Wat u moet weten voordat u een sjabloon maakt

Houd rekening met de volgende overwegingen als u nadenkt over welk type sjabloon u wilt opbouwen en wie hiervan mogelijk gebruikmaken.

In dit artikel

Geopolitieke kwesties

Beoogde doelgroep

Gebruiksgemak (toegankelijkheid)

Technische nauwkeurigheid

Redactionele standaarden

Juridische naamgevingsvereisten

Rechten om inhoud opnieuw te distribueren

Tips en hulpmiddelen voor het werken in Microsoft Office

Geopolitieke kwesties

Het is lastig om een ontwerp te maken voor iedereen die een sjabloon mogelijk gebruikt. Als u sjablonen acceptabel wilt maken voor meer klanten, is het raadzaam om veelvoorkomende geopolitieke kwesties te herkennen en voorkomen.

Gebruik het volgende:

  • Diverse etnische groeperingen, leeftijden en geslachten in uw sjablonen

  • Religieuze afbeeldingen en taal alleen in context, zoals ansichtkaarten of uitnodigingen voor religieuze evenementen

Houd rekening met het volgende:

  • Foto's, afbeeldingen en illustraties die gebaren bevatten, kunnen beledigend zijn voor sommige klanten

  • Kaarten en vlaggen kunnen gevoelige afbeeldingen zijn

Naar boven

Beoogde doelgroep

Zorg ervoor dat de inhoud geschikt is voor de beoogde doelgroep. Zo zouden alledaagse uitdrukkingen, verwijzingen naar valuta's, en indicaties van tijd of andere maateenheden moeten voldoen aan lokale conventies waarvoor u de sjabloon wilt publiceren.

Naar boven

Gebruiksgemak (toegankelijkheid)

Sommige klanten werken met uw sjablonen door toegankelijkheidsfuncties te gebruiken, zoals schermlezers en instellingen met een hoog contrast. Hoe u uw sjablonen ontwikkelt (bijvoorbeeld de gekozen tekstkleur, achtergrondkleur en lay-out) kan van invloed zijn op het gemak waarmee klanten hiervan gebruikmaken.

Zie Sjablonen beter toegankelijk maken voor gebruikers met een handicap voor meer informatie.

Naar boven

Technische nauwkeurigheid

Alle informatie die u in een sjabloon verstrekt, moet naar uw beste weten nauwkeurig zijn. Technische functies, zoals macro's of berekeningen, moeten goed functioneren. Als een sjabloon fouten bevat of niet werkt zoals de bedoeling is, kan deze worden verwijderd van de website.

Naar boven

Redactionele standaarden

Zorg ervoor dat alle informatie in uw sjablonen voldoet aan erkende redactionele standaarden voor spelling, grammatica, interpunctie en syntaxis. Raadpleeg de meest recente edities van algemeen erkende redactionele bronnen, zoals het Groene Boekje of het Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal.

Als u een documentsjabloon maakt voor gebruik binnen een bepaalde branche of beroepsgroep, zoals een zakelijke brief, een technisch verslag of juridisch materiaal, dient u ervoor te zorgen dat de stijl van het document voldoet aan de meest recentelijk gepubliceerde standaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om deze sjablonen bij te werken als stijlen of vereisten veranderen.

Naar boven

Juridische naamgevingsvereisten

Belangrijk   Zorg er met het oog op de bescherming van auteurs-, merk- en privacyrechten voor dat persoons- of bedrijfsnamen, adressen, telefoonnummers, URL's van websites en e-mailadressen in uw sjablonen voldoen aan de naamgevingsvereisten van Microsoft. Zie voor meer informatie de onlinerichtlijnen voor tijdelijke aanduidingen en voorbeeldtekst voor elk product waarvoor u sjablonen maakt.

Naar boven

Rechten om inhoud opnieuw te distribueren

Neem contact op met uw Microsoft-vertegenwoordiger als u vragen hebt of meer wilt weten over de manier waarop sjablonen opnieuw mogen worden gedistribueerd door u of Microsoft.

Naar boven

Tips en hulpmiddelen voor het werken in Microsoft Office

Ga naar de website Help en procedures voor Microsoft Office voor meer informatie over nieuwe functies in Microsoft Office-producten of voor Help-informatie en procedures.

Zie voor meer informatie over het opslaan van een Office 2010-bestand als sjabloon:

Naar boven

Is van toepassing op: Publisher 2010, Excel 2007, OneNote 2010, Word 2010, Word 2007, PowerPoint 2007, Excel 2010, PowerPoint 2010, Access 2007, Publisher 2007, Access 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen