Een sectie-einde invoegen

Opmerking    Zie Een sectie-einde verwijderen als u een sectie-einde wilt verwijderen.

Als u een sectie-einde wilt invoegen, klikt u achtereenvolgens op Pagina-indeling, Eindemarkeringen en het sectie-einde dat u wilt toevoegen.

groep voor pagina-instelling

Met het sectie-einde Volgende pagina wordt de nieuwe sectie op de volgende pagina gestart.

Sectie-einde Volgende pagina

Met het sectie-einde Doorlopend wordt de nieuwe sectie op dezelfde pagina gestart.

Sectie-einde Doorlopend

Een doorlopend sectie-einde is handig als u de opmaak wilt wijzigen, zoals het aantal kolommen, zonder een nieuwe pagina te starten.

Met het sectie-einde Even pagina of Oneven pagina wordt een nieuwe sectie gestart op de volgende pagina met een even of oneven paginanummer.

Sectie-einde Oneven pagina

Als u wilt opgeven dat documenthoofdstukken altijd op een oneven pagina moeten beginnen, gebruikt u het sectie-einde Oneven pagina.

Een kolomeinde invoegen

Als u de indeling van een sectie wilt wijzigen in kolommen, klikt u achtereenvolgens op Pagina-indeling, Kolommen en het gewenste aantal kolommen.

U kunt bijvoorbeeld een doorlopend sectie-einde toevoegen en een pagina met één kolom indelen als twee kolommen.

Voorbeeld van een document met sectie-einden

1. Sectie die is opgemaakt als één kolom

2. Sectie die is opgemaakt als twee kolommen

Het sectie-einde is een soort hek dat de kolomopmaak afbakent. Als u echter een sectie-einde verwijdert, gaat de tekst erboven deel uitmaken van de sectie die zich onder het sectie-einde bevond en wordt deze hetzelfde opgemaakt.

Bekijk nu het voorbeeld in bovenstaande afbeelding. Als u het sectie-einde tussen de eerste en tweede sectie verwijdert, wordt het gehele document opgemaakt in twee kolommen, omdat dit de opmaak is die onder het sectie-einde is gebruikt.

U kunt secties gebruiken om andere opmaakwijzigingen op verschillende pagina's in het document aan te brengen (of af te bakenen), waaronder:

Is van toepassing op: Word Starter, Word 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen