Dubbele contactpersonen oplossen of verwijderen

Belangrijk   Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u een contactpersoon met dezelfde naam of e-mailadres dat al in de map contactpersonen bestaat opslaan probeert, verschijnt een dialoogvenster met opties voor het maken van een dubbele contactpersoon of de bestaande contactpersoon wilt bijwerken. Dezelfde opties worden weergegeven voor het oplossen van een dubbele Elektronisch visitekaartje.

Wanneer u contactpersonen importeert in Outlook, bestaat ook de mogelijkheid dat er dubbele contactpersonen worden gemaakt. In dat geval kunt u ongewenste dubbele items verwijderen. U kunt de functie voor het controleren op dubbele contactpersonen uitschakelen wanneer u veel contactpersonen tegelijk opslaat en u dit proces wilt versnellen.

In dit artikel

Opties voor het oplossen van dubbele contactpersonen

Dubbele contactpersonen verwijderen

Niet controleren op dubbele contactpersonen

Opties voor het oplossen van dubbele contactpersonen

U hebt twee opties in het dialoogvenster Dubbele contactpersoon gevonden om het probleem van dubbele contactpersonen op te lossen:

 • Een dubbel item toevoegen als een nieuwe contactpersoon     De nieuwe contactpersoon wordt toegevoegd aan de map Contactpersonen. Als u bijvoorbeeld een nieuwe contactpersoon maakt met de naam Tjeerd Veninga en er al een contactpersoon is met die naam in de map Contactpersonen, hebt u dus twee contactpersonen met de naam Tjeerd Veninga.

  Tip   Wanneer u de weergave Elektronische visitekaartjes gebruikt, wordt er voldoende informatie weergegeven om duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen contactpersonen met dezelfde naam.

 • Bestaande contactpersonen bijwerken met nieuwe gegevens van een dubbele contactpersoon    Alle inhoudsvelden worden vergeleken en nieuwe of gewijzigde gegevens van de nieuwe contactpersoon worden toegevoegd aan de bestaande contactpersoon. Alleen de bestaande contactpersoon wordt opgeslagen.

  Kleurcategorieën en de tekst in het tekstvak van de nieuwe contactpersoon worden niet gekopieerd naar een bestaande contactpersoon. Als u deze gegevens wilt kopiëren naar de bestaande contactpersoon, moet u dit handmatig doen. Certificaten en koppelingen naar contactpersonen op het tabblad Activiteiten worden gekopieerd van de dubbele contactpersoon en toegevoegd aan de bestaande contactpersoon zonder de oorspronkelijke gegevens te overschrijven. Koppelingen op het tabblad Activiteiten naar andere items dan contactpersonen, bijvoorbeeld naar taken en afspraken, worden echter niet gekopieerd.

  Nadat een bestaande contactpersoon is bijgewerkt, wordt een kopie van de contactpersoon zoals die was voor de wijzigingen opgeslagen in de map Verwijderde items. U kunt deze kopie van de contactpersoon gebruiken als u de oorspronkelijke contactpersoon moet herstellen of gegevens moet kopiëren die ten onrechte werden verwijderd.

Naar boven

Dubbele contactpersonen verwijderen

U moet de ongewenste dubbele contactpersonen handmatig verwijderen. Dit kunt u het best doen op de volgende manier:

Opmerking   De volgende instructies zijn voor Outlook 2010. Vindt u ook instructies voor Outlook 2007 en Outlook 2003.

 1. Selecteer in Contactpersonen de map met de dubbele contactpersonen.

 2. Ga naar het tabblad Weergave en klik in de groep Huidige weergave achtereenvolgens op Weergave wijzigen en op Telefoon. Dit is de beste weergave om de lijst met contactpersonen te scannen en dubbele contactpersonen weer te geven. U kunt de lijst nu sorteren op wijzigingsdatum en de dubbele contactpersonen groeperen.

  Het kan eenvoudiger zijn de lijst te sorteren op de wijzigingsdatum en de dubbele contactpersonen te groeperen:

  1. Klik op het tabblad Weergave in de groep Huidige weergave op Weergave-instellingen.

   De opdracht Weergave-instellingen op het lint

  2. Klik op Kolommen en klik vervolgens in de lijst Beschikbare kolommen selecteren uit op Veelgebruikte velden.

  3. Klik in de lijst Beschikbare velden achtereenvolgens op Gewijzigd en op Toevoegen.

  4. Klik op Omhoog totdat Gewijzigd boven aan de lijst Velden weergeven in deze volgorde staat.

  5. Klik tweemaal op OK.

 3. Houd Ctrl ingedrukt terwijl u elke dubbele contactpersoon selecteert.

 4. Druk op Delete wanneer u alle dubbele contactpersonen hebt geselecteerd.

Opmerking   Als u dubbele contactpersonen wilt vermijden wanneer u contactpersonen importeert, selecteert u Dubbele items niet importeren of Duplicaten vervangen door geïmporteerde items in de wizard Importeren en exporteren.

 • Dubbele items niet importeren    Bestaande gegevens blijven en de dubbele gegevens in het Outlook-gegevensbestand (.pst) wordt niet gekopieerd naar de map contactpersonen .

 • Duplicaten vervangen door geïmporteerde items    Bestaande gegevens in de map contactpersonen wordt vervangen door de informatie in het Outlook-gegevensbestand (.pst) dat wordt geïmporteerd.

Naar boven

Controleren op dubbele contactpersonen uitschakelen

Outlook beschikt over een functie voor het controleren op dubbele contactpersonen. Als u veel contactpersonen in Outlook wilt opslaan, kunt u het proces versnellen door deze functie uit te schakelen.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op Contactpersonen.

 4. Schakel onder Namen en archiveren het selectievakje Controleren op dubbele items bij het opslaan van nieuwe contactpersonen uit.

Naar boven

Opmerking   Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Is van toepassing op: Outlook 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen