Getallen vermenigvuldigen

Stel dat u wilt weten hoeveel flessen mineraalwater u nodig hebt voor een zakelijke conferentie (totaal aantal aanwezigen × 4 dagen × 3 flessen per dag) of dat u wilt weten hoeveel reiskosten u vergoed krijgt voor een zakenreis (totaal aantal kilometers × ,46). U kunt getallen op verschillende manieren vermenigvuldigen.

Wat wilt u doen?

Getallen in een cel vermenigvuldigen

Een bereik van getallen vermenigvuldigen met een getal

Getallen in verschillende cellen vermenigvuldigen met behulp van een formule

Informatie over functies

Getallen in een cel vermenigvuldigen

Gebruik de rekenkundige operator * (vermenigvuldigen) om deze taak uit te voeren.

Als u bijvoorbeeld de volgende formule opgeeft in een cel:

=5*10

wordt het volgende resultaat weergegeven in de cel:

50

Naar boven

Een bereik van getallen vermenigvuldigen met een getal

Belangrijk  Bij deze procedure worden de getallen in het bereik vervangen door het resultaat van de vermenigvuldiging.

 1. Geef in een lege cel het vermenigvuldigingsgetal op.

 2. Selecteer de cel en klik vervolgens in de groep Klembord op het tabblad Start op Kopiëren Knopafbeelding.

 3. Selecteer het bereik van getallen dat u wilt vermenigvuldigen.

 4. Klik op het tabblad Start, in de groep Klembord, op de pijl onder Plakken en klik vervolgens op Plakken speciaal.

 5. Klik onder Bewerking op Vermenigvuldigen.

 6. Klik op OK.

 7. Verwijder de inhoud van de cel die u bij de eerste stap hebt opgegeven.

Naar boven

Getallen in verschillende cellen vermenigvuldigen met behulp van een formule

Gebruik de rekenkundige operator * (vermenigvuldigen) of de functie PRODUCT om deze taak uit te voeren.

Voorbeeld

De voorbeelden zijn mogelijk beter te begrijpen als u deze naar een leeg werkblad kopieert.

Een voorbeeld kopiëren

 1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.

 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp.

  Opmerking   Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

  Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp

 3. Druk op CTRL+C.

 4. SeIecteer cel A1 in het werkblad en druk op CTRL+V.

 5. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op CTRL+` (accent grave). U kunt ook op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

1

2

3

4

A

Gegevens

5

15

30

Formule

Beschrijving (resultaat)

=A2*A3

De getallen in de eerste twee cellen met elkaar vermenigvuldigen (75)

=PRODUCT(A2:A4)

Alle getallen in het bereik met elkaar vermenigvuldigen (2250)

=PRODUCT(A2:A4;2)

Alle getallen in het bereik met elkaar, en vervolgens met 2 vermenigvuldigen (4500)

Informatie over functies

PRODUCT

Naar boven

Is van toepassing op: Excel 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen