Een taakkoppeling wijzigen

Als u twee taken koppelt, wordt in Project standaard een begin na eindetaakafhankelijkheid tussen de taken gemaakt: de tweede taak kan pas beginnen nadat de eerste taak is voltooid. Maar er zijn nog meer opties. In Project worden vier typen taakafhankelijkheden ondersteund. Hiermee wordt in de meeste relaties tussen projecten of voorafgaande en opvolgende taken voorzien. Ga als volgt te werk om een koppelingstype te wijzigen:

 1. Klik op Weergave > Gantt-diagram.

 2. Dubbelklik op de koppelingslijn tussen de twee taken.

Koppelingslijn tussen twee Gantt-staven

Opmerking    Bij een koppeling met een externe taak wordt het desbetreffende bestand door Project geopend.

 1. Selecteer een type afhankelijkheid in de lijst Type.

 2. Selecteer (Geen) in de lijst Type als u de koppeling geheel wilt verwijderen.

Tip voor projectmanagement    Als u een taakkoppeling wijzigt, heeft dat geen invloed op de positie van de taak in de hiërarchie (overzicht). Als u de hiërarchie wilt wijzigen, moet u de inspringing van taken vergroten of verkleinen om subtaken en overzichtstaken te maken.

Andere manieren om koppelingen te wijzigen

Meerdere taakkoppelingen wijzigen

Taakkoppelingen verbergen

Het verschil tussen taakafhankelijkheden en taakbeperkingen

Meerdere taakkoppelingen wijzigen

Sommige taken hebben meerdere afhankelijkheden. Zo is het misschien pas mogelijk om een opvolgende taak taak te starten zodra twee of meer voorafgaande taak taken zijn voltooid. U kunt de koppelingen wijzigen of verwijderen in het dialoogvenster Taakgegevens.

 1. Klik op Weergave > Gantt-diagram.

 2. Dubbelklik op het veld Taaknaam voor de taak die u wilt wijzigen.

 3. Klik op het tabblad Voorafgaande taken.

Tabblad Voorafgaande taken van het dialoogvenster Taakgegevens

 1. Selecteer een koppelingstype in de kolom Type van de koppeling als u een koppeling wilt wijzigen.

 2. Selecteer (Geen) in de kolom Type als u een koppeling wilt verwijderen.

 3. Klik op het veld Taaknaam in de eerste lege regel en selecteer een item in de lijst met taken als u een koppeling wilt toevoegen.

Naar boven

Taakkoppelingen verbergen

Een Gantt-diagram dat meerdere taken met meerdere afhankelijkheden bevat, ziet er onoverzichtelijk en onduidelijk uit. U kunt de weergave duidelijker maken door de koppelingslijnen te verbergen.

Opmerking    Hiermee worden de afhankelijkheden tussen taken niet verwijderd. Alleen de lijnen in de weergave worden verborgen.

 1. Klik op Weergave > Gantt-diagram.

 2. Klik op Opmaak > Indeling.

 3. Klik in de sectie Koppelingen op de optie aan de linkerkant (de optie zonder koppelingslijnen) en klik vervolgens op OK.

Dialoogvenster Indeling

Naar boven

Het verschil tussen taakafhankelijkheden en taakbeperkingen

Taakafhankelijkheden en taakbeperkingen worden vaak door elkaar gehaald. Taakafhankelijkheden zijn koppelingen die een relatie tussen taken aangeven, taakbeperkingen zijn beperkingen met betrekking tot het moment waarop taken kunnen beginnen of eindigen.

Zie Een begin- of einddatum voor een taak instellen voor informatie over beperkingen.

Naar boven

Is van toepassing op: Project Professional 2013, Project 2013 StandardWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen