SharePoint Online- en OneDrive voor bedrijven: software grenzen en grenzen

Belangrijk   Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel komen enkele belangrijke beperkingen aan de orde die voor u relevant kunnen zijn in verband met de verschillende SharePoint Online-abonnementen in Office 365. Er wordt bijvoorbeeld informatie gegeven over het aantal ondersteunde gebruikers, opslagquota en maximale bestandsgrootte. In dit artikel worden de limieten voor betaalde abonnementen behandeld. Er kunnen verschillende limieten zijn voor proefversies en voorbeeldsites van SharePoint Online.

Opmerking   In Office 365-abonnementen worden softwaregrenzen en -limieten voor SharePoint Online gescheiden beheerd van de opslaglimieten voor postvakken. Opslaglimieten voor postvakken worden ingesteld en beheerd via Exchange Online. Zie Typen postvakken en opslaglimieten voor geadresseerden voor meer informatie over de manier waarop limieten voor postvakken in Exchange worden beheerd.

In dit artikel

Beschikbaarheid van de SharePoint Online-functie

Limieten voor SharePoint Online in Office 365-abonnementen

Limieten voor site-elementen in SharePoint Online

Extra informatie over limieten voor OneDrive voor Bedrijven

Aanvullende informatie

Beschikbaarheid van de SharePoint Online-functie

Hebt u hulp nodig om te bepalen welke SharePoint-oplossing het beste aansluit op de behoeften van uw organisatie?

SharePoint Online kan worden opgenomen in een Office 365-abonnement of worden gekocht als een afzonderlijk abonnement, zoals SharePoint Online, abonnement 1 of SharePoint Online, abonnement 2. De verschillende abonnementen bieden toegang tot verschillende SharePoint Online-aanbiedingen.

U kunt het abonnement kiezen dat het beste past bij de behoeften van uw organisatie. Iedere persoon die de SharePoint Online-service gebruikt, moet worden toegewezen aan een abonnement.

Zie Beschrijvingen van services voor SharePoint Online voor meer informatie over de beschikbaarheid van de SharePoint-functie en de SharePoint Online-service in Office 365.

Naar boven

Limieten voor SharePoint Online in Office 365-abonnementen

Houd er rekening mee dat SharePoint Online voor Office 365 Premium voor middelgrote bedrijven, Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven en Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium niet meer te koop zijn. Limieten zijn hier echter nog steeds beschikbaar voor klanten die nog steeds die abonnementen gebruiken.

Limieten voor SharePoint Online in Office 365 Business Essentials en Office 365 Business Premium

De volgende tabel beschrijft de limieten voor SharePoint Online in Office 365 Business Essentials en Office 365 Business Premium.

FUNCTIE

BESCHRIJVING

Opslagruimte per gebruiker (draagt bij aan de totale opslagcapaciteit van de tenant)

500 MB (megabyte) per geabonneerde gebruiker.

Aanvullende opslagruimte (per GB per maand); geen minimumaanschaf

Zie De opslagruimte voor uw abonnement wijzigen als u opslag wilt aanschaffen.

Belangrijk   U kunt geen extra opslag aanschaffen voor een proefabonnement.

Opslagcapaciteit per tenant

10 GB + 500 MB per geabonneerde gebruiker + gekochte extra opslagruimte.

Als u bijvoorbeeld 10.000 gebruikers hebt, is de basistoewijzing voor de opslagcapaciteit circa 5 TB (10 GB + 500 MB * 10.000 gebruikers).

U kunt een onbeperkte hoeveelheid extra opslagruimte aanschaffen.

Opslaglimieten voor siteverzamelingen

Maximaal 1 TB per siteverzameling. (25 GB voor een proefversie).

SharePoint-beheerders kunnen opslaglimieten instellen voor siteverzamelingen en sites. De minimale opslagtoewijzing per siteverzameling is 100 MB.

Drempelwaarden voor lijstweergave in sitebibliotheken, waaronder bestanden en mappen

U kunt maximaal 5000 items in sitebibliotheken synchroniseren. Zie Lijsten en bibliotheken met veel items beheren in Office 365 voor meer informatie over het werken met een groot aantal items.

Aantal siteverzamelingen per tenant

500.000 siteverzamelingen (buiten de persoonlijke sites).

Subsites

Maximaal 2000 subsites per siteverzameling

Opslagruimte voor persoonlijke sites

Maximaal 1 TB per gebruiker, zodra deze is ingericht.

De opslagruimte voor de persoonlijke site geldt voor de OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek van een gebruiker en zijn of haar persoonlijke newsfeed. Deze hoeveelheid wordt afzonderlijk gerekend en wordt niet opgeteld bij of afgetrokken van de totale opslagtoewijzing voor een tenant.

Zie Extra informatie over limieten voor OneDrive voor Bedrijven verderop in dit artikel voor meer informatie over OneDrive voor Bedrijven.

Opslagruimte voor Office 365-groepen

De groepsdocumentbibliotheek heeft maximaal 1 TB aan opslagcapaciteit en de mogelijkheid om bestanden tot 2 GB te uploaden.

Groepen krijgen automatisch de beschikking over de beschikbare groepsopslag voor alle siteverzamelingen in SharePoint Online.

Opslaglimieten voor siteverzamelingen

Maximaal 1 TB per siteverzameling. (25 GB voor een proefversie).

SharePoint-beheerders kunnen opslaglimieten instellen voor siteverzamelingen en sites. De minimale opslagtoewijzing per siteverzameling is 100 MB.

Uploadlimiet voor bestanden

2 GB per bestand.

Maximale bestandsgrootte bijlage

250 MB

Synchronisatielimieten

U kunt tot 20.000 items synchroniseren in uw OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek, inclusief mappen en bestanden.

5000 items in sitebibliotheken, inclusief bestanden en mappen.

Aantal gebruikers

Maximaal 300 gebruikers

Aantal uitgenodigde externe gebruikers

Er is geen limiet voor het aantal externe gebruikers dat u kunt uitnodigen voor uw SharePoint Online-siteverzamelingen. Zie Extern delen beheren voor uw SharePoint Online-omgeving voor meer informatie.

Houd er bij de informatie in de voorgaande tabel rekening mee dat de basislimieten voor de opslagruimte voor Office 365 Business Essentials en Office 365 Business Premium (10 GB + 500 MB per geabonneerde gebruiker) van invloed zijn op enkele van deze waarden. Hoewel SharePoint Online bijvoorbeeld voor deze abonnementen een limiet van 1 TB per siteverzameling voorschrijft, heeft uw specifieke tenant mogelijk onvoldoende beschikbare opslagruimte voor een siteverzameling van 1 TB.

Belangrijk   Het is verstandig om de Prullenbak in de gaten te houden en regelmatig leeg te maken. Inhoud in de Prullenbak wordt namelijk meegerekend voor de opslagquota van een tenant. Als de Prullenbak van een site bijvoorbeeld 5 GB aan inhoud bevat, wordt die 5 GB afgetrokken van de beschikbare opslagruimte.

Naar boven

Limieten voor SharePoint Online in Office 365 Enterprise, Office 365 Education en Office 365 Government

De volgende abonnementen hebben gemeenschappelijke grenzen en limieten:

  • Abonnementen op Microsoft Office 365 Enterprise (E1 – E4)

  • Abonnementen op Microsoft Office 365 Government (G1 – G4)

  • Abonnementen op Microsoft Office 365 Education (E2 – E4)

  • Abonnementen op Microsoft Office 365 Kiosk (K1 – K2)

  • Onafhankelijke abonnementen op SharePoint Online (Abonnement 1 en Abonnement 2).

In de volgende tabel worden deze limieten vermeld.

FUNCTIE

OFFICE 365 ENTERPRISE-ABONNEMENTEN

(INCLUSIEF E1-E4, E2-E4, G1-G4 EN SHAREPOINT ONLINE-ABONNEMENT 1 EN ABONNEMENT 2)

OFFICE 365 KIOSK-ABONNEMENTEN (ENTERPRISE EN GOVERNMENT K1-K2)

Opslagruimte per gebruiker (draagt bij aan de totale opslagcapaciteit van de tenant)

500 MB (megabyte) per geabonneerde gebruiker.

Nul (0).

Gelicentieerde kioskwerkers worden niet opgeteld bij de opslagcapaciteit voor de tenant.

Aanvullende opslagruimte (per GB per maand); geen minimumaanschaf

Zie De opslagruimte voor uw abonnement wijzigen als u opslag wilt aanschaffen.

Belangrijk    You can’t buy additional storage for a trial subscription.

To buy storage, see Change storage space for your subscription.

Belangrijk   U kunt geen extra opslag aanschaffen voor een proefabonnement.

Opslagcapaciteit per tenant

10 GB + 500 MB per geabonneerde gebruiker + gekochte extra opslagruimte.

Als u bijvoorbeeld 10.000 gebruikers hebt, is de basistoewijzing voor de opslagcapaciteit circa 5 TB (10 GB + 500 MB * 10.000 gebruikers).

U kunt een onbeperkte hoeveelheid extra opslagruimte aanschaffen.

Belangrijk   Als u een Government Community Cloud-abonnement hebt, kunt u maximaal 25 TB extra opslagruimte aanschaffen.

10 GB + extra aangeschafte opslagruimte.

U kunt een onbeperkte hoeveelheid extra opslagruimte aanschaffen.

Belangrijk   Als u een Government Community Cloud-abonnement hebt, kunt u maximaal 25 TB extra opslagruimte aanschaffen.

Opslaglimieten voor siteverzamelingen

Maximaal 1 TB per siteverzameling. (25 GB voor een proefversie).

SharePoint-beheerders kunnen opslaglimieten instellen voor siteverzamelingen en sites. De minimale opslagtoewijzing per siteverzameling is 100 MB.

Maximaal 1 TB per siteverzameling (25 GB voor een proefversie). SharePoint-beheerders kunnen opslaglimieten instellen voor siteverzamelingen en sites. De minimale opslagtoewijzing per siteverzameling is 100 MB.

Belangrijk   Als u een Government Community Cloud-abonnement hebt, geldt er een limiet van 100 GB.

Kioskwerkers (abonnementen K1-K2) kunnen geen Sharepoint-siteverzamelingen beheren. U hebt een licentie nodig voor minimaal één gebruiker van een Enterprise-abonnement om Kiosk-siteverzamelingen te kunnen beheren.

Drempelwaarden voor lijstweergave in sitebibliotheken, waaronder bestanden en mappen

U kunt maximaal 5000 items in sitebibliotheken synchroniseren. Zie Lijsten en bibliotheken met veel items beheren in Office 365 voor meer informatie over het werken met een groot aantal items

U kunt maximaal 5000 items in sitebibliotheken synchroniseren. Zie Lijsten en bibliotheken met veel items beheren in Office 365 voor meer informatie over het werken met een groot aantal items

Aantal siteverzamelingen per tenant

500.000 siteverzamelingen (buiten de persoonlijke sites).

500.000 siteverzamelingen

Subsites

Maximaal 2000 subsites per siteverzameling

Maximaal 2000 subsites per siteverzameling

Opslagruimte voor persoonlijke sites

Maximaal 1 TB per gebruiker, zodra deze is ingericht.

De opslagruimte voor de persoonlijke site geldt voor de OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek van een gebruiker en zijn of haar persoonlijke newsfeed. Deze hoeveelheid wordt afzonderlijk gerekend en wordt niet opgeteld bij of afgetrokken van de totale opslagtoewijzing voor een tenant.

Zie Extra informatie over limieten voor OneDrive voor Bedrijven verderop in dit artikel voor meer informatie over OneDrive voor Bedrijven.

Niet beschikbaar.

Opslagruimte voor Office 365-groepen

De groepsdocumentbibliotheek heeft maximaal 1 TB aan opslagcapaciteit en de mogelijkheid om bestanden tot 2 GB te uploaden.

Groepen krijgen automatisch de beschikking over de beschikbare groepsopslag voor alle siteverzamelingen in SharePoint Online.

De groepsdocumentbibliotheek heeft maximaal 1 TB aan opslagcapaciteit en de mogelijkheid om bestanden tot 2 GB te uploaden.

Groepen krijgen automatisch de beschikking over de beschikbare groepsopslag voor alle siteverzamelingen in SharePoint Online.

Standaardopslagruimte voor openbare websites

5 GB

Een SharePoint-beheerder kan maximaal 1 TB toewijzen (de limiet voor een siteverzameling).

5 GB

Een SharePoint-beheerder kan maximaal 1 TB toewijzen (de limiet voor een siteverzameling).

Kioskwerkers (abonnementen K1-K2) kunnen geen Sharepoint-siteverzamelingen beheren. U hebt een licentie nodig voor minimaal één gebruiker van een Enterprise-abonnement om Kiosk-siteverzamelingen te kunnen beheren.

Uploadlimiet voor bestanden

2 GB per bestand.

2 GB per bestand.

Maximale bestandsgrootte bijlage

250 MB

250 MB

Synchronisatielimieten

U kunt tot 20.000 items synchroniseren in uw OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek, inclusief mappen en bestanden.

5000 items in sitebibliotheken, inclusief bestanden en mappen.

U kunt tot 20.000 items synchroniseren in uw OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek, inclusief mappen en bestanden.

5000 items in sitebibliotheken, inclusief bestanden en mappen.

Maximaal aantal gebruikers per tenant

1 tot > 500.000

Opmerking   Als u meer dan 500.000 gebruikers hebt, neemt u contact op met een Microsoft-vertegenwoordiger om de uitgebreide vereisten te bespreken.

1 tot > 500.000

Opmerking   Als u meer dan 500.000 gebruikers hebt, neemt u contact op met uw Microsoft-vertegenwoordiger om de uitgebreide vereisten te bespreken.

Aantal uitgenodigde externe gebruikers

Er is geen limiet voor het aantal externe gebruikers dat u kunt uitnodigen voor uw SharePoint Online-siteverzamelingen. Zie Extern delen beheren voor uw SharePoint Online-omgeving voor meer informatie.

Er is geen limiet voor het aantal externe gebruikers dat u kunt uitnodigen voor uw SharePoint Online-siteverzamelingen. Zie Extern delen beheren voor uw SharePoint Online-omgeving voor meer informatie.

Houd er bij de informatie in de voorgaande tabel rekening mee dat de basislimieten voor de opslagruimte voor Office 365 Enterprise (10 GB + 500 MB per geabonneerde gebruiker) van invloed zijn op enkele van deze waarden. Hoewel SharePoint Online voor Office 365 Enterprise-abonnementen bijvoorbeeld een limiet van 1 TB per siteverzameling en 500.000 siteverzamelingen voorschrijven, heeft uw specifieke tenant mogelijk onvoldoende beschikbare opslagruimte voor 500.000 siteverzamelingen van elk 1 TB.

Belangrijk   Het is verstandig om de Prullenbak in de gaten te houden en regelmatig leeg te maken. Inhoud in de Prullenbak wordt namelijk meegerekend voor de opslagquota van een tenant. Als de Prullenbak van een site bijvoorbeeld 25 GB aan inhoud bevat, wordt die 25 GB afgetrokken van de beschikbare opslagruimte.

Naar boven

Limieten voor SharePoint Online in Office 365 Premium voor middelgrote bedrijven

In de volgende tabel ziet u de softwaregrenzen en -limieten voor SharePoint Online in Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen.

Dit abonnement is niet meer te koop. Zie Veranderen van Office 365-abonnement als u wilt weten hoe u uw abonnement bijwerkt naar een van de nieuwe abonnementen.

FUNCTIE

BESCHRIJVING

Opslagruimte per gebruiker (draagt bij aan de totale opslagcapaciteit van de tenant)

500 MB (megabyte) per geabonneerde gebruiker.

Opslagcapaciteit per tenant

10 GB + 500 MB per geabonneerde gebruiker.

Als u bijvoorbeeld 250 gebruikers hebt, is de basistoewijzing voor de opslagcapaciteit 135 GB (10 GB + 500 MB * 250 gebruikers).

U kunt tot maximaal 20 TB aan extra opslagruimte kopen.

Extra opslagruimte met kosten berekend per GB per maand.

Zie De opslagruimte voor uw abonnement wijzigen als u opslag wilt aanschaffen.

Belangrijk   U kunt geen extra opslag aanschaffen voor een proefabonnement.

Quotumlimiet voor siteverzamelingen

Maximaal 1 TB per siteverzameling. (25 GB voor een proefversie).

SharePoint-beheerders kunnen opslaglimieten instellen voor siteverzamelingen en sites. De minimale opslagtoewijzing per siteverzameling is 100 MB.

Aantal siteverzamelingen per pachter

20 siteverzamelingen (buiten de persoonlijke sites).

Subsites

Maximaal 2000 subsites per siteverzameling.

Opslagruimte voor persoonlijke sites

1 TB per gebruiker, zodra deze is ingericht.

De opslagruimte voor de persoonlijke site geldt voor de OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek van een gebruiker en zijn of haar persoonlijke newsfeed. Deze hoeveelheid wordt afzonderlijk gerekend en wordt niet opgeteld bij of afgetrokken van de totale opslagtoewijzing voor een tenant.

Zie Extra informatie over limieten voor OneDrive voor Bedrijven verderop in dit artikel voor meer informatie over OneDrive voor Bedrijven.

Opslagruimte voor Office 365-groepen

De groepsdocumentbibliotheek heeft maximaal 1 TB aan opslagcapaciteit en de mogelijkheid om bestanden tot 2 GB te uploaden.

Groepen krijgen automatisch de beschikking over de beschikbare groepsopslag voor alle siteverzamelingen in SharePoint Online.

Standaardopslagruimte voor openbare websites

5 GB

Een SharePoint-beheerder kan maximaal 1 TB toewijzen (de limiet voor een siteverzameling).

Uploadlimiet voor bestanden

2 GB per bestand.

Maximale bestandsgrootte bijlage

250 MB

Synchronisatielimieten

20.000 items in de bibliotheek van OneDrive voor Bedrijven, inclusief bestanden en mappen.

5000 items in sitebibliotheken, inclusief bestanden en mappen.

Aantal gebruikers

1 - 250 gebruikers

Aantal uitgenodigde externe gebruikers

Er is geen limiet voor het aantal externe gebruikers dat u kunt uitnodigen voor uw SharePoint Online-siteverzamelingen. Zie Extern delen beheren voor uw SharePoint Online-omgeving voor meer informatie.

Houd er bij de informatie in de voorgaande tabel rekening mee dat de basislimieten voor opslag voor Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen (10 GB + 500 MB per geabonneerde gebruiker) van invloed zijn op enkele van deze waarden. Hoewel SharePoint Online voor Middelgrote en Grote Ondernemingen bijvoorbeeld een limiet van 1 TB per siteverzameling en 20 siteverzamelingen heeft, heeft uw specifieke tenant mogelijk onvoldoende beschikbare opslag voor 20 siteverzamelingen van elk 1 TB.

Belangrijk   Het is verstandig om de Prullenbak in de gaten te houden en regelmatig leeg te maken. Inhoud in de Prullenbak wordt namelijk meegerekend voor de opslagquota van een tenant. Als de Prullenbak van een site bijvoorbeeld 25 GB aan inhoud bevat, wordt die 25 GB afgetrokken van de beschikbare opslagruimte.

Naar boven

Limieten voor SharePoint Online in Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven

SharePoint Online in Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven en Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium hebben gemeenschappelijke grenzen en limieten. In de volgende tabel worden die limieten beschreven.

Dit abonnement is niet meer te koop. Zie Veranderen van Office 365-abonnement als u wilt weten hoe u uw abonnement bijwerkt naar een van de nieuwe abonnementen.

FUNCTIE

BESCHRIJVING

Opslagruimte per gebruiker (draagt bij aan de totale opslagcapaciteit van de tenant)

500 MB (megabyte) per geabonneerde gebruiker.

Quotumlimiet voor siteverzamelingen

Maximaal 1 TB per siteverzameling. De minimale opslagtoewijzing per siteverzameling is 100 MB.

Aantal siteverzamelingen per pachter

1 siteverzameling per pachter.

Subsites

Maximaal 2000 subsites per siteverzameling

Totaal beschikbare opslagcapaciteit voor de tenant

10 GB + 500 MB per gebruiker. Als u bijvoorbeeld 10 gebruikers hebt, wordt een basisopslagruimte van 15 GB (10 GB + 500 MB * 10 gebruikers) toegewezen. U kunt extra opslag aanschaffen tot maximaal 1 TB.

Opslagruimte voor persoonlijke sites

1 TB per gebruiker zodra deze is ingericht. Deze hoeveelheid wordt afzonderlijk gerekend en wordt niet opgeteld bij of afgetrokken van de totale opslagtoewijzing voor een tenant. De opslagruimte voor de persoonlijke site geldt voor de OneDrive voor Bedrijvenbibliotheek en persoonlijke nieuwsfeed van de gebruiker. Zie Extra informatie over limieten voor OneDrive voor Bedrijven voor meer informatie.

Opslagruimte voor Office 365-groepen

De groepsdocumentbibliotheek heeft maximaal 1 TB aan opslagcapaciteit en de mogelijkheid om bestanden tot 2 GB te uploaden.

Groepen krijgen automatisch de beschikking over de beschikbare groepsopslag voor alle siteverzamelingen in SharePoint Online.

Standaardopslagruimte voor openbare websites

5 GB Een SharePoint-beheerder kan maximaal 1 TB toewijzen (de limiet voor een siteverzameling).

Uploadlimiet voor bestanden

2 GB per bestand.

Maximale bestandsgrootte bijlage

250 MB

Synchronisatielimieten

20.000 items in de OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek, inclusief bestanden en mappen. 5000 items in sitebibliotheken, inclusief bestanden en mappen.

Aantal gebruikers

1 - 25 gebruikers

Aantal uitgenodigde externe gebruikers

Er is geen limiet voor het aantal externe gebruikers dat u kunt uitnodigen voor uw SharePoint Online-siteverzamelingen. Zie Extern delen beheren voor uw SharePoint Online-omgeving voor meer informatie.

Houd er bij de informatie in de voorgaande tabel rekening mee dat de basislimieten voor de opslagruimte voor Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven (10 GB + 500 MB per geabonneerde gebruiker) van invloed zijn op enkele van deze waarden. Hoewel SharePoint Online voor Professionals en Kleine Bedrijven bijvoorbeeld voor deze abonnementen een limiet van 1 TB per siteverzameling voorschrijft, heeft uw specifieke tenant mogelijk onvoldoende beschikbare opslagruimte voor een siteverzameling van 1 TB.

Limieten voor site-elementen in SharePoint Online

Er gelden ook limieten voor de site-elementen van een SharePoint Online-site. Enkele voorbeelden zijn:

  • Limieten voor lijsten en bibliotheken    Er gelden verschillende beperkingen voor verschillende typen kolommen. U kunt bijvoorbeeld maximaal 276 kolommen gebruiken in een lijst voor kolommen die één regel tekst bevatten.

  • Limieten voor pagina's    U kunt maximaal 25 webonderdelen toevoegen aan één wiki- of webpagina.

  • Limieten voor beveiliging    Er gelden verschillende limieten voor verschillende beveiligingsfuncties. Eén gebruiker kan bijvoorbeeld behoren tot maximaal 5000 beveiligingsgroepen.

Er zijn te veel specifieke vereisten voor de diverse site-elementen om hier allemaal te vermelden. Meer informatie hierover is te vinden in het TechNet-artikel Softwaregrenzen en -limieten voor SharePoint 2013. In dit artikel zijn alleen de secties Limieten voor lijsten en bibliotheken, Limieten voor pagina's en Limieten voor beveiliging van toepassing op SharePoint Online.

Let op   Functiespecifieke informatie in dit TechNet-artikel is mogelijk niet nauwkeurig voor SharePoint Online.

Naar boven

Extra informatie over limieten voor OneDrive voor Bedrijven

Elke gebruiker in SharePoint Online voor Office 365 krijgt een individuele opslagtoewijzing van 1 TB voor persoonlijke site-inhoud (100 GB voor abonnementen voor de overheid). Persoonlijke sites bevatten de OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek van de gebruiker, een Prullenbak en informatie over persoonlijke nieuwsfeeds.

Alle SharePoint Online voor Office 365-abonnementen hebben dezelfde opslagtoewijzing voor afzonderlijke persoonlijke sites. Deze opslagtoewijzing staat los van de toewijzing aan de tenant.

Zie Beperkingen ten aanzien van de Windows-synchronisatieclient van OneDrive voor Bedrijven voor meer informatie over beperkingen ten aanzien van OneDrive voor Bedrijven-toewijzing.

Aanvullende informatie

Voor informatie over:

Gaat u naar :

Connectiviteitslimieten voor Office 365

Voor meer informatie over aandachtspunten voor de internetbandbreedte, poorten en protocollen voor Office 365-abonnementen, raadpleegt u Office 365-poorten en -protocollen.

Beschikbaarheid van de SharePoint-functie

Voor meer informatie over de beschikbaarheid van de SharePoint-functie en de SharePoint Online-service in Office 365 raadpleegt u Beschrijvingen van services voor SharePoint Online.

Limieten voor zoeken voor SharePoint Online

Zie Limieten voor zoeken voor SharePoint Online voor meer informatie over de limieten voor zoeken voor SharePoint Online.

Mobiele apparaten

Voor meer informatie over het openen van een SharePoint Online-site vanaf een mobiel apparaat, raadpleegt u Een mobiel apparaat gebruiken als u wilt werken met SharePoint Online-sites.

Bestandstypen

Voor meer informatie over bestandstypen die u niet kunt toevoegen aan een lijst, raadpleegt u Typen bestanden die u niet kunt toevoegen aan een lijst of bibliotheek.

Online-URL's

Voor meer informatie over SharePoint Online-adressen raadpleegt u URL's en IP-adressen van SharePoint Online.

Talen van sites

Zie Uw taal- en regio-instellingen wijzigen voor meer informatie over het instellen van de taal voor uw sites.

SharePoint Online plannen en implementeren

Opslagruimte wijzigen

Opslagruimte voor uw abonnement wijzigen.

Belangrijk    U kunt geen extra opslagruimte aanschaffen voor een proefabonnement.

Geschiedenis van updates

Laatst bijgewerkt

Wat is er gewijzigd?

17 oktober 2014

Bijgewerkte informatie voor nieuwe SKU's.

26 augustus 2014

Toegevoegde bijlagenlimiet voor alle SKU's.

Naar boven

Opmerking   Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Is van toepassing op: OneDrive for Business, SharePoint OnlineWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen