Spelling en grammatica in een andere taal controleren

In elke taalversie van Microsoft Office zijn taalprogramma's, zoals woordenlijsten en grammaticaregels, opgenomen voor meerdere talen. Als u wilt weten welke talen zijn opgenomen in elke versie van Microsoft Office 2010, raadpleegt u Gelokaliseerde versies van de Office 2010-suites. Als de taal die u wilt gebruiken niet is opgenomen in uw versie van Microsoft Office, moet u mogelijk een Microsoft Office-taalpakket aanschaffen. Zie Bepalen of u een taalpakket of taalinterfacepakket nodig hebt voor meer informatie.

Notities   

Wat wilt u doen?

De spelling en grammatica in een andere taal controleren

De spelling en grammatica in een andere taal controleren

Als u een document hebt gemaakt dat tekst in verschillende talen bevat, wilt u voor elke taal de juiste woordenlijst gebruiken. U bereikt dit door de taal van de tekst aan te geven, zodat bij de spellingcontrole de juiste woordenlijsttaal wordt gebruikt.

Welk Office 2010-programma gebruikt u?

Access

De woordenlijsttaal instellen

Spelling controleren

Excel

De woordenlijsttaal instellen

Spelling controleren

OneNote

De controletaal instellen

Spelling controleren

Outlook

De controletaal instellen

Spelling en grammatica controleren

PowerPoint

De controletaal instellen

Spelling controleren

Project

De controletaal instellen

Spelling controleren

Publisher

De controletaal instellen

Spelling controleren

SharePoint Workspace

De controletaal instellen

Visio

De controletaal instellen

Spelling controleren

Word

De controletaal instellen

Spelling en grammatica controleren

Extra woordenlijsttalen toevoegen

Meer informatie

Access

  De taal van de woordenlijst geldt voor de hele database en kan niet worden gedefinieerd voor afzonderlijke records of velden. Als de database woorden in meer dan een taal bevat, moet u de spelling in één taal controleren en het proces vervolgens herhalen voor elke extra taal in uw database.

De woordenlijsttaal instellen

Ga als volgt te werk om bij de spellingcontrole de taal van de woordenlijst voor een database te wijzigen:

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Records op Spelling.

  Spelling op tabblad Start van Access-lint

 2. Controleer of in de lijst Taal voor woordenlijst de juiste woordenlijsttaal is geselecteerd. Als dit niet het geval is, klikt u op de woordenlijsttaal die u wilt gebruiken en klikt u vervolgens op OK.

  Notities   

  • De lijst Taal voor woordenlijst verschijnt alleen als de spellingcontrole een woord niet herkent.

  • Als u de woordenlijsttaal wijzigt, moet u het dialoogvenster Spelling sluiten en de spellingcontrole opnieuw starten.

 3. Klik op Sluiten om de spellingcontrole te sluiten en klik vervolgens nogmaals op Spelling om de spellingcontrole te starten met de nieuwe woordenlijsttaal die u hebt geselecteerd.

  Notities   

  • Elke keer dat u de woordenlijsttaal wijzigt en de spellingcontrole uitvoert, worden woorden die niet voorkomen in de geselecteerde woordenlijsttaal gemarkeerd als onjuist. U moet dus onthouden voor welke woordenlijsttalen u al een spellingcontrole hebt gedaan.

  • Mogelijk is een taalpakket of taalprogrammapakket vereist als de woordenlijsttaal die u wilt gebruiken niet wordt vermeld. Zie Bepalen of u een taalpakket of taalinterfacepakket nodig hebt voor meer informatie.

Spelling controleren

Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Records op Spelling.

Opmerking   Mogelijk is de opdracht Spelling niet in alle weergaven beschikbaar. Als de opdracht Spelling niet beschikbaar is, drukt u op F7 om de spellingcontrole te starten.

Terug naar lijst met Office-programma's

Excel

De woordenlijsttaal instellen

  De taal van de woordenlijst geldt voor de hele werkmap en kan niet worden gedefinieerd voor afzonderlijke werkbladen of cellen. Als de werkmap woorden in meer dan een taal bevat, moet u de spelling in één taal controleren en het proces vervolgens herhalen voor elke extra taal in uw werkmap.

Ga als volgt te werk om de taal van de woordenlijst voor een werkmap te wijzigen en de spelling te controleren:

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Controle op Spelling.

  Spelling op tabblad Start van Excel-lint

 2. Controleer of in de lijst Taal voor woordenlijst de juiste woordenlijsttaal is geselecteerd. Als dit niet het geval is, klikt u op de woordenlijsttaal die u wilt gebruiken en klikt u vervolgens op OK.

  Notities   

  • De lijst Taal voor woordenlijst verschijnt alleen als de spellingcontrole een woord niet herkent.

  • Als u de woordenlijsttaal wijzigt, moet u het dialoogvenster Spelling sluiten en de spellingcontrole opnieuw starten.

 3. Klik op Sluiten om de spellingcontrole te sluiten en klik vervolgens op Spelling om de spellingcontrole te starten met de nieuwe woordenlijsttaal die u hebt geselecteerd.

Spelling controleren

 • Als u de spelling van een of meer cellen wilt controleren, selecteert u de cellen die u wilt controleren en klikt u vervolgens op het tabblad Controleren in de groep Controle op Spelling.

 • Als u de spelling van het hele werkblad wilt controleren, klikt u op het tabblad Controleren in de groep Taalcontrole op Spelling. U hoeft geen cellen te selecteren.

Opmerking   De spelling in de geselecteerde cellen of het werkblad wordt gecontroleerd met de opgegeven taal voor de woordenlijst, indien deze aanwezig is. Als de opdracht Spelling niet beschikbaar is, drukt u op F7 om de spellingcontrole te starten.

Terug naar lijst met Office-programma's

OneNote

  U kunt de spelling van tekst op dezelfde pagina die in meerdere talen is geschreven controleren met één sessie van de spellingcontrole. U moet echter wel eerst de taal selecteren voor elk tekstgedeelte dat een andere taal heeft dan de taal die u normaal gesproken gebruikt.

De controletaal instellen

Als u de controletaal voor tekst wilt instellen en de spelling wilt controleren, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer de tekst waarvoor u de taal wilt instellen.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Taal en klik vervolgens op Controletaal instellen Taal op tabblad Controleren van OneNote-lint.

 3. Controleer in het deelvenster Controletaal instellen of de juiste taal is ingesteld voor de tekst. Als dat niet het geval is, moet u de taal selecteren die u wilt gebruiken voor de woordenlijst.

 4. Klik in de notitie om het deelvenster voor de woordenlijst te sluiten.

 5. Herhaal stap 1-4 voor elk tekstgedeelte dat u wilt controleren.

Spelling controleren

Ga naar het tabblad Controleren en klik op Spelling.

Opmerking   Als de opdracht Spelling niet beschikbaar is, drukt u op F7 om de spellingcontrole te starten.

Terug naar lijst met Office-programma's

Outlook

  Als u Outlook Express 6.0 gebruikt en vervolgens Office 2010 hebt geïnstalleerd en Frans nu de enige beschikbare spellingcontroletaal is, moet u een spellingcontrole van derden voor extra talen gebruiken. Zie Problemen met spellingcontrole in Outlook Express 6.0 voor meer informatie.

De controletaal instellen

Ga als volgt te werk om de controletaal voor tekst in te stellen:

 1. Selecteer in een nieuw e-mailbericht de tekst die u wilt controleren.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Controle op de pijl onder Taal en klik vervolgens op Controletaal instellen. Taal op tabblad Controleren van Outlook-lint

 3. Controleer in het dialoogvenster Taal of de juiste taal is ingesteld voor de tekst. Als dat niet het geval is, selecteert u de gewenste taal voor de woordenlijst en andere taalprogramma's. Als u de gewenste taal niet ziet, bladert u naar het einde van de lijst.

  Opmerking   Als het pictogram Spelling en grammatica naast de gewenste taal wordt weergegeven, betekent dit dat de taalprogramma's, zoals de woordenlijst en de spellingcontrole, voor die taal zijn geïnstalleerd. Als het pictogram Spelling en grammatica niet naast de gewenste taal wordt weergegeven, zijn de taalprogramma's voor die taal niet beschikbaar en kunt u de spelling en grammatica voor die taal niet controleren.

Tip   Als u de woordenlijsttaal voor een nieuw bericht wilt opgeven voordat u begint met het typen van tekst, plaatst u de cursor in het tekstgebied van het nieuwe bericht, voert u stap 2 en 3 uit, typt u het e-mailbericht en controleert u vervolgens de spelling zoals beschreven in het onderstaande gedeelte over het controleren van de spelling en grammatica in Outlook.

Spelling en grammatica controleren

Klik op het tabblad Controleren in de groep Controle op Spelling en grammatica.

Opmerking   De spelling en de grammatica van de geselecteerde tekst of het Outlook-item worden gecontroleerd met de opgegeven taal voor de woordenlijst, indien deze aanwezig is. Als de opdracht Spelling niet beschikbaar is, drukt u op F7 om de spellingcontrole te starten.

Terug naar lijst met Office-programma's

PowerPoint

De controletaal instellen

Ga als volgt te werk om de controletaal voor tekst in de presentatie in te stellen:

 1. Selecteer de tekst die u wilt controleren.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Taal en klik vervolgens op Controletaal instellen Taal instellen op tabblad Controleren van PowerPoint-lint.

 3. Controleer in het dialoogvenster Taal of de juiste taal is ingesteld voor de tekst. Als dat niet het geval is, selecteert u de gewenste taal voor de woordenlijst.

  Opmerking   Als het pictogram Spelling en grammatica naast de taal wordt weergegeven, betekent dit dat de woordenlijst en de spellingcontrole voor die taal zijn geïnstalleerd. Als het pictogram Spelling en grammatica niet naast de taal wordt weergegeven, is de woordenlijst voor die taal niet beschikbaar en kunt u de spelling voor die taal niet controleren.

 4. Herhaal stap 1-3 voor elk tekstgedeelte dat u wilt controleren.

Spelling controleren

Ga naar het tabblad Revisie en klik in de groep Controle op Spelling.

Opmerking   Als de opdracht Spelling niet beschikbaar is, drukt u op F7 om de spellingcontrole te starten.

Terug naar lijst met Office-programma's

Project

De controletaal instellen

Als u de controletaal voor tekst wilt instellen en de spelling op de projectpagina wilt controleren, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op het tabblad Project in de groep Controle op Spelling Knop Spelling op Project-lint.

 2. Controleer of in de lijst Taal voor woordenlijst de juiste woordenlijsttaal is geselecteerd. Als dit niet het geval is, klikt u op de woordenlijsttaal die u wilt gebruiken en klikt u vervolgens op OK.

  Notities   

  • De lijst Taal voor woordenlijst verschijnt alleen als de spellingcontrole een woord niet herkent.

  • Als u de woordenlijsttaal wijzigt, moet u het dialoogvenster Spelling sluiten en de spellingcontrole opnieuw starten.

 3. Klik op Sluiten om de spellingcontrole te sluiten en klik vervolgens op Spelling om de spellingcontrole te starten met de nieuwe woordenlijsttaal die u hebt geselecteerd.

Spelling controleren

Klik op het tabblad Project in de groep Controle op Spelling.

Opmerking   Als de opdracht Spelling niet beschikbaar is, drukt u op F7 om de spellingcontrole te starten.

Terug naar lijst met Office-programma's

Publisher

De controletaal instellen

Als u de controletaal voor tekst wilt instellen en de spelling wilt controleren, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer de tekst waarvoor u de taal wilt instellen.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op de pijl onder Spelling en klik vervolgens op Controletaal instellen Knop Taal van Publisher-lint.

 3. Controleer in het dialoogvenster Taal of de juiste taal is ingesteld voor de tekst. Als dat niet het geval is, selecteert u de gewenste taal voor de woordenlijst en andere taalprogramma's. Als u de gewenste taal niet ziet, blijft u bladeren totdat u deze hebt gevonden.

 4. Herhaal stap 1-3 voor elk tekstgedeelte dat u wilt controleren.

Spelling controleren

Ga naar het tabblad Start en klik op Spelling.

Opmerking   Als de opdracht Spelling niet beschikbaar is, drukt u op F7 om de spellingcontrole te starten.

Terug naar lijst met Office-programma's

SharePoint Workspace

De controletaal instellen

Als u de controletaal in SharePoint Workspace wilt instellen, moet u eerst een spellingcontrolesessie starten:

 1. Open een item in een werkruimtefunctie voor bewerken en klik in een rich text-veld.

 2. Klik op het tabblad Start op Spelling of druk op F7.

 3. Als er spelfouten worden gevonden, wordt het dialoogvenster Spelling geopend.

  Als er geen spelfouten worden gevonden, voegt u een verkeerd gespeld woord aan het rich text-veld toe om het dialoogvenster Spelling weer te geven.

 4. Klik op Opties.

 5. Klik op de vervolgkeuzelijst Taal voor woordenlijst en klik vervolgens op de taal die u als controletaal wilt instellen.

  Als de gewenste taal niet wordt weergegeven, kunt u deze mogelijk installeren zoals wordt beschreven in De bewerkings-, weergave- en Help-talen instellen.

 6. Klik op OK.

Terug naar lijst met Office-programma's

Visio

Tijdens de spellingcontrole wordt de taal voor de woordenlijst gebruikt die overeenkomt met de taal van elk tekstblok. Als uw diagram tekstblokken bevat in verschillende talen, moet u de juiste taal instellen voor elk tekstblok.

Als een pagina bijvoorbeeld tekst in zowel Nederlands als Spaans heeft en u de spelling wilt controleren met de juiste woordenlijsten, moet u de Nederlandse tekst als Nederlands en de Spaanse tekst als Spaans instellen. Als in uw versie van Office 2010 de woordenlijsten voor de talen die u wilt gebruiken niet aanwezig zijn, raadpleegt u Bepalen of u een taalpakket of taalinterfacepakket nodig hebt voor meer informatie.

De controletaal instellen

Als u de controletaal voor tekst wilt instellen en de spelling wilt controleren, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer het tekstblok dat u wilt controleren.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Taal en klik vervolgens op Controletaal instellen Knop Taal van Visio-lint.

 3. Controleer in het vak Taal of de juiste taal is ingesteld voor het tekstblok. Als dat niet het geval is, selecteert u de gewenste taal voor de woordenlijst.

 4. Voer stap 1-3 uit voor elk tekstblok dat u wilt controleren.

Spelling controleren

Ga naar het tabblad Revisie en klik in de groep Controle op Spelling.

Opmerking   De spelling van elk tekstblok wordt gecontroleerd met de opgegeven taal voor de woordenlijst, indien deze beschikbaar is.

Terug naar lijst met Office-programma's

Word

De controletaal instellen

Als u de controletaal voor tekst wilt instellen en de spelling in het document wilt controleren, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer de tekst die u wilt controleren.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Taal en klik vervolgens op Controletaal instellen Knop Taal van Word-lint.

 3. Controleer in het dialoogvenster Taal of de juiste taal is ingesteld voor de tekst. Als dat niet het geval is, selecteert u de gewenste taal voor de woordenlijst en andere taalprogramma's.

  Als het pictogram Spelling en grammatica naast de taal wordt weergegeven, betekent dit dat de taalprogramma's, zoals de spellingcontrole, voor die taal zijn geïnstalleerd. Als het pictogram Spelling en grammatica niet naast de taal wordt weergegeven, is de woordenlijst voor die taal niet beschikbaar en kunt u de spelling en grammatica voor die taal niet controleren.

 4. Voer stap 1-3 uit voor elk tekstgedeelte dat in een andere taal wordt weergegeven.

Spelling en grammatica controleren

Ga naar het tabblad Controleren en klik op Spelling en grammatica.

Opmerking   De spelling van elk tekstgedeelte wordt gecontroleerd met de opgegeven taal voor de woordenlijst, indien deze beschikbaar is.

Terug naar lijst met Office-programma's

Naar boven

Extra woordenlijsttalen toevoegen

Welke woordenlijsttalen worden meegeleverd bij de taalprogramma's, is afhankelijk van de talen die zijn opgenomen in uw taalversie van Office 2010. Als in het dialoogvenster Talen instellen geen Knopafbeelding wordt weergegeven vóór de gewenste taal, is die woordenlijst niet beschikbaar. Mogelijk moet u een taalpakket of taalinterfacepakket aanschaffen. Raadpleeg Bepalen of u een taalpakket of taalinterfacepakket nodig hebt voor meer informatie.

Als u wilt weten welke taalprogrammatalen zijn opgenomen in uw versie van Office 2010, raadpleegt u Gelokaliseerde versies van Office 2010-suites.

Naar boven

Meer informatie

Naar boven

Is van toepassing op: Project Standard 2010, InfoPath 2010, Access 2010, Excel 2010, Groove 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Word 2010, Project 2010, Visio 2010, Office 2010, OneNote 2010, Visio Standard 2010, PowerPoint 2010, Visio Premium 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen