Een afbeelding of illustratie invoegen

U kunt een grote verscheidenheid aan bronnen gebruiken als u afbeeldingen of illustraties wilt invoegen in een document of wilt kopiëren naar een document. U kunt afbeeldingen of illustraties bijvoorbeeld downloaden van een websitevoorziening voor illustraties, kopiëren vanaf een webpagina of invoegen vanuit een map waarin u uw afbeeldingen opslaat.

Het is ook mogelijk om de manier waarop een afbeelding of illustratie wordt geplaatst ten opzichte van de tekst in een document, te wijzigen met de opdrachten Positie en Tekstterugloop.

Tip   Als u een afbeelding van uw scanner of camera wilt invoegen, gebruikt u de software die bij de scanner of camera is geleverd om de afbeelding naar de computer over te brengen. Sla de afbeelding op en voeg deze vervolgens in aan de hand van de instructies in Een afbeelding invoegen vanuit een bestand.

Wat wilt u doen?

Een illustratie invoegen

Een afbeelding invoegen vanaf een webpagina

Een afbeelding met een hyperlink invoegen vanaf een webpagina

Een afbeelding invoegen vanuit een bestand

Een afbeelding koppelen aan de bijbehorende tekst of aan een locatie op de pagina

Een afbeelding en een toelichting of tekstvak bij elkaar houden

Een illustratie invoegen

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op Illustraties.

  office 14-lint

  Opmerking   Sommige van de getoonde opdrachten zijn niet beschikbaar in Word Starter.

 2. Typ in het taakvenster Illustraties, in het tekstvak Zoeken naar, een woord (of groep woorden) waarmee de gezochte illustratie wordt beschreven. U kunt ook de bestandsnaam of een deel van de bestandsnaam van de illustratie typen.

 3. Als u de zoekactie wilt wijzigen, kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

  • Schakel het selectievakje Inhoud van Office.com opnemen in als u de zoekactie wilt uitbreiden tot illustraties op webpagina's.

  • Als u de zoekresultaten wilt beperken tot een specifiek type media, klikt u op de pijl in het vak Resultaten moeten zijn en schakelt het selectievakje naast Illustraties, Foto's, Video's of Audio in.

 4. Klik op Starten.

 5. In de lijst met resultaten klikt u op de illustratie die u wilt invoegen.

  Als u het formaat van een illustratie wilt wijzigen, selecteert u de illustratie die u hebt ingevoegd in het document. Als u het formaat in een of meer richtingen wilt vergroten of verkleinen, sleept u een formaatgreep weg van het midden of naar het midden toe terwijl u een van de volgende handelingen uitvoert:

  • Als u het midden van een object op dezelfde plaats wilt houden, houdt u CTRL ingedrukt tijdens het slepen van de formaatgreep.

  • Als u de verhoudingen van het object wilt behouden, houdt u Shift ingedrukt tijdens het slepen van de formaatgreep.

  • Als u de verhoudingen van het object wilt behouden en het midden op dezelfde plaats wilt houden, houdt u zowel CTRL als SHIFT ingedrukt tijdens het slepen van de formaatgreep.

Naar boven

Een afbeelding invoegen vanaf een webpagina

 1. Open het document.

 2. Vanaf de webpagina sleept u de gewenste afbeelding naar het Word-document.

  Controleer of de gekozen afbeelding geen koppeling naar een andere webpagina is. Als u een afbeelding sleept die een koppeling bevat, wordt de koppeling, niet de afbeelding, in uw document ingevoegd.

Een afbeelding met een hyperlink invoegen vanaf een webpagina

 1. Open het Word-document.

 2. Op de webpagina klikt u met de rechtermuisknop op de gewenste afbeelding en vervolgens klikt u op Kopiëren.

 3. In het Word-document klikt u met de rechtermuisknop op de plaats waar u de afbeelding wilt invoegen en vervolgens klikt u op Plakken.

Naar boven

Een afbeelding invoegen vanuit een bestand

Als u een afbeelding van uw scanner of camera wilt invoegen, gebruikt u de software die bij de scanner of camera is geleverd om de afbeelding naar de computer over te brengen. Sla de afbeelding op en voeg deze vervolgens in aan de hand van de volgende stappen.

 1. Klik op de plaats in het document waar u de afbeelding wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op Afbeelding.

  office 14-lint

  Opmerking   Sommige van de getoonde opdrachten zijn niet beschikbaar in Word Starter.

 3. Zoek de afbeelding die u wilt invoegen, bijvoorbeeld een afbeeldingsbestand in de map Mijn documenten.

 4. Dubbelklik op de gewenste afbeelding.

  Opmerking   Afbeeldingen worden door Microsoft Word standaard in een document insluiten. U kunt de grootte van een bestand reduceren door het te koppelen aan een afbeelding. Klik in het dialoogvenster Afbeelding invoegen op de pijl naast Invoegen en klik vervolgens op Koppelen aan bestand.

  Als u het formaat van een afbeelding wilt wijzigen, selecteert u de afbeelding die u hebt ingevoegd in het document. Als u het formaat in een of meer richtingen wilt vergroten of verkleinen, sleept u een formaatgreep weg van het midden of naar het midden toe terwijl u een van de volgende handelingen uitvoert:

  • Als u het midden van een object op dezelfde plaats wilt houden, houdt u CTRL ingedrukt tijdens het slepen van de formaatgreep.

  • Als u de verhoudingen van het object wilt behouden, houdt u Shift ingedrukt tijdens het slepen van de formaatgreep.

  • Als u de verhoudingen van het object wilt behouden en het midden op dezelfde plaats wilt houden, houdt u zowel CTRL als SHIFT ingedrukt tijdens het slepen van de formaatgreep.

Naar boven

Een afbeelding koppelen aan de bijbehorende tekst of aan een locatie op de pagina

Een inlineafbeelding behoudt zijn positie ten opzichte van een gedeelte van de tekst en gaat dus mee als het desbetreffende tekstgedeelte wordt verplaatst. Afbeeldingen worden in Word standaard ingevoegd als inlineafbeeldingen.

Een zwevende afbeelding behoudt zijn positie ten opzichte van de pagina en zweeft op die positie terwijl tekst om de afbeelding heen wordt weergegeven. Als u de afbeelding bijvoorbeeld halverwege de linkerzijde van de pagina plaatst en vervolgens twee alinea's toevoegt boven aan de pagina, blijft de afbeelding halverwege de linkerzijde van de pagina staan.

Als u ervoor wilt zorgen dat de afbeelding bij de tekst blijft staan waarnaar deze verwijst, bijvoorbeeld een beschrijving boven de afbeelding, plaats u de afbeelding als een inlineafbeelding. Als u twee alinea's toevoegt boven de beschrijving, zakt de afbeelding samen met de beschrijving naar beneden op de pagina.

 1. Als de afbeelding zich niet op tekenpapier bevindt, selecteert u de afbeelding. Is dit wel het geval, dan selecteert u het tekenpapier.

 2. Klik op het tabblad Opmaak, in de groep Schikken, onder Werkset Afbeelding op Positie.

  Afbeelding van het lint

  Als Positie niet wordt weergegeven, klikt u eerst op Schikken en vervolgens op Positie.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een inline objectafbeelding wilt wijzigen in een zwevend object afbeelding, selecteert u een van de opties voor Met tekstterugloop.

  • Als u een zwevende afbeelding wilt wijzigen in een inlineafbeelding, selecteert u In tekstregel.

Naar boven

Een afbeelding en een toelichting of tekstvak bij elkaar houden

Een inlineafbeelding behoudt zijn positie ten opzichte van een gedeelte van de tekst en gaat dus mee als het desbetreffende tekstgedeelte wordt verplaatst. Afbeeldingen worden in Word standaard ingevoegd als inlineafbeeldingen. Als u ervoor wilt zorgen dat de afbeelding bij de tekst blijft staan waarnaar deze verwijst, bijvoorbeeld een beschrijving boven de afbeelding, plaats u de afbeelding als een inlineafbeelding. Als u twee alinea's toevoegt boven de beschrijving, zakt de afbeelding samen met de beschrijving naar beneden op de pagina.

Een zwevende afbeelding behoudt zijn positie ten opzichte van de pagina en zweeft op die positie terwijl tekst om de afbeelding heen wordt weergegeven. Als u de afbeelding bijvoorbeeld halverwege de linkerzijde van de pagina plaatst en vervolgens twee alinea's toevoegt boven aan de pagina, blijft de afbeelding halverwege de linkerzijde van de pagina staan.

Opmerking   Als u een toelichting of tekstvak aan een afbeelding wilt koppelen, maakt u de afbeelding en het tekstvak of de vorm zwevend en groepeert u de afbeelding met de toelichting of een andere vorm.

 1. Als de afbeelding zich niet op tekenpapier bevindt, selecteert u de afbeelding. Is dit wel het geval, dan selecteert u het tekenpapier.

 2. Ga naar het tabblad Opmaak en klik in de groep Schikken op Positie.

  Afbeelding van het lint

  Als Positie niet wordt weergegeven, klikt u eerst op Schikken en vervolgens op Positie.

 3. Als u een inline objectafbeelding wilt wijzigen in een zwevend object afbeelding, selecteert u een van de opties voor paginapositie van Met tekstterugloop, zoals Contour.

 4. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Tekst op Tekstvak en klik vervolgens op Tekstvak tekenen.

 5. Klik op de plaats waar het bijschrift voor de afbeelding moet komen en teken het tekstvak met de juiste grootte.

 6. Typ een bijschrift in het tekstvak.

 7. Selecteer het tekstvak.

 8. Ga naar het tabblad Opmaak en klik in de groep Schikken op Positie.

  Afbeelding van het lint

  Als u Positie niet ziet, klikt u op Schikken en vervolgens op Positie.

 9. Als u een inline objecttekstvak wilt wijzigen in een zwevend object tekstvak, selecteert u een van de opties voor paginapositie van Met tekstterugloop, zoals Contour.

 10. Selecteer de afbeelding en het bijschrift. Ga vervolgens naar het tabblad Opmaak en klik in de groep Schikken op Groep.

  Als u de groep die u hebt gemaakt samen met de tekst wilt verplaatsen, selecteert u de groep. Ga vervolgens naar het tabblad Opmaak en klik in de groep Schikken op Tekstterugloop. Klik vervolgens op In tekstregel.

Naar boven

Is van toepassing op: Word 2010, Word StarterWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen