Details van digitale handtekeningen en certificaten weergeven

In Word, PowerPoint en Excel kunt u informatie weergeven over een digitale handtekening of over het certificaat waarmee de digitale handtekening is gemaakt.

Zie Een digitale handtekening toevoegen of verwijderen voor meer informatie over het toevoegen of verwijderen van digitale handtekeningen.

Opmerking   Digitale handtekeningen kunnen niet worden gemaakt of verwijderd in Microsoft Excel Starter 2010 of Microsoft Word Starter 2010.

Details van digitale handtekeningen weergeven

 1. Open het bestand met de digitale handtekening die u wilt bekijken.

 2. Klik op Bestand > Info > Handtekeningen weergeven.

 3. Klik in de lijst op de pijl-omlaag bij de handtekeningnaam en klik vervolgens op Details van handtekening.

Dialoogvenster Details van handtekening

In het dialoogvenster Details van handtekening kunt u de status van de handtekening bepalen:

 • Geldig     De handtekening is up-to-date. Het certificaat wordt vertrouwd en is niet verlopen of ingetrokken.

 • Ongeldig     Het certificaat is ingetrokken of de ondertekende inhoud is gewijzigd.

 • Herstelbare fout     De handtekening is momenteel ongeldig, maar u kunt de handtekening wellicht geldig maken. Mogelijk wordt het probleem veroorzaakt doordat u offline bent, het certificaat verlopen is of de certificaatuitgever niet wordt vertrouwd.

 • Gedeeltelijke handtekening     Een gedeelte van het bestand is ondertekend.

Niveaus en standaarden voor digitale handtekeningen

De volgende tabel bevat typen handtekeningen en de bijbehorende beschrijvingen.

Type handtekening

Beschrijving

MD5 (verouderd)

Een binaire handtekening die is gemaakt met het MD5-hashalgoritme. Dit is het standaardtype voor digitale handtekeningen in Office 2003 en eerder.

XML-DSig

Een digitale handtekening voor de korte termijn die alleen geldig is gedurende de geldigheidsperiode van het digitale certificaat.

XAdES-EPES

Een digitale handtekening voor de korte termijn waarmee ook certificaatgegevens worden opgeslagen.

XAdES-T

Een digitale handtekening met een tijdstempel.

XAdES-C

Een digitale handtekening met een tijdstempel en certificaat- en intrekkingsreferenties.

XAdES-X

Een XAdES-C-handtekening waarmee de certificaat- en intrekkingsreferenties worden voorzien van een tijdstempel.

XAdES-X-L

Een XAdES-X-handtekening waarmee ook de certificaten in de keten voor het ondertekenen van certificaten en de intrekkingsgegevens vanaf het moment van ondertekening worden opgeslagen.

Belangrijk   Standaard worden XAdES-EPES-handtekeningen gemaakt in Word, PowerPoint en Excel. Als u handtekeningen op een hoger niveau wilt maken, neemt u contact op met de systeembeheerder voor de benodigde configuratie-instellingen.

Naar boven

Details van certificaten weergeven

Het dialoogvenster Details van handtekening bevat certificaatgegevens, zoals de naam van de ondertekenaar in het vak Ondertekenen als en de verstrekker van het certificaat.

 1. Open het bestand met het certificaat dat u wilt bekijken.

 2. Klik op Bestand > Info > Handtekeningen weergeven.

  Deelvenster Handtekeningen met geldige ondertekenaar

 3. Klik in de lijst op de pijl-omlaag bij de handtekeningnaam en klik vervolgens op Details van handtekening.

 4. Klik in het dialoogvenster Details van handtekening op Weergeven.

Dialoogvenster Certificaat

Naar boven

Is van toepassing op: PowerPoint 2013, Word 2010, Word 2013, PowerPoint 2010, InfoPath 2010, InfoPath 2013, Excel 2010, Excel 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen