SOMMEN.ALS, functie

Met de functie SOMMEN.ALS, een van de wiskundige en trigonometrische functies, worden alle argumenten opgeteld die voldoen aan meerdere criteria. U kunt SOMMEN.ALS bijvoorbeeld gebruiken om het aantal winkels in het land te tellen die (1) een bepaalde postcode hebben en (2) waarvan de winst hoger is dan een bepaald bedrag.

Syntaxis: SOMMEN.ALS(optelbereik;criteriumbereik1;criterium1;[criteriumbereik2; criterium2];...)

  • =SOMMEN.ALS(A2:A9;B2:B9;"=A*";C2:C9;"Tom")

  • =SOMMEN.ALS(A2:A9;B2:B9;"<>Bananen";C2:C9;"Tom")

Naam argument

Beschrijving

optelbereik    (vereist)

Het cellenbereik waarvan u de som wilt berekenen.

criteriumbereik1    (vereist)

Het bereik dat wordt geëvalueerd met criterium1.

De argumenten criteriumbereik1 en criterium1 vormen een zoekpaar waarbij een bereik wordt doorzocht op specifieke criteria. Als er items in het bereik voldoen aan de criteria, worden de bijbehorende waarden in optelbereik opgeteld.

criterium1    (vereist)

Het criterium dat bepaalt welke cellen in criteriumbereik1 worden opgeteld. U kunt criteria bijvoorbeeld invoeren als 32, ">32", B4, "appels" of "32".

criteriabereik2;criterium2;…    (optioneel)

Extra bereiken en de bijbehorende criteria. U kunt maximaal 127 bereik/criteriumparen invoeren.

Voorbeelden

Als u deze voorbeelden in Excel wilt gebruiken, selecteert u de gegevens in de tabel door te slepen en klikt u met de rechtermuisknop op de selectie. Kies vervolgens Kopiëren. Klik in een nieuw werkblad met de rechtermuisknop op cel A1 en kies Aanpassen aan opmaak van bestemming onder Plakopties.

Aantal verkocht

Product

Verkoper

5

Appels

Tom

4

Appels

Sarah

15

Artisjokken

Tom

3

Artisjokken

Sarah

22

Bananen

Tom

12

Bananen

Sarah

10

Wortels

Tom

33

Wortels

Sarah

Formule

Beschrijving

=SOMMEN.ALS(A2:A9;B2:B9;"=A*";C2:C9;"Tom")

Hiermee wordt het aantal producten opgeteld die beginnen met A en die zijn verkocht door Tom. Met het jokerteken * in criterium1, "=A*", wordt gezocht naar overeenkomende productnamen in het criteriumbereik1 B2:B9, en er wordt gezocht naar de naam "Tom" in het criteriumbereik2 C2:C9. Vervolgens worden de getallen in het optelbereik A2:A9 opgeteld die voldoen aan beide voorwaarden. Het resultaat is 20.

=SOMMEN.ALS(A2:A9;B2:B9;"<>Bananen";C2:C9;"Tom")

Hiermee wordt het aantal producten opgeteld die geen bananen zijn en die zijn verkocht door Tom. Bananen worden uitgesloten door de operator <> te gebruiken in het argument criterium1, "<>Bananen", en te zoeken naar de naam "Tom" in het criteriumbereik2 C2:C9. Vervolgens worden de getallen in het optelbereik A2:A9 opgeteld die voldoen aan beide voorwaarden. Het resultaat is 30.

Algemene problemen

Probleem

Beschrijving

0 (nul) wordt weergegeven in plaats van het verwachte resultaat.

Zorg ervoor dat criterium1,2 tussen aanhalingstekens staat als u wilt zoeken op tekstwaarden, zoals de naam van een persoon.

Het resultaat is onjuist wanneer de waarde optelbereik WAAR of ONWAAR bevat.

De waarden WAAR en ONWAAR voor optelbereik worden verschillend geëvalueerd, wat onverwachte resultaten kan hebben als ze worden opgeteld.

Cellen in het argument optelbereik die WAAR bevatten, resulteren in 1. Cellen in het optelbereik die ONWAAR zijn, resulteren in 0 (nul).

Aanbevolen procedures

Werkwijze

Beschrijving

Gebruik jokertekens.

Met behulp van jokertekens zoals het vraagteken (?) en een sterretje (*) in criterium1,2 kunt u overeenkomsten vinden die op elkaar lijken, maar die geen exacte overeenkomsten zijn.

Een vraagteken staat voor een willekeurig teken. Een sterretje staat voor een willekeurige reeks tekens. Als u echt een vraagteken of een sterretje zoekt, typt u een tilde (~) vóór het vraagteken of sterretje.

Met =SOMMEN.ALS(A2:A9;B2:B9;"=A*";C2:C9;"To?") worden bijvoorbeeld alle cellen opgeteld met een tekenreeks die begint met "To" en die eindigt met een willekeurige laatste letter.

Het is belangrijk dat u het verschil begrijpt tussen SOM.ALS en SOMMEN.ALS.

De volgorde van de argumenten is anders voor SOM.ALS en SOMMEN.ALS. Het argument optelbereik is namelijk het eerste argument in SOMMEN.ALS, maar het derde argument in SOM.ALS. Dit is een veelvoorkomende oorzaak van problemen met deze functies.

Als u deze vergelijkbare functies gaat kopiëren en bewerken, moet u er goed opletten dat u de argumenten in de juiste volgorde zet.

Gebruik hetzelfde aantal rijen en kolommen voor bereikargumenten.

Het argument criteriumbereik moet hetzelfde aantal rijen en kolommen bevatten als het argument optelbereik.

Gerelateerd

Is van toepassing op: Excel 2010, Excel 2013, Excel Online, Excel Starter, Excel 2016 for Mac, Excel 2007, Excel 2016, Excel for Mac 2011Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen