Een SmartArt-afbeelding maken

Een SmartArt-afbeelding is een snel en gemakkelijk te maken visuele voorstelling van informatie. U kunt hierbij kiezen uit een groot aantal verschillende indelingen, waarmee u uw boodschap of ideeën effectief kunt overbrengen. U kunt SmartArt-afbeeldingen maken in Excel, Outlook, PowerPoint en Word.

SmartArt-afbeelding met diatekst en galerie met indelingen

In dit artikel

Een SmartArt-afbeelding maken (overzicht)

Aandachtspunten bij het maken van een SmartArt-afbeelding

Een SmartArt-afbeelding maken en hieraan tekst toevoegen

Vormen toevoegen aan of verwijderen uit de SmartArt-afbeelding

De kleuren wijzigen van de gehele SmartArt-afbeelding

Een SmartArt-stijl toepassen op een SmartArt-afbeelding

Een SmartArt-afbeelding maken (overzicht)

De meeste inhoud die met Microsoft Office 2010-programma's wordt gemaakt, bestaat uit tekst. U kunt echter ook door middel van illustraties ervoor zorgen dat een boodschap beter wordt begrepen en onthouden en de dat de gebruiker tot actie wordt aangezet. Het maken van professionele afbeeldingen kan lastig zijn, vooral als u zelf geen professionele ontwerper bent of zich geen professionele ontwerper kunt veroorloven. Als u lagere versies van Microsoft Office gebruikt dan Office 2007, kan het veel tijd kosten om afbeeldingen van dezelfde grootte te krijgen, afbeeldingen goed uit te lijnen, de tekst er goed uit te laten zien en de vormen handmatig aan te passen aan de algehele stijl van het document. Met SmartArt-afbeeldingen kunt u met slechts een paar muisklikken professionele illustraties maken.

U kunt een SmartArt-afbeelding maken in Excel, Outlook, PowerPoint en Word. Hoewel u geen SmartArt-afbeeldingen kunt maken in andere Office 2010-programma's, kunt u wel SmartArt-afbeeldingen als afbeeldingen kopiëren en in deze programma's plakken.

Als u een SmartArt-afbeelding maakt, moet u een type SmartArt-afbeelding kiezen, zoals Proces, Hiërarchie, Cyclus of Relatie. Elk type SmartArt-afbeeldingen bevat verschillende indelingen. Nadat u een indeling hebt gekozen, kunt u gemakkelijk de indeling of het type voor een SmartArt-afbeelding wijzigen. De meeste tekst en andere inhoud, kleuren, stijlen, effecten en tekstopmaak worden automatisch naar de nieuwe indeling overgebracht.

Tijdens het toevoegen of bewerken van inhoud in het tekstvenster, wordt de SmartArt-afbeelding automatisch bijgewerkt. Waar nodig worden vormen toegevoegd of verwijderd.

U kunt ook vormen in de SmartArt-afbeelding toevoegen of verwijderen om de structuur van de indeling aan te passen. De indeling Eenvoudig proces wordt bijvoorbeeld met drie vormen weergegeven, maar u hebt voor uw proces wellicht slechts twee vormen nodig, of juist vijf. Als u vormen toevoegt of verwijdert en tekst bewerkt, wordt de rangschikking van de vormen en de hoeveelheid tekst binnen deze vormen automatisch bijgewerkt, waarbij het oorspronkelijke ontwerp en de oorspronkelijke randen van de indeling voor de SmartArt-afbeelding worden behouden.

Alleen van toepassing op PowerPoint

Omdat PowerPoint 2010-presentaties vaak dia's bevatten met lijsten met opsommingstekens, kunt u snel diatekst converteren naar een SmartArt-afbeelding. Daarnaast kunt u animaties toevoegen aan SmartArt-afbeeldingen in PowerPoint 2010-presentaties.

Bij het selecteren van een indeling wordt tijdelijke tekst (bijvoorbeeld [Tekst]) weergegeven, zodat u kunt zien hoe de SmartArt-afbeelding eruitziet. Deze wordt echter niet weergegeven tijdens een diavoorstelling. De vormen worden echter altijd weergegeven en afgedrukt, tenzij u deze verwijdert. U kunt de tijdelijke tekst vervangen door uw eigen inhoud.

Naar boven

Aandachtspunten bij het maken van een SmartArt-afbeelding

Bedenk voordat u de SmartArt-afbeelding maakt, welk type en welke indeling het meest geschikt zijn voor de gegevens. Wat wilt u uitdrukken met de afbeelding? Wilt u een bepaalde sfeer overbrengen? Omdat u snel en gemakkelijk kunt wisselen van indeling, kunt u verschillende indelingen uitproberen (binnen verschillende typen), totdat u de indeling vindt waarmee het bericht het best wordt geïllustreerd. De afbeelding moet duidelijk en gemakkelijk te volgen zijn. Probeer verschillende typen uit. Gebruik hierbij de onderstaande tabel als beginpunt. De tabel is bedoeld om u op weg te helpen en bevat geen volledig overzicht.

Doel van afbeelding

Type afbeelding

Niet-opeenvolgende informatie weergeven

Lijst

Stappen in een proces of tijdlijn weergeven

Proces

Een continu proces weergeven

Cyclus

Een beslissingsstructuur weergeven

Hiërarchie

Een organigram maken

Hiërarchie

Verbindingen illustreren

Relatie

Weergeven hoe delen zich verhouden tot een geheel

Matrix

Proportionele relaties weergeven met de grootste component op het hoogste of laagste niveau

Piramide

Een stamboom met foto's tekenen

Foto

De hoeveelheid tekst is ook belangrijk, omdat de hoeveelheid tekst vaak bepalend is voor de indeling en het aantal vormen dat u in de indeling moet gebruiken. In het algemeen zijn SmartArt-afbeeldingen effectiever wanneer het aantal vormen en de hoeveelheid tekst tot kernpunten worden beperkt. Als u grote hoeveelheden tekst hebt, kan dit afleiden van het visuele aspect van de SmartArt-afbeelding en kan het moeilijker worden om uw boodschap visueel over te brengen. Bij sommige indelingen, zoals Trapeziumlijst in het type Lijst, zijn grote hoeveelheden tekst echter wel goed in te passen.

Sommige indelingen voor SmartArt-afbeeldingen bevatten een vast aantal vormen. Zo is de indeling Tegengestelde pijlen in het type Relatie bedoeld om twee tegengestelde ideeën of concepten te laten zien. Slechts twee vormen kunnen overeenkomen met tekst en u kunt het aantal ideeën of concepten in de indeling niet verhogen.

De SmartArt-afbeelding Tegengestelde pijlen.

De indeling Tegengestelde pijlen met twee tegengestelde ideeën

Als u meer dan twee ideeën wilt overbrengen, kunt u een andere indeling kiezen die meer dan twee tekstvormen bevat, zoals de indeling Eenvoudige piramide in het type Relatie. Let op dat de betekenis van uw informatie kan veranderen als u een andere SmartArt-afbeeldingsindeling kiest. Zo heeft een indeling met pijlen die naar rechts wijzen, zoals Eenvoudig proces in het type Proces, een andere betekenis dan een SmartArt-afbeelding met pijlen die in een cirkel gaan, zoals Continue cyclus in het type Cyclus.

Naar boven

Een SmartArt-afbeelding maken en hieraan tekst toevoegen

 1. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Illustraties op SmartArt.

  De groep Illustraties op het tabblad Invoegen in PowerPoint 2010.

  Een voorbeeld van de groep Illustraties op het tabblad Invoegen in PowerPoint 2010

 2. Klik in het dialoogvenster Een SmartArt-afbeelding kiezen op het gewenste type en de gewenste indeling.

 3. Voer uw tekst op een van de volgende manieren in:

  • Klik op [Tekst] in het tekstvenster en typ vervolgens uw tekst.

  • Kopieer tekst uit een andere locatie of toepassing, klik op [Tekst] en plak de tekst vervolgens in het tekstvenster.

   Notities   

   • Als het tekstvenster niet zichtbaar is, klikt u op het besturingselement.

    Besturingselement voor het tekstvenster

   • Als u tekst wilt toevoegen op een willekeurige positie dicht bij of boven op de SmartArt-afbeelding, klikt u op Tekstvak in de groep Tekst op het tabblad Invoegen om een tekstvak in te voegen. Als u wilt dat alleen de tekst in het tekstvak wordt weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop op het tekstvak, klikt u op Vorm opmaken of Tekstvak opmaken en stelt u vervolgens het tekstvak in zonder achtergrondkleur en zonder rand.

  • Klik in een vak van de SmartArt-afbeelding en typ vervolgens uw tekst. U krijgt het beste resultaat wanneer u eerst alle gewenste vakken toevoegt en vervolgens deze optie kiest.

Naar boven

Vormen toevoegen aan of verwijderen uit de SmartArt-afbeelding

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding waaraan u nog een vorm wilt toevoegen.

 2. Klik op de bestaande vorm die zich het dichtst bij de positie bevindt waar u de nieuwe vorm wilt toevoegen.

 3. Klik onder Hulpmiddelen voor SmartArt op het tabblad Ontwerp in de groep Afbeelding maken op de pijl onder Vorm toevoegen.

  Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt of Ontwerp niet ziet, controleert u of u de SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd. U moet mogelijk op de SmartArt-afbeelding dubbelklikken om het tabblad Ontwerp te openen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Vorm erna invoegen als u een vorm wilt invoegen na de geselecteerde vorm.

  • Klik op Vorm ervoor invoegen als u een vorm wilt invoegen vóór de geselecteerde vorm.

Opmerking   

 • Als u een vorm uit het tekstvenster wilt toevoegen, klikt u op een bestaande vorm, verplaatst u de cursor naar de positie voor of na de tekst waar u de vorm wilt toevoegen en drukt u vervolgens op ENTER.

 • Als u een vorm uit de SmartArt-afbeelding wilt verwijderen, klikt u op de vorm die u wilt verwijderen en drukt u vervolgens op Delete. Als u de volledige SmartArt-afbeelding wilt verwijderen, klikt u op de rand van de SmartArt-afbeelding en drukt u vervolgens op Delete.

Naar boven

De kleuren wijzigen van de gehele SmartArt-afbeelding

U kunt kleurvariaties uit de themakleuren toepassen op de vormen in de SmartArt-afbeelding.

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Ontwerp en klik in de groep SmartArt-stijlen op Kleuren wijzigen.

  Groep SmartArt-stijlen op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor SmartArt

  Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt of Ontwerp niet ziet, controleert u of u een SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd. U moet mogelijk op de SmartArt-afbeelding dubbelklikken om het tabblad Ontwerp te openen.

 3. Klik op de gewenste kleur.

Naar boven

Een SmartArt-stijl toepassen op een SmartArt-afbeelding

Een SmartArt-stijl is een combinatie van verschillende effecten, zoals lijnstijl, schuine rand of 3D, die u kunt toepassen op de vormen in de SmartArt-afbeelding om de afbeelding er uniek en professioneel uit te laten zien.

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor SmartArt naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep SmartArt-stijlen op de gewenste SmartArt-stijl.

  Als u meer SmartArt-stijlen wilt zien, klikt u op de knop Meer Knopafbeelding.

Tips    

 • Als u met een lege indeling wilt beginnen, kunt u alle tijdelijke tekst (bijvoorbeeld [Tekst]) in het tekstvenster verwijderen, of eerst op CTRL+A en vervolgens op DELETE drukken.

 • Als u het formaat van de volledige SmartArt-afbeelding wilt wijzigen, klikt u op de rand van de SmartArt-afbeelding en sleept u de formaatgrepen vervolgens naar binnen of naar buiten totdat de SmartArt-afbeelding het gewenste formaat heeft.

 • Als u al een PowerPoint-dia met tekst hebt, kunt u de diatekst converteren naar een SmartArt-afbeelding.

 • Als u PowerPoint gebruikt, kunt u animaties toevoegen aan de SmartArt-afbeelding om elke vorm of elk hiërarchisch niveau te benadrukken.

Naar boven

Is van toepassing op: Word 2010, PowerPoint 2010, Excel 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen