Stopgezette en gewijzigde functionaliteit in Excel 2010

De volgende functies zijn stopgezet of ingrijpend gewijzigd in Excel 2010.

In dit artikel

Wizard Voorwaardelijke som (invoegtoepassing)

Wizard Opzoeken (invoegtoepassing)

Acties

SmartArt

Patroonopvullingen

Besturingselementen en objecten

Deelvenster Illustraties

Vak Zoeken in

Koppeling Clips ordenen

Mediagalerie

Automatische ordening

Als bijlage verzenden naar ontvanger van e-mail

Verwijderen uit verzameling

Vergelijkbare stijl zoeken

Lijst- en detailweergave

Wizard Voorwaardelijke som (invoegtoepassing)

Deze invoegtoepassing is niet langer inbegrepen in Excel 2010. In eerdere versies van Excel kon u met de wizard Voorwaardelijke som formules schrijven voor het berekenen van het totaal van waarden die aan opgegeven voorwaarden voldeden. Deze functionaliteit is vervangen door de wizard Functie en diverse nieuwere functies, zoals de functies SOM.ALS en SOMMEN.ALS.

Formules die zijn gegenereerd met deze wizard, werken nog wel in Excel 2010. U kunt deze bewerken met behulp van andere methoden.

Naar boven

Wizard Opzoeken (invoegtoepassing)

Deze invoegtoepassing is niet langer inbegrepen in Excel 2010. In eerdere versies van Excel kon u met de wizard Opzoeken formules schrijven waarmee een waarde op het kruispunt van een rij en kolom werd opgezocht. Deze funtionaliteit is vervangen door de wizard Functie en de beschikbare functies Opzoeken en Verwijzing (overzicht).

Formules die zijn gegenereerd met deze wizard, werken nog wel in Excel 2010. U kunt deze bewerken met behulp van andere methoden.

Naar boven

Acties

Acties worden niet ondersteund in Excel 2010. Indicaties voor acties (zoals de paarse driehoekjes in de hoeken van cellen) worden niet langer weergegeven op het werkblad wanneer u een cel selecteert of de muisaanwijzer boven de cel houdt. In plaats hiervan kunt u met de rechtermuisknop op een cel klikken en in het snelmenu de optie Aanvullende acties kiezen om aangepaste acties voor de inhoud weer te geven.

Aanvullende acties worden standaard weergegeven, maar u kunt deze functionaliteit in- of uitschakelen op het tabblad Acties van het dialoogvenster AutoCorrectie (tabblad Bestand, Opties, categorie Controle, knop AutoCorrectie-opties).

Naar boven

SmartArt

Patroonopvullingen

De interface van patroonopvullingen voor vormobjecten, zoals grafiekelementen, werd niet meegeleverd met de nieuwe SmartArt-technologie in Excel 2007, waardoor weergaveproblemen optraden wanneer u patroonopvulling gebruikte in eerdere versies van Excel. In Excel 2010 biedt SmartArt de interface voor patroonopvulling zodat u een patroonopvulling kunt toepassen op vormobjecten. Vormobjecten met patroonopvullingen in Excel 97-2003-werkmappen worden ook juist weergegeven wanneer deze werkmappen worden geopend in Excel 2010.

Besturingselementen en objecten

Naast vormobjecten worden in Excel 2010 de volgende besturingselementen en objecten geconverteerd naar de nieuwe SmartArt-technologie:

  • Formulierbesturingselementen

  • Microsoft ActiveX-objecten

  • OLE-objecten

  • Objecten van hulpmiddel Camera

Er dient te worden opgemerkt dat vormobjecten die zijn getekend in eerdere versies van Excel en niet zijn bijgewerkt naar Excel 2010 SmartArt-indeling, niet kunnen worden gegroepeerd met vormobjecten die zijn gemaakt in of bijgewerkt naar Excel 2010 SmartArt-indeling. Gecombineerde vormobjecten worden in lagen opgebouwd, waarbij de eerdere versies van vormobjecten over alle latere versies worden getekend. Dit betekent ook dat Excel 2010-grafieken niet kunnen worden weergegeven op dialoogbladen die zijn gemaakt in een eerdere versie van Excel. U kunt de nieuwe vormobjecten niet openen door op Objecten selecteren te klikken (tabblad Start, groep Bewerken, knop Zoeken en selecteren). Als u de nieuwere vormobjecten wilt selecteren, moet u de opdracht Meerdere objecten selecteren gebruiken (tabblad Bestand, Opties, Lint aanpassen).

Naar boven

Deelvenster Illustraties

Vak Zoeken in

Het vak Zoeken in is niet langer beschikbaar, waardoor u een zoekopdracht niet langer kunt beperken tot specifieke inhoudsverzamelingen. Als u een zoekopdracht wilt beperken, kunt u meerdere zoektermen opgeven in het vak Zoeken naar.

Koppeling Clips ordenen

De koppeling Clips ordenen is niet langer beschikbaar. Als u Microsoft Mediagalerie wilt openen vanuit Windows 7, Windows Vista of Windows XP, klikt u op de knop Start van Windows. Vervolgens klikt u achtereenvolgens op Alle programma's, op Microsoft Office, op Microsoft Office 2010-hulpmiddelen en op Microsoft Mediagalerie.

Naar boven

Mediagalerie

Mediagalerie is een hulpmiddel waarmee illustraties en andere mediabestanden op de harde schijf worden gerangschikt en ingedeeld. Zoals eerder in dit artikel is beschreven, is Mediagalerie niet langer rechtstreeks toegankelijk vanuit het deelvenster Illustraties in Microsoft Office-programma's. Bovendien zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Mediagalerie:

Automatische ordening

De opdracht voor het automatisch zoeken naar mediabestanden op de computer en het ordenen van deze bestanden in verzamelingen bestaat niet meer. U kunt echter nog altijd clips handmatig toevoegen aan Mediagalerie of importeren vanaf een scanner of camera.

Als bijlage verzenden naar ontvanger van e-mail

De opdracht voor het verzenden van een clip als bijlage in e-mailberichten is niet langer beschikbaar.

Verwijderen uit verzameling

Hoewel u clips kunt verwijderen uit Mediagalerie, kunt u niet langer een fragment verwijderen uit een specifieke verzameling.

Vergelijkbare stijl zoeken

De opdracht waarmee u kon zoeken naar clips met een vergelijkbare stijl, is niet langer beschikbaar.

Lijst- en detailweergave

De lijst- en detailweergave zijn niet langer beschikbaar. In plaats hiervan worden alle clips als miniatuur weergegeven in het venster Mediagalerie.

Naar boven

Is van toepassing op: Excel 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen