Spelling en grammatica in een andere taal controleren

Als u de beschikking hebt over de juiste taalprogramma's en deze geïnstalleerd zijn, kunt u de taal van de woordenlijst wijzigen zodat u de spelling kunt controleren van een woord of een volledig document dat in een andere taal is geschreven.

In elke taalversie van het 2007 Microsoft Office-systeem zijn taalprogramma's, zoals woordenlijsten en grammaticaregels, opgenomen voor meerdere talen. Zie De gelokaliseerde versies van de 2007 Microsoft Office-suites als u wilt weten welke taalprogramma's zijn opgenomen in uw versie van Office 2007-versie. Zie Bepalen of u een taalpakket nodig hebt (Engelstalig) als in uw versie van Office 2007-versie de taalprogramma's voor de talen die u wilt gebruiken niet zijn opgenomen.

Opmerking   Zie De standaardtaal voor Office-programma's wijzigen (Engelstalig) als u de standaardtaal en -woordenlijst (indien beschikbaar) wilt wijzigen voor alle Office 2007-versie-programma's.

Welk programma van het 2007 Microsoft Office-systeem gebruikt u?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Access

Voordat u begint     Zie De standaardtaal voor Office-programma's wijzigen (Engelstalig) als u de standaardtaal en -woordenlijst wilt wijzigen voor alle Office 2007-versie-programma's.

Ga als volgt te werk om de taal van de woordenlijst voor een database te wijzigen en de spelling te controleren:

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik vervolgens op Opties voor Access.

  Waar is de knop Opties voor Access?

  De knop Opties voor Access bevindt zich onder aan het menu dat wordt geopend als u klikt op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak.Access Options button

 2. Klik op Controle.

 3. Klik in de lijst Taal voor woordenlijst op de taal die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

  Opmerking   De taal van de woordenlijst geldt voor de hele database en kan niet worden gedefinieerd voor afzonderlijke records of velden. Als u de spelling wilt controleren in een meertalige database, moet u voor elke taal in elke record de taal voor de woordenlijst wijzigen en de spelling controleren.

 4. Klik op het tabblad Start in de groep Records op Spelling Knopafbeelding. In plaats hiervan kunt u ook op F7 drukken.

  De spelling van de database wordt gecontroleerd met de opgegeven taal voor de woordenlijst, indien deze aanwezig is.

  Notities   

  • De opdracht Spelling is mogelijk niet in alle weergaven aanwezig op het lint. Als de opdracht Spelling niet aanwezig is, probeert u de spellingcontrole te starten door op F7 te drukken.

  • U hebt mogelijk een taalpakket nodig als in uw versie van Office 2007-versie de woordenlijst voor de taal die u wilt gebruiken niet is opgenomen. Zie Bepalen of u een taalpakket nodig hebt (Engelstalig) voor meer informatie.

Naar boven

Excel

Voordat u begint     Zie De standaardtaal voor Office-programma's wijzigen (Engelstalig) als u de standaardtaal en -woordenlijst wilt wijzigen voor alle Office 2007-versie-programma's.

Ga als volgt te werk om de taal van de woordenlijst in een werkblad te wijzigen en de spelling te controleren:

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Opties voor Excel.

  Waar is de knop Opties voor Excel?

  De knop Opties voor Excel bevindt zich onder aan het menu dat wordt geopend als u klikt op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak.Excel Options button

 2. Klik op Controle.

 3. Klik in de lijst Taal voor woordenlijst op de taal die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

  Opmerking   De taal van de woordenlijst geldt voor de hele werkmap en kan niet worden gedefinieerd voor afzonderlijke werkbladen of cellen. Als u de spelling wilt controleren in een meertalige werkmap, moet u voor elke taal in elk werkblad de taal voor de woordenlijst wijzigen en de spelling controleren.

 4. Als u de spelling van een of meer cellen wilt controleren, selecteert u de gewenste cellen en klikt u vervolgens op het tabblad Controleren in de groep Taalcontrole op Spelling Knopafbeelding. In plaats hiervan kunt u ook op F7 drukken.

  Als u de spelling van het hele werkblad wilt controleren, klikt u op het tabblad Controleren in de groep Taalcontrole op Spelling Knopafbeelding. U hoeft geen cellen te selecteren.

  De spelling in de geselecteerde cellen of het werkblad wordt gecontroleerd met de opgegeven taal voor de woordenlijst, indien deze aanwezig is.

  Opmerking   U hebt mogelijk een taalpakket nodig als in uw versie van Office 2007-versie de woordenlijst voor de taal die u wilt gebruiken niet is opgenomen. Zie Bepalen of u een taalpakket nodig hebt (Engelstalig) voor meer informatie.

Naar boven

InfoPath

Voordat u begint     Zie De standaardtaal voor Office-programma's wijzigen (Engelstalig) als u de standaardtaal en -woordenlijst wilt wijzigen voor alle Office 2007-versie-programma's.

Ga als volgt te werk om de taal van de woordenlijst te wijzigen en de spelling te controleren:

 1. Plaats uw cursor op een willekeurige plaats in het formulier.

 2. Klik in het menu Extra op Taal instellen Button image.

 3. Klik in het dialoogvenster Taal op de taal die u wilt gebruiken voor de woordenlijst en andere taalprogramma's.

 4. Klik in het menu Extra op Spelling en klik nogmaals op Spelling. In plaats hiervan kunt u ook op F7 drukken.

  De spelling en de grammatica van de geselecteerde tekst worden gecontroleerd met de opgegeven taal voor de woordenlijst, indien deze aanwezig is.

  Notities   

  • In InfoPath kunt u de spelling in een formulier slechts voor één taal tegelijk controleren. Als u de spelling wilt controleren in formulieren met tekst in meerdere talen, moet u stap 1-4 uitvoeren voor elke taal.

  • U hebt mogelijk een taalpakket nodig als in uw versie van Office 2007-versie de woordenlijst voor de taal die u wilt gebruiken niet is opgenomen. Zie Bepalen of u een taalpakket nodig hebt (Engelstalig) voor meer informatie.

Naar boven

OneNote

Voordat u begint     Zie De standaardtaal voor Office-programma's wijzigen (Engelstalig) als u de standaardtaal en -woordenlijst wilt wijzigen voor alle Office 2007-versie-programma's.

Tijdens de spellingcontrole wordt de taal voor de woordenlijst gebruikt die overeenkomt met de taal van elke notitie op de pagina. Als u notities in verschillende talen hebt, moet u daarom voor elke notitie de juiste taal instellen. Als u bijvoorbeeld een pagina met Engelse notities en Nederlandse notities hebt en u de spelling van alle notities op de pagina wilt controleren met de juiste woordenlijsten, moet u de Engelse notities als Engels en de Nederlandse notities als Nederlands instellen.

Ga als volgt te werk om de taal van een notitie te controleren:

 1. Selecteer de notitie die u wilt controleren.

 2. Klik in het menu Extra op Taal instellen.

 3. Controleer in het taakvenster Taal instellen of de juiste taal voor de notitie is ingesteld. Als dat niet het geval is, selecteert u de gewenste taal voor de woordenlijst en andere taalprogramma's.

  Opmerking   U hebt mogelijk een taalpakket nodig als in uw versie van Office 2007-versie de woordenlijst voor de taal die u wilt gebruiken niet is opgenomen. Zie Bepalen of u een taalpakket nodig hebt (Engelstalig) voor meer informatie.

 4. Klik opnieuw in de notitie.

 5. Voer stap 1-4 uit voor elke notitie die u wilt controleren.

Ga als volgt te werk om de spelling te controleren:

 • Klik in het menu Extra op Spelling en klik nogmaals op Spelling. In plaats hiervan kunt u ook op F7 drukken.

  De spelling van elke notitie wordt gecontroleerd met de opgegeven taal voor de woordenlijst, indien deze aanwezig is.

Naar boven

Outlook

Voordat u begint     Zie De standaardtaal voor Office-programma's wijzigen (Engelstalig) als u de standaardtaal en -woordenlijst wilt wijzigen voor alle Office 2007-versie-programma's.

Tijdens de spellingcontrole wordt de taal voor de woordenlijst gebruikt die overeenkomt met de taal van elk tekstblok in uw bericht. Als u een bericht met tekst in verschillende talen hebt, moet u daarom voor elk tekstblok de juiste taal instellen. Als u bijvoorbeeld een bericht met Engelse en Nederlandse tekst hebt en u de spelling van alle tekst in het bericht wilt controleren met de juiste woordenlijsten, moet u de Engelse tekst als Engels en de Nederlandse tekst als Nederlands instellen.

Ga als volgt te werk om de taal van een tekstblok te controleren:

 1. Selecteer de tekst die u wilt controleren.

  Tip   U kunt de taal van het woordenboek voor een nieuw bericht opgeven voordat u de tekst typt. Plaats de cursor in het berichtgebied van een nieuw bericht en voer stap 2 en 3 uit. Typ vervolgens het bericht en controleer de spelling zoals in stap 4 is beschreven.

 2. Klik op het tabblad Bericht in de groep Taalcontrole op de pijl onder Spelling en klik vervolgens op Taal instellen Button image.

 3. Controleer in het dialoogvenster Taal of de juiste taal is ingesteld voor de tekst. Als dat niet het geval is, selecteert u de gewenste taal voor de woordenlijst en andere taalprogramma's. Als u de gewenste taal niet ziet, bladert u naar het einde van de lijst.

  Als het pictogram Spelling en grammatica Knopafbeelding naast de taal wordt weergegeven, betekent dit dat de taalprogramma's, zoals de spellingcontrole, voor die taal zijn geïnstalleerd. Als het pictogram Spelling en grammatica Knopafbeelding niet naast de taal wordt weergegeven, is de woordenlijst voor die taal niet beschikbaar en kunt u de spelling en grammatica voor die taal niet controleren.

  Opmerking   U hebt mogelijk een taalpakket nodig als in uw versie van Office 2007-versie de woordenlijst voor de taal die u wilt gebruiken niet is opgenomen. Zie Bepalen of u een taalpakket nodig hebt (Engelstalig) voor meer informatie.

Ga als volgt te werk om de spelling te controleren:

 • Klik op het tabblad Bericht in de groep Taalcontrole op Spelling Knopafbeelding. In plaats hiervan kunt u ook op F7 drukken.

  De spelling en de grammatica van de geselecteerde tekst of het Outlook-item worden gecontroleerd met de opgegeven taal voor de woordenlijst, indien deze aanwezig is.

Naar boven

PowerPoint

Voordat u begint     Zie De standaardtaal voor Office-programma's wijzigen (Engelstalig) als u de standaardtaal en -woordenlijst wilt wijzigen voor alle Office 2007-versie-programma's.

Tijdens de spellingcontrole wordt de taal voor de woordenlijst gebruikt die overeenkomt met de taal van elk tekstblok in uw dia's. Als u dia's met tekst in verschillende talen hebt, moet u daarom voor elk tekstblok de juiste taal instellen. Als u bijvoorbeeld een set dia's met Engelse en Nederlandse tekst hebt en u de spelling van alle tekst in de dia's wilt controleren met de juiste woordenlijsten, moet u de Engelse tekst als Engels en de Nederlandse tekst als Nederlands instellen.

Ga als volgt te werk om de taal van een tekstblok te controleren:

 1. Selecteer de tekst die u wilt controleren.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taalcontrole op Taal Button image.

 3. Controleer in het dialoogvenster Taal of de juiste taal is ingesteld voor de tekst. Als dat niet het geval is, selecteert u de gewenste taal voor de woordenlijst en andere taalprogramma's.

  Als het pictogram Spelling en grammatica Knopafbeelding naast de taal wordt weergegeven, betekent dit dat de taalprogramma's, zoals de spellingcontrole, voor die taal zijn geïnstalleerd. Als het pictogram Spelling en grammatica Knopafbeelding niet naast de taal wordt weergegeven, is de woordenlijst voor die taal niet beschikbaar en kunt u de spelling en grammatica voor die taal niet controleren.

  Opmerking   U hebt mogelijk een taalpakket nodig als in uw versie van Office 2007-versie de woordenlijst voor de taal die u wilt gebruiken niet is opgenomen. Zie Bepalen of u een taalpakket nodig hebt (Engelstalig) voor meer informatie.

 4. Voer stap 1-3 uit voor elke tekst die u wilt controleren.

Ga als volgt te werk om de spelling te controleren:

 • Klik op het tabblad Controleren in de groep Taalcontrole op Spelling Knopafbeelding. In plaats hiervan kunt u ook op F7 drukken.

  De spelling van elke tekst wordt gecontroleerd met de opgegeven taal voor de woordenlijst, indien deze aanwezig is.

Naar boven

Publisher

Voordat u begint     Zie De standaardtaal voor Office-programma's wijzigen (Engelstalig) als u de standaardtaal en -woordenlijst wilt wijzigen voor alle Office 2007-versie-programma's.

Tijdens de spellingcontrole wordt de taal voor de woordenlijst gebruikt die overeenkomt met de taal van elk tekstblok in uw publicatie. Als u een publicatie met tekst in verschillende talen hebt, moet u daarom voor elk tekstblok de juiste taal instellen. Als u bijvoorbeeld een publicatie met Engelse en Nederlandse tekst hebt en u de spelling van alle tekst in de publicatie wilt controleren met de juiste woordenlijsten, moet u de Engelse tekst als Engels en de Nederlandse tekst als Nederlands instellen.

Ga als volgt te werk om de taal van een tekstblok te controleren:

 1. Selecteer de tekst die u wilt controleren.

 2. Klik in het menu Extra op Taal en klik vervolgens op Taal instellen.

 3. Controleer in het dialoogvenster Taal of de juiste taal is ingesteld voor de tekst. Als dat niet het geval is, selecteert u de gewenste taal voor de woordenlijst en andere taalprogramma's.

  Opmerking   U hebt mogelijk een taalpakket nodig als in uw versie van Office 2007-versie de woordenlijst voor de taal die u wilt gebruiken niet is opgenomen. Zie Bepalen of u een taalpakket nodig hebt (Engelstalig) voor meer informatie.

 4. Voer stap 1-3 uit voor elke tekst die u wilt controleren.

Ga als volgt te werk om de spelling te controleren:

 • Klik in het menu Extra op Spelling en klik nogmaals op Spelling. In plaats hiervan kunt u ook op F7 drukken.

  De spelling van elke tekst wordt gecontroleerd met de opgegeven taal voor de woordenlijst, indien deze aanwezig is.

Naar boven

Visio

Voordat u begint     Zie De standaardtaal voor Office-programma's wijzigen (Engelstalig) als u de standaardtaal en -woordenlijst wilt wijzigen voor alle Office 2007-versie-programma's.

Tijdens de spellingcontrole wordt de taal voor de woordenlijst gebruikt die overeenkomt met de taal van elk tekstblok. Als u tekstblokken in verschillende talen hebt, moet u daarom voor elk tekstblok de juiste taal instellen. Als u bijvoorbeeld een pagina met Engelse tekstblokken en Nederlandse tekstblokken hebt en u de spelling van alle tekstblokken op de pagina wilt controleren met de juiste woordenlijsten, moet u de Engelse tekstblokken als Engels en de Nederlandse tekstblokken als Nederlands instellen.

Ga als volgt te werk om de taal van een tekstblok te controleren:

 1. Selecteer het tekstblok dat u wilt controleren.

 2. Klik op Tekst in het menu Opmaak.

 3. Controleer in het vak Taal of de juiste taal is ingesteld voor het tekstblok. Als dat niet het geval is, selecteert u de gewenste taal voor de woordenlijst.

  Opmerking   U hebt mogelijk een taalpakket nodig als in uw versie van Office 2007-versie de woordenlijst voor de taal die u wilt gebruiken niet is opgenomen. Zie Bepalen of u een taalpakket nodig hebt (Engelstalig) voor meer informatie.

 4. Voer stap 1-3 uit voor elk tekstblok dat u wilt controleren.

Ga als volgt te werk om de spelling te controleren:

 • Klik in het menu Extra op Spelling en klik nogmaals op Spelling. In plaats hiervan kunt u ook op F7 drukken.

  De spelling van elk tekstblok wordt gecontroleerd met de opgegeven taal voor de woordenlijst, indien deze aanwezig is.

Naar boven

Word

Voordat u begint     Zie De standaardtaal voor Office-programma's wijzigen (Engelstalig) als u de standaardtaal en -woordenlijst wilt wijzigen voor alle Office 2007-versie-programma's.

Tijdens de spellingcontrole wordt de taal voor de woordenlijst gebruikt die overeenkomt met de taal van elk tekstblok in uw document. Als u een document met tekst in verschillende talen hebt, moet u daarom voor elk tekstblok de juiste taal instellen. Als u bijvoorbeeld een document met Engelse en Nederlandse alinea's hebt en u de spelling van alle tekst in het document wilt controleren met de juiste woordenlijsten, moet u de Engelse alinea's als Engels en de Nederlandse alinea's als Nederlands instellen.

Ga als volgt te werk om de taal van een tekstblok te controleren:

 1. Selecteer de tekst die u wilt controleren.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taalcontrole op Taal instellen Button image.

 3. Controleer in het dialoogvenster Taal of de juiste taal is ingesteld voor de tekst. Als dat niet het geval is, selecteert u de gewenste taal voor de woordenlijst en andere taalprogramma's.

  Als het pictogram Spelling en grammatica Knopafbeelding naast de taal wordt weergegeven, betekent dit dat de taalprogramma's, zoals de spellingcontrole, voor die taal zijn geïnstalleerd. Als het pictogram Spelling en grammatica Knopafbeelding niet naast de taal wordt weergegeven, is de woordenlijst voor die taal niet beschikbaar en kunt u de spelling en grammatica voor die taal niet controleren.

  Opmerking   U hebt mogelijk een taalpakket nodig als in uw versie van Office 2007-versie de woordenlijst voor de taal die u wilt gebruiken niet is opgenomen. Zie Bepalen of u een taalpakket nodig hebt (Engelstalig) voor meer informatie.

 4. Voer stap 1-3 uit voor elke tekst die u wilt controleren.

Ga als volgt te werk om de spelling te controleren:

 • Klik op het tabblad Controleren op Spelling- en grammaticacontrole. In plaats hiervan kunt u ook op F7 drukken.

  De spelling van elke tekst wordt gecontroleerd met de opgegeven taal voor de woordenlijst, indien deze aanwezig is.

Naar boven

Is van toepassing op: PowerPoint 2007, Visio Standard 2007, Word 2007, Visio 2007, Outlook 2007, Office 2010, Access 2007, OneNote 2007, Publisher 2007, Excel 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen