Een vel met verschillende etiketten maken en afdrukken

Deze informatie is van toepassing op het maken van een vel met etiketten die niet identiek zijn. U kunt bijvoorbeeld een vel met etiketten voor badges maken waarbij elk etiket is gepersonaliseerd met de naam van een individu. Zie Etiketten maken en afdrukken voor grote groepen ontvangers als u etiketten met gegevens uit een adreslijst of database wilt maken en afdrukken.

Etiketten maken

 1. Start Word.

  Er wordt standaard een leeg document geopend. Sluit dit document niet. Als u het toch sluit, zijn de opdrachten in de volgende stap niet beschikbaar.

 2. Klik op het tabblad Verzendlijsten in de groep Maken op Etiketten.

  Afbeelding van lint in Word

 3. Laat het vak Adres leeg.

 4. Als u het type etiket en andere opties wilt selecteren, klikt u op Opties.

 5. Kies in het dialoogvenster Opties de gewenste opties en klik op OK.

  Het dialoogvenster Opties

  1. Het type printer waarmee u etiketten afdrukt

  2. De leverancier van uw etiketten

  3. Het nummer dat overeenkomt met het productnummer op de verpakking van uw etiketten

  Het productnummer van mijn etiketten wordt niet in het dialoogvenster Opties weergegeven

  U kunt uw etiketten afdrukken, maar u moet eerst een aantal instellingen aanpassen.

  1. Meet de etiketten op het vel op en noteer de afmetingen en het aantal etiketten dat op één vel past.

   Belangrijk   Meet de etiketten zorgvuldig op. De etiketgrootte die door de fabrikant is opgegeven, kan namelijk iets groter zijn dan de werkelijke afmetingen. Een etiket met de afmetingen 2,54 bij 5,08 cm (1 bij 2 inch) kan in werkelijkheid bijvoorbeeld een hoogte van 2,38 cm en een breedte van 4,92 cm hebben.

  2. Klik in de lijst Productnummer op een type etiket dat ongeveer dezelfde grootte heeft uw etiketten.

   Als het gewenste type etiketten niet in de lijst Productnummer voorkomt, kunt u misschien een van de andere etiketten in de lijst gebruiken. U kunt ook zelf een nieuw formaat voor etiketten maken.

  3. Klik op Details en vergelijk de afmetingen van de etiketten en het aantal etiketten per vel (bij etiketten voor laser- en inkjetprinters) of het aantal kolommen op het etikettenformulier (bij etiketten voor matrixprinters).

  4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

   • Als de afmetingen en de indeling overeenkomen met die van uw etiketten, gebruikt u het geselecteerde etiket.

   • Als de afmetingen en de indeling niet overeenkomen met uw etiketten, klikt u op Annuleren en gaat u door met stap 5.

  5. Klik in het dialoogvenster Opties op het type printer (Rollenprinters of Paginaprinters) en klik vervolgens op Nieuw.

  6. Typ een naam in het vak Etiketnaam, selecteer de hoogte, breedte, marges en andere opties voor het etiket en klik vervolgens op OK.

   Het nieuwe etiket wordt in het vak Productnummer weergegeven als Etiketnaam- Aangepast. Het etiket wordt ook in de categorie Overige/aangepast geplaatst. De volgende keer dat u uw aangepaste etiket wilt gebruiken, moet u dus Overige/aangepast selecteren in de lijst Etiketproducent.

 6. Klik onder Afdrukken op Volledige pagina met hetzelfde etiket.

 7. Klik op Nieuw document.

  Er wordt een nieuw document gemaakt dat het vel met etiketten bevat. Voor de indeling van de etiketten wordt een tabel gebruikt. Als er geen lijnen tussen de etiketten worden weergegeven, klikt u onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling en klikt u vervolgens in de groep Tabel op Rasterlijnen weergeven.

  Typ de gewenste tekst in elk etiket en breng de gewenste wijzigingen aan in de opmaak en het kleurenschema door de opties op de tabbladen Start en Pagina-indeling in te stellen. Wanneer u klaar bent, kunt u de etiketten opslaan en afdrukken, net zoals u documenten in Word opslaat en afdrukt.

Een afbeelding toevoegen aan etiketten

Als u een afbeelding wilt toevoegen aan etiketten die u met een paginaprinter (in plaats van met een rollenprinter) afdrukt, moet u deze aan elk etiket toevoegen:

 1. Plaats de cursor waar u de afbeelding wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Afbeeldingen, op Afbeelding of Illustraties.

  Afbeelding van Word-lint

 3. Zoek de afbeelding en dubbelklik er vervolgens op.

 4. Als u het formaat van de afbeelding wilt aanpassen, selecteert u de afbeelding en vervolgens sleept u een van de formaatgrepen tot u het gewenste formaat hebt bereikt. Als u een dergelijke hoekgreep sleept, behoudt u de hoogte-breedteverhouding.

 5. Als de afbeelding niet is uitgelijnd met de tekst op het etiket, klikt u met de rechtermuisknop op de tekst en gaat u als volgt te werk:

  1. Wijs Tekstterugloop aan en klik op Meer indelingsopties.

  2. Klik op het tabblad Tekstterugloop en klik onder Terugloopstijl op Om kader.

  3. Klik op het tabblad Afbeeldingspositie, klik onder Horizontaal op Uitlijning en klik vervolgens op de gewenste uitlijning: Links, Centreren of Rechts.

  4. Klik op OK.

   Tip   Als u dezelfde afbeelding voor elk etiket wilt gebruiken, kunt u de grootte en de positie op het eerste etiket instellen en de afbeelding vervolgens kopiëren en in uw andere etiketten plakken.

De afbeelding in dit artikel is overgenomen van Training op Microsoft Office Online.

Naar boven

Is van toepassing op: Word 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen