Een symbool of speciaal teken invoegen

U kunt het dialoogvenster Symbool gebruiken om symbolen, zoals ¼ en ©, of speciale tekens, zoals een em-streepje (—) of weglatingsteken (…) die niet op uw toetsenbord staan, evenals Unicode-tekens in te voeren.

Welke symbolen en speciale tekens u kunt invoegen, wordt bepaald door het lettertype dat u kiest. Bepaalde lettertypen bevatten breuken (¼), internationale tekens (Ç, ë) en symbolen voor internationale valuta (£, ¥). Het ingebouwde lettertype Symbool bevat pijlen, opsommingstekens en wetenschappelijke symbolen. Mogelijk beschikt u ook over extra lettertypen voor symbolen, zoals Wingdings, die decoratieve symbolen bevatten.

Opmerking   U kunt het dialoogvenster Symbool groter of kleiner maken. Verplaats hiertoe de aanwijzer naar de rechterbenedenhoek van het dialoogvenster totdat deze in een tweepuntige pijl verandert en sleep deze naar de gewenste grootte.

Wat wilt u doen?

Een symbool invoegen

Een speciaal teken invoegen

Een Unicode-teken invoegen

Een symbool invoegen

 1. Klik op de plaats waar u het symbool wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Symbolen op Symbool.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik in de vervolgkeuzelijst op het gewenste symbool.

  • Klik op Meer symbolen als het symbool dat u wilt invoegen niet in de lijst voorkomt. Klik in het vak Lettertype op het gewenste lettertype, klik op het symbool dat u wilt invoegen en klik vervolgens op Invoegen.

   Opmerking   Als u een verbreed lettertype gebruikt, zoals Arial of Times New Roman, wordt de lijst Deelverzameling weergegeven. In deze lijst kunt u tekens uit een groot aantal vreemde talen kiezen, waaronder Grieks en Russisch (Cyrillisch), indien beschikbaar.

 4. Klik op Sluiten.

Naar boven

Een speciaal teken invoegen

 1. Klik op de locatie waar u het speciale teken wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Symbolen op Symbool en klik vervolgens op Meer symbolen.

 3. Klik op het tabblad Speciale tekens.

 4. Klik op het teken dat u wilt invoegen en klik vervolgens op Invoegen.

 5. Klik op Sluiten.

Naar boven

Een Unicode-teken invoegen

U kunt een Unicode-teken in een document invoegen door een teken in het dialoogvenster Symbool te selecteren of door de code voor het teken rechtstreeks in een document te typen.

Een Unicode-teken in het dialoogvenster Symbool selecteren

Als u in het dialoogvenster Symbool een Unicode-teken selecteert, verschijnt de bijbehorende tekencode in het vak Tekencode.

 1. Klik op de plaats waar u het Unicode-teken wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Symbolen op Symbool en klik vervolgens op Meer symbolen.

 3. Klik op het tabblad Symbolen in het vak Lettertype op het gewenste lettertype.

 4. Klik in het vak van op Unicode (hex).

 5. Klik op een tekendeelverzameling als het vak Deelverzameling beschikbaar is.

 6. Klik op het symbool dat u wilt invoegen en klik vervolgens op Invoegen.

 7. Klik op Sluiten.

Het toetsenbord gebruiken om een Unicode-tekencode in een document in te voegen

Als u de tekencode weet, kunt u deze in uw document invoeren en vervolgens op ALT+X drukken om de code naar een teken te converteren. Typ bijvoorbeeld 002A en druk vervolgens op ALT+X voor *. Het omgekeerde werkt ook. Als u de Unicode-tekencode voor een teken dat al in uw document staat wilt weergeven, plaatst u het invoegpunt direct achter het teken en drukt u op ALT+X.

Een Unicode-tekencode zoeken

Als u in het dialoogvenster Symbool een Unicode-teken selecteert, verschijnt de bijbehorende tekencode in het vak Tekencode.

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Symbolen op Symbool en klik vervolgens op Meer symbolen.

 2. Klik op het tabblad Symbolen in het vak Lettertype op het gewenste lettertype.

 3. Klik in het vak van op Unicode (hex).

 4. De Unicode-tekencode wordt in het vak Tekencode weergegeven.

Naar boven

Is van toepassing op: Outlook 2007, Word 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen