Een vorm toevoegen aan een SmartArt-afbeelding

U kunt vormen toevoegen vanuit de SmartArt-afbeelding of vanuit het tekstvenster.

Een vorm toevoegen vanuit de SmartArt-afbeelding

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding waaraan u een vorm wilt toevoegen.

 2. Klik op de bestaande vorm die zich het dichtst bij de positie bevindt waar u de nieuwe vorm wilt toevoegen.

 3. Klik onder Hulpmiddelen voor SmartArt op het tabblad Ontwerpen.

  Hulpmiddelen voor SmartArt, tabblad Ontwerp

 4. Klik in de groep Afbeelding maken op de pijl onder Vorm toevoegen. U kunt nu op een van de volgende manieren een locatie selecteren voor de nieuwe vorm:

  Afbeelding van de groep Afbeelding maken

  • Klik op Vorm erna invoegen als u een vorm wilt invoegen op hetzelfde niveau als de geselecteerde vorm, maar ná deze vorm.

  • Klik op Vorm ervoor invoegen als u een vorm wilt invoegen op hetzelfde niveau als de geselecteerde vorm, maar vóór deze vorm.

  • Klik op Vorm erboven invoegen als u een vorm wilt invoegen op een niveau boven de geselecteerde vorm.

   De nieuwe vorm wordt op de positie van de geselecteerde vorm ingevoegd en de geselecteerde vorm en alle vormen daaronder komen een niveau lager te staan.

  • Klik op Vorm eronder invoegen als u een vorm wilt invoegen op een niveau onder de geselecteerde vorm.

   De nieuwe vorm wordt achter andere vormen op hetzelfde niveau toegevoegd.

Opmerking   

 • Als u snel een vorm wilt toevoegen die overeenkomt met de vormen in de door u gebruikte SmartArt-afbeelding, klikt u op Vorm toevoegen in plaats van de pijl onder Vorm toevoegen in stap 4 hierboven.

 • Als u op Vorm toevoegen klikt terwijl u geen vorm hebt geselecteerd, wordt een vorm toegevoegd achter de vormen op het bovenste niveau of onder een vorm op het bovenste niveau, zodat de SmartArt-afbeelding in evenwicht blijft.

 • De vorm Assistent toevoegen is alleen beschikbaar als u een organigramindeling hebt geselecteerd.

Een vorm toevoegen vanuit het tekstvenster

Een vorm vóór een bestaande vorm invoegen

 1. Plaats de cursor in het tekstvenster aan het begin van de tekst waar u een vorm wilt toevoegen.

 2. Typ de tekst en druk op ENTER.

Een vorm na een bestaande vorm invoegen

 1. Plaats de cursor in het tekstvenster aan het einde van de tekst waar u een vorm wilt toevoegen.

 2. Druk op ENTER en typ de tekst.

Opmerking   

 • Als u de nieuwe vorm wilt laten inspringen, drukt u vanuit het tekstvenster op TAB. Druk op SHIFT+TAB als u naar links wilt laten inspringen.

 • Als u een vorm selecteert die een koppeling of verbinding naar een andere vorm bevat, zoals een lijn of een pijl, en dan op Vorm toevoegen klikt, worden zowel de verbindingsvorm als de vorm ernaast toegevoegd. Het indelingsontwerp blijft zo in evenwicht. Als u alleen de verbindingsvorm wilt invoegen, kunt u een lijn of andere vorm toevoegen aan de SmartArt-afbeelding.

 • Als u een vorm wilt invoegen die anders is dan de vormen die zich momenteel in de indeling bevinden, moet u eerst een standaardvorm toevoegen en vervolgens de vorm vervangen.

 • Als u een aangepaste vorm wilt toevoegen aan dezelfde SmartArt-afbeelding of aan een andere SmartArt-afbeelding met dezelfde indelingsnaam, moet u de vorm kopiëren en plakken. Nadat u de vorm hebt toegevoegd, hoeft u de aanpassingen niet meer opnieuw aan te brengen. Als u bijvoorbeeld een van de rechthoekige vormen in een rode driehoek hebt gewijzigd in Eenvoudig proces 1A, kunt u de rode driehoek naar Eenvoudig proces 1B kopiëren en plakken zonder alle aanpassingen opnieuw te hoeven aanbrengen. De driehoekaanpassing blijft alleen behouden als u kopieert en plakt binnen dezelfde SmartArt-afbeelding.

 • Als u snel extra assistentvormen wilt toevoegen, plaatst u de cursor aan het einde van de tekst die een assistent vertegenwoordigt en drukt u op ENTER.

Is van toepassing op: Excel 2007, Outlook 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen