Een watermerk verwijderen

Als u een watermerk wilt verwijderen dat u hebt ingevoegd via de galerie of het dialoogvenster Watermerk, kunt u de opdracht Watermerk verwijderen gebruiken.

Als u een watermerk wilt verwijderen dat u hebt toegevoegd door een afbeelding in de koptekst in te voegen en vervolgens te positioneren, kunt u de koptekst openen en de afbeelding verwijderen.

Wat wilt u doen?

Een watermerk verwijderen

Een watermerk verwijderen dat is ingevoegd in de koptekst

Een watermerk verwijderen

  1. Ga naar het tabblad Pagina-indeling en klik in de groep Pagina-achtergrond op Watermerk.

    Lint van Office 2010

  2. Klik op Watermerk verwijderen.

Naar boven

Een watermerk verwijderen dat is ingevoegd in de koptekst

  1. Dubbelklik op het koptekstgebied van het document.

Het koptekstgebied is actief, de hoofdtekst van het document wordt grijs weergegeven en u kunt omlaag schuiven om het watermerk weer te geven.

  1. Klik op het watermerk om dit te selecteren.

  2. Druk op Delete.

  3. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor koptekst en voettekst en klik in de groep Sluiten op Koptekst en voettekst sluiten om terug te keren naar het document.

Opmerking    Als het document meerdere secties bevat die niet zijn gekoppeld, moet u het watermerk uit elke sectie verwijderen.

Naar boven

Is van toepassing op: Word 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen