Draaitabel- en draaigrafiekrapporten maken of verwijderen

Als u numerieke gegevens uitgebreid wilt analyseren en onverwachte vragen over uw werkbladgegevens of een externe gegevensbron wilt kunnen beantwoorden, kunt u een draaitabelrapport of draaigrafiekrapport maken.

Belangrijk    In Microsoft Excel 2010 is de wizard Draaitabel en draaigrafiek uit eerdere versies van Excel vervangen door de opdrachten Draaitabel en Draaigrafiek op het tabblad Invoegen in de groep Tabellen. De wizard Draaitabel en draaigrafiek is nog steeds beschikbaar, en u kunt de wizard gebruiken door deze toe te voegen aan de werkbalk Snelle toegang of door op Alt, D, P te drukken om de wizard te starten.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over draaitabel- en draaigrafiekrapporten

Een draaitabel maken met werkbladgegevens

Een draaitabel maken van een externe gegevensbron

Een draaigrafiekrapport maken op basis van een bestaand draaitabelrapport

Draaigrafiekrapporten omzetten in standaardgrafieken

Een standaardgrafiek maken van sommige of alle gegevens in een draaitabelrapport

Een draaitabel- of draaigrafiekrapport verwijderen

Meer informatie over draaitabel- en draaigrafiekrapporten

In een draaitabelrapport kunt u overzichtsgegevens samenvatten, analyseren, verkennen en presenteren. Een draaigrafiekrapport is handig om de overzichtsgegevens in een draaitabelrapport te visualiseren, zodat u vergelijkingen, patronen en trends eenvoudig in kaart kunt brengen. Als u goed geïnformeerd beslissingen over essentiële bedrijfsgegevens moet nemen, zijn een draaitabelrapport en een draaigrafiekrapport hiervoor een uitstekende basis.

Wat is een draaitabelrapport?

Een draaitabelrapport biedt een interactieve methode om snel grote hoeveelheden gegevens samen te vatten. Gebruik een draaitabelrapport om numerieke gegevens uitgebreid te analyseren en onverwachte vragen over uw gegevens te beantwoorden. Een draaitabelrapport is met name ontwikkeld voor de volgende doeleinden:

 • Query's op grote hoeveelheden gegevens uitvoeren op tal van gebruiksvriendelijke manieren.

 • Subtotalen van numerieke gegevens berekenen en numerieke gegevens aggregeren, gegevens in categorieën en subcategorieën samenvatten, en aangepaste berekeningen en formules maken.

 • Gegevensniveaus uitbreiden en samenvouwen voor gerichtere resultaten, en details analyseren vanaf de overzichtsgegevens naar gebieden waarin u geïnteresseerd bent.

 • Rijen naar kolommen of kolommen naar rijen verplaatsen ('draaien') om verschillende samenvattingen van de brongegevens weer te geven.

 • De meest handige en interessante subset van gegevens filteren, sorteren, groeperen en voorwaardelijk opmaken zodat u uw volledige aandacht op de gewenste gegevens kunt richten.

 • Beknopte, visueel aantrekkelijke, geannoteerde rapporten presenteren, zowel online als afgedrukt.

U gebruikt vaak een draaitabelrapport wanneer u verwante totalen wilt analyseren, met name wanneer u een lange lijst met cijfers moet optellen, waarbij samengevoegde gegevens of subtotalen u helpen om de gegevens vanuit een ander perspectief te bekijken en resultaten van gelijksoortige gegevens te vergelijken. In het volgende voorbeeld van een draaitabelrapport kunt u gemakkelijk zien hoe de totale verkoop van de golfafdeling in het derde kwartaal in cel F3 zich verhoudt tot de verkoop voor een andere sport, ander kwartaal of met de totale verkoop van alle afdelingen.

Voorbeeld van brongegevens en resulterend draaitabelrapport

1. Brongegevens, in dit geval afkomstig uit een werkblad

2. De bronwaarden voor het overzicht van golfverkopen voor het derde kwartaal in het draaitabelrapport

3. Het gehele draaitabelrapport

4. Het overzicht van de bronwaarden in C2 en C8 van de brongegevens

Een voorbeeld van brongegevens en het resulterende draaitabelrapport

In een draaitabelrapport wordt elke kolom of elk veld in de brongegevens een veld waarin meerdere rijen met informatie worden samengevat. In het voorgaande voorbeeld wordt de kolom Sport het veld Sport, en elke record (een verzameling informatie over een veld) voor Golf wordt samengevat in één golfitem.

Een waardeveld, zoals Totale verkoop, bevat de waarden die moeten worden samengevat. In het vorige rapport bevat het overzicht Kwt3 Golf het totaal van de Verkoop-waarden uit elke rij in de brongegevens waarvoor de kolom SportGolf bevat en de kolom KwartaalKwrt3. Standaard worden de brongegevens in het draaigrafiekrapport als volgt door de bovenliggende gegevens in het gebied Waarden samengevat: bij numerieke waarden worden de onderliggende waarden opgeteld met de functie SOM en bij tekstwaarden wordt het aantal onderliggende waarden opgeteld via de functie AANTAL.

Als u een draaitabelrapport wilt maken, moet u de brongegevens definiëren, een locatie in de werkmap opgeven en de velden indelen.

Wat is een draaigrafiekrapport?

Een draaigrafiekrapport biedt een grafische representatie van de gegevens in een draaitabelrapport, in dit geval het gekoppeld draaitabelrapport. Een draaigrafiekrapport is interactief, wat betekent dat u kunt sorteren en filteren om subreeksen van de draaitabelgegevens weer te geven. Wanneer u een draaigrafiekrapport maakt, worden draaigrafiekrapportfilters weergegeven in het grafiekgebied zodat u de onderliggende gegevens van het draaigrafiekrapport kunt sorteren en filteren. Wijzigingen die u in de veldindeling en gegevens in het gekoppelde draaitabelrapport aanbrengt, worden onmiddellijk weerspiegeld in het draaigrafiekrapport.

In een draaigrafiekrapport worden gegevensreeks, categorieën, gegevensmarkering en as op dezelfde manier weergegeven als in standaardgrafieken. U kunt ook het grafiektype en andere opties wijzigen, zoals de titels in grafieken, de legendapositie, de gegevenslabel en de grafieklocatie.

A PivotChart report

Een draaigrafiekrapport van de sportverkopen per kwartaal

U kunt automatisch een draaigrafiekrapport maken wanneer u eerst een draaitabelrapport maakt, of u kunt een draaigrafiekrapport maken op basis van een bestaand draaitabelrapport.

Naar boven

Een draaitabel maken met werkbladgegevens

Wanneer u een draaitabelrapport maakt op basis van werkbladgegevens, worden die gegevens de brongegevens voor het draaitabelrapport.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u werkbladgegevens als de gegevensbron wilt gebruiken, klikt u op een cel in het cellenbereik waarin de gegevens staan.

  • Als u gegevens in een Excel-tabel als de gegevensbron wilt gebruiken, klikt u op een cel in de Excel-tabel.

   Opmerking    Zorg dat het bereik kolomkoppen heeft of dat er koppen in de tabel worden weergegeven, en dat er geen lege rijen in het bereik of de tabel staan.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tabellen op Draaitabel of klik op de pijl onder Draaitabel en klik op Draaitabel.

  Afbeelding Excel-lint

  Het dialoogvenster Draaitabel maken wordt weergegeven.

  Tip    Als u tegelijk een draaitabelrapport en een draaigrafiekrapport wilt maken, klikt u op het tabblad Invoegen in de groep Tabellen op de pijl onder Draaitabel en klikt u vervolgens op Draaigrafiek. Het dialoogvenster Draaitabel maken met draaigrafiek wordt weergegeven.

 3. Zorg ervoor dat onder De gegevens selecteren die u wilt analyseren de optie Selecteer een tabel of bereik is geselecteerd en controleer in het vak Tabel/bereik het cellenbereik dat u als onderliggende gegevens wilt gebruiken.

  Excel bepaalt automatisch het bereik voor het draaitabelrapport, maar u kunt het vervangen door een ander bereik of een naam te typen die u voor het bereik hebt gedefinieerd. Zie Namen definiëren en gebruiken in formules voor meer informatie over het definiëren van namen.

  Voor gegevens in een ander werkblad of andere werkmap neemt u de naam van het werkblad en de werkmap op. Gebruik de volgende syntaxis: ([werkmapnaam]bladnaam!bereik).

  Tip    U kunt ook klikken op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen, selecteer het bereik in het werkblad en klik op Dialoogvenster uitvouwen Knopafbeelding.

 4. Geef onder Selecteer de locatie voor het draaitabelrapport een locatie op door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Als u het draaitabelrapport op een nieuw werkblad wilt plaatsen, beginnend bij cel A1, klikt u op Nieuw werkblad.

  • Als u het draaitabelrapport in een bestaand werkblad wilt zetten, selecteert u Bestaand werkblad en geeft u in het vakje Locatie de eerste cel in het cellenbereik op waar u het draaitabelrapport wilt neerzetten.

 5. Klik op OK.

  Op de opgegeven locatie wordt een leeg draaitabelrapport toegevoegd en de lijst met draaitabelvelden wordt weergegeven, zodat u velden kunt toevoegen, een indeling kunt maken en het draaitabelrapport kunt aanpassen.

  Opmerking    Als u tegelijk zowel een draaitabelrapport als een draaigrafiekrapport maakt, wordt het draaigrafiekrapport door Excel weergegeven boven het bijbehorende gekoppeld draaitabelrapport. Een draaigrafiekrapport en het bijbehorende draaitabelrapport moeten zich altijd in dezelfde werkmap bevinden.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit om velden aan het rapport toe te voegen:

  • Als u een veld in het standaardgebied van de lay-outsectie wilt plaatsen, schakelt u het selectievakje naast de veldnaam in de veldsectie in.

   Standaard worden niet-numerieke velden toegevoegd aan het rijlabelgebied, numerieke velden aan het waardengebied, en OLAP-datum- en tijdhiërarchieën (Online Analytical Processing) aan het kolomlabelgebied.

  • Klik als u een veld in een specifiek gebied van de lay-outsectie wilt plaatsen, met de rechtermuisknop op de veldnaam in de veldsectie en selecteer vervolgens Toevoegen aan rapportfilter, Toevoegen aan kolomlabels, Toevoegen aan rijlabels of Toevoegen aan waarden.

  • Als u een veld naar het gewenste gebied wilt slepen, houdt u de muisknop ingedrukt boven de veldnaam in de veldsectie en sleept u het veld naar een gebied in de lay-outsectie.

Tips

 • U kunt de lijst met draaitabelvelden gebruiken om de velden op elk moment opnieuw te rangschikken. Hiervoor klikt u met de rechtermuisknop op de velden in de lay-outsectie en selecteert u het gewenste gebied, of u sleept de velden tussen de gebieden in de lay-outsectie. Zie Overzicht van draaitabelrapporten en draaigrafiekrapporten en Gegevens in een draaitabel- of draaigrafiekrapport draaien op Office.com voor meer informatie over de veldlijst en hoe u de velden opnieuw kunt rangschikken.

  Als u offline werkt, maakt u onder in het Help-venster een verbinding met gegevensreeksOffice.com. U kunt ook de pagina Help en procedures op gegevensreeksOffice.com bezoeken.

 • Wijzigingen die u in de brongegevens aanbrengt nadat u het draaitabelrapport hebt gemaakt, worden in het rapport weergegeven wanneer u het geselecteerde draaitabelrapport vernieuwt (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Opties, groep Gegevens, knop Vernieuwen).

 • Als u rijen aan het bereik van brongegevens toevoegt, kunt u die rijen in het draaitabelrapport opnemen door de brongegevens te wijzigen (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Opties, groep Gegevens, knop Brongegevens wijzigen). Als de brongegevens in een Excel-tabel staan, worden er automatisch extra rijen weergegeven wanneer u het draaitabelrapport vernieuwt.

Naar boven

Een draaitabel maken van een externe gegevensbron

Wanneer u een draaitabelrapport maakt van externe gegevens, maakt u een verbinding met brongegevens die buiten Excel zijn opgeslagen, bijvoorbeeld in een databaseprogramma zoals Microsoft Access of Microsoft SQL Server, of een OLAP-kubus (Online Analytical Processing).

 1. Klik op een cel in het werkblad.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tabellen op Draaitabel, of klik op de pijl onder Draaitabel en klik vervolgens op Draaitabel.

  Afbeelding Excel-lint

  Het dialoogvenster Draaitabel maken wordt weergegeven.

  Tip    Als u tegelijk een draaitabel- en draaigrafiekrapport wilt maken, klikt u op het tabblad Invoegen in de groep Tabellen op de pijl onder Draaitabel en klikt u vervolgens op Draaigrafiek. Het dialoogvenster Draaitabel maken met draaigrafiek wordt weergegeven.

 3. Klik onder De gegevens selecteren die u wilt analyseren op Een externe gegevensbron gebruiken.

 4. Klik op Verbinding kiezen.

 5. Selecteer in het vakje Weergeven bovenaan in het dialoogvenster Bestaande verbindingen de verbindingscategorie waarvoor u een verbinding wilt opgeven, of selecteer Alle verbindingen (standaard).

 6. Selecteer een verbinding onder Selecteer een verbinding en klik op Openen.

  Opmerking    Als u een verbinding selecteert in de categorie Verbindingen in deze werkmap, gebruikt u een bestaande verbinding opnieuw of deelt u deze. Als u een verbinding selecteert in de categorie Verbindingsbestanden op het netwerk of Verbindingsbestanden op deze computer, wordt het verbindingsbestand (een .ODC-bestand) als een nieuwe werkmapverbinding naar de werkmap gekopieerd en vervolgens als nieuwe verbinding voor het draaitabelrapport gebruikt.

 7. Geef onder Selecteer de locatie voor het draaitabelrapport een locatie op door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Als u het draaitabelrapport op een nieuw werkblad wilt plaatsen, beginnend bij cel A1, klikt u op Nieuw werkblad.

  • Als u het draaitabelrapport in een bestaand werkblad wilt plaatsen, selecteert u Bestaand werkblad en geeft u vervolgens in het vakje Locatie de eerste cel op in het cellenbereik waar u het draaitabelrapport wilt plaatsen.

 8. Klik op OK.

  Op de opgegeven locatie wordt een leeg draaitabelrapport toegevoegd en de lijst met draaitabelvelden wordt weergegeven, zodat u velden kunt toevoegen, een lay-out kunt maken en het draaitabelrapport kunt aanpassen.

  Opmerking    Als u tegelijk zowel een draaitabelrapport als een draaigrafiekrapport maakt, wordt het draaigrafiekrapport door Excel weergegeven boven het bijbehorende gekoppeld draaitabelrapport. Een draaigrafiekrapport en het bijbehorende draaitabelrapport moeten zich altijd in dezelfde werkmap bevinden.

 9. Voer een van de volgende handelingen uit om velden aan het rapport toe te voegen:

  • Schakel het selectievakje in naast elke veldnaam in het veldgebied. Het veld wordt in een standaardgebied van de lay-outsectie geplaatst, maar u kunt de velden desgewenst opnieuw rangschikken.

   Standaard worden niet-numerieke velden toegevoegd aan het rijlabelgebied, numerieke velden aan het waardengebied, en OLAP-datum- en tijdhiërarchieën (Online Analytical Processing) aan het kolomlabelgebied.

  • Klik met de rechtermuisknop op de veldnaam en selecteer de gewenste opdracht Toevoegen aan rapportfilter, Toevoegen aan kolomlabel, Toevoegen aan rijlabel of Toevoegen aan waarden om het veld in een bepaald gebied van de lay-outsectie te plaatsen.

   Tip    U kunt ook op een veldnaam klikken en vervolgens het veld slepen tussen de veldsectie en een gebied in de lay-outsectie.

Tip    U kunt de lijst met draaitabelvelden gebruiken om de velden op elk moment opnieuw te rangschikken. Hiervoor klikt u met de rechtermuisknop op de velden in de lay-outsectie en selecteert u het gewenste gebied, of sleept u de velden tussen de gebieden in de lay-outsectie. Zie Overzicht van draaitabelrapporten en draaigrafiekrapporten en Gegevens in een draaitabel- of draaigrafiekrapport draaien op gegevensreeksOffice.com voor meer informatie over de veldlijst en hoe u de velden opnieuw kunt rangschikken.

Als u offline werkt, maakt u onder in het Help-venster een verbinding met gegevensreeksOffice.com. U kunt ook de pagina Help en procedures op gegevensreeksOffice.com bezoeken.

Naar boven

Een draaigrafiekrapport maken op basis van een bestaand draaitabelrapport

 1. Klik op het draaitabelrapport.

  Hiermee worden de Hulpmiddelen voor draaitabellen weergegeven, waarbij de tabbladen Opties en Ontwerp beschikbaar komen.

 2. Klik op het tabblad Opties in de groep Hulpmiddelen op Draaigrafiek.

  Excel Ribbon Image

 3. Klik in het dialoogvenster Grafiek invoegen op het gewenste grafiektype en grafieksubtype. U kunt een willekeurig grafiektype gebruiken behalve een xy-diagram (spreiding), ballondiagram of hoog/laag/slot-diagram.

  Zie Beschikbare grafiektypen voor meer informatie.

 4. Klik op OK.

  Het weergegeven draaigrafiekrapport heeft draaigrafiekrapportfilters die u kunt gebruiken om de gegevens te wijzigen die in de grafiek worden weergegeven.

Opmerkingen    

 • Een draaigrafiekrapport en het gekoppeld draaitabelrapport moeten altijd in dezelfde werkmap staan.

 • Als u een standaardgrafiek voor de draaitabelgegevens invoegt (tabblad Invoegen, groep Grafieken), wordt de grafiek een draaigrafiek die aan het draaitabelrapport is gekoppeld.

Naar boven

Draaigrafiekrapporten omzetten in standaardgrafieken

U kunt een draaigrafiekrapport converteren naar een standaardgrafiek door het gekoppeld draaitabelrapport te verwijderen. Als er meerdere draaitabelrapporten en draaigrafiekrapporten in de werkmap staan, moet u misschien eerst het bijbehorende draaitabelrapport met dezelfde naam als het draaigrafiekrapport zoeken.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u weet welk draaitabelrapport aan het draaigrafiekrapport is gekoppeld dat u wilt wijzigen, klikt u op dat draaitabelrapport.

  • Als u niet weet welk draaitabelrapport aan het draaigrafiekrapport is gekoppeld dat u wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

   1. Klik op het draaigrafiekrapport dat u wilt wijzigen.

    Hiermee worden de Hulpmiddelen voor draaigrafieken weergegeven, met daarin de tabbladen Ontwerp, Indeling, Opmaak en Analyseren.

   2. Zoek de naam van het bijbehorende draaitabelrapport als volgt:

    1. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Gegevens op Gegevens selecteren.

     Excel Ribbon Image

    2. Zoek in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren in het vakje Gegevensbereik van grafiek de naam van het bijbehorende draaitabelrapport (de tekst na het uitroepteken), en klik op OK.

   3. Voer de volgende handelingen uit om het bijbehorende draaitabelrapport te zoeken:

    1. Klik op een draaitabelrapport in de werkmap.

    2. Klik op het tabblad Opties in de groep Draaitabel op Opties en klik op Opties.

     Groep Draaitabel op het tabblad Opties onder Hulpmiddelen voor draaitabellen

    3. Kijk in het vakje Naam of de naam overeenkomt met de naam van het bijbehorende draaitabelrapport.

    4. Herhaal stap 1 tot en met 3 van deze procedure voor elk draaitabelrapport in de werkmap tot dezelfde naam in het vak  Naam wordt weergegeven.

    5. Klik op OK en selecteer het bijbehorende draaitabelrapport met dezelfde naam als het draaigrafiekrapport dat u wilt wijzigen.

     Hiermee worden de Hulpmiddelen voor draaitabellen weergegeven, waarbij de tabbladen Opties en Ontwerp beschikbaar komen.

 2. Ga naar het tabblad Opties en klik in de groep Acties op Selecteren. Klik vervolgens op Hele draaitabel.

  Excel Ribbon Image

 3. Druk op Delete.

Naar boven

Een standaardgrafiek maken van sommige of alle gegevens in een draaitabelrapport

 1. Selecteer de gegevens in het draaitabelrapport die u in de grafiek wilt gebruiken.

  Tip    Als u gegevensreeksOffice.comveldknop en gegevens in de eerste rij en kolom van het rapport wilt opnemen, sleept u vanaf de rechteronderhoek van de geselecteerde gegevens.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Kopiëren.

  De opdracht Kopiëren in de groep Klembord

  Sneltoets  U kunt ook op Ctrl+C drukken.

 3. Klik op een lege cel buiten het draaitabelrapport.

 4. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op de pijl onder Plakken, en klik onder Waarden plakken op Waarden, Opmaak van waarden en getallen of Opmaak van waarden en bronnen.

  Excel Ribbon Image

 5. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Grafieken op het gewenste grafiektype en klik vervolgens op een grafieksubtype.

  Excel Ribbon Image

  Zie Beschikbare grafiektypen voor meer informatie.

Naar boven

Een draaitabel- of draaigrafiekrapport verwijderen

Een draaitabelrapport verwijderen

 1. Klik ergens in het draaitabelrapport dat u wilt verwijderen.

  Hiermee worden de Hulpmiddelen voor draaitabellen weergegeven, waarbij de tabbladen Opties en Ontwerp beschikbaar komen.

 2. Ga naar het tabblad Opties en klik in de groep Acties op de pijl onder Selecteren. Klik vervolgens op Hele draaitabel.

  Excel Ribbon Image

 3. Druk op Delete.

Opmerking    Als u een draaitabelrapport voor een draaigrafiekrapport verwijdert, wordt een standaardgrafiek gemaakt die u niet meer kunt draaien of bijwerken.

Een draaigrafiekrapport verwijderen

 1. Klik ergens in de draaigrafiek die u wilt verwijderen.

 2. Druk op Delete.

Opmerking    Als u een draaigrafiekrapport verwijdert, wordt het bijbehorende draaitabelrapport niet meeverwijderd.

Naar boven

Is van toepassing op: Excel 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen