Snel aan de slag: gegevens filteren met een AutoFilter

Door gegevens in een werkblad te filteren, kunt u snel waarden vinden. U kunt filteren op een of meer kolommen met gegevens. Als u filtert kunt u niet alleen bepalen wat u wilt zien, maar ook wat u wilt uitsluiten. U kunt filteren op basis van keuzes die u maakt in een lijst of specifieke filters maken voor de exacte gegevens die u wilt zien.

U kunt naar tekst en getallen zoeken als u filtert met het vak Zoeken in de filterinterface.

Wanneer u gegevens filtert, worden volledige rijen verborgen als waarden in een of meer kolommen niet voldoen aan de filtercriteria. U kunt filteren op numerieke waarden of op tekst, of filteren op de kleur van cellen waarin kleuropmaak is toegepast op de achtergrond of de tekst.

Werkwijze

Afbeelding van pictogram

De gegevens selecteren die u wilt filteren    

Voorbeeld van geselecteerde gegevens om te sorteren in Excel

 1. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Sorteren en filteren op Filteren

  De groep Sorteren en filteren op het tabblad Gegevens

 2. Klik op de pijl Filtervervolgkeuzepijl in de kolomkop om een lijst weer te geven waarin u een filter kunt kiezen.

  Opmerking    Afhankelijk van het type gegevens in de kolom wordt Getalfilters of Tekstfilters weergegeven in de lijst.

Afbeelding van pictogram

Filteren door waarden te selecteren of een zoekopdracht uit te voeren    

Waarden in een lijst selecteren en zoeken, zijn de snelste manieren om te filteren. Wanneer u op de pijl klikt in een kolom waarvoor filteren is ingeschakeld, worden alle waarden in die kolom weergegeven in een lijst.

Gegevens filteren

1. Het vak Zoeken gebruiken voor het invoeren van tekst of getallen die u zoekt

2. De selectievakjes in- of uitschakelen om waarden weer te geven die in de kolom met gegevens zijn gevonden

3. Geavanceerde criteria gebruiken om waarden te zoeken die voldoen aan bepaalde voorwaarden

 1. Als u waarden wilt selecteren, schakelt u in de lijst het selectievakje (Alles selecteren) uit. Hiermee verwijdert u de vinkjes uit alle selectievakjes. Selecteer vervolgens alleen de waarden die u wilt zien en klik op OK om de resultaten weer te geven.

 2. Als u tekst in de kolom wilt zoeken, voert u tekst in het vak Zoeken in. U kunt jokertekens gebruiken, zoals het sterretje (*) of het vraagteken (?). Druk op ENTER om de resultaten weer te geven.

Afbeelding van pictogram

Gegevens filteren door voorwaarden op te geven    

Door het opgeven van voorwaarden kunt u aangepaste filters maken om exact de gewenste gegevens te selecteren. Hiervoor maakt u een filter. Als u ooit gegevens hebt opgevraagd in een database, zal dit u bekend voorkomen.

 1. Wijs Getalfilters of Tekstfilters aan in de lijst. Er wordt een menu geopend waarin u kunt filteren op diverse voorwaarden.

 2. Kies een voorwaarde en selecteer de criteria of voer deze in. Klik op de knop En om criteria te combineren (dat wil zeggen dat aan twee of meer criteria moet worden voldaan) en de knop Of als slechts aan een van meerdere voorwaarden moet worden voldaan.

 3. Klik op OK om het filter toe te passen en de verwachte resultaten te verkrijgen.

Volgende stappen

Naar boven

Is van toepassing op: Excel 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen