Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Mac

Informatie over sneltoetsen

U kunt snel taken uitvoeren met sneltoetsen (een of meer toetsen op het toetsenbord waarmee u taken kunt uitvoeren). Als u bijvoorbeeld op Command+ P drukt, wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend.

Notities   

  • Beschrijvingen van sneltoetsen gelden voor de Amerikaanse toetsenbordindeling. Toetsen op andere toetsenbordindelingen komen mogelijk niet overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord. Sneltoetsen voor laptopcomputers kunnen mogelijk ook verschillen.

  • De instellingen in sommige versies van het Macintosh-besturingssysteem en sommige hulpprogramma's kunnen een conflict veroorzaken met bewerkingen via sneltoetsen en functietoetsen in Office. Raadpleeg de Mac Help voor uw versie van het Macintosh-besturingssysteem of de documentatie bij het desbetreffende hulpprogramma voor meer informatie over het wijzigen van toetstoewijzingen.

Tekst en objecten bewerken

Handeling

Druk op

Eén teken naar links verwijderen

DELETE

Eén teken naar rechts verwijderen

Delete

Geselecteerde tekst of object knippen

Command+ X of F2

Geselecteerde tekst of geselecteerd object kopiëren

Command+ C of F3

Geknipte of gekopieerde tekst of geknipt of gekopieerd object plakken

Command+ V of F4

Plakken speciaal

Command+ CTRL + V

Geselecteerd object dupliceren

Command+ D

De tekengrootte vergroten

Command+ SHIFT + >

De tekengrootte kleiner maken

Command+ SHIFT + <

Gebruik van hoofdletters/kleine letters wijzigen

SHIFT + F3

Opmaak Vet toepassen of verwijderen

Command+ B

De selectie onderstrepen

Command+ U

Opmaak cursief toepassen of verwijderen

Command+ I

Teken in subscript zetten (afstand automatisch bepaald)

Command+ SHIFT + MINTEKEN

Teken in superscript zetten (afstand automatisch bepaald)

Command+ SHIFT + PLUSTEKEN

Een alinea centreren

Command+ E

Een alinea uitvullen

Command+ J

Een alinea links uitlijnen

Command+ L

Een alinea rechts uitlijnen

Command+ R

De laatste bewerking ongedaan maken

Command+ Z of F1

Het dialoogvenster Tekst opmaken openen, Opties voor lettertype

Command+ T

Het dialoogvenster Tekst opmaken openen, Alineaopties

Command+ OPTION + M

In tekst navigeren

Verplaatsen

Druk op

Eén teken naar links

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts

PIJL-RECHTS

Eén regel omhoog

PIJL-OMHOOG

Eén regel omlaag

PIJL-OMLAAG

Naar het begin van het woord of één woord naar links

OPTION + PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts

OPTION + PIJL-RECHTS

Naar het einde van de regel

Command+ PIJL-RECHTS of END

Naar het begin van de regel

Command+ PIJL-LINKS of HOME

Naar het begin van de alinea of één alinea omhoog

OPTION + PIJL-OMHOOG

Eén alinea omlaag

OPTION + PIJL-OMLAAG

Naar het einde van het tekstvak

OPTION + END

Naar het begin van het tekstvak

OPTION + HOME

Werken met objecten

Handeling

Druk op

Geselecteerd object dupliceren

Command+ D

Het volgende object selecteren

TAB

Het vorige object selecteren

SHIFT + TAB

Alle objecten en alle tekst selecteren

Command+ A

Het geselecteerde object in de richting van de pijl verplaatsen

Pijltoetsen

Het geselecteerde object enigszins in de richting van de pijl verschuiven

Command+ pijltoets

De geselecteerde objecten groeperen

Command+ OPTION + G

De groepering van de geselecteerde objecten opheffen

Command+ OPTION + SHIFT + G

Presentaties

Handeling

Druk op

Een nieuwe presentatie maken

Command+ N

Een nieuwe presentatie maken met een sjabloon van de galerie met PowerPoint-presentaties

Command+ SHIFT + P

Een nieuwe dia invoegen

CONTROL + M of Command+ SHIFT + N

Inzoomen

Command+ PLUSTEKEN

Uitzoomen

Command+ MINTEKEN

Een kopie van de geselecteerde dia maken in de overzichts- of diasorteerderweergave of in het overzichtsvenster in de normale weergave

Command+ D

Een kopie van de geselecteerde dia maken in de notitiepaginaweergave of in het diavenster of notitievenster in de normale weergave

Command+ SHIFT + D

Een presentatie openen

Command+ O

Een presentatie sluiten

Command+ W

Een presentatie afdrukken

Command+ P

Een presentatie opslaan

Command+ S

Een presentatie opslaan met een andere naam of bestandsindeling of op een andere locatie

Command+ SHIFT + S

PowerPoint afsluiten

Command+ Q

Zoeken naar tekst en opmaak

Command+ F

Tekst en specifieke opmaak zoeken en vervangen

COMMAND + SHIFT + H

De verwijzingshulpmiddelen openen

SHIFT + OPTION + F7

De spelling controleren

F7

Een hyperlink invoegen

Command+ K

Een opdracht (bijvoorbeeld Opslaan als) annuleren

ESC

Een bewerking ongedaan maken

Command+ Z

Een bewerking opnieuw uitvoeren of herhalen

Command+ Y

Meerdere geopende presentaties doorlopen

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Mac OS X. Als u deze Office- sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac OS X- sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Hardware op Toetsenbord. Klik op het tabblad Toetscombinaties en schakel het selectievakje Aan uit voor de toetstoewijzing die u wilt uitschakelen.

Command+ ~ of Command+ F6

De geselecteerde dia dupliceren

Command+ SHIFT + D

Van weergave wisselen

Handeling

Druk op

Overschakelen naar de normale weergave

Command+ 1

Overschakelen naar de diasorteerderweergave

Command+ 2

Overschakelen naar de notitiepaginaweergave

Command+ 3

Overschakelen naar diavoorstelling op volledig scherm

Command+ SHIFT + ENTER

Overschakelen naar de presentatorweergave

OPTION + ENTER

Hulplijnen weergeven of verbergen

Command+ OPTION + CTRL + G

Overschakelen naar de hand-outmodelweergave

Command+ OPTION + 2 of SHIFT + klik op Diasorteerderweergave  Knop Diasorteerderweergave

Overschakelen naar de diamodelweergave

Command+ OPTION + 1 of SHIFT + klik op Normale weergave  Knop Normale weergave

Overschakelen naar de notitiemodelweergave

Command+ OPTION + 3

Het navigatievenster in de normale weergave uitbreiden en overschakelen naar het tabblad Overzicht

CONTROL + SHIFT + X

Het navigatievenster sluiten

CONTROL + SHIFT + C

Tekst selecteren

Beoogde selectie

Druk op

Eén teken naar rechts

SHIFT + PIJL-RECHTS

Eén teken naar links

SHIFT + PIJL-LINKS

Vanaf het invoegpunt naar hetzelfde punt in de regel erboven

SHIFT + PIJL-OMHOOG

Vanaf het invoegpunt naar hetzelfde punt in de regel eronder

SHIFT + PIJL-OMLAAG

Alle tekst tot aan het begin van de regel

SHIFT + HOME

Alle tekst tot aan het einde van de regel

SHIFT + END

Vanaf het invoegpunt tot het einde van de alinea

SHIFT + OPTION + PIJL-OMLAAG

Vanaf het invoegpunt tot het begin van de alinea

SHIFT + OPTION + PIJL-OMHOOG

Vanaf het invoegpunt tot het begin van het tekstvak

SHIFT + OPTION + HOME

Vanaf het invoegpunt tot het einde van het tekstvak

SHIFT + OPTION + END

Diavoorstelling

Wanneer u een diavoorstelling schermvullend afspeelt, kunt u de volgende sneltoetsen gebruiken, al dan niet met de presentatiehulpmiddelen.

Tip   U kunt tijdens een diavoorstelling op HELP drukken voor een lijst met sneltoetsen. (De toets HELP is niet beschikbaar op alle laptoptoetsenborden.)

Handeling

Druk op

Het volgende teksteffect uitvoeren of naar de volgende dia gaan

N , RETURN , PAGE DOWN , PIJL-RECHTS , PIJL-OMLAAG , ENTER of de SPATIEBALK (of een muisklik)

Teruggaan naar het vorige teksteffect of naar de vorige dia

P , PAGE UP , PIJL-LINKS , PIJL-OMHOOG of DELETE

Naar een specifieke dia gaan

De cijfertoets(en) voor het betreffende dianummer, gevolgd door RETURN

Een zwart scherm weergeven of teruggaan naar de diavoorstelling vanuit een zwart scherm

B of PUNT

Een wit scherm weergeven of teruggaan naar de diavoorstelling vanuit een wit scherm

W of KOMMA

Een automatische diavoorstelling stoppen of opnieuw starten

S of PLUSTEKEN

De diavoorstelling afspelen vanaf de eerste dia

Command+ ENTER

De diavoorstelling afspelen vanaf de huidige dia

Command+ SHIFT + ENTER

Een diavoorstelling beëindigen

ESC , Command+ PUNT of AFBREEKSTREEPJE

Schermaantekeningen wissen

E

Naar de volgende verborgen dia gaan als de volgende dia verborgen is

H

De verborgen aanwijzer weer zichtbaar maken en/of de aanwijzer in een pen veranderen

Command+ P

De verborgen aanwijzer weer zichtbaar maken en/of de aanwijzer in een pijl veranderen

Command+ A

De aanwijzer en knop onmiddellijk verbergen

Command+ I CONTROL + H

De aanwijzer en knop over 10 seconden verbergen

Command+ U

De aanwijzer weergeven of verbergen

A of GELIJKTEKEN

Het contextmenu weergeven

Houd CONTROL ingedrukt en klik met de muisknop

Werken in een tabel

Handeling

Druk op

Naar de volgende cel gaan

TAB

Naar de vorige cel gaan

SHIFT + TAB

Naar de volgende regel of rij gaan

PIJL-OMLAAG

Naar de vorige regel of rij gaan

PIJL-OMHOOG

Een nieuwe alinea in een cel starten

RETURN

Een nieuwe rij toevoegen onder aan de tabel

TAB aan het einde van de laatste rij

Vensters en dialoogvensters

Handeling

Druk op

Het actieve venster sluiten

Command+ W

De bewerking uitvoeren die aan een standaardknop in een dialoogvenster is toegewezen

RETURN

Een opdracht annuleren en het dialoogvenster sluiten

ESC

Het huidige venster verbergen

Command+ H

Het huidige venster minimaliseren

Command+ M

Zie ook

Veelgebruikte Office-sneltoetsen

Een aangepaste sneltoets maken of verwijderen

Toegankelijkheidsopties inschakelen

Is van toepassing op: PowerPoint for iPad, PowerPoint for Mac 2011, PowerPoint 2016 for MacWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen