Namen splitsen met de wizard Tekst naar kolommen

Met de wizard Tekst naar kolommen kunt u eenvoudige celinhoud, zoals voor- en achternamen, scheiden in verschillende kolommen.

Volledige naam

Voornaam  

Achternaam  

Ties Arts

Ties

Arts

Tjeerd Veninga

Tjeerd

Veninga

Luc Vugt

Luc

Vugt

Jeroen Cool

Jeroen

Cool

Afhankelijk van de manier waarop uw gegevens zijn gerangschikt, kunt u de celinhoud splitsen op basis van een scheidingsteken, bijvoorbeeld een spatie of een teken (zoals een komma, punt of puntkomma) of splitsen op basis van een kolomeinde op een specifieke locatie binnen de gegevens.

Wat wilt u doen?

Celinhoud splitsen op basis van een scheidingsteken

Celinhoud splitsen op basis van een kolomeinde

Celinhoud splitsen op basis van een scheidingsteken

Gebruik deze methode als de namen zijn opgemaakt met een scheidingsteken, zoals 'Voornaam Achternaam' (waarin de spatie tussen Voornaam en Achternaam als scheidingsteken fungeert) of 'Achternaam, Voornaam' (waarin de komma als scheidingsteken fungeert).

Door spaties gescheiden inhoud splitsen

Voordat u deze stappen uitvoert, moet u eerst de volgende voorbeeldgegevens naar een leeg werkblad kopiëren.

Een voorbeeld kopiëren

 1. Selecteer het voorbeeld in dit artikel. Als u het voorbeeld naar Excel Online kopieert, kopieert en plakt u één cel tegelijk.
  Important: Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

  Een voorbeeld in de Help selecteren

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

 2. Druk op Ctrl+C.

 3. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.

 4. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op Ctrl+V. Als u in Excel Online werkt, herhaalt u het kopiëren en plakken voor elke cel in het voorbeeld.
  Important: Het voorbeeld werkt alleen naar behoren als u het in cel A1 van het werkblad plakt.

 5. Druk op Ctrl+` (accent grave) als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven. U kunt ook naar het tabblad Formules gaan en in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

Nadat u het voorbeeld naar een leeg werkblad hebt gekopieerd, kunt u dit aanpassen aan uw behoeften.

1

2

3

4

A

Ties Arts

Nils Blaauboer

Dick Beekman

Pascaline Overeem

 1. Selecteer het gegevensbereik dat u wilt converteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Gegevenshulpmiddelen, op Tekst naar kolommen.

  Groep Hulpmiddelen voor gegevens op het tabblad Gegevens

 3. Klik in stap 1 van de wizard Tekst naar kolommen op Gescheiden en vervolgens op Volgende.

 4. Schakel in stap 2 het selectievakje Spatie in en schakel vervolgens de overige selectievakjes onder Scheidingstekens uit.

  In het vak Voorbeeld van gegevens worden de voor- en achternamen weergegeven in twee afzonderlijke kolommen.

  Wizard Tekst naar kolommen - Stap 2 van 3

 5. Klik op Volgende.

 6. Klik in stap 3 op een kolom in het vak Voorbeeld van gegevens en klik onder Gegevenstype per kolom op Tekst.

  Herhaal deze stap voor elke kolom in het vak Voorbeeld van gegevens.

 7. Als u de gescheiden inhoud wilt invoegen in de kolommen naast de volledige naam, klikt u op het pictogram rechts van het vak Bestemming en selecteert u vervolgens de cel naast de voornaam in de lijst (in dit voorbeeld B2).

  Bestemming van gesplitste inhoud

  Belangrijk    Als u geen nieuwe bestemming opgeeft voor de nieuwe kolommen, worden de oorspronkelijke gegevens vervangen door de gesplitste gegevens.

 8. Klik op het pictogram rechts van de wizard Tekst naar kolommen.

  Wizard Tekst naar kolommen - Stap 3 van 3

 9. Klik op Voltooien.

Naar boven

Door tekens gescheiden inhoud splitsen

Voordat u deze stappen uitvoert, moet u eerst de volgende voorbeeldgegevens naar een leeg werkblad kopiëren.

Een voorbeeld kopiëren

 1. Selecteer het voorbeeld in dit artikel. Als u het voorbeeld naar Excel Online kopieert, kopieert en plakt u één cel tegelijk.
  Important: Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

  Een voorbeeld in de Help selecteren

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

 2. Druk op Ctrl+C.

 3. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.

 4. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op Ctrl+V. Als u in Excel Online werkt, herhaalt u het kopiëren en plakken voor elke cel in het voorbeeld.
  Important: Het voorbeeld werkt alleen naar behoren als u het in cel A1 van het werkblad plakt.

 5. Druk op Ctrl+` (accent grave) als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven. U kunt ook naar het tabblad Formules gaan en in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

Nadat u het voorbeeld naar een leeg werkblad hebt gekopieerd, kunt u dit aanpassen aan uw behoeften.

1

2

3

4

A

Overeem,Pascaline

Goederen,Richard

Splinter,Koos

Veninga,Tjeerd

 1. Selecteer het gegevensbereik dat u wilt converteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Gegevenshulpmiddelen, op Tekst naar kolommen.

  Groep Hulpmiddelen voor gegevens op het tabblad Gegevens

 3. Klik in stap 1 van de wizard Tekst naar kolommen op Gescheiden en vervolgens op Volgende.

 4. Schakel in stap 2 onder Scheidingstekens het selectievakje Komma in.

  In het vak Voorbeeld van gegevens worden de voor- en achternamen weergegeven in twee afzonderlijke lijsten.

  Wizard Tekst naar kolommen - Stap 2 van 3

 5. Klik op Volgende.

 6. Klik in stap 3 op een kolom in het vak Voorbeeld van gegevens en klik onder Gegevenstype per kolom op Tekst.

  Herhaal deze stap voor elke kolom in het vak Voorbeeld van gegevens.

 7. Als u de gescheiden inhoud wilt weergeven in de kolommen naast de volledige naam, klikt u op het pictogram rechts van het vak Bestemming en selecteert u de cel naast de voornaam in de lijst (in dit voorbeeld B2).

  Bestemming van gesplitste inhoud

  Belangrijk    Als u geen nieuwe bestemming opgeeft voor de nieuwe kolommen, worden de samengevoegde gegevens vervangen door de verdeelde gegevens.

 8. Klik op het pictogram rechts van de wizard Tekst naar kolommen.

  Wizard Tekst naar kolommen - Stap 3 van 3

 9. Klik op Voltooien.

Naar boven

Celinhoud splitsen op basis van een kolomeinde

U kunt de gegevens ook scheiden door een vast kolomeinde op te geven. Zo kunnen de geïmporteerde gegevens 'opvulling' tussen kolommen bevatten.

Zo mag de kolom met voornamen maximaal tien tekens en een kolom met achternamen maximaal vijftien tekens bevatten. Ongebruikte tekens voor elke kolom kunnen worden opgevuld met spaties. Dus in het geïmporteerde tekstbestand kan de naam Erik Willemsen worden weergegeven door Erik (gevolgd door zes spaties) Willemsen (gevolgd door zes spaties).

 1. Selecteer de cel of het celbereik met de gegevens die u wilt splitsen.

 2. Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Gegevenshulpmiddelen, op Tekst naar kolommen.

  Groep Hulpmiddelen voor gegevens op het tabblad Gegevens

 3. Klik in stap 1 van de wizard Tekst naar kolommen op Vaste breedte en klik vervolgens op Volgende.

 4. Sleep in het vak Voorbeeld van gegevens een lijn om aan te geven waar de inhoud moet worden opgedeeld.

  Wizard Tekst naar kolommen - Stap 2 van 3

  Tip    U kunt een lijn verwijderen door erop te dubbelklikken.

 5. Klik op Volgende.

 6. Selecteer in stap 3 een kolom in het vak Voorbeeld van gegevens en klik onder Gegevenstype per kolom op een opmaakoptie.

  Herhaal deze stap voor elke kolom in het vak Voorbeeld van gegevens.

 7. Als u de gesplitste inhoud wilt weergeven in de kolommen naast de volledige naam, klikt u op het pictogram rechts van het vak Bestemming en klikt u vervolgens op de cel naast de voornaam in de lijst.

  Bestemming kiezen voor opgehaalde celinhoud

  Belangrijk    Als u geen nieuwe bestemming opgeeft voor de nieuwe kolommen, worden de oorspronkelijke gegevens vervangen door de verdeelde gegevens.

 8. Klik op het pictogram rechts van de wizard Tekst naar kolommen.

  Wizard Tekst naar kolommen - Stap 3 van 3

 9. Klik op Voltooien.

Naar boven

Is van toepassing op: Excel 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen