Een tijdlijn in een draaitabel maken om gegevens te filteren

In plaats te experimenteren met filters om gegevens weer te geven, kunt u nu een tijdlijn gebruiken in een draaitabel. Dit is een vak dat u kunt toevoegen aan een draaitabel en waarmee u kunt filteren op tijd en kunt inzoomen op de gewenste periode. Klik op Analyseren > Tijdlijn invoegen om de tijdlijn weer te geven.

google gmail - klik op contacten

Ongeveer net zoals een slicer die u maakt om gegevens te filteren, kunt u eenmaal een tijdlijn invoegen en deze bij de draaitabel bewaren om de periode direct te wijzigen. Dit doet u als volgt:

  1. Klik ergens in de draaitabel om Hulpmiddelen voor draaitabellen weer te geven.

PivotTable Tools

  1. Klik op Analyseren > Tijdlijn invoegen.

Geopend item dat moet worden beoordeeld met gele balken

  1. Schakel in het dialoogvenster Tijdlijnen invoegen de selectievakjes in van de gewenste datumvelden en klik op OK.

Knop Opsommingstekens

Een tijdlijn gebruiken om te filteren op periode

Nadat u de tijdlijn hebt ingevoegd, kunt u de draaitabel filteren op een periode in vier tijdniveaus (jaren, kwartalen, maanden of dagen).

  1. Klik op de pijl naast het weergegeven tijdniveau en kies het gewenste niveau.

Het tabblad Invoegen

  1. Sleep de schuifbalk van de tijdlijn naar de periode die u wilt analyseren.

Het tabblad Invoegen op het lint

  1. Klik in het besturingselement voor de tijdspanne op de tegel van een periode en sleep om aanvullende tegels toe te voegen en zo het gewenste datumbereik te selecteren. Gebruik de grepen van de tijdspanne als u het datumbereik wilt aanpassen.

Timespan selection handles

  1. Als u een tijdlijn wilt wissen, klikt op de knop Filter wissen Afbeelding van beginpunt: groen vierkantje met X.

Tip    Als u slicers wilt combineren met een tijdlijn om hetzelfde datumveld te filteren, schakelt u het vakje Meerdere filters per veld toestaan in het dialoogvenster Opties voor draaitabel in (Hulpmiddelen voor draaitabellen > Analyseren > Opties > Totalen & filters).

Een tijdlijn aanpassen

Als een tijdlijn de draaitabelgegevens bedekt, kunt u de tijdlijn naar een betere locatie verplaatsen en het formaat wijzigen. U kunt ook de stijl van de tijdlijn wijzigen, wat handig kan zijn als u meer dan één tijdlijn hebt.

  • Als u de tijdlijn wilt verplaatsen, sleept u deze eenvoudig naar de gewenste locatie.

  • Als u de grootte van de tijdlijn wilt wijzigen, klikt u erop en sleept u de formaatgrepen naar het gewenste formaat.

  • Als u de stijl van de tijdlijn wilt wijzigen, klikt u erop om Hulpmiddelen voor tijdlijnen weer te geven en kiest u de gewenste stijl op het tabblad Opties.

Gespreksvenster in Skype voor Bedrijven, in diagrammen

Meer informatie over draaitabellen

Is van toepassing op: Excel 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen