Instellingen voor e-mailaccounts wijzigen

Belangrijk   Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe om te controleren en wijzigingen aanbrengen in de e-mailaccounts die u hebt geconfigureerd in de Microsoft Office Outlook 2007. Wijzigingen kunnen optreden als u uw Internet serviceprovider (ISP)-wachtwoord wijzigen als u de naam van uw e-mailserver of de beveiligingsinstellingen worden gewijzigd of wanneer u wilt verder uw accountconfiguratie aanpassen.

Opmerking   Klik op de koppeling in het gedeelte Zie ook als u een nieuw e-mailaccount wilt toevoegen.

Wat wilt u doen?

Een Microsoft Exchange-account controleren of wijzigen

Een POP3-, IMAP- of HTTP-account controleren of wijzigen

Een Microsoft Exchange-account controleren of wijzigen

 1. Open het menu Tools en klik op Account Settings

  De opdracht Accountinstellingen ontbreekt

  De opdracht Accountinstellingen kunt u vinden in het menu Extra in Office Outlook 2007. Wanneer u een eerdere versie van Outlook gebruikt, zijn de volgende instructies niet van toepassing. Gebruik de Help-informatie die bij dat product is geleverd. Wanneer in de titelbalk van het programma dat u gebruikt Microsoft Outlook Express wordt vermeld, gebruikt u een ander programma dan Outlook. Zie de Help in Outlook Express voor meer informatie.

 2. Selecteer het Exchange-account en klik op Wijzigen.

  Standaard verschijnt de informatie over uw Exchange-account automatisch, gebaseerd op uw Microsoft Windows-netwerkreferenties.

 3. Als u de Exchange-modus met cache in of uit wilt schakelen, schakelt u het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken in of uit.

  Meer informatie over Exchange-modus met cache

  Als u met de Exchange-modus met cache werkt, wordt een kopie van uw postvak opgeslagen op uw computer. Deze kopie wordt regelmatig gesynchroniseerd met de server waarop Exchange wordt uitgevoerd en biedt u snel toegang tot uw gegevens.

  Als het u niet lukt de Exchange-modus met cache in te schakelen, kan dit verschillende oorzaken hebben:

  • Uw Exchange-beheerder kan deze functionaliteit hebben uitgeschakeld     Beheerders van Exchange kunnen deze functie in Microsoft Office Outlook 2007 uitschakelen. Neem contact op met uw Exchange-beheerder voor meer informatie. De Microsoft Office Resource Kit bevat extra informatie voor beheerders.

  • U hebt Microsoft Terminal Services geïnstalleerd     Exchange-modus met cache gebruikt een bestand met off line mappen (.ost). Dit bestand kan niet worden gebruikt als u Microsoft Terminal Services voor Microsoft Windows Server 2003 hebt geïnstalleerd. Installatie van Terminal Services-Client of de client verbinding met extern bureaublad voorkomt echter niet dat toegang naar de Exchange-modus met cache.

 4. Klik op Meer instellingen.

 5. U kunt de volgende instellingen wijzigen:

  • Ga naar het tabblad Algemeen en typ onder onder Exchange-account een naam waarmee u het account kunt identificeren, bijvoorbeeld E-mail voor werk.

  • Klik op het tabblad Algemeen onder Tijdens het starten op de manier waarop u wilt dat de verbindingsstatus wordt vastgesteld, wanneer Outlook wordt gestart.

  • Op het tabblad Geavanceerd kunt u opgeven of u extra Exchange-postvakken wilt openen. Deze optie kan worden gebruikt wanneer iemand u toegang heeft gegeven tot sommige van hun Exchange-mappen of wanneer iemand u machtigingen voor gemachtigdentoegang heeft gegeven.

  • Als u de grootte van uw OST-bestand wilt verkleinen, gaat u naar het tabblad Geavanceerd en klikt u op Instellingen van bestand met offlinemappen en vervolgens op Nu comprimeren.

  • U kunt de beveiligingsinstellingen wijzigen op het tabblad Beveiliging. Wijzig deze instellingen niet tenzij u hiervoor instructies hebt ontvangen van uw Exchange-beheerder.

  • Als u Outlook op het web wilt inschakelen, gaat u naar het tabblad Verbinding. Schakel onder Outlook op het web het selectievakje Via HTTP verbinding maken met Microsoft Exchange in en klik op Proxy-instellingen van Exchange. Klik op de koppelingen in de sectie Zie ook voor meer informatie over Outlook op het web.

  • Instellingen voor externe e-mail kunnen worden gewijzigd op het tabblad Externe e-mail.

Begin van pagina

Een POP3-, IMAP- of HTTP-account controleren of wijzigen

In deze sectie

De manier wijzigen waarop anderen uw naam zien

Het wachtwoord voor uw e-mailaccount wijzigen

Uw e-mailadres wijzigen

Uw e-mailserveradres wijzigen

Meer instellingen

De manier wijzigen waarop anderen uw naam zien

 1. Open het menu Tools en klik op Account Settings

  De opdracht Accountinstellingen ontbreekt

  De opdracht Accountinstellingen kunt u vinden in het menu Extra in Office Outlook 2007. Wanneer u een eerdere versie van Outlook gebruikt, zijn de volgende instructies niet van toepassing. Gebruik de Help-informatie die bij dat product is geleverd. Wanneer in de titelbalk van het programma dat u gebruikt Microsoft Outlook Express wordt vermeld, gebruikt u een ander programma dan Outlook. Zie de Help in Outlook Express voor meer informatie.

 2. Selecteer het gewenste e-mailaccount en klik vervolgens op Wijzigen.

 3. Typ onder Gebruikersgegevens in het vak Naam uw naam zoals u wilt dat anderen deze zien.

  Het dialoogvenster E-mailaccount wijzigen

Het wachtwoord voor uw e-mailaccount wijzigen

U moet uw wachtwoord regelmatig wijzigen om uw systeem veilig te houden.

Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet vermengd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: Huis27. Wachtwoorden moeten acht lettertekens of langer zijn. Een wachtwoordzin met veertien of meer lettertekens is nog beter. Zie voor meer informatie Uw persoonlijke gegevens beveiligen met sterke wachtwoorden.

Het is van essentieel belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u uw wachtwoord vergeet, kan Microsoft dit niet voor u achterhalen. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft, op een veilige plaats en niet in de buurt van de gegevens die u met behulp van deze wachtwoorden beveiligt.

Opmerking   Wijzig het wachtwoord dat wordt opgeslagen in Outlook, nadat u het wachtwoord voor uw e-mailserver hebt gewijzigd. Volg de instructies van uw internetprovider of e-mailbeheerder als u het wachtwoord wilt wijzigen voor uw e-mailserver.

 1. Open het menu Tools en klik op Account Settings

  De opdracht Accountinstellingen ontbreekt

  De opdracht Accountinstellingen kunt u vinden in het menu Extra in Office Outlook 2007. Wanneer u een eerdere versie van Outlook gebruikt, zijn de volgende instructies niet van toepassing. Gebruik de Help-informatie die bij dat product is geleverd. Wanneer in de titelbalk van het programma dat u gebruikt Outlook Express wordt vermeld, gebruikt u een ander programma dan Outlook. Zie de Help in Outlook Express voor meer informatie.

 2. Selecteer het gewenste e-mailaccount en klik vervolgens op Wijzigen.

 3. Typ onder Aanmeldingsgegevens in het vak Wachtwoord het wachtwoord dat door uw internetprovider of e-mailbeheerder is verstrekt of een zelfgemaakt wachtwoord.

  Het dialoogvenster E-mailaccount wijzigen

 4. Schakel het selectievakje Wachtwoord onthouden in.

  Opmerking   U kunt Outlook uw wachtwoord laten onthouden door dit in het vak Wachtwoord te typen en het selectievakje Wachtwoord onthouden in te schakelen. Als u deze optie selecteert, betekent dit echter ook dat iedereen die toegang heeft tot uw computer, ook toegang heeft tot het account.

Uw e-mailadres wijzigen

Het gebeurt soms dat e-maildomeinnamen worden gewijzigd. Dit betekent dat een persoon met het e-mailadres iemand@example.com het gedeelte example.com moet wijzigen in iets nieuws, dat wordt opgegeven door de internetprovider.

Stel dat uw huidige e-mailadres koossplinter@contoso.com is. Uw internetprovider, Contoso, Ltd., laat u weten dat ze zijn gefuseerd met een ander bedrijf en dat uw e-mailadres wordt gewijzigd in koossplinter@example.com.

 1. Open het menu Tools en klik op Account Settings

  De opdracht Accountinstellingen ontbreekt

  De opdracht Accountinstellingen kunt u vinden in het menu Extra in Office Outlook 2007. Wanneer u een eerdere versie van Outlook gebruikt, zijn de volgende instructies niet van toepassing. Gebruik de Help-informatie die bij dat product is geleverd. Wanneer de titelbalk van het programma dat u gebruikt Outlook Express weergeeft, gebruikt u een programma dat niet hetzelfde is als Outlook. Zie de Help in Outlook Express voor meer informatie.

 2. Typ onder Gebruikersgegevens in het vak E-mailadres het volledige e-mailadres dat is toegewezen door uw e-mailbeheerder of internetprovider. Zorg ervoor dat dit de gebruikersnaam bevat, het teken @ en de domeinnaam, bijvoorbeeld koossplinter@example.com.Het dialoogvenster E-mailaccount wijzigen

 3. Klik op Meer instellingen.

 4. Als u op het tabblad Algemeen onder Overige gebruikersgegevens al een e-mailadres hebt opgegeven in het vak Antwoordadres, controleert u of het adres nog steeds klopt. Als u Antwoordadres leeg laat, wordt het adres gebruikt dat u hebt opgegeven in stap 2 wanneer mensen uw e-mail beantwoorden.

Uw e-mailserveradres wijzigen

Hoewel dit ongebruikelijk is, kan de server waarmee u verbinding maakt om e-mail te ontvangen en te verzenden, worden gewijzigd.

Stel dat uw huidige POP3 en SMTP-e-mailservers zijn Inkomend.example.com en SMTP.Microsoft.com. Uw Internetprovider laat u weten dat een serverupgrade is voltooid en de POP3-e-mailserver wordt gewijzigd in mail.voorbeeld.com.

 1. Open het menu Tools en klik op Account Settings

  De opdracht Accountinstellingen ontbreekt

  De opdracht Accountinstellingen kunt u vinden in het menu Extra in Office Outlook 2007. Wanneer u een eerdere versie van Outlook gebruikt, zijn de volgende instructies niet van toepassing. Gebruik de Help-informatie die bij dat product is geleverd. Wanneer in de titelbalk van het programma dat u gebruikt Outlook Express wordt vermeld, gebruikt u een ander programma dan Outlook. Zie de Help in Outlook Express voor meer informatie.

 2. Ga naar het tabblad E-mail, klik op het gewenste account en klik vervolgens op Wijzigen.

  Schermafbeelding

 3. Kies POP3, IMAP of HTTP in de keuzelijst Type accountonder Servergegevens.

  Tip   Uw internetprovider kan u vertellen welk type account u hebt, maar POP3 is veruit het meest gebruikelijke type.

  Het dialoogvenster E-mailaccount wijzigen

 4. Typ onder Servergegevensin het vak server voor inkomende e-mail de volledige naam van de server van uw Internetprovider of e-mailbeheerder. Vaak is dit mail. gevolgd door uw domeinnaam, bijvoorbeeld mail.voorbeeld.com.

 5. Typ onder Servergegevensin het vak server voor uitgaande e-mail de volledige naam van de server van uw Internetprovider of e-mailbeheerder. Vaak is dit smtp. gevolgd door uw domeinnaam, bijvoorbeeld SMTP.Microsoft.com.

Meer instellingen

 1. Open het menu Tools en klik op Account Settings

  De opdracht Accountinstellingen ontbreekt

  De opdracht Accountinstellingen kunt u vinden in het menu Extra in Office Outlook 2007. Wanneer u een eerdere versie van Outlook gebruikt, zijn de volgende instructies niet van toepassing. Gebruik de Help-informatie die bij dat product is geleverd. Wanneer in de titelbalk van het programma dat u gebruikt Outlook Express wordt vermeld, gebruikt u een ander programma dan Outlook. Zie de Help in Outlook Express voor meer informatie.

 2. Selecteer het account dat u wilt wijzigen.

 3. Klik op Meer instellingen en vervolgens kunt u het volgende wijzigen:

  • Op het tabblad Algemeen onder E-mailaccount typt u een naam waarmee u het account beter kunt identificeren, bijvoorbeeld E-mail van mijn internetprovider.

  • Als u met een IMAP-e-mailaccount werkt, kunt u bepalen wanneer items worden verwijderd. Schakel onder Verwijderopties het selectievakje Items verwijderen wanneer u online tussen mappen schakelt in.

  • Op het tabblad Mappen kunt u kiezen waar de e-mailberichten die met dit account worden verzonden, worden opgeslagen.

  • Op het tabblad Server voor uitgaande e-mail kunt u opgeven of voor uw server voor uitgaande e-mail (SMTP) verificatie vereist is. Dit is bijna altijd vereist als uw internetprovider u toestaat e-mailberichten te verzenden via uw e-mailaccount bij uw internetprovider wanneer u geen directe verbinding hebt met het netwerk van uw internetprovider; bijvoorbeeld wanneer u een e-mailbericht wilt verzenden met het e-mailaccount bij uw internetprovider dat u thuis gebruikt terwijl u een verbinding hebt met het netwerk op uw werk.

   Eigenschappen voor contactpersonen in Outlook

  • Op het tabblad Verbinding kunt u configureren hoe Outlook een verbinding maakt met de e-mailserver.

  • Als u van uw internetprovider of e-mailbeheer de instructie krijgt om de poortnummers of de coderingsmethode die uw e-mailserver gebruikt, te wijzigen, kunt u deze wijziging aanbrengen op het tabblad Geavanceerd.

   Toelichting 2

Begin van pagina

Opmerking   Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Is van toepassing op: Outlook 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen