De privacy van documenten beheren

De OneDrive-bibliotheek die voor u beschikbaar is, wordt meestal zo beveiligd dat deze niet voor anderen zichtbaar is. Alleen u hebt toegang tot de persoonlijke documenten en mediabestanden die u erin opslaat, tenzij u expliciet een map met documenten of één document deelt met anderen in uw organisatie voor beoordeling of gezamenlijke bewerking.

Opmerking    De functies van en toegang tot uw bibliotheek kunnen afwijken van wat in dit artikel wordt beschreven, afhankelijk van de aanpassingen in uw organisatie.

Ingebouwde privacy voor persoonlijke documenten

Alle documenten en bestanden in de OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek op het hoogste niveau van uw persoonlijke site zijn standaard niet zichtbaar voor anderen, waardoor deze locatie geschikt is om bijvoorbeeld vertrouwelijke documenten of oorspronkelijke concepten op te slaan die u wilt bewaren. U bent de enige die deze inhoud kan zien, behalve in het geval van documenten waarvoor u expliciet hebt aangegeven dat u deze wilt delen.

Normaal gesproken wordt een map Gedeeld met iedereen verstrekt voor documenten die u wilt delen met iedereen in uw organisatie. Machtigingen voor deze map worden meestal ingesteld op Kan bekijken.

Naar boven

Machtigingen voor delen wijzigen voor een document

U kunt rechtstreeks vanuit een documentbibliotheek de machtigingen wijzigen voor personen die een map of document delen. Documenten kunnen machtigingen overnemen van de map waarin ze zijn opgeslagen, en u kunt deze instellingen ook wijzigen vanuit de bibliotheek.

Opmerking    Wijzigingen in een map worden toegepast op alle documenten binnen de map, tenzij u een document selecteert en met name andere machtigingen instelt voor de personen met wie u het document hebt gedeeld.

Opmerking    Functies van en toegang tot uw bibliotheek kunnen verschillen van de beschrijving in dit artikel, afhankelijk van de aanpassingen van uw organisatie.

Machtigingen wijzigen voor iemand die een map met documenten of één document deelt:

  1. Klik vanuit de OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek in de kolom Delen voor de map of het document op Gedeeld met sommige personen Pictogram Gedeeld met sommige personen. Er wordt een detailpagina met opties voor delen weergegeven.

  2. Voor iedereen van wie u machtigingen wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omlaag naast de naam en klikt u op Kan bewerken, Kan bekijken of Delen beëindigen. Als u aan iemand anders machtigingen wilt toewijzen om het document of de map met documenten te delen, klikt u op PERSONEN UITNODIGEN, stelt u de machtigingen in en klikt u op DELEN.

  3. Als u overname-instellingen wilt wijzigen waarbij een document machtigingen van een bovenliggende map kan overnemen, klikt u op GEAVANCEERD en gebruikt u de opties van het lint om overname opnieuw in te stellen.

  4. Klik op Wijzigingen opslaan.

Zie Items in een bibliotheek delen voor meer informatie over het instellen van machtigingen voor het delen van documenten.

Naar boven

Documenten delen met anderen in uw organisatie

Met uw persoonlijke OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek kunt u een map of document delen met anderen zodat ze het item kunnen raadplegen of gezamenlijk kunnen bewerken. Als u een map met documenten of één document wilt delen met meerdere personen, kunt u op het pictogram Gedeeld met sommige personen (Pictogram Gedeeld met sommige personen) klikken en personen uitnodigen om het document te delen voor weergave of bewerking. U kunt ook op het beletselteken (…) rechts van een map of document in uw bibliotheek klikken en daarna de naam typen van iemand met wie u het item wilt delen voor weergave of bewerking.

Naar boven

Is van toepassing op: SharePoint Online, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 PreviewWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen