Een sjabloon maken

Een sjabloon vormt eenvoudig een beginpunt. Een Word-sjabloon (of elke andere Office-sjabloon) is een bestand dat u eenmaal maakt en vervolgens telkens opnieuw kunt gebruiken. Als u een sjabloon wilt maken, kunt u beginnen met een document dat u al hebt gemaakt, met een gedownload document of met een nieuw document dat u op diverse manieren kunt aanpassen.

  1. U slaat een document op als sjabloon door te klikken op Bestand > Opslaan als.

  2. Dubbelklik op Computer.

Het dialoogvenster Opslaan als met een lijst met locaties waarop u een document kunt opslaan

  1. Typ een naam voor de sjabloon in het vak Bestandsnaam.

  2. Voor een basissjabloon klikt u op Word-sjabloon in de lijst Opslaan als.

Document opslaan als sjabloon

Als het document macro's bevat, klikt u op Word-sjabloon met ingeschakelde macro's.

U gaat automatisch naar de map Aangepaste Office-sjablonen.

  1. Klik op Opslaan.

Tip    Als u de locatie wilt veranderen waar Word automatisch uw sjablonen opslaat, klikt u op Bestand > Opties > Opslaan en typt u de map en het pad dat u wilt gebruiken in het vak Standaardlocatie van persoonlijke sjablonen. Nieuwe sjablonen worden in die map opgeslagen. Wanneer u op Bestand > Nieuw > Persoonlijk klikt, worden de sjablonen in die map weergegeven.

De sjabloon bewerken

Als u de sjabloon wilt bijwerken, opent u het bestand, brengt u de gewenste wijzigingen aan en slaat u de sjabloon op.

  1. Klik op Bestand > Openen.

  2. Dubbelklik op Computer.

  3. Blader naar de mapAangepaste Office-sjablonen. Deze map vindt u onder Mijn documenten.

  4. Klik op uw sjabloon en klik op Openen.

  5. Breng de gewenste wijzigingen aan, sla de sjabloon op en sluit deze.

De sjabloon gebruiken om een nieuw document te maken

Als u een nieuw document wilt maken op basis van de sjabloon, klikt u op Bestand > Nieuw > Persoonlijk en klikt u vervolgens op de sjabloon.

Koppeling naar persoonlijke sjablonen

Sjablonen van vroegere versies van Word gebruiken

Als u sjablonen in een vroegere versie van Word hebt gemaakt, kunt u die sjablonen nog steeds gebruiken in Word 2013. Allereerst moet u ze verplaatsen naar de map Aangepaste sjablonen, waar Word ze kan vinden. Als u uw sjablonen snel wilt verplaatsen, gebruikt u het hulpprogramma Fix it.

Is van toepassing op: Word 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen