Logboekregistratie in Lync

U kunt opties voor logboekregistratie selecteren in het Lync-venster met algemene opties. Een computerlogboek is een bestand waarin de interne bewerkingen van de computer worden vastgelegd. Het niveau van de logboekregistratie wordt meestal tijdens de installatie ingesteld door het ondersteuningsteam en hoeft niet te worden gewijzigd. Soms moet u echter misschien een foutenlogboek verzenden om een probleem in Lync of Windows te analyseren. U moet dan weten hoe u instellingen kunt wijzigen en hoe u foutinformatie kunt verzamelen.

Belangrijk    Lees de Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync 2013 voordat u instellingen voor logboekregistratie van Lync wijzigt of Windows-logboekregistratie inschakelt.

Een niveau voor logboekregistratie voor Lync selecteren

 1. Klik in het hoofdvenster van Lync op de knop Opties Knop Opties en klik daarna op Algemeen.

 2. Klik in het venster met algemene opties onder Logboekregistratie op de pijl omlaag naast Logboekregistratie in Lync en selecteer het gewenste niveau:

  • Volledig: hiermee wordt een logboekbestand gemaakt dat gedetailleerde gegevens bevat.

  • Licht: hiermee wordt een samenvatting van de gegevens vastgelegd en worden gegevens over specifieke fouten verzameld.

  • Uit (standaard): hiermee worden geen gegevens vastgelegd.

Windows-logboekregistratie in- of uitschakelen

 • Schakel in het venster met algemene opties onder Logboekregistratie het selectievakje naast Ook Windows-logboekregistratie voor Lync inschakelen om informatie over het oplossen van gegevens te verzamelen in (om logboekregistratie in te schakelen) of uit (om logboekregistratie uit te schakelen).

Gegevens uit het Lync-logboekbestand zoeken en verzamelen

 1. Ga in Verkenner naar de map Tracing in uw gebruikersprofielmap, bijvoorbeeld C:\Users\<uw_alias>\AppData\Local\Microsoft\Office\15.0\Lync\Tracing. (Als u Lync-logboekregistratie zojuist hebt ingeschakeld, moet u zich afmelden bij Lync en vervolgens weer aanmelden om te zorgen dat de logboekbestanden worden gemaakt.)

 2. Comprimeer (of zip) de map Tracing.

 3. Als u van uw ondersteuningsteam hiertoe opdracht krijgt, stuurt u de gecomprimeerde map naar het ondersteuningsteam.

Gegevens uit het Windows-logboek weergeven en verzamelen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik in Windows Vista op Start > Alle programma's en klik op Bureau-accessoires > Uitvoeren.

  • Klik in Windows 7 op Start > Uitvoeren.

 2. Typ in het vak Openen de opdracht eventvwr en klik op OK.

 3. Dubbelklik in het linkerdeelvenster van het venster Logboeken op Windows-logboeken en klik vervolgens op Toepassing.

 4. Dubbelklik op de Lync-fout die u wilt controleren (meestal de laatste Lync-fout) om meer informatie over de fout weer te geven.

 5. Als u van uw ondersteuningsteam hiertoe opdracht krijgt, klikt u in het dialoogvenster Eigenschappen van gebeurtenis op de knop Kopiëren om de tekst van de fout te kopiëren. Plak de foutinformatie in een tekstbestand of e-mailbericht om deze naar het ondersteuningsteam te verzenden.

Naar boven

Is van toepassing op: Lync 2013, Lync 2013 for Office 365, Lync Basic 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen