Instellingen voor e-mailaccounts wijzigen

Werk de instellingen van uw e-mailaccount bij wanneer het wachtwoord voor uw e-mailaccount verandert, de instellingen voor de e-mailserver of de beveiliging veranderen of wanneer u instellingen wilt aanpassen, zoals hoe uw naam voor anderen zichtbaar is.

Welke instellingen u kunt wijzigen, is afhankelijk van het type account. Als u bijvoorbeeld een Exchange-account gebruikt, kan alleen de beheerder van de Exchange-server wijzigen hoe uw naam voor andere personen wordt weergegeven.

 1. Klik op Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 2. Selecteer het e-mailaccount dat u wilt wijzigen, en klik vervolgens op Wijzigen.

Het wachtwoord voor uw e-mailaccount bijwerken

Als u het wachtwoord wilt wijzigen dat wordt gebruikt om toegang tot de e-mailserver te krijgen, volgt u de instructies die u van de provider van uw e-mailaccount hebt ontvangen. Nadat het wachtwoord voor de e-mailserver is gewijzigd, wijzigt u het wachtwoord dat is opgeslagen in Outlook.

 1. Typ onder Aanmeldingsgegevens uw wachtwoord in het vak Wachtwoord.

 2. Als u niet telkens bij het verzenden en ontvangen van berichten het wachtwoord voor uw e-mailaccount wilt opgeven, schakelt u het selectievakje Wachtwoord onthouden in.

  Als u het selectievakje Wachtwoord onthouden inschakelt, is uw account toegankelijk voor iedereen die toegang heeft tot uw Windows-computeraccount.

Uw e-mailadres bijwerken

Er kunnen situaties zijn waarin uw e-mailadres verandert. Bijvoorbeeld jacobje@contoso.com kan worden gewijzigd in jacobje1@contoso.com. U kunt de serverinstelling bijwerken in uw accountinstellingen.

 1. Typ onder Gebruikersgegevens uw e-mailadres in het vak E-mailadres.

 2. Klik op Meer instellingen.

 3. Als u op het tabblad Algemeen onder Overige gebruikersgegevens een e-mailadres hebt opgegeven in het vak E-mailadres voor antwoorden, controleert u of dit nog steeds correct is. Als u E-mailadres voor antwoorden leeg laat, wordt het adres dat u in stap hebt ingevoerd, gebruikt wanneer iemand uw e-mail beantwoordt.

Bij een Exchange-account kan alleen de Exchange-beheerder uw e-mailadres bijwerken.

Uw e-mailserver bijwerken

Soms wordt de server gewijzigd waarmee u verbinding maakt om e-mailberichten te ontvangen en te verzenden.

Uw internetprovider laat u bijvoorbeeld weten dat de server voor uitgaande e-mail wordt gewijzigd van uitgaand.voorbeeld.com naar smtp.voorbeeld.com. U kunt de serverinstelling in de accountinstellingen wijzigen. Uw internetprovider kan u de juiste servernamen geven.

 • Typ onder Servergegevens in de vakken Server voor binnenkomende e-mail en Server voor uitgaande e-mail de servernamen. De naam kan voor beide hetzelfde zijn, maar meestal zijn de namen verschillend.

Wijzigen hoe uw naam voor andere personen zichtbaar is

 • Typ onder Gebruikersgegevens in het vak Uw naam de naam zoals deze voor andere personen moet worden weergegeven.

Bij een Exchange-account kan alleen de Exchange-beheerder uw naam bijwerken.

Extra instellingen

Klik op Meer instellingen om het volgende te wijzigen (welke opties u precies kunt wijzigen, is afhankelijk van het type account):

 • Typ op het tabblad Algemeen onder E-mailaccount de naam die moet worden weergegeven in het mappenvenster en het vak Van (als u meerdere e-mailaccounts hebt toegevoegd).

 • Als u een IMAP-account gebruikt, kunt u bepalen wanneer items worden verwijderd. Schakel onder Verwijderopties het vakje Items verwijderen wanneer u online tussen mappen schakelt in of uit.

 • Op het tabblad Mappen kiest u waar de e-mail die u vanaf dit account verzendt, wordt opgeslagen.

 • Op het tabblad Server voor uitgaande e-mail kunt u opgeven of voor uw SMTP-mailserver voor uitgaande e-mail verificatie wordt vereist. Dit wordt bijna altijd vereist als uw internetprovider toestaat dat u e-mailberichten verzendt via het e-mailaccount van de provider terwijl u niet direct verbonden bent met het netwerk van de provider. Als u bijvoorbeeld een e-mailbericht met het e-mailaccount van de provider thuis wilt verzenden en u niet thuis bent maar verbonden bent met het bedrijfsnetwerk, moet u meestal deze optie selecteren.

 • Op het tabblad Verbinding kunt u configureren hoe Outlook verbinding maakt met de e-mailserver.

 • Als uw internetprovider of e-mailbeheerder u heeft laten weten dat u de poortnummers of versleutelingsmethode moet wijzigen die door uw e-mailserver worden gebruikt, kunt u de wijziging aanbrengen op het tabblad Geavanceerd.

  Voor Exchange-accounts zijn de volgende opties beschikbaar:

 • Typ op het tabblad Algemeen onder E-mailaccount de naam die moet worden weergegeven in het mappenvenster en het vak Van (als u meerdere e-mailaccounts hebt toegevoegd).

 • Op het tabblad Geavanceerd kunt u opgeven of u extra Exchange-postvakken wilt openen. Deze optie kan worden gebruikt wanneer iemand u toegang heeft gegeven tot sommige van zijn of haar Exchange-mappen of wanneer iemand u machtigingen voor gemachtigdentoegang heeft gegeven.

 • Als u de grootte van uw offline Outlook-gegevensbestand (.ost) wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Geavanceerd op Instellingen van Outlook-gegevensbestand en klikt u op Nu comprimeren.

 • Beveiligingsinstellingen kunnen worden gewijzigd op het tabblad Beveiliging. Wijzig deze instellingen alleen als uw Exchange-beheerder dit vraagt.

 • Als u niet op kantoor bent, kunt u met Outlook Anywhere vanaf elke internetlocatie een verbinding tussen Outlook en uw Exchange-account maken zonder dat u een VPN-verbinding (Virtual Private Network) nodig hebt. Als u Outlook Anywhere wilt inschakelen, schakelt u op het tabblad Verbinding onder Outlook Anywhere het selectievakje Via HTTP verbinding maken met Microsoft Exchange in en klikt u vervolgens op Proxy-instellingen van Exchange. Uw Exchange-beheerder moet deze functie inschakelen en u de proxyinstellingen leveren.

Is van toepassing op: Outlook 2016, Outlook 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen