#VELD!, fout

In de volgende gevallen wordt de fout #VELD weergegeven:

Opmerking: U kunt gekoppelde gegevenstypen invoegen vanaf het tabblad Gegevens. U kunt ook formules schrijven waarin naar deze gegevenstypen wordt verwezen.

Fout #VELD! bij het invoegen van een kolom

Wanneer vanuit een nieuwe kolom wordt geprobeerd om naar een veld te verwijzen in een gegevenstyperecord, maar de record geen gegevens bevat voor dat veld, treedt de fout #VELD! op. Stel dat u een kolom hebt toegevoegd voor het weergeven van het opslagpercentage voor kosten voor aandelen, maar dat de aandelenrecord in die rij helemaal geen opslagpercentage voor kosten bevat. In dat geval wordt de fout #VELD! weergegeven.

Oplossingen:

  • Als Foutcontrole is ingeschakeld, klikt u op het uitroepteken links van de cel en kies u de optie Fout negeren.

    Een #VELD!-fout negeren

  • Verwijder de kolom en vervang deze door een nieuwe kolom die verwijst naar een veld dat wel gegevens bevat.

De fout #VELD! tijdens het typen van een formule

Als u een formule typt zoals =A1.Plaats, of =VELDWAARDE(A1;"Plaats"), en cel A1 niet is ingesteld op het gegevenstype Geografie, wordt de fout #VELD! weergegeven. Als u een formule maakt zoals =A1.Prijs, of =VELDWAARDE(A1;"Prijs"), en cel A1 niet is ingesteld op het gegevenstype Aandelen, wordt dezelfde fout weergegeven.

Dit kan ook gebeuren als een formule naar een veld verwijst vanuit een gegevenstype, maar het gegevenstype geen gegevens bevat voor dat veld. Als u bijvoorbeeld een formule hebt ingevoerd zoals =A1. Opslagpercentage, of =VELDWAARDE(A1;"Opslagpercentage"), maar het betreffende aandeel helemaal geen opslagpercentage voor kosten heeft, is het resultaat #VELD!.

Oplossingen:

  • Als Foutcontrole is ingeschakeld, klikt u op het uitroepteken links van de cel en kies u de optie Fout negeren.

  • Verwijder de formule.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Inleiding tot gegevenstypen in Excel

VELDWAARDE, functie

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×