Opmerkingen en wijzigingen van verschillende documenten samenvoegen in één document

Als u een document ter revisie naar verschillende revisoren zendt, en elke revisor het document vervolgens terugstuurt, kunt u de documenten twee aan twee combineren, totdat u alle wijzigingen van de revisoren in één document hebt samengebracht.

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Vergelijken op Vergelijken.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Klik op Revisies van verschillende auteurs combineren.

 3. Onder Oorspronkelijk document klikt u op de naam van het document waarin u de wijzigingen uit meerdere bronnen wilt combineren.

  Als het document niet in de lijst voorkomt, klikt u op Zoeken naar oorspronkelijk document Knopvlak.

 4. Onder Gereviseerd document zoekt u naar het document dat de wijzigingen van één van de revisoren bevat.

 5. Klik op Meer.

 6. Onder Wijzigingen weergeven selecteert u de opties voor wat u in de documenten wilt vergelijken.

  In Microsoft Office Word worden de wijzigingen standaard als wijzigingen van het hele woord weergegeven. Als u bijvoorbeeld het woord tafel verandert in tafels, wordt het hele woord tafels als gewijzigd woord weergegeven en niet alleen het teken s.

 7. Onder Wijzigingen weergeven in klikt u op Oorspronkelijk document.

 8. Klik op OK.

  Als u in de groep Vergelijken op Brondocumenten verbergen of op Brondocumenten weergeven klikt, kunt u daarmee wijzigen welke documenten op het scherm worden weergegeven wanneer u op OK klikt.

 9. Herhaal de stappen 1-8. Alle wijzigingen worden dan in het oorspronkelijke document samengevoegd.

Opmerking   Er kan slechts één set opmaakwijzigingen tegelijkertijd worden opgeslagen. Bij het samenvoegen van meerdere documenten wordt daarom soms gevraagd of u de opmaak van het oorspronkelijke document wilt behouden of de opmaak van het bewerkte document wilt gebruiken. Als u geen opmaakwijzigingen wilt bijhouden, schakelt u het selectievakje Opmaak in het dialoogvenster Documenten vergelijken en samenvoegen uit.

Is van toepassing op: Word 2010, Word 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen