Subtaken en overzichtstaken maken

Laat taken meer of minder inspringen om de onderlinge hiërarchie aan te geven. U maakt op deze manier een overzichtsstructuur van de takenlijst. Een ingesprongen taak wordt een subtaak van de bovenstaande taak, die daardoor een overzichtstaak wordt. Een overzichtstaak bestaat uit subtaken en bevat de gegevens van alle taken die deel uitmaken van de overzichtstaak.

 1. Ga naar het Gantt-diagram.

 2. Klik in de kolom Taaknaam op de taak die u wilt laten inspringen.

 3. Klik op Taak > Inspringen De knop Taak inspringen op het lint. De taak wordt een subtaak.

 4. Klik op knop Inspringing verkleinen De knop Inspringing van taak verkleinen op het lint om de ingesprongen taak terug te plaatsen naar het niveau van de bovenstaande taak. De taak is nu geen subtaak meer.

  De groep Planning op het tabblad Taak.

Werken met overzichtstaken

 • Om een algemeen beeld te geven van de fasen van een project, kunt u bepaalde of alle subtaken verbergen.

 • Als u een samenvattingstaak verplaatst of verwijdert, worden in Project automatisch de bijbehorende subtaken verplaatst of verwijderd. Als u een overzichtstaak wilt verwijderen maar de subtaken wilt behouden, moet u eerst de inspringing van de subtaken verkleinen tot hetzelfde niveau als dat van de samenvattingstaak.

 • U kunt de duur van een overzichtstaak wijzigen zonder dat u de afzonderlijke subtaken hoeft te wijzigen. Let wel op: als de duur van de overzichtstaak wordt gewijzigd, wordt niet automatisch ook de duur van de subtaken aangepast.

 • Vergeet niet taken te koppelen nadat u een overzicht hebt gemaakt. Subtaken en overzichtstaken bieden structuur, maar resulteren niet in taakafhankelijkheid.

 • Het is beter geen resources toe te wijzen aan overzichtstaken. Wijs resources toe aan de subtaken om te voorkomen dat u overbezettingen niet kunt oplossen.

  Opmerking   Overzichtstaken vormen niet altijd het totaal van de samenstellende subtaken. Sommige waarden voor overzichtstaken (kosten en werk) zijn het totaal van de waarden voor de bijbehorende subtaken, maar in andere gevallen (duur en basislijnplanning) is dat niet zo.

Meer informatie over subtaken en overzichtstaken

 • Als u een projectstructuur nodig hebt in plaats van een eenvoudige overzichtsstructuur, kan Project u helpen bij het toevoegen van WBS-codes aan de takenlijst.

 • Overzichtstaken zijn een belangrijk hulpmiddel in top-down planning.

Is van toepassing op: Project 2010 Standard, Project 2010, Project Professional 2013, Project 2013 StandardWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen