Gegevens zoeken door een pop-upformulier toe te voegen

Het vinden van uw gegevens hoeft niet ingewikkeld te zijn. Pop-upweergaven (eerder pop-upformulieren genoemd) in Access-apps kunnen u de benodigde informatie bezorgen met één keer klikken.

Als u bijvoorbeeld werknemertaken bekijkt en meer wilt weten over een bepaalde werknemer, kunt u een pop-upweergave toewijzen aan het besturingselement Toegewezen aan. De naam van de werknemer wordt dan omgezet in een koppeling:

Een "ga naar"-knop die een pop-upformulier opent voor deze werknemer

Klik op de naam om werknemersdetails te zien en te bewerken:

Een gedeeltelijke weergave van een werknemerdetailweergave.

U kunt pop-upweergaven koppelen aan alle besturingselementen waarin gegevens worden weergegeven uit gerelateerde tabellen of query's. Dit geldt voor keuzelijsten met invoervakken, besturingselementen voor AutoAanvullen en besturingselementen voor verwante items.

Opmerking    Als u wilt dat de pop-upformulieroptie beschikbaar is, moet het besturingselement zijn gebonden aan een rijbron (tabel of query) en niet alleen de waarden krijgen uit een lijst met waarden die u handmatig hebt ingevoerd.

Een pop-upweergave toevoegen:

 1. Open de app in Access. Als u dit in een browser weergeeft, klikt u op Instellingen > Aanpassen in Access.

 2. Klik op de tabel voor de weergave die u wilt wijzigen en klik op de weergavenaam.

  Een weergave selecteren in Access.

 3. Klik op Bewerken en klik op het besturingselement waaraan u de pop-upweergave wilt toevoegen.

 4. Klik op de knop Gegevens die verschijnt naast het besturingselement.

  De knop Gegevens naast een besturingselement AutoAanvullen.

 5. Als het besturingselement is gebonden aan een rijbron (een tabel of query), ziet u een vervolgkeuzelijst Pop-upweergave onder aan de Gegevens-eigenschappen. In deze vervolgkeuzelijst ziet u weergaven met dezelfde rijbron als het besturingselement. Selecteer de weergave die u wilt zien wanneer u op de pop-upknop klikt.

  Een pop-upweergave selecteren voor een besturingselement Automatisch aanvullen


Tip    Als er geen geschikte weergave beschikbaar is, sluit u het vak voor Gegevensinstellingen en maakt u een nieuwe weergave. Selecteer de tabel die de informatie bevat die u wilt zien en klik vervolgens op het knop met het plusteken aan de rechterkant van de Weergaveselectie.

 1. Sla de weergave op en klik vervolgens op Start > App openen om de werking ervan te zien.

Meer informatie over het vinden van gegevens in Access-apps.

Is van toepassing op: Access 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen