

Afspraken voor de geselecteerde dag worden onderaan weergegeven in het desbetreffende datumbereik.

Week

Een overzichtsweergave voor de afspraken in een standaardkalenderweek.

Omdat er meer ruimte is dan bij de Maandweergave, kunt u meestal de hele titel van elke afspraak zien. Ook zijn zowel de begin- als de eindtijden van de afspraken zichtbaar.

Net als in de maandweergave wordt de knop Meer weergegeven als een datum meer afspraken heeft dan in het vak passen.

Pop-upvenster waarin alle afspraken worden weergegeven.

Maand

Een overzichtsweergave voor de afspraken in een standaardkalendermaand.

Deze weergave is handig voor lange-termijnplanningen waarbij u afspraken wilt bekijken die meerdere dagen duren. Het is echter lastig om details van de afspraak te bekijken zonder de afspraak te openen voor bewerking.

Als op een datum meer afspraken plaatsvinden dan in het vak passen, wordt de knop Meer weergegeven.

Wijs de knop aan om een venster weer te geven waarin de afspraken worden getoond.

Werkweek

Dezelfde weergave als 'Week', behalve dat er meer ruimte is voor de dagen van de werkweek.

Werkmaand

Dezelfde weergave als 'Maand', behalve dat er meer ruimte is in elke week voor de werkdagen.

Naar boven

Afspraken importeren en exporteren

U kunt afspraken in de Agenda exporteren om ze vervolgens in een ander hulpmiddel voor Agenda's te importeren.

Afspraken in de Agenda exporteren

U kunt een bepaalde afspraak exporteren of alle afspraken. Alle geëxporteerde Agendagegevens worden opgeslagen als XML-bestand (bijvoorbeeld Agenda.xml).

U exporteert als volgt een bepaalde afspraak:

 1. Klik op de afspraak.

 2. Klik op het tabblad Werkruimte op Geselecteerde afspraak exporteren.

 3. Geef een maplocatie op in het dialoogvenster Record(s) exporteren naar bestand en klik op Opslaan.

U exporteert als volgt alle records:

 1. Klik op het tabblad Werkruimte op Alle afspraken exporteren in het deelvenster Gegevens.

 2. Geef een maplocatie op in het dialoogvenster Record(s) exporteren naar bestand en klik op Opslaan.

Afspraken in de Agenda importeren

 1. Selecteer het hulpmiddel Agenda waarin u de gegevens wilt importeren.

 2. Klik op het tabblad Werkruimte op Importeren.

 3. Selecteer het geëxporteerde XML-bestand in het dialoogvenster Bestand importeren en klik op Openen.

Naar boven

Afspraken afdrukken

U kunt Agenda-afspraken of weergaven afdrukken.

 1. Als u een bepaalde afspraak wilt afdrukken, selecteert u de afspraak.

 2. Als u een Agendaweergave wilt afdrukken, selecteert u de weergave die u wilt afdrukken.

 3. Klik op het tabblad Bestand op het tabblad Afdrukken en klik vervolgens op Afdrukken.

Naar boven

Machtigingen voor de Agenda wijzigen

Ga als volgt te werk als u de machtigingen wilt zien die momenteel aan rollen van leden zijn toegewezen:

 1. Klik op het tabblad Werkruimte, klik op Eigenschappen en klik vervolgens op het tabblad Machtigingen.

 2. Selecteer de rol waarvoor u de toegewezen machtigingen wilt zien, in de vervolgkeuzelijst.

Alle leden behalve Gasten zijn gemachtigd om nieuwe afspraken te maken en hun eigen afspraken toe te voegen of te verwijderen. Managers hebben alle beschikbare machtigingen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×