Kopteksten, voetteksten en paginanummers toevoegen of verwijderen

Voeg paginanummers en kop- en voetteksten toe via de galerie, of maak zelf een paginanummer, koptekst of voettekst.

Voor een zo goed mogelijk resultaat moet u eerst beslissen of u alleen een paginanummer wilt of dat u informatie plus een paginanummer in de kop- of voettekst wilt. Als u een paginanummer zonder verdere informatie wilt, voegt u een paginanummer toe. Als u een paginanummer plus andere informatie wilt of als u alleen de andere informatie wilt, voegt u een kop- of voettekst toe.

Wat wilt u doen?

Een paginanummer toevoegen zonder andere informatie

Een paginanummer toevoegen uit de galerie

Een aangepast paginanummer toevoegen

Een aangepast paginanummer toevoegen inclusief het totale aantal pagina's

Een kop- of voettekst met een paginanummer toevoegen

Een kop- of voettekst toevoegen uit de galerie

Een aangepaste kop- of voettekst toevoegen

Nummering met 1 laten beginnen op een andere pagina

Nummering laten beginnen op de tweede pagina

Nummering laten beginnen op een andere pagina

Verschillende kop- en voetteksten of paginanummers toevoegen aan verschillende gedeelten van het document

Verschillende kop- en voetteksten of paginanummers toevoegen aan verschillende delen

Verschillende kop- en voetteksten of paginanummers toevoegen op even en oneven pagina's

Paginanummers, kopteksten en voetteksten verwijderen

Een paginanummer toevoegen zonder andere informatie

Als u op elke pagina een paginanummer wilt en u geen andere informatie wilt toevoegen, zoals de documenttitel of de locatie van het bestand, kunt u snel een paginanummer toevoegen uit de galerie of kunt u een aangepast paginanummer of een aangepast paginanummer inclusief het totaal aantal pagina's (pagina X van Y pagina's) maken.

Een paginanummer toevoegen uit de galerie

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Koptekst en voettekst op Paginanummer.

  Groep Koptekst en voettekst

 2. Klik op de gewenste locatie voor het paginanummer.

 3. Doorloop in de galerie de opties en klik vervolgens op de gewenste indeling voor het paginanummer.

 4. Als u wilt terugkeren naar de hoofdtekst van het document, klikt u op Koptekst en voettekst sluiten op het tabblad Ontwerp (onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten).

  Knop Koptekst en voettekst sluiten

  Opmerking   In de galerie Paginanummer vindt u indelingen in de vorm 'pagina X van Y pagina's', waarbij Y het totale aantal pagina's van het document is.

Een aangepast paginanummer toevoegen

 1. Dubbelklik in het koptekst- of voettekstgebied (boven of onder aan de pagina).

  Het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten wordt geopend.

 2. Als u het paginanummer in het midden van de pagina of rechts op de pagina wilt plaatsen, gaat u als volgt te werk:

  • Als u het paginanummer in het midden wilt plaatsen, klikt u op Uitlijningstab invoegen in de groep Positie van het tabblad Ontwerp. Klik op Midden en vervolgens op OK.

  • Als u het paginanummer rechts op de pagina wilt plaatsen, klikt u op Uitlijningstab invoegen in de groep Positie van het tabblad Ontwerp. Klik op Rechts en vervolgens op OK.

 3. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Snelonderdelen en klik vervolgens op Veld.

  Groep Tekst

 4. Klik in de lijst Veldnamen op Pagina en klik vervolgens op OK.

 5. Als u de nummerindeling wilt wijzigen, klikt u op Paginanummer in de groep Koptekst en voettekst en klikt u vervolgens op Opmaak paginanummers.

 6. Als u wilt terugkeren naar de hoofdtekst van het document, klikt u op Koptekst en voettekst sluiten op het tabblad Ontwerp (onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten).

  Knop Koptekst en voettekst sluiten

Een aangepast paginanummer toevoegen inclusief het totale aantal pagina's

In de galerie vindt u een aantal paginanummers inclusief het totale aantal paginanummers (pagina X van Y pagina's). Als u echter een aangepast paginanummer wilt maken, gaat u als volgt te werk:

 1. Dubbelklik in het koptekst- of voettekstgebied (boven of onder aan de pagina).

  Het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten wordt geopend.

 2. Als u het paginanummer in het midden van de pagina of rechts op de pagina wilt plaatsen, gaat u als volgt te werk:

  • Als u het paginanummer in het midden wilt plaatsen, klikt u op Uitlijningstab invoegen in de groep Positie van het tabblad Ontwerp. Klik op Midden en vervolgens op OK.

  • Als u het paginanummer rechts op de pagina wilt plaatsen, klikt u op Uitlijningstab invoegen in de groep Positie van het tabblad Ontwerp. Klik op Rechts en vervolgens op OK.

 3. Typ pagina en een spatie.

 4. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Snelonderdelen en klik vervolgens op Veld.

  Groep Tekst

 5. Klik in de lijst Veldnamen op Pagina en klik vervolgens op OK.

 6. Typ na het paginanummer een spatie, typ van en typ vervolgens nog een spatie.

 7. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Snelonderdelen en klik vervolgens op Veld.

  Groep Tekst

 8. Klik in de lijst Veldnamen op NumPages en klik vervolgens op OK.

 9. Typ na het totaal aantal pagina's een spatie en typ vervolgens pagina's.

 10. Als u de nummerindeling wilt wijzigen, klikt u op Paginanummer in de groep Koptekst en voettekst en klikt u vervolgens op Opmaak paginanummers.

 11. Als u wilt terugkeren naar de hoofdtekst van het document, klikt u op Koptekst en voettekst sluiten op het tabblad Ontwerp (onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten).

  Knop Koptekst en voettekst sluiten

Naar boven

Een kop- of voettekst met een paginanummer toevoegen

Als u boven of onder aan het document een afbeelding of tekst wilt weergeven, moet u een kop- of voettekst toevoegen. U kunt snel een kop- of voettekst toevoegen uit de galerieën of u kunt een aangepaste kop- of voettekst toevoegen.

Met dezelfde stappen kunt u een kop- of voettekst toevoegen zonder paginanummers.

Een kop- of voettekst toevoegen uit de galerie

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Koptekst en voettekst op Kopttekst of op Voettekst.

  Groep Koptekst en voettekst

 2. Klik op de kop- of voettekst die u aan het document wilt toevoegen.

 3. Als u wilt terugkeren naar de hoofdtekst van het document, klikt u op Koptekst en voettekst sluiten op het tabblad Ontwerp (onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten).

  Knop Koptekst en voettekst sluiten

Een aangepaste kop- of voettekst toevoegen

 1. Dubbelklik in het koptekst- of voettekstgebied (boven of onder aan de pagina).

  Het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten wordt geopend.

 2. Als u informatie in het midden van de pagina of rechts op de pagina wilt plaatsen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u informatie in het midden wilt plaatsen, klikt u op Uitlijningstab invoegen in de groep Positie van het tabblad Ontwerp. Klik op Midden en vervolgens op OK.

  • Als u informatie rechts op de pagina wilt plaatsen, klikt u op Uitlijningstab invoegenin de groep Positie van het tabblad Ontwerp. Klik op Rechts en vervolgens op OK.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Typ de gewenste informatie in de koptekst.

  • Voeg een veldcode toe door achtereenvolgens te klikken op het tabblad Invoegen, op Snelonderdelen, op Veld en vervolgens op het gewenste veld in de lijst Veldnamen.

   Voorbeelden van informatie die u kunt toevoegen met behulp van velden zijn Pagina (voor paginanummer), NumPages (voor het totaal aantal pagina's in het document) en FileName (het bestandspad wordt ook toegevoegd).

 4. Als u een paginaveld toevoegt, kunt u de nummerindeling wijzigen door te klikken op Paginanummer in de groep Koptekst en voettekst en vervolgens te klikken op Opmaak paginanummers.

 5. Als u wilt terugkeren naar de hoofdtekst van het document, klikt u op Koptekst en voettekst sluiten op het tabblad Ontwerp (onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten).

  Knop Koptekst en voettekst sluiten

Naar boven

Nummering met 1 laten beginnen op een andere pagina

U kunt met de nummering beginnen op de tweede pagina van het document of u kunt de nummering laten beginnen op een andere pagina.

Nummering laten beginnen op de tweede pagina

 1. Dubbelklik op het paginanummer.

  Het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten wordt geopend.

 2. Schakel het selectievakje Eerste pagina afwijkend op het tabblad Ontwerp in de groep Opties in.

  Groep Opties voor kopteksten en voetteksten

 3. Als u de nummering wilt laten beginnen met 1, klikt u achtereenvolgens op Paginanummer in de groep Koptekst en voettekst, op Opmaak paginanummers en vervolgens op Beginnen bij en voert u 1 in.

 4. Als u wilt terugkeren naar de hoofdtekst van het document, klikt u op Koptekst en voettekst sluiten op het tabblad Ontwerp (onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten).

  Knop Koptekst en voettekst sluiten

Nummering laten beginnen op een andere pagina

Als u de nummering wilt laten beginnen op een andere pagina dan de eerste pagina van het document, moet u een sectie-einde toevoegen vóór de pagina waarop u de nummering wilt laten beginnen.

 1. Klik aan het begin van de pagina waarop u de nummering wilt laten beginnen.

  U kunt op Home drukken om te controleren of u zich aan het begin van de pagina bevindt.

 2. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Pagina-einden.

  groep voor pagina-instelling

 3. Klik onder Sectie-einden op Volgende pagina.

 4. Dubbelklik in het koptekst- of voettekstgebied (boven of onder aan de pagina).

  Het tabblad Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten wordt geopend.

 5. Klik bij Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten in de groep Navigatie op Aan vorige koppelen om de optie uit te schakelen.

 6. Volg de instructies voor het toevoegen van een paginanummer of voor het toevoegen van een kop- en voettekst met een paginanummer.

 7. Als u de nummering wilt laten beginnen met 1, klikt u achtereenvolgens op Paginanummer in de groep Koptekst en voettekst, op Opmaak paginanummers en vervolgens op Beginnen bij en voert u 1 in.

 8. Als u wilt terugkeren naar de hoofdtekst van het document, klikt u op Koptekst en voettekst sluiten op het tabblad Ontwerp (onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten).

  Knop Koptekst en voettekst sluiten

Naar boven

Verschillende kop- en voetteksten of paginanummers toevoegen aan verschillende gedeelten van het document

U kunt paginanummers toevoegen aan slechts een gedeelte van het document. U kunt ook verschillende nummerindelingen gebruiken in verschillende delen van het document.

U kunt bijvoorbeeld de nummering i, ii, iii gebruiken voor de inhoudsopgave en de inleiding, de nummering 1, 2, 3 voor de rest van het document en geen paginanummers voor de index.

U kunt ook verschillende kop- of voetteksten toepassen op even en oneven pagina's.

Verschillende kop- en voetteksten of paginanummers toevoegen aan verschillende delen

 1. Klik aan het begin van de pagina waar u de kopteksten, de voetteksten of de paginanummering wilt laten beginnen, stoppen of wijzigen.

  U kunt op Home drukken om te controleren of u zich aan het begin van de pagina bevindt.

 2. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Pagina-einden.

  groep voor pagina-instelling

 3. Klik onder Sectie-einden op Volgende pagina.

 4. Dubbelklik in het koptekst- of voettekstgebied (boven of onder aan de pagina).

  Het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten wordt geopend.

 5. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Navigatie op Aan vorige koppelen om de optie uit te schakelen.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

 7. Als u een nummerindeling of het eerste nummer wilt kiezen, klikt u achtereenvolgens op Paginanummer in de groep Koptekst en voettekst, op Opmaak paginanummers, op de gewenste indeling en op het Beginnen bij-nummer dat u wilt gebruiken, en vervolgens op OK.

 1. Als u wilt terugkeren naar de hoofdtekst van het document, klikt u op Koptekst en voettekst sluiten op het tabblad Ontwerp (onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten).

  Knop Koptekst en voettekst sluiten

Verschillende kop- en voetteksten of paginanummers toevoegen op even en oneven pagina's

 1. Dubbelklik in het koptekst- of voettekstgebied (boven of onder aan de pagina).

  Het tabblad Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten wordt geopend.

 2. Schakel het selectievakje Even en oneven verschillend op het tabblad Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten in de groep Opties in.

  Groep Opties voor kopteksten en voetteksten

 3. Op een van de oneven pagina's voegt u de gewenste koptekst, voettekst of het gewenste paginanummer toe voor oneven pagina's.

 4. Op een van de even pagina's voegt u de gewenste koptekst, voettekst of het gewenste paginanummer toe voor even pagina's.

Naar boven

Paginanummers, kopteksten en voetteksten verwijderen

 1. Dubbelklik op de koptekst of voettekst of op het paginanummer.

 2. Selecteer de koptekst of voettekst of het paginanummer.

 3. Druk op Delete.

 4. Herhaal stap 1-3 in elke sectie met een afwijkende koptekst, voettekst of een afwijkend paginanummer.

Naar boven

Is van toepassing op: Word 2010, Word StarterWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen