Volumeversies van Office activeren

Belangrijk   Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Er zijn twee soorten activeringsmethoden voor volumeversies van Microsoft Office: MAK (Multiple Activation Key) en KMS (Key Management Service). Als u een systeembeheerder hebt, kan deze u vertellen welk type activering u moet gebruiken. Als u geen systeembeheerder hebt, moet u waarschijnlijk de activeringsmethode MAK gebruiken.

Als u de activeringsmethode MAK moet gebruiken, moet u een MAK-sleutel downloaden of ontvangen van de beheerder.

Als u de activeringsmethode KMS moet gebruiken, moet u de beheerder om hulp vragen met de KMS-host of uw computer.

Activeren met behulp van MAK (Multiple Activation Key)

 1. In 2016 Office, klikt u op bestand > Account > Productcode wijzigen.

  Klik in Office 2013 op Bestand > Account > Productcode wijzigen.

  Klik in Office 2010 op Bestand > Help > Productcode wijzigen.

 2. Voer een MAK-code in.

 3. Als u het selectievakje Proberen mijn product automatisch te activeren via internet inschakelt, moet u de stappen voor het invoeren van de productcode voltooien.

 4. Start het Office-programma opnieuw op.

 5. In 2016 Office, klikt u op bestand > Account.

  Klik in Office 2013 op Bestand > Account.

  Klik op bestand in Office 2010 > Help. U ziet Product in licentie gegeven als het product is geactiveerd.

 6. Als u het selectievakje voor automatische activering niet inschakelt, wordt u de volgende keer dat u een Office-programma opent, gevraagd het programma te activeren.

Telefonisch of via internet activeren

Wanneer u uw geldige productcode invoert, wordt automatisch de wizard Activering gestart en hebt u twee opties om door te gaan:

 • Activeren via internet     Met behulp van de wizard Activering wordt automatisch verbinding gemaakt met de Microsoft-activeringsservers via uw internetverbinding. Als u een geldige productcode gebruikt die niet al eerder is gebruikt voor het toegestane aantal installaties, wordt uw product direct geactiveerd. Wanneer u de activering uitvoert via internet, worden uw product-id, die wordt afgeleid van de installatieproductcode, en de hardwaregegevens verzonden naar Microsoft. Deze gegevens worden echter niet gebruikt om uw identiteit te achterhalen of contact met u op te nemen. Zie de privacyverklaring voor meer informatie. Er wordt een respons (de bevestigings-id) naar uw computer gestuurd, zodat het product kan worden geactiveerd. Als u ervoor kiest uw product via internet te activeren en u nog geen internetverbinding hebt, wordt in de wizard een melding gegeven dat er geen verbinding is.

 • Activeren via de telefoon     U kunt een activeringscentrum opbellen en uw product activeren met behulp van een medewerker van de klantenservice.

  Belangrijk   In dit artikel staan geen telefoonnummers van activeringscentra, omdat er zeer veel telefoonnummers zijn en het van een aantal factoren afhangt welk nummer voor u het juiste is. Microsoft-software kan onder verschillende soorten licenties worden verkregen, waaronder particuliere licenties, OEM-licenties (Original Equipment Manufacturer) en volumelicenties. Telefoonnummers verschillen per licentie en land. In stap 2 van de wizard Activering wordt het telefoonnummer van het Microsoft-activeringscentrum vermeld dat u kunt bellen. Activering via de telefoon duurt mogelijk langer dan via internet. Wanneer u belt, moet u zich bij uw computer bevinden en moet u de softwareproductcode bij de hand hebben.

  1. Selecteer in de wizard Activering het land of de regio waar u woont en waar u het product wilt gaan gebruiken. In de wizard staan een of meer telefoonnummers vermeld.

  2. Bel het activeringscentrum. De medewerker van de klantenservice vraagt u om uw installatie-id (deze wordt op het scherm weergegeven) en andere relevante informatie. Nadat uw installatie-id is geverifieerd, ontvangt u een bevestigings-id.

  3. Typ de bevestigings-id onder aan het scherm in de wizard Activering en druk vervolgens op Enter.

   Opmerking   De diensten van Microsoft Text Telephone (TT/TTY) zijn beschikbaar voor doven en slechthorenden. Als u in de Verenigde Staten woont en een TT/TTY-modem hebt, belt u (800) 718-1599. Woont u buiten de Verenigde Staten en hebt u een TT/TTY-modem, dan belt u (+1) (716) 871-6859. De TT/TTY-dienst is alleen beschikbaar in het Engels.

Naar boven

Activeren met behulp van KMS (Key Management Service)

Als u KMS-activering (Key Management Service) gebruikt, vraagt u de systeembeheerder om hulp. KMS-activering vindt plaats op de achtergrond. U hoeft niets te doen om de activering uit te voeren. De foutcode in het dialoogvenster duidt mogelijk op een oorzaak waarom Office niet is geactiveerd.

Naar boven

Hoe kan ik zien of de software al is geactiveerd?

 • In 2016 Office, klikt u op bestand > Account > Account beheren.

 • In 2013 van Office, klikt u op bestand > Account > Account beheren.

 • Klik op bestand in Office 2010 > Help. U ziet Product in licentie gegeven als het programma is geactiveerd.

Naar boven

Wat is MAK (Multiple Activation Key)?

Elke organisatie krijgt een unieke MAK-code (Multiple Activation Key) voor elke volumeversie van Microsoft Office. Elke computer moet eenmaal worden geactiveerd met de activeringsservers die worden gehost door Microsoft. Voor elke code wordt bijgehouden hoeveel activeringen er worden uitgevoerd. Met een MAK-code voor een Microsoft Office-product met 100 activeringen kan de organisatie dezelfde code bijvoorbeeld installeren op 100 of meer computers en deze in totaal maximaal 100 activeringen gebruiken.

MAK is geschikt voor organisaties met computers die gedurende lange perioden niet zijn aangesloten op het bedrijfsnetwerk, zoals draagbare computers. Dit werkt alleen als een MAK-code wordt geïnstalleerd in plaats van de standaard-KMS-clientcode die wordt gebruikt voor volumelicentieversies van Microsoft Office.

Bij MAK-activering hoeft de activering niet periodiek te worden vernieuwd. U moet wel opnieuw een activering uitvoeren als er significante hardwarewijzigingen worden gedetecteerd. Bovendien moet u meer activeringen aanvragen zodra het aantal activeringen de vooraf bepaalde limiet heeft bereikt. U moet de installatie van MAK's en de mogelijke noodzaak om systemen handmatig te activeren telefonisch beheren wanneer er geen internetverbinding beschikbaar is.

Er is echter geen sprake van functionaliteitsverlies, zelfs niet als de licenties voor MAK-clients niet kunnen worden vernieuwd. Na een succesvolle activering ontvangen gebruikers geen meldingen meer.

Naar boven

Wat is KMS (Key Management Service)?

Met KMS (Key Management Service) kunt u productactiveringen uitvoeren op het lokale netwerk. Computers hoeven dus niet afzonderlijk verbinding te maken met Microsoft voor productactivering. Eén computer moet worden geconfigureerd als KMS-host. De beheerder moet een sleutel voor de KMS-host invoeren. De KMS-hostcode) moet worden geactiveerd en er wordt eenmaal verbinding gemaakt met door Microsoft gehoste servers om de activering uit te voeren.

Standaard is de KMS-clientcode al geïnstalleerd op volumeversies van Microsoft Office-programma's. Computers waarop volumeversies van Microsoft Office worden uitgevoerd met behulp van een KMS-clientcode, worden KMS-clients genoemd. Deze maken verbinding met de KMS-host van een organisatie om activering aan te vragen. De eindgebruiker hoeft geen actie te ondernemen en u hoeft geen productcode in te voeren voor KMS-clients. De systeembeheerder moet de KMS-host activeren bij Microsoft en configureren. Voor de KMS-client kan ook een variabele duur worden geconfigureerd voor heractiverings- en vernieuwingsperioden.

Als een KMS-client niet kan worden geactiveerd, ziet de eindgebruiker 25 dagen na de installatie van Microsoft Office een dialoogvenster. Als een KMS-client na een geslaagde activering langer dan 180 dagen niet aanwezig is op het systeem, ziet de gebruiker meldingen over ontbrekende licenties en een rode titelbalk wanneer Microsoft Office wordt gestart. Er is echter geen sprake van functionaliteitsverlies, zelfs niet als de licenties voor KMS-clients niet kunnen worden vernieuwd. Na een geslaagde activering ontvangen gebruikers geen meldingen meer.

De KMS-clients voor Microsoft Office kunnen worden geactiveerd door verbinding te maken met een KMS-host die is gebaseerd op een client-servertopologie. KMS-clients kunnen KMS-hosts zoeken met behulp van DNS (Domain Name System) of door de naam van de KMS-host in te stellen in het register. KMS-clients nemen contact op met de host via een RPC (Remote Procedure Call). Het activeringsproces is onzichtbaar voor de eindgebruiker en deze hoeft ook geen actie te ondernemen.

Naar boven

Opmerking   Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Is van toepassing op: PowerPoint 2010, Visio Professional 2013, OneNote 2010, Project 2010, OneNote 2016, InfoPath 2010, Excel 2010, Word 2010, SharePoint Workspace 2010, Word 2016, Access 2013, Excel 2016, SharePoint Designer 2010, Project Professional 2013, Project Standard 2016, Word 2013, Access 2016, Access 2010, PowerPoint 2013, Visio 2010, PowerPoint 2016, Outlook 2010, Visio Professional 2016, Publisher 2010, OneNote 2013, InfoPath 2013, Visio 2013, Visio Standard 2010, Project Professional 2016, Outlook 2016, Excel 2013, Publisher 2016, Outlook 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Project Standard 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen