E-mail in Outlook Web App

Wanneer u Outlook Web App opent, wordt als eerste uw Postvak IN weergegeven. Hier komen de naar u verzonden berichten binnen en hier zult u waarschijnlijk ook de meeste tijd doorbrengen met het lezen en beantwoorden van berichten.

In dit artikel

Wat u in Mail te zien krijgt

Een nieuw bericht maken

Werken met concepten

Leesvenster

Een bericht openen in een afzonderlijk venster

Verwijderde berichten

Mappenlijst

Berichtenlijst

Zoeken en ingebouwde filters

Outlook Web App gebruiken op een mobiel apparaat

Wat moet ik nog meer weten?

Waar kan ik meer informatie vinden?

Wat u in Mail te zien krijgt

E-mail in Outlook Web App

 1. U kunt een nieuw bericht maken door te klikken op nieuw Nieuwe e-mail.

 2. Mappenlijst. De mappenlijst bevat de mappen in uw postvak. Daarin kunnen andere mappen zijn opgenomen, zoals Favorieten en archiefmappen. U kunt dit venster samenvouwen door bovenaan op het pictogram Punthaak naar links te klikken. U kunt mappen in deze weergave uit- en samenvouwen door te klikken op de driehoekjes naast de mapnamen.

 3. Zoekvenster. Typ hier waarnaar u wilt zoeken, zoals de naam van een persoon van wie u de berichten wilt vinden, of tekst waarnaar u wilt zoeken om een bepaald bericht te vinden.

 4. De berichtenlijst geeft de berichten in de huidige map weer.

 5. In het leesvenster worden de gesprekken of berichten weergegeven die u hebt geselecteerd. U kunt elk bericht in het gesprek beantwoorden met behulp van beantwoorden Beantwoorden, allenbeantwoorden Allen beantwoorden of doorsturen Doorsturen boven aan een bericht.

 6. Zie Berichten beantwoorden voor informatie over het beantwoorden van ontvangen berichten. Zie Berichten afdrukken voor informatie over afdrukken.

Voor informatie over het wijzigen van de weergave voor berichten raadpleegt u Weergave-instellingen voor e-mail.

Naar boven

Een nieuw bericht maken

U kunt als volgt een nieuw bericht maken:
 1. Klik boven de mappenlijst op nieuwNieuwe e-mail. In het leesvenster wordt een nieuw berichtenformulier geopend.

 2. Als u geadresseerden wilt toevoegen, kunt u de naam typen van een persoon uit de map met contactpersonen of de adreslijst van uw organisatie, of u kunt het e-mailadres typen in het veld Aan of CC. De eerste keer dat u de naam van een bepaalde persoon invoert, wordt door Outlook Web App naar het adres van die persoon gezocht. De naam wordt in de cache opgeslagen, zodat deze bij toekomstig gebruik snel wordt omgezet.

 3. Voer een onderwerp in.

 4. Typ het bericht dat u wilt verzenden. Zie Berichten opmaken in Outlook Web App voor meer informatie over het opmaken van uw bericht.

 5. Als u een bijlage wilt toevoegen, klikt u op InvoegenInvoegen, vervolgens klikt u op Bijlage boven in het venster en bladert u naar het bestand dat u als bijlage wilt toevoegen. Zie Werken met bijlagen voor meer informatie.

 6. Als u in het bericht zelf een afbeelding wilt insluiten zodat deze wordt weergegeven zonder dat de ontvanger de afbeelding hoeft te openen, klikt u op InvoegenInvoegen en Afbeelding en bladert u naar de afbeelding die u in het bericht wilt opnemen.

 7. Een bericht als bijlage aan een bericht toevoegen:

  1. Selecteer in de lijstweergave het bericht dat u wilt koppelen en druk op Ctrl+C om het te kopiëren.

  2. Open een nieuw bericht. U kunt ook een bestaand bericht beantwoorden of doorsturen.

  3. Wanneer het nieuwe bericht in het leesvenster is geopend, drukt u op Ctrl+V om het gekopieerde bericht te koppelen.

 8. U kunt een handtekening maken en deze automatisch toevoegen aan alle berichten of aan afzonderlijke berichten. Zie Een e-mailhandtekening in Outlook Web App maken en toevoegen voor meer informatie.

 9. Als u klaar bent en het bericht wilt verzenden, klikt u op verzendenVerzenden.

Naar boven

Werken met concepten

Als u het schrijven van een bericht niet meteen kunt afmaken of als u nog even wilt wachten voordat u het bericht verstuurt, kunt u ergens buiten het bericht klikken en er later naar terugkeren om het bericht af te maken. In Outlook Web App wordt het bericht automatisch opgeslagen terwijl u dit aan het opstellen bent en wordt het bericht toegevoegd aan uw map met concepten.

Een concept van een bericht voltooien
 1. Ga naar de map Concepten in de mappenlijst en klik erop.

 2. Klik op het bericht waaraan u werkte om het in het leesvenster weer te geven.

 3. Klik op bewerkenDoorgaan met bewerken. Mocht u alsnog besluiten het bericht niet te verzenden, klikt u op verwijderenVerwijderen.

 4. Als u het bericht wel wilt verzenden, maakt u het bericht af en klikt u op verzendenVerzenden.

Naar boven

Leesvenster

In het leesvenster worden de berichten weergegeven. U kunt hier niet alleen berichten lezen, maar ze ook beantwoorden zonder een nieuw venster te hoeven openen.

berichtleesvenster

 • Selecteer beantwoordenBeantwoorden, allenbeantwoorden Allen beantwoorden of doorsturen Doorsturen boven in een bericht om te reageren. Er verschijnt een leeg bericht in het leesvenster, boven het gesprek.

 • Gebruik Als gelezen markeren en Als ongelezen markeren om de leesstatus van een bericht te wijzigen.

 • U kunt een menu met meer opties openen door het pictogram uitgebreid menu voor het uitgebreide menu te selecteren.

De locatie van het leesvenster wijzigen
 1. Selecteer het tandwielpictogram Pictogram Instellingen boven aan het Outlook Web App-venster.

 2. Selecteer Weergave-instellingen > Leesvenster.

 3. Maak uw keuze.

 4. Klik op OK om de selectie op te slaan en sluit het venster van de Weergave-instellingen.

Naar boven

Een bericht openen in een afzonderlijk venster

Standaard leest en maakt u berichten in het leesvenster, maar dat is niet altijd precies wat u nodig hebt. Soms wilt u een bericht in een apart venster kunnen bekijken.

Wanneer u een nieuw bericht maakt, op een ontvangen bericht reageert of een bericht doorstuurt, kunt u dat bericht weergeven in een nieuw venster door te klikken op het pop-outpictogram In nieuw venster openen in de bovenhoek van het bericht.

Als u een bericht dat u leest in een apart venster wilt openen, klikt u op het pictogram voor het uitgebreide menu uitgebreid menu en selecteert u in afzonderlijk venster openen.

Naar boven

Verwijderde berichten

Wanneer u een bericht verwijdert, wordt het verplaatst naar de map Verwijderde items. Berichten in de map Verwijderde items worden permanent verwijderd als de helpdesk een geautomatiseerd beleid heeft ingesteld. U kunt ze ook in de map selecteren en verwijderen of de map Verwijderde items leegmaken. Zie Verwijderde items of e-mail herstellen in Outlook Web App voor informatie over het herstellen van verwijderde berichten.

De map Verwijderde items leegmaken
 1. Klik met de rechtermuisknop op de map Verwijderde items.

 2. Klik op Leegmaken.

 3. Klik op OK om te bevestigen dat u de items in de map Verwijderde items permanent wilt verwijderen.

Naar boven

Mappenlijst

De mappenlijst bevat de standaardmappen die voor alle postvakken worden gemaakt, plus de mappen die u zelf hebt gemaakt. Afhankelijk van de voor uw organisatie gekozen opzet, worden ook de mappen Favorieten en Archief weergegeven.

OWA_mailfolderlist

U kunt de mappenlijst sluiten door op de dubbele punthaak boven aan de lijst te klikken. Klik op een map in de lijst om de inhoud ervan weer te geven.

U kunt met de rechtermuisknop op een item in de mappenlijst klikken om een menu te openen met acties die u kunt uitvoeren voor mappen, zoals een nieuwe map maken, een bestaande map verwijderen of de map leegmaken.

Een nieuwe map maken
 1. Klik met de rechtermuisknop op een map in de lijst met mappen en selecteer Nieuwe map maken. Er wordt een nieuwe, naamloze map als submap toegevoegd aan de map waarop u met de rechtermuisknop hebt geklikt.

  Als u geen submap maar een map wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op uw naam, net boven de map Postvak IN.

 2. Typ een naam voor de nieuwe map en druk op Enter.

Naar boven

Berichtenlijst

De berichtenlijst geeft de berichten in de huidige map weer. De weergegeven berichten kunnen worden beheerd door een filter te selecteren of een zoekopdracht te gebruiken. De berichtenlijst heeft hulpmiddelen waarmee u bepaalde taken snel kunt uitvoeren.

 • Door pictogrammen rechts van de berichtenlijst te selecteren, kunt u een bericht of gesprek verwijderen of een vlag toevoegen. Andere pictogrammen laten zien welke berichten bijlagen hebben, wat de prioriteit is (hoog of laag) en hoeveel ongelezen items een gesprek bevat.

 • Door met de rechtermuisknop op een bericht te klikken, wordt een menu met opties geopend, bijvoorbeeld om een bericht als gelezen of ongelezen te markeren, een bericht naar een andere map te verplaatsen of een regel te maken op basis van dat bericht.

 • Door op het driehoekje links van een bericht te klikken, kunt u een gesprek uitvouwen zodat u alle berichten daarin kunt zien.

 • Gebruik de tabel boven in de berichtenlijst om te schakelen tussen weergave op basis van Gesprekken op datum en Items op datum.

Outlook-berichtenlijst

Naar boven

Zoeken en ingebouwde filters

Boven aan de berichtenlijst ziet u een zoekvenster en ingebouwde filters.

OWA_mailsearchandfilters

 • U kunt zoeken door in het zoekvenster te klikken en te typen waarnaar u wilt zoeken. Onder het zoekvenster verschijnt een lijst met suggesties. Als u op een van de suggesties klikt, wordt naar dat item gezocht. U kunt ook uw eigen zoekopdracht in zijn geheel typen en vervolgens op Enter drukken om de zoekopdracht te starten. U kunt de zoekopdracht wissen door op het pictogram rechts in het zoekvenster te klikken.

 • Met de ingebouwde filters, alle, ongelezen, aan mij en gemarkeerd, kunt u snel kiezen wat er in de berichtenlijst moet worden weergegeven. Alle toont alle berichten, ongelezen toont berichten die niet zijn gemarkeerd als gelezen, aan mij toont alle berichten waarin uw naam in de Aan- of CC-lijst wordt vermeld en gemarkeerd toont alle gemarkeerde berichten.

Zie Zoeken in Outlook Web App voor meer informatie over zoeken.

Naar boven

Outlook Web App gebruiken op een mobiel apparaat

Als u Outlook Web App gebruikt op een mobiel apparaat, bijvoorbeeld een tablet of een smartphone, is het mogelijk dat u iets anders ziet dan de afbeeldingen hierboven.

Mail

De meeste functies werken net als wanneer u Outlook Web App gebruikt op een desktop- of laptopcomputer, maar enkele dingen werken iets anders.

Tik op het navigatiepictogram Navigatie in de benedenhoek om te schakelen tussen E-mail, Agenda en Personen.

Als u wilt zoeken, tikt u op het pictogram Zoeken Zoeken. Als u een bericht in het volledige scherm wilt lezen, tikt u op het pictogram Lezen Weergeven in volledig scherm. Wanneer u op het pictogram Meer Meer opties tikt, worden meer selecties weergegeven.

In plaats van met de rechtermuisknop te klikken om een snelmenu te openen, kunt u ook tikken en vasthouden. Als u meerdere items in de berichtenlijst wilt selecteren, veegt u elk item dat u wilt toevoegen. Veeg nogmaals om de selectie van een item op te heffen.

Als u een nieuw item wilt maken, tikt u op het pictogram Nieuw item Nieuw. Tik op de dubbele punthaken Punthaak naar links Punthaak omhoog om het gedeelte van het scherm waarin deze worden weergegeven, uit te vouwen of samen te vouwen.

Als u met een mobiel apparaat werkt, opent u het menu Opties door op het pictogram Meer Meer opties te tikken en vervolgens op Opties. Zie Opties op een mobiel apparaat voor meer informatie.

Zie OWA voor iPad en OWA voor iPhone voor informatie over de OWA voor apparaten-app.

Naar boven

Wat moet ik nog meer weten?

 • In Outlook Web App wordt gebruikgemaakt van de spellingcontrole van uw browser. Dit gebeurt automatisch en kan worden geconfigureerd via de instellingen van uw webbrowser.

 • U vindt koppelingen naar instellingen door te klikken op het tandwielpictogram Pictogram Instellingen boven aan het Outlook Web App-venster. Bijvoorbeeld:

  • Uw accountinstellingen, inclusief uw wachtwoord

  • Automatische antwoorden

  • Weergave-instellingen voor berichten

  • Offline-instellingen

  • Een thema

  • Opties voor e-mail, agenda en andere functies

Naar boven

En als ik nog meer wil weten?

Naar boven

Is van toepassing op: Outlook on the web for Office 365 Business, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Office 365 operated by 21Vianet - End User, Office 365 operated by 21Vianet - Small Business Admin, Outlook Web App for Office 365 operated by 21Vianet, Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Microsoft Outlook Web App for Office 365 operated by 21Vianet - Small Business, Outlook Web App for Office 365, Office 365 End User, Outlook Web AppWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen