Lijstitems toevoegen, bewerken of verwijderen

Een site kan een verscheidenheid aan lijsten bevatten, variërend van contactpersonen en agenda's tot aankondigingen en actie-items. U kunt altijd dezelfde procedure gebruiken voor het toevoegen, bewerken en verwijderen van lijstitems, ongeacht het lijsttype. U kunt een lijst maken met een verscheidenheid aan kolommen, zoals Tekst, Getal, Valuta, Datum en tijd, Opzoeken, Ja/Nee en Berekend. U kunt ook bestanden toevoegen aan een lijstitem om extra informatie op te geven, zoals een spreadsheet met aantallen of een document met achtergrondinformatie.

Belangrijk   Zie Documentbibliotheken gebruiken voor onlinesamenwerking in Office als u met documenten werkt.

Notities   

 • Als u items in een lijst wilt toevoegen, bewerken of verwijderen, moet u het machtigingsniveau Bijdragen voor de lijst hebben.

 • Het proces voor het toevoegen, bewerken en verwijderen van lijstitems in de gegevensbladweergave wordt uitgelegd in de SharePoint Help.

Wat wilt u doen?

Een item aan een lijst toevoegen

Afzonderlijke items toevoegen in de lijstweergave

Meerdere items toevoegen in de werkbladweergave

Een item bewerken in de lijstweergave

Meerdere items bewerken in de werkbladweergave

Items uit een lijst verwijderen

Items aan een lijst toevoegen door een e-mail te verzenden

Andere dingen die u misschien wilt doen

Een item aan een lijst toevoegen

U kunt op twee manieren een item aan een lijst toevoegen. U kunt afzonderlijke items toevoegen in de lijstweergave of meerdere items toevoegen in de werkbladweergave.

Afzonderlijke items toevoegen in de lijstweergave

 1. Ga naar de site die de lijst bevat waaraan u een item wilt toevoegen.

 2. Selecteer Instellingen Knop Instellingen openbare website van SharePoint Online > Site-inhoud en selecteer de naam van de lijst in de desbetreffende lijstsectie.

  Opmerking   Het uiterlijk en de navigatie van een site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie niet kunt vinden, zoals een opdracht, knop of koppeling.

 3. Klik op het tabblad Items in de groep Nieuw op Nieuw item.

  Als er extra inhoudstypen aan de lijst zijn toegevoegd, klikt u op de pijl naast Nieuw om andere keuzes weer te geven, zoals Nieuw ondersteuningsprobleem of Nieuwe leverancier.

 4. Geef de gegevens voor het lijstitem op.

  • U moet gegevens opgeven als er naast het kolomlabel (veld) een rood sterretje staat.

  • Als u een bestand aan een lijstitem wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Bewerken in de groep Acties op Bestand toevoegen, selecteert u Bladeren om het bestand te zoeken en selecteert u OK. U kunt voor elk lijstitem meerdere bestanden toevoegen. Als de opdracht Bestand toevoegen niet beschikbaar is, biedt uw lijst mogelijk geen ondersteuning voor bijlagen.

  • Afhankelijk van de lijst zijn er mogelijk extra opdrachten beschikbaar op het tabblad Aangepaste opdrachten op het lint.

 5. Selecteer Opslaan.

Naar boven

Meerdere items toevoegen in de werkbladweergave

 1. Ga naar de site die de lijst bevat waaraan u een item wilt toevoegen.

 2. Selecteer Instellingen Knop Instellingen openbare website van SharePoint Online > Site-inhoud en selecteer de naam van de lijst in de desbetreffende lijstsectie.

  Opmerking   Het uiterlijk en de navigatie van een site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie niet kunt vinden, zoals een opdracht, knop of koppeling.

 3. Selecteer boven in de lijst Bewerken. Dit komt op hetzelfde neer als het selecteren van de opdracht Snel bewerken op het tabblad Lijst.

  Een item inline aan een lijst toevoegen

  Opmerking    U kunt eenvoudig overschakelen van de lijstweergave naar de werkbladweergave door respectievelijk de opdrachten Weergeven en Snel bewerken te selecteren.

 4. Geef de gegevens voor het lijstitem op.

  • Voor kolommen waarvoor gegevens moeten worden ingevuld, wordt een foutbericht weergegeven als u niets invult.

  • Belangrijk: U kunt geen bestand aan een lijstitem toevoegen wanneer u bewerkt in de werkbladweergave. U kunt wel een lijstitem toevoegen door het item te bewerken in de lijstweergave.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Nadat u de gegevens hebt opgegeven, selecteert u Stoppen om de lijst niet verder te bewerken.

  • Als u de opgegeven gegevens wilt verwijderen, klikt u op de drie puntjes (...) naast het item en selecteert u op Item verwijderen in de vervolgkeuzelijst.

Naar boven

Een item in een lijst bewerken

Net zoals met het toevoegen van items, kunt u op twee manieren een item in een lijst bewerken. U kunt een item bewerken in de lijstweergave, wat de standaardmethode is, of u kunt meerdere items snel bewerken in de werkbladweergave.

Een item bewerken in de lijstweergave

Item bewerken

 1. Ga naar de site die de lijst bevat waarvan u een item wilt bewerken.

 2. Selecteer Instellingen Knop Instellingen openbare website van SharePoint Online > Site-inhoud en selecteer de naam van de lijst in de desbetreffende lijstsectie.

  Opmerking   Het uiterlijk en de navigatie van een site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie niet kunt vinden, zoals een opdracht, knop of koppeling.

 3. Selecteer het beletselteken... naast het item dat u wilt bewerken en kies Item bewerken in de vervolgkeuzelijst.

 4. Bewerk de gegevens in het lijstitem. U moet gegevens opgeven als er een rood sterretje staat naast het kolomlabel.

 5. Als u een bestand aan een lijstitem wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Items in de groep Acties op Bestand toevoegen. Klik op Bladeren om het bestand te zoeken en klik op OK. U kunt voor elk lijstitem meer dan één bestand toevoegen. Als de opdracht OK niet beschikbaar is, biedt uw lijst mogelijk geen ondersteuning voor bijlagen.

 6. Als u een bijlage uit een lijstitem wilt verwijderen, selecteert u Item bewerken en klikt u in de sectie Bijlagen op het formulier, naast de bijlage die u wilt verwijderen, op Verwijderen.

  Bijlage verwijderen

Meerdere items bewerken in de werkbladweergave

 1. Ga naar de site die de lijst bevat waaraan u een item wilt toevoegen.

 2. Selecteer Instellingen Knop Instellingen openbare website van SharePoint Online > Site-inhoud en selecteer de naam van de lijst in de desbetreffende lijstsectie.

  Opmerking   Het uiterlijk en de navigatie van een site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie niet kunt vinden, zoals een opdracht, knop of koppeling.

 3. Selecteer boven in de lijst Bewerken.

  Een item inline aan een lijst toevoegen

  Opmerking    U kunt eenvoudig overschakelen van de lijstweergave naar de werkbladweergave door respectievelijk de opdrachten Weergeven en Snel bewerken te selecteren.

 4. Bewerk itemgegevens op dezelfde manier als op een werkblad.

  Belangrijk: U kunt geen bestand aan een lijstitem toevoegen wanneer u bewerkt in de werkbladweergave. U kunt wel een lijstitem toevoegen door het item te bewerken in de lijstweergave.

 5. Wanneer u klaar bent met het bewerken van de gegevens, selecteert u Stoppen om de lijst niet verder te bewerken.

Items uit een lijst verwijderen

Belangrijk   Wees voorzichtig bij het verwijderen van items. Het verwijderen van items kan permanent zijn en het is mogelijk dat u de items niet kunt terughalen. Overweeg items te verplaatsen of archiveren in plaats van verwijderen. Afhankelijk van de configuratie van uw site is het mogelijk dat u de items en de inhoud ervan kunt terughalen vanuit de Prullenbak.

 1. Navigeer naar de site die de lijst bevat waaruit u de items wilt verwijderen.

 2. Selecteer Instellingen Knop Instellingen openbare website van SharePoint Online > Site-inhoud en selecteer de naam van de lijst in de desbetreffende lijstsectie.

  Opmerking   Het uiterlijk en de navigatie van een site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie niet kunt vinden, zoals een opdracht, knop of koppeling.

  Kies het tabblad Items en schakel het selectievakje in naast de items die u wilt verwijderen. Selecteer Item verwijderen op het tabblad Items.

  Item verwijderen

Naar boven

Items aan een lijst toevoegen door een e-mail te verzenden

U kunt discussieborden, aankondigingen en agenda's zo instellen dat gebruikers hieraan items kunnen toevoegen door een e-mail te verzenden. Dit is alleen mogelijk als het ontvangen van inhoud via e-mail is toegestaan op de site. Blogberichten kunnen per e-mail worden ingediend, maar niet de blogopmerkingen. U kunt ook andere lijsten instellen om e-mail te ontvangen. Hiervoor kunt u de speciaal daarvoor bestemde e-mailhandlers gebruiken.

Haal het e-mailadres van de lijst op door een of meer van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Kijk in het adresboek van uw e-mailprogramma. Als u het e-mailadres daar niet kunt vinden, moet u het opvragen bij de persoon die de lijst heeft opgesteld. Vervolgens kunt u het adres toevoegen aan de lijst met contactpersonen van het e-mailprogramma, zodat u het later gemakkelijk kunt terugvinden.

 • Controleer de beschrijving van de lijst zoals weergegeven onder de titel van de lijst. Mogelijk heeft de site-eigenaar het e-mailadres van de lijst toegevoegd aan de beschrijving van de lijst.

 • Controleer de e-mailinstellingen voor de lijst (als het e-mailadres niet in de beschrijving van de lijst wordt weergegeven en als u gemachtigd bent om de lijstinstellingen te bekijken):

  1. Navigeer naar de site die de lijst bevat waarvoor u bestanden per e-mail wilt verzenden.

  2. Selecteer Instellingen Knop Instellingen openbare website van SharePoint Online > Site-inhoud en selecteer de naam van de lijst in de desbetreffende lijstsectie.

   Opmerking   Het uiterlijk en de navigatie van een site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie niet kunt vinden, zoals een opdracht, knop of koppeling.

  3. Klik op het tabblad Lijst in de groep Instellingen op Lijstinstellingen.

   Knop Lijstinstellingen

 • Als de lijst is ingesteld voor het ontvangen van e-mail, wordt het adres weergegeven op de pagina Lijstinstellingen onder Communicatie naast E-mailadres.

Opmerking    Als E-mailadres niet wordt weergegeven op de pagina Lijstinstellingen, is uw site niet ingesteld voor e-mail.

Bestanden toevoegen door e-mail te verzenden

 • Gebruik het e-mailadres van uw SharePoint-groep om het lijstitem als e-mailbericht te verzenden. Uw organisatie heeft mogelijk een eigen e-maillijst (een zogenaamde SharePoint-groep) waarmee leden van de groep e-mailberichten naar elkaar kunnen verzenden. Het adres van de SharePoint-groep kan de adressen bevatten van lijsten, zodat bijlagen bij de berichten automatisch worden toegevoegd aan de SharePoint-site wanneer u berichten verzendt naar leden van de groep.

E-mail verzenden naar een lijst

 1. Bereid in uw e-mailtoepassing het item dat u wilt verzenden, op een van de volgende manieren voor:

  • Als u een gespreksitem wilt verzenden of een item naar een teamblog wilt posten, neemt u de inhoud op in de hoofdtekst van het bericht.

  • Als u een agenda-item wilt verzenden, moet u een vergaderverzoek of een afspraak verzenden vanuit uw e-mail- of agendatoepassing.

  • Als u een afbeelding, formulier of document wilt verzenden, voegt u dat item als bijlage aan uw bericht toe.

  • Als u een standaard-e-mailbericht of antwoord wilt verzenden, neemt u de inhoud op in de hoofdtekst van het bericht, net als u voor andere e-mailberichten gewend bent.

 2. Geef het adres van de lijst op in het vak Aan of CC. Als de lijst al is opgenomen in de SharePoint-groep, geeft u het e-mailadres van de SharePoint-groep op in plaats van het adres van de lijst.

 3. Verzend het bericht. In de meeste e-mailtoepassingen selecteert u hiervoor Verzenden.

 4. Het item wordt aan de lijst toegevoegd en moet in de lijst staan. Als het item niet direct zichtbaar zijn in de lijst, moet u de browser vernieuwen.

Het kan even duren voordat de lijstitems worden weergegeven, afhankelijk van de instellingen van de e-mailserver.

Opmerking   Als u per e-mail een agenda-item naar een site verzendt, moet u het de deelnemers aan de vergadering laten weten wanneer er wijzigingen zijn voor de vergadering. Als u de details van de vergadering op de site wijzigt, worden er niet automatisch updates of annuleringen van de vergadering verzonden vanaf de SharePoint-site.

Naar boven

Andere dingen die u misschien wilt doen

Is van toepassing op: SharePoint Server 2013, Office 365 End User, SharePoint Online, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Foundation 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen