(Tijdelijke) oplossingen voor recente problemen in Excel voor Windows

(Tijdelijke) oplossingen voor recente problemen in Excel voor Windows

Laatst bijgewerkt: januari 2018

Vastlopen en vertragingen in Excel

Laatst bijgewerkt: 8 december 2017

PROBLEEM

Als Malwarebytes op uw pc is geïnstalleerd, kunnen Office-toepassingen zoals Word, Excel of PowerPoint mogelijk vastlopen nadat u een update naar Windows 10 Fall Creators Update hebt uitgevoerd.

STATUS: OPGELOST

Download en installeer deze door Malwarebytes ter beschikking gestelde update om dit probleem op te lossen.

Laatst bijgewerkt: 6 december 2017

PROBLEEM

Excel loopt mogelijk vast wanneer u probeert om bestanden van OneDrive te openen. Dit kan gebeuren op een pc met Windows 7.

STATUS: OPGELOST

Dit wordt veroorzaakt door een oudere versie van OneDrive die niet meer automatisch wordt bijgewerkt. Download en installeer de meest recente versie van OneDrive om dit probleem op te lossen.

Laatst bijgewerkt: 6 december 2017

PROBLEEM

U ondervindt mogelijk problemen bij het laden van de Excel-invoegtoepassing Oplosser als u WPS Office hebt geïnstalleerd op uw computer.

STATUS: TIJDELIJKE OPLOSSING

Microsoft is op de hoogte van het probleem met WPS Office en is bezig het te onderzoeken. Als u dit probleem ondervindt, kunt u Office herstellen. Ga voor de meest recente informatie over dit probleem naar Fouten bij het laden van de Excel-invoegtoepassing Oplosser.

Laatst bijgewerkt: 14 november 2017

PROBLEEM

Mogelijk ervaart u problemen als u een werkmap in de beveiligde weergave wilt sluiten en de naam van het Excel-bestand vierkante haken bevat (bijv. Boek1[1234].xlsx).

STATUS: OPGELOST

Dit probleem is opgelost in maandelijkse kanaalversie 1708 (8431.2110). Open Excel en kies Bestand > Account > Bijwerkopties > Nu bijwerken om direct de nieuwste update te downloaden. Ga naar Excel-bestand kan niet worden afgesloten als de bestandsnaam haken bevat voor de meest recente informatie over dit probleem.

Laatst bijgewerkt: 1 november 2017

PROBLEEM

Wanneer u op Invoegen > Object > Bestand gebruiken en vervolgens op de knop Bladeren klikt, kan Excel 2016 vastlopen. Het lijkt erop dat dit probleem optreedt in deze versies: Maandelijks kanaal versie 1709 (8528.****) of Halfjaarlijks kanaal versie 1708 (8431.****).

STATUS: TIJDELIJKE OPLOSSING

Ga voor de meest recente informatie over dit probleem naar Excel kan vastlopen wanneer u probeert een object in te sluiten op een werkblad.

Laatst bijgewerkt: 13 december 2017

PROBLEEM

Als u een knop in een werkblad gebruikt om een macro te starten en de werkmap later sluit, kunnen volgende pogingen om door de gebruiker gedefinieerde functies geleverd door een XLL-invoegtoepassing te berekenen, vastlopen.

Dit probleem is van invloed op Excel 2016 in versie 1608 (build 7301.xxxx).

STATUS: OPGELOST

Dit probleem is nu opgelost in versie 1708 (build 8431.2017). U kunt de update direct downloaden door een willekeurige Office 2016-app te openen en Bestand > Account > Bijwerkopties > Nu bijwerken te kiezen.

Gebruik voor MSI-installaties de nieuwste patch voor Excel die beschikbaar is via Microsoft Update. Zie Office-updates voor meer informatie.

Laatst bijgewerkt: 18 september 2017

PROBLEEM

Mogelijk ondervindt u dat Excel blokkeert of vastloopt na het publiceren van een werkmap als webpagina met behulp van Bestand > Opslaan als > Bladeren > Opslaan als type: Webpagina (*htm, *.html).

Dit probleem is van invloed op Excel 2016 in versie 1707 (build 8326.xxxx).

STATUS: OPGELOST

Dit probleem is nu opgelost in versie 1708 (build 8431.2079). U kunt de update direct downloaden door een willekeurige Office 2016-app te openen en Bestand > Account > Bijwerkopties > Nu bijwerken te kiezen.

Problemen met Excel-functies en -invoegtoepassingen

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2018

PROBLEEM

Wanneer u de sneltoets (ALT + C) wilt gebruiken om terug te keren naar de startpagina, werkt dit niet. De sneltoets om terug te keren naar de startpagina is nu ALT + C1.

STATUS: WORDT ONDERZOCHT

We zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een fix.

Laatst bijgewerkt: 20 december 2017

PROBLEEM

Nadat u de beveiligingsupdate voor Excel 2016 hebt geïnstalleerd: 14 november 2017, deze fout kan optreden wanneer u op een vorm klikt waaraan een digitaal ondertekende macro is toegewezen:

De macro niet kan worden uitgevoerd.

De macro is mogelijk niet beschikbaar in deze werkmap of alle macro's zijn mogelijk uitgeschakeld.

STATUS: TIJDELIJKE OPLOSSING

Voor informatie over de huidige tijdelijke oplossing, raadpleegt u de sectie Bekende problemen in Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Excel 2016: 14 november 2017.

Laatst bijgewerkt: 6 december 2017

PROBLEEM

Als u een werkblad binnen dezelfde werkmap kopieert, wordt het werkblad verplaatst in plaats van een duplicaat te maken.

Dit is een fout in de preview-versie van Excel 2016 (16.0.4229.1002). Dit is opgelost in de formeel uitgebrachte versies (RTM-versie). Er zijn geen plannen voor een fix in de preview-versie.

STATUS: OPGELOST

Ga voor de meest recente informatie over dit probleem naar Kan geen werkblad kopiëren of verplaatsen in Excel 2016 (16.0.4229.1002).

Laatst bijgewerkt: 7 november 2017

PROBLEEM

Als u dubbelklikt of de optie 'nieuw' in een sjabloonbestand (.xlt, .xltx, .xltm) in Excel 2016 kiest, opent Excel twee identieke kopieën van het bestand.

STATUS: TIJDELIJKE OPLOSSING

Ga naar Als er een Excel-bestand op basis van een sjabloon wordt gemaakt, wordt het bestand twee keer geopend voor de meest recente informatie over dit probleem.

Laatst bijgewerkt: 7 november 2017

PROBLEEM

Als u een bestand in Excel probeert te openen, wordt het bestand niet geopend maar Excel wel.

Dit kan gebeuren als de optie Startscherm weergeven wanneer deze toepassing wordt gestart in Excel niet is ingeschakeld.

STATUS: TIJDELIJKE OPLOSSING

Ga naar Excel-bestand opent niet nadat de optie om het startscherm weer te geven is uitgeschakeld voor de meest recente informatie over dit probleem.

Laatst bijgewerkt: 18 december 2017

PROBLEEM

Op sommige apparaten kan de cursor flikkeren wanneer u een Excel-werkmap opent en de aanwijzer over de cellen van de werkmap beweegt na het bijwerken naar Windows 10 Fall Creators Update.

STATUS: OPGELOST

Werk Windows bij en werk Office bij om dit probleem op te lossen. Ga naar Cursor flikkert in Excel na het bijwerken naar Windows 10 Fall Creators Update voor de meest recente informatie over dit probleem.

Laatst bijgewerkt: 26 oktober 2017

PROBLEEM

Er gebeurt niets wanneer u de optie voor het aanpassen van het formaat van de vorm aan de tekst selecteert.

STATUS: OPGELOST

Dit probleem is nu opgelost in Monthly-kanaalversie 1709 (build 8528.2147). U kunt de update direct downloaden door Excel 2016 te openen en Bestand > Account > Bijwerkopties > Nu bijwerken te kiezen.

Laatst bijgewerkt: 13 oktober 2017

PROBLEEM

Als u de evaluatieversie van Office 365 gebruikt en een Office-bestand opent, wordt de nieuwste versie van de toepassing automatisch ingesteld als de standaardtoepassing voor Word, Excel of PowerPoint in alle versies van Windows. Als u bijvoorbeeld Excel 2013 hebt geïnstalleerd en u ook de evaluatieversie van Office 365 hebt geïnstalleerd, wordt de werkmap geopend in Excel 2016.

STATUS: TIJDELIJKE OPLOSSING

We raden aan Office 365 te gebruiken voor de nieuwste functies. U kunt de evaluatieversie echter verwijderen, zodat bestanden worden geopend met de versie van Excel die u hebt geïnstalleerd.

Laatst bijgewerkt: 14 november 2017

PROBLEEM

Wanneer u een bestand opent in Excel 2016 dat verschillende soorten tekstopmaak in dezelfde cel bevat, kan de opmaak verloren gaan. Voorbeelden hiervan zijn vette en niet-vette rich text in dezelfde cel, of verschillende kleuren voor verschillende tekens in dezelfde cel, zoals in het voorbeeld hieronder.

Rich text lettertype gebruiken voor meerdere typen tekstopmaak

STATUS: OPGELOST

Dit probleem is opgelost in versie 1708 (8431.2109). Open Excel en ga naar Bestand > Account > Bijwerkopties > Nu bijwerken om direct de nieuwste update te downloaden. Ga naar Tekenopmaak gaat verloren wanneer u tekst met opmaak gebruikt in Excel 2016 voor de meest recente informatie over dit probleem.

Laatst bijgewerkt: 11 oktober 2017

PROBLEEM

Wanneer u op de sneltoets Ctrl+H drukt of op de knop Vervangen op het lint klikt, wordt in het dialoogvenster Zoeken en vervangen het tabblad Zoeken weergegeven in plaats van het tabblad Vervangen. Dit probleem treedt op in versie 1708 (build 8420.xxxx).

Opdracht Vervangen op het lint

STATUS: OPGELOST

Dit probleem is nu opgelost in versie 1708 (build 8431.2094). U kunt de update direct downloaden door een willekeurige Office 2016-app te openen en Bestand > Account > Bijwerkopties > Nu bijwerken te kiezen.

Laatst bijgewerkt: 29 september 2017

PROBLEEM

In de weergave Pagina-indeling wordt een opvullingsopmaak zoals een patroonstijl die is toegepast op een cel of tabel, niet goed weergegeven nadat er een kop- of voettekst aan het werkblad wordt toegevoegd. U ziet mogelijk een zwarte achtergrond of andere opmaakproblemen.

Dit probleem treedt op in versie 1708 (build 8431.2079).

STATUS: OPGELOST

Dit probleem is nu opgelost in versie 1708 (build 8431.2094). U kunt de update direct downloaden door een willekeurige Office 2016-app te openen en Bestand > Account > Bijwerkopties > Nu bijwerken te kiezen.

Laatst bijgewerkt: 14 november 2017

PROBLEEM

U krijgt een foutmelding wanneer u een werkmap opslaat na het invoegen van een diagram in een bestaande werkmap (die u al eerder had opgeslagen) of bij het kopiëren van de waarden uit een bestaande werkmap.

Er werden fouten gedetecteerd tijdens het opslaan van <werkmapnaam >. Het bestand kan mogelijk worden opgeslagen in Microsoft Excel wanneer enkele functies worden verwijderd of hersteld. Als wilt dat nieuwe bestanden worden hersteld, klikt u op Doorgaan. Als u het opslaan van het bestand wilt annuleren, klikt u op Annuleren.

Als u klikt op Doorgaan, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Er zijn fouten opgereden tijdens het opslaan. Excel kon het bestand echter minimaal opslaan in < bestandsnaam >.

Dit probleem is van invloed op versie 1707 (8326.2086) en hoger, en doet zich alleen voor bij bestanden die lokaal zijn opgeslagen, bijvoorbeeld op het bureaublad. Dit probleem doet zich niet voor als u handmatig waarden invoert of een grafiek invoegt in een nieuwe werkmap.

STATUS: OPGELOST

Dit probleem is nu opgelost in versie 1708 (8431.2109). Open Excel en kies Bestand > Account > Bijwerkopties > Nu bijwerken om direct de nieuwste update te downloaden. Ga naar Een werkmap kan niet worden opgeslagen na het invoegen van een diagram in een bestaande werkmap voor de meest recente informatie over dit probleem.

Laatst bijgewerkt: 29 september 2017

PROBLEEM

Automatisch opslaan is niet meer beschikbaar of wordt niet meer weergegeven in de Office-werkbalk in Office 2016 versie 1707 (build 8326.2058) of hoger.

STATUS: GEDEELTELIJK OPGELOST

Voor Excel: Dit probleem is nu opgelost in versie 1708 (build 8431.2094). U kunt de update direct downloaden door een willekeurige Office 2016-app te openen en Bestand > Account > Bijwerkopties > Nu bijwerken te kiezen.

Voor Word: We streven ernaar de fix binnenkort uit te brengen. Bedankt voor uw geduld.

Laatst bijgewerkt: 29 september 2017

PROBLEEM

Na het openen van een in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint opgeslagen bestand dat wordt gesynchroniseerd met een synchronisatieclient, kunt u tot de ontdekking komen dat de functie voor automatisch opslaan ten onrechte is uitgeschakeld of lichter gekleurd wordt weergegeven. Wanneer u de wisselknop Automatisch opslaan aanwijst, ziet u in de knopinfo het volgende bericht:

Automatisch opslaan niet beschikbaar. Deze bestandslocatie biedt geen ondersteuning voor automatisch opslaan. Sla op in OneDrive of SharePoint Online als u Automatisch opslaan wilt gebruiken.

Melding: automatisch opslaan niet beschikbaar

Dit probleem treedt op in de update voor Office 2016 van augustus 2017, versie 1708 (build 8431.2079 ) en hoger voor klanten in het Current-kanaal (CC). Cocreatie en automatisch opslaan worden nog niet ondersteund voor klanten in het FRDC- of het halfjaarlijkse SA-releasekanaal. 

STATUS: OPGELOST

Dit probleem is nu opgelost in versie 1708 (Build 8431.2094) voor klanten in het Current-kanaal (CC). U kunt de update direct downloaden door een willekeurige Office 2016-app te openen en Bestand > Account > Bijwerkopties > Nu bijwerken te kiezen.

Als u het probleem blijft ondervinden of de update nog niet hebt uitgevoerd, kunt u de volgende tijdelijke oplossing gebruiken:

  • Open de Office-app, klik op Bestand > Openen en ga naar de locatie van de server (OneDrive of SharePoint).

  • Open via een webbrowser het bestand rechtstreeks vanuit SharePoint of OneDrive, waar het bestand is opgeslagen.

Opmerking: Cocreatie en automatisch opslaan worden nog niet ondersteund voor klanten in het FRDC- of het halfjaarlijkse SA-releasekanaal. Deze functies zijn alleen beschikbaar voor klanten in het Current-kanaal (CC). 

Laatst bijgewerkt: 14 september 2017

PROBLEEM

Na het installeren van de update voor Excel 2016 van 12 september 2017 (KB4011050), worden er mogelijk donkere randen weergegeven rond rijen of cellen in Excel-spreadsheets wanneer u tekst invoert.

Donkergrijze randen rond de cellen tijdens het typen na de installatie van KB4011050

STATUS: OPGELOST

Dit probleem is opgelost in de KB4011165-update, die op 12 september 2017 is uitgebracht. Als u KB 4011050 hebt geïnstalleerd, hoeft u die niet te verwijderen voordat u KB4011165 installeert.

Laatst bijgewerkt: 18 september 2017

PROBLEEM

Als u Office 2016-apps gebruikt, wordt u mogelijk bij het openen, bewerken of opslaan van Word-bestanden die zijn opgeslagen in OneDrive, gevraagd om u aan te melden met het volgende bericht: "Geef aan welk account u wilt openen _vti_rpc."

Aanmeldprompt om te openen_vti_rpc

STATUS: OPGELOST

Dit probleem is nu opgelost in versie 1708 (build 8431.2079). U kunt de update direct downloaden door een willekeurige Office 2016-app te openen en Bestand > Account > Bijwerkopties > Nu bijwerken te kiezen.

Laatst bijgewerkt: 16 augustus 2017

PROBLEEM

Bij het openen van Office 2016-bestanden is het mogelijk dat bestanden onverwacht worden geopend als alleen-lezen. Dit probleem treedt meestal op in Excel en Word in versie 1706 (build 8229.2045) of hoger. Soms doet dit probleem zich voor nadat u hebt geprobeerd een document waarvoor inchecken in OneDrive is vereist te synchroniseren. Als u het document in Word of Excel opent, opent het als alleen-lezenbestand.

STATUS: TIJDELIJKE OPLOSSING

Ons technisch team werkt actief aan een fix voor dit probleem. Ondertussen kunt u de tijdelijke oplossing gebruiken die wordt beschreven in dit artikel:

Hebt u meer hulp nodig bij dit probleem? Neem dan contact op met ondersteuning.

Als u een abonnement voor Office 365 voor thuisgebruik hebt of als u een eenmalige download van Office 2016 hebt gekocht, klikt u hieronder op de knop Contact opnemen.

Als u beheerder bent van een abonnement voor Office 365 voor bedrijven, neemt u contact op met de ondersteuning van Office 365 voor bedrijven.

Laatst bijgewerkt: 28 augustus 2017

PROBLEEM

Na het bijwerken van de update van 1 augustus 2017 voor Office 2016 (KB 4011051), werkt het niet meer om te klikken op een hyperlink in een Excel-werkmap die naar een andere Excel-werkmap verwijst en krijgt u mogelijk een waarschuwingsbericht voor hyperlinks. U kunt ook problemen ervaren bij het programmatisch benaderen van WMI vanuit Excel en Word.

STATUS: OPGELOST

Dit probleem is nu opgelost. Installeer handmatig de update van 22 augustus 2017 voor Office 2016 (KB 4011093). Bij de volgende maandelijkse update is KB 4011093 beschikbaar als automatische update en voor degenen die gebruikmaken van Windows Server Update Services (WSUS).

Laatst bijgewerkt: 27 september 2017

PROBLEEM

Bij het invoegen van een pictogram of een afbeelding via Invoegen > Pictogrammen of Invoegen > Afbeeldingen, wordt het volgende foutbericht weergegeven.

Er is een fout opgetreden bij het importeren van dit bestand. http://hubblecontent.osi.office.net/ContentSVC/Content/Download?provider=MicrosoftIcon&FileName=[icon].svg

STATUS: TIJDELIJKE OPLOSSING

Als tijdelijke oplossing kunt u het volgende doen:

  1. Open Internet Explorer.

  2. Klik op het pictogram Instellingen en vervolgens op Internetopties.

  3. Kies het tabblad Geavanceerd en zoek de sectie Beveiliging op.

  4. Schakel het selectievakje Gecodeerde pagina's niet op schijf opslaan uit.

Laatst bijgewerkt: 14 september 2017

PROBLEEM

In Excel 2016 worden in de vervolgkeuzelijst AutoFilter niet alle beschikbare selectievakjes weergegeven. Dit gebeurt wanneer het aantal rijen groter is dan 10.000. Mogelijk zijn er ook andere symptomen. De selectievakjes zijn bijvoorbeeld niet klikbaar of het gefilterde resultaat komt niet overeen met de verwachte resultaten.

STATUS: OPGELOST

Dit probleem is nu opgelost in versie 1707 (8326.2073) of hoger. Als u de update onmiddellijk wilt ophalen, opent u Excel en kiest u Bestand > Account > Bijwerkopties > Nu bijwerken

Meer hulp nodig?

Ondersteuning bellen

Neem contact op met de ondersteuning.
Als u een abonnement hebt voor Office 365 voor thuisgebruik of een eenmalige download van Office 2016 hebt gekocht, kunt u op de koppeling Contact opnemen onder aan deze pagina klikken.

Office 365-communityforums

Vraag de community
U kunt hulp krijgen van experts op onze forums:
Office op Windows-forum voor gebruikers van Personal, Home of voor Hoger Onderwijs
Office 365-community-forum voor zakelijke gebruikers

Chatten

Feedback geven in Office-app
U kunt rechtstreeks feedback sturen naar onze Office-teams.

Open een Office-app in Office 2016 voor Windows 10 en klik op Bestand > Feedback.

Hebt u een functieaanvraag?

Gloeilamp - idee

We lezen graag uw suggesties voor nieuwe functies en feedback over hoe u onze producten gebruikt. Laat weten wat u vindt van de Excel UserVoice-site. We zijn erg geïnteresseerd.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×