Markeren hoe taken zijn gekoppeld aan andere taken

In een complex prject kan de balkkant van het Gantt-diagram er overvol uitzien vanwege de meerkleurige balken en koppelingslijnen die in allerlei richtingen lopen. U kunt dit visuele probleem verhelpen door een taakpad weer te geven dat aangeeft hoe taken aan elkaar zijn gekoppeld.

 1. Klik in het Gantt-diagram op het tabblad Opmaak.

 2. Klik op Taakpad en selecteer de verwante taak die u wilt markeren.

  • Voorafgaande taken Taken die zijn gekoppeld en die voorafgaan aan de geselecteerde taak.

  • Sturende voorafgaande taken Taken die voorafgaan aan de geselecteerde taak en hierop invloed hebben. Wanneer de sturende voorafgaande taak wordt verplaatst, wordt de geselecteerde taak ook verplaatst.

  • Opvolgende taken Taken die zijn gekoppeld aan en volgen op de geselecteerde taak.

  • Sturende opvolgende taken Taken die volgen op de geselecteerde taak en hierop rechtstreeks invloed hebben. Wanneer de geselecteerde taak wordt verplaatst, worden de sturende opvolgende taken ook verplaatst.
   Op deze afbeelding ziet u dat voorafgaande taken en opvolgende taken op het Gantt-diagram zijn gemarkeerd.
   Afbeelding van gemarkeerde taak met taakpad

 3. Als u de markering van een taakpad wilt verwijderen, klikt u op Markering verwijderen.

Tip voor projectmanagement    Taakpaden en kritieke pad tonen hoe taken invloed op elkaar of op de einddatum van het project kunnen uitoefenen. U kunt het kritieke pad weergeven met een geselecteerde taak om meer controle te krijgen over de invloed die taken op de algehele planning hebben.

Hier volgen afbeeldingen van voor en na waarop u kunt zien hoe taakpaden u kunnen helpen inzicht te krijgen in de invloed die taken op elkaar en de einddatum van het project hebben.

Voor

Een planning zonder taakpaden

Afbeelding van planning vóór taakpaden

Na

Een geselecteerde taak met voorafgaande taken en opvolgende taken. Wanneer een taak is geselecteerd, wordt het 'taakpad' gemarkeerd en ziet u wat de verwante taak is.

Afbeelding van taakpad

Naar boven

Is van toepassing op: Project Standard 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen