Een macroproject digitaal ondertekenen

In dit artikel wordt beschreven hoe u een macroproject digitaal ondertekent met een certificaat. Als u nog geen digitaal certificaat hebt, moet u dit eerst aanvragen. Als u macroprojecten op uw eigen computer wilt testen, kunt u met het hulpmiddel Selfcert.exe uw eigen zelf-ondertekende certificaat maken.

In dit artikel

Een digitaal certificaat aanvragen

Macroprojecten en Microsoft Office

Een zelf-ondertekend digitaal certificaat maken

Een macroproject digitaal ondertekenen in Excel, PowerPoint, Publisher, Visio of Word

Een digitaal certificaat aanvragen

U kunt een digitaal certificaat aanvragen bij een commerciële certificeringsinstantie (CA) of bij uw interne beveiligingsadministrator of een IT-professional.

Raadpleeg de lijst met deelnemers aan het basiscertificaatprogramma van Microsoft voor meer informatie over certificeringsinstanties die diensten voor Microsoft-producten aanbieden.

Naar boven

Macroprojecten en Microsoft Office

Aangezien een door u ontworpen digitaal certificaat niet door een officiële vertrouwde certificeringsinstantie is uitgegeven, worden macroprojecten die met dergelijke certificaten worden ondertekend zelfondertekende projecten genoemd. Zelfondertekende certificaten worden alleen door Microsoft Office vertrouwd als dat zelfondertekende certificaat is toegevoegd aan de map met vertrouwde basiscertificeringsinstanties in het certificaatarchief van de huidige gebruiker.

Zie de volgende sectie voor informatie over het maken van een zelfondertekend certificaat.

Een zelf-ondertekend digitaal certificaat maken

Windows 7, Windows Vista of Windows XP

 1. Klik op Start, wijs Alle programma's aan, klik op Microsoft Office, klik op Microsoft Office-hulpmiddelen en klik vervolgens op Digitaal certificaat voor VBA-projecten.
  Het dialoogvenster Digitaal certificaat maken wordt weergegeven.

 2. Typ een beschrijvende naam voor het certificaat in het vak De naam van het certificaat.

 3. Klik op OK.

 4. Klik op OK als het bericht SelfCert is voltooid wordt weergegeven.

Dialoogvenster Digitaal handtekening maken

Het certificaat weergeven in Internet Explorer

Ga als volgt te werk om het certificaat in de opslagruimte met persoonlijke certificaten te bekijken:

 1. Open Internet Explorer.

 2. (Klik op Internet-opties in het menu Extra en klik vervolgens op het tabblad Inhoud.)

 3. Klik op Certificaten en klik vervolgens op het tabblad Persoonlijk.

Naar boven

Een macroproject digitaal ondertekenen in Excel, PowerPoint, Publisher, Visio of Word

 1. Open het bestand met het macroproject dat u wilt ondertekenen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Code op Visual Basic.

  Opmerking   Als het tabblad Ontwikkelaar niet beschikbaar is: klik op het tabblad Bestand. Klik op Opties. Klik op Lint aanpassen. Klik in de lijst Het lint aanpassen op Ontwikkelaar en klik op OK.

 3. Klik in Visual Basic in het menu Extra op Digitale handtekening.

 4. Het dialoogvenster Digitale handtekening wordt weergegeven.

 5. Selecteer een certificaat en klik op OK.

  Opmerking   Klik op Kiezen als u geen digitaal certificaat hebt geselecteerd of een ander certificaat wilt gebruiken. Selecteer een certificaat en klik op OK.

  Notities   

  • Teken een macro pas nadat uw oplossing is getest en de macro klaar is voor distributie: als een ondertekend macroproject wordt gewijzigd, wordt de digitale handtekening verwijderd. Als u echter over het geldige digitale certificaat beschikt waarmee het project eerder is ondertekend op de computer, wordt het macroproject automatisch opnieuw getekend als u het opslaat.

  • Vergrendel de macro voordat u deze ondertekent als u wilt voorkomen dat gebruikers van de oplossing het macroproject per ongeluk wijzigen en uw handtekening ongeldig maken. Een digitale handtekening geeft aan dat u garandeert dat er niet met het project is geknoeid sinds u het hebt ondertekend. De digitale handtekening vormt geen bewijs dat u het project hebt geschreven. De vergrendeling van een macro kan daarom niet voorkomen dat een andere gebruiker uw digitale handtekening vervangt door een andere digitale handtekening. In een onderneming kunnen administrators sjablonen en invoegtoepassingen ondertekenen om te bepalen wat gebruikers op hun computer mogen uitvoeren.

  • Als u een invoegtoepassing maakt waarmee code wordt toegevoegd aan een macroproject, wordt met deze code gecontroleerd of het project een digitale handtekening heeft en worden de gebruikers ingelicht over de gevolgen van het wijzigen van een getekend project, voordat ze verdergaan.

  • Wanneer u macro's digitaal ondertekent, is het van belang een tijdstempel in uw handtekening op te nemen, zodat andere gebruikers uw handtekening kunnen verifiëren als het certificaat dat voor de handtekening is gebruikt, is verlopen. Als uw macro's ondertekent zonder tijdstempel, blijft de handtekening slechts geldig gedurende de geldigheidstermijn van uw certificaat.

Naar boven

Is van toepassing op: PowerPoint 2010, Visio Professional 2013, Office 2010, Excel 2010, Word 2010, Word 2013, PowerPoint 2013, Visio 2010, Visio Professional 2016, Visio 2013, Visio Standard 2010, Excel 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen