DATUM, functie

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie DATUM in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

De functie DATUM retourneert het sequentiële seriële getal dat een bepaalde datum voorstelt. Het resultaat van de formule

=DATUM(2008;7;8)

is bijvoorbeeld 39637, het seriële getal voor de datum 8-7-2008.

Opmerking   Als de celopmaak Standaard was voordat de functie werd ingevoerd, wordt het resultaat opgemaakt als een datum in plaats van een getal. Als u het seriële getal wilt weergeven of als u de notatie van de datum wilt wijzigen, selecteert u een getalnotatie in de groep Getal op het tabblad Start.

De functie DATUM is vooral handig wanneer het jaar, de maand en de dag zijn opgegeven in formules of celverwijzingen. Stel dat u een werkblad hebt dat datums bevat in een notatie die Excel niet herkent, zoals JJJJMMDD. Met de functie DATUM in combinatie met andere functies kunt u de datums converteren naar een serieel getal dat Excel herkent. Zie het werkblad in de sectie Voorbeeld van dit artikel voor meet informatie.

Syntaxis

DATUM(jaar;maand;dag)

De syntaxis van de functie DATUM heeft de volgende argumenten:

 • jaar    Verplicht. De waarde van het argument jaar kan één tot en met vier cijfers bevatten. Het argument jaar wordt door Excel geïnterpreteerd volgens het datumsysteem dat uw computer gebruikt. Standaard wordt in Microsoft Excel voor Windows het datumsysteem 1900 gebruikt.

  U wordt aangeraden voor het argument jaar vier cijfers te gebruiken om ongewenste resultaten te voorkomen. Als u bijvoorbeeld 07 gebruikt, kan het jaar 1907 of 2007 bedoeld zijn. Vier cijfers vermijdt verwarring.

  • Als jaar een waarde van 0 (nul) tot en met 1899 is, wordt deze waarde opgeteld bij 1900 om het jaartal te berekenen. DATE(108,1,2) resulteert bijvoorbeeld in 2 januari 2008 (1900+108).

  • Als jaar een waarde van 1900 tot en met 9999 is, wordt deze waarde als jaartal gebruikt. DATE(2008,1,2) resulteert bijvoorbeeld in 2 januari 2008.

  • Als jaar kleiner dan 0 is of 10000 of groter is, wordt de foutwaarde #GETAL! als resultaat gegeven.

 • maand    Verplicht. Een positief of negatief geheel getal tussen 1 en 12 dat de maand van het jaar aangeeft (januari tot december).

  • Als maandgroter is dan 12, wordt dat aantal maanden door maand opgeteld bij de eerste maand in het opgegeven jaar. Bijvoorbeeld: DATE(2008,14,2) resulteert bijvoorbeeld in het seriële getal voor 2 februari 2009.

  • Als maand kleiner is dan 1, wordt dat aantal maanden plus 1 door maand afgetrokken van de eerste maand in het opgegeven jaar. Bijvoorbeeld: DATE(2008,-3,2) resulteert bijvoorbeeld in het seriële getal voor 2 september 2007.

 • dag    Verplicht. Een positief of negatief geheel getal tussen 1 en 31 dat de dag van de maand aangeeft.

  • Alsdag groter is dan het aantal dagen in de opgegeven maand, wordt dat aantal dagen door dag opgeteld bij de eerste dag van de maand. Bijvoorbeeld: DATE(2008,1,35) resulteert bijvoorbeeld in het seriële getal voor 4 februari 2008.

  • Als dag kleiner is dan 1, wordt dat aantal dagen plus 1 door dagafgetrokken van de eerste dag in de maand. Bijvoorbeeld: DATE(2008,1,-15) resulteert bijvoorbeeld in het seriële getal voor 16 december 2007.

Opmerking   In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als seriële getallen, zodat ze in berekeningen kunnen worden gebruikt. 1 januari 1900 is het seriële getal 1 en 1 januari 2008 is het seriële getal 39447, omdat deze datum 39.447 dagen na 1 januari 1900 valt.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Jaar

Maand

Dag

2011

1

1

Gegevens

20111125

Formule

Beschrijving

Resultaat

=DATUM(A2;B2;C2)

De seriële datum die als resultaat wordt gegeven door de cellen A2, B2 en C2 te gebruiken als argumenten voor de functie DATUM.

40544

=DATUM(JAAR(VANDAAG());12;31)

Seriële datum voor de laatste dag van het huidige jaar.

41274

=DATUM(LINKS(A4;4);DEEL(A4;5;2); RECHTS(A4;2))

Een formule waarmee de tekenreeks in A4 (20111125), die een datum vertegenwoordigt met de notatie "JJJJMMDD", wordt geconverteerd in een datum.

25-11-2011

Is van toepassing op: Excel 2010, Excel Starter, Excel 2013, Excel Online, Excel 2016 for Mac, Excel for Mac 2011, Excel 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen