Nieuwe taken toevoegen

Met Project kunt u taak aan een planning toevoegen om de werk op te splitsen in kleinere onderdelen.

Als u snel een taak wilt maken, gaat u naar het Gantt-diagram, selecteert u onder aan de takenlijst een leeg veld Taaknaam en drukt u op Enter.

Tip    Als u een taak hebt die volgens een regelmatig schema terugkeert, hoeft u de taak maar één keer te definiëren. Zie Terugkerende taken maken voor meer informatie.

Ook in dit artikel

Een taak tussen bestaande taken invoegen

Een taak toevoegen aan een netwerkdiagram

Meerdere taken tegelijk toevoegen

Nadat u taken hebt toegevoegd…

Een taak tussen bestaande taken invoegen

 1. Selecteer de rij waaronder u een nieuwe taak wilt invoegen.

 2. Klik op Taak > Taak.

  Afbeelding van de knop Taak in de groep Invoegen van het tabblad Taak.

 3. Typ de naam van de taak in de ingevoegde rij.

De taak-id's worden automatisch opnieuw genummerd, maar de ingevoegde taak wordt niet automatisch aan de omringende taken gekoppeld. U kunt in Project instellen dat ingevoegde taken automatisch aan omringende taken worden gekoppeld.

Naar boven

Een taak toevoegen aan een netwerkdiagram

 1. Klik op Weergave > Netwerkdiagram.

  Afbeelding van de knop Netwerkdiagram op het tabblad Beeld.

 2. Klik op Taak > Taak.

  Afbeelding van de knop Taak in de groep Invoegen van het tabblad Taak.

 3. Typ de naam van de taak in het vak van de nieuwe taak.

  Afbeelding van een nieuwe taak in een netwerkdiagram.

Naar boven

Meerdere taken tegelijk toevoegen

Met het taakformulier kunt u verschillende taken tegelijk toevoegen, met name als de taken resourcetoewijzing en taakafhankelijkheid hebben.

 1. Klik op Weergave > Gantt-diagram.

  De groep Taakweergaven op het tabblad Beeld.

 2. Klik op Weergave en schakel het selectievakje Details in.

  Afbeelding van het selectievakje Details op het tabblad Beeld.

  Het venster wordt gesplitst. Het Gantt-diagram wordt bovenaan weergegeven en het taakformulier onderaan.

 3. Klik in het Gantt-diagram (bovenaan) op de eerste lege rij aan het einde van de takenlijst.

 4. Typ in het taakformulier (onderaan) informatie over de nieuwe taak:

  • Typ de taaknaam in het vak Naam.

  • Voeg de tijdsduur voor de taak toe in het vak Duur.

  • Schakel het selectievakje Op basis van hoeveelheid werk in als u de taak een vaste duur wilt geven, onafhankelijk van wijzigingen in de resourcetoewijzingen.

  • Geef in de kolommen van het formulier gedetailleerde gegevens op over de taak, zoals de toegewezen resources en voorafgaande taken.

 5. Klik op OK om de nieuwe taak op te slaan en klik op Volgende om verder te gaan met de volgende rij in het Gantt-diagram.

Naar boven

Nadat u taken hebt toegevoegd…

Naar boven

Is van toepassing op: Project Standard 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen