Bekende kwesties in Office 365

De volgende lijst bevat belangrijke feiten met betrekking tot Microsoft Office 365.

Raadpleeg de meegeleverde gebruiksrechtovereenkomst voor licentiegegevens.

In welke producten treden problemen op?

Office 365 Home

Office 365-portal

Exchange Online

Lync Online

Project Online en Project Pro voor Office 365

SharePoint Online

Visio Pro voor Office 365

Power BI voor Office 365

OneDrive Voor Bedrijven, zelfstandige SKU

Office 365 Home

Zie Bekende problemen in Office voor gerelateerde problemen.

Er worden geen meldingen van andere services weergegeven en de functionaliteit van het startprogramma voor apps kan worden beïnvloed als u de URL van een service toevoegt aan uw vertrouwde sites.

Als u de URL voor een specifieke service, zoals OneDrive, toevoegt aan de vertrouwde websites in Internet Explorer, ontvangt u geen meldingen meer van andere services, zoals Outlook. Daarnaast werkt het startprogramma voor apps mogelijk niet meer naar behoren.

Als u een services-URL als een vertrouwde website in Internetopties hebt toegevoegd, worden er geen meldingen van andere services weergegeven. Daarnaast werkt het startprogramma voor apps mogelijk niet meer naar behoren.

Tijdelijke oplossing    Als u meldingen in een bepaalde service wilt zien, moet u het domein uit uw vertrouwde sites verwijderen. Dit kan echter van invloed zijn op andere functies in deze service.

In Internet Explorer 8 wordt een beveiligingswaarschuwing weergegeven als u Office 365 Home installeert

Als u Office 365 Home installeert en Windows Internet Explorer 8 gebruikt, wordt op de pagina Mijn account een beveiligingswaarschuwing weergegeven:

Het downloaden van bestanden van deze website wordt om beveiligingsredenen door Internet Explorer geblokkeerd. Klik hier voor opties...

Tijdelijke oplossing    Als u wilt doorgaan met het downloaden, klikt u op Akkoord. Hierdoor wordt de pagina Mijn account opnieuw geladen, waarna u opnieuw op de knop Installeren klikt.

Met de telemetriehulpmiddelen van Office kan niet tussen weergavetalen worden geschakeld als het taalpakket is geïnstalleerd met Office 365 ProPlus

Als u het Office Single Language Pack installeert in Office 365 ProPlus, kunt u met de hulpmiddelen voor het Office-telemetrielogboek en -telemetriedashboard (Start> Microsoft Office 2013 > Office 2013-hulpmiddelen) niet overschakelen tussen weergavetalen, zelfs niet als u de taalinstellingen in de taalvoorkeuren voor Office(Start > Microsoft Office 2013 > Office 2013-hulpmiddelen) hebt gewijzigd. In dit geval wordt de door u gekozen taal ingeschakeld voor het lintmenu, maar voor de inhoud van de hulpmiddelen blijft de taal van Office 365 ProPlus gelden.

Dit probleem doet zich alleen voor als een taalpakket is geïnstalleerd met Office 365 ProPlus en niet in Office Professional.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Registratie voor Office 365 Home mislukt mogelijk als het Windows Live-netwerk niet beschikbaar is

Bij registratie voor Office 365 Home worden op de Microsoft-accountpagina (Windows Live) mogelijk de vakken voor gebruikersnaam en wachtwoord niet weergegeven. In plaats daarvan verschijnt een foutbericht in het rood dat luidt: 'Het Windows Live-netwerk is niet beschikbaar'.

Tijdelijke oplossing    U kunt dit probleem tijdelijk oplossen door u af te melden op alle websites waarvoor het Microsoft-account (Windows Live) wordt gebruikt, zoals www.live.com of www.hotmail.com, door naar de desbetreffende site te navigeren en vervolgens Afmelden te selecteren. Nadat u zich hebt afgemeld bij Windows Live, registreert u zich opnieuw voor Office 365 Home.

Naar boven

Office 365-portal

Als u een gebruikerslicentie voor Exchange Online verwijdert, wordt de bijbehorende lijst met contactpersonen van Lync Online mogelijk ook verwijderd.

Als een gebruiker licenties heeft voor Exchange Online en Lync Online en de beheerder de Exchange Online-licentie verwijdert, wordt de lijst met contactpersonen van Lync Online van de gebruiker mogelijk verwijderd. Als de beheerder de Exchange Online-licentie binnen 30 dagen terugzet, wordt de lijst met contactpersonen ook weer teruggezet.

Tijdelijke oplossing    De beste manier om ervoor te zorgen dat de gebruiker de lijst met contactpersonen van Lync Online niet kwijtraakt, is door de Exchange Online-licentie niet te verwijderen als de gebruiker ook Lync Online heeft.

Naar boven

Het aangepaste Office 365-thema wordt niet weergegeven in Outlook Web App

Wanneer u het Office 365-thema wijzigt, wordt dit mogelijk niet weergegeven in Outlook Web App.

Tijdelijke oplossing    Wanneer u bent aangemeld als beheerder, kunt u naar Outlook Web App gaan en de taal en tijdzone instellen, waarna u zich afmeldt en weer aanmeldt bij Office 365. Als u geen toegang hebt tot Outlook Web App omdat u geen licentie hebt voor Exchange Online, moet u misschien een tijdelijke licentie nemen om deze stap uit te voeren.

Naar boven

Exchange Online

Zie Office Online of Bekende problemen in Office voor gerelateerde problemen.

De URL voor het delen van sleutels moet worden geconfigureerd om RMS Online in te schakelen in Exchange Online

Alleen van toepassing op Office 365 Enterprise en Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen

Met RMS Online, de Rights Management Service (RMS) die wordt geleverd bij Exchange Online 2013, kunt u services voor het beheer van rechten gebruiken, zoals het inschakelen van versleutelingfuncties en het afschermen van e-mail en voicemail van de cloud. U kunt RMS Online inschakelen via de Exchange Management Console, maar u moet eerst de URL voor het delen van sleutels voor RMS Online configureren. Wij werken aan een oplossing in een toekomstige versie.

Tijdelijke oplossing    Voer het volgende uit om de URL voor het delen van sleutels voor RMS Online te configureren.

 1. Maak verbinding met de Exchange Online-tenant met behulp van Windows PowerShell. Als u zich bevindt in:

  • Noord-Amerika, voert u de volgende opdracht uit om de URL voor het delen van sleutels in te stellen:

   • Set-IRMConfiguration -RMSOnlineKeySharingLocation https://sp-rms.na.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc

  • de Europese Unie, voert u de volgende opdracht uit om de URL voor het delen van sleutels in te stellen:

   • Set-IRMConfiguration -RMSOnlineKeySharingLocation https://sp-rms.eu.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc

  • Azië en Stille Oceaan, voert u de volgende opdracht uit om de URL voor het delen van sleutels in te stellen:

   • Set-IRMConfiguration -RMSOnlineKeySharingLocation https://sp-rms.ap.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc

 2. Test de configuratie door de volgende opdracht uit te voeren:

Er is een update vereist als u Outlook 2007 of Outlook 2010 koppelt aan Exchange Online

U moet Windows Update uitvoeren om de volgende update te installeren als u Outlook 2007 of Outlook 2010 wilt koppelen aan Exchange Online:

Bij gebruik van Exchange Web Services werkt de bewerking GetConversationItems mogelijk niet correct onder bepaalde omstandigheden

De bewerking GetConversationItems in Exchange Web Services werkt niet correct onder de volgende omstandigheden:

 • De BaseShape is ingesteld op IdOnly of AllProperties zonder aanvullende eigenschappen. Als dit gebeurt, wordt een interne serverfout geretourneerd in een SOAP-fout (Simple Object Access Protocol).

 • De BaseShape is ingesteld op FirstClassProperties en er zijn aanvullende eigenschappen toegevoegd. Als dit gebeurt, probeert de server een reactie te retourneren waarvoor de schemavalidatie mislukt.

Tijdelijke oplossing    U kunt dit probleem omzeilen door de BaseShape IdOnly te gebruiken en een of meer aanvullende eigenschappen opgeven voor retournering in de reactie.

Kan geen openbare mappen beheren vanuit het Beheercentrum van Exchange

U kunt postvakken voor openbare mappen maken en beheren vanuit het Beheercentrum van Exchange, maar openbare mappen zelf kunt u niet beheren. Het beheer van openbare mappen omvat het maken, ophalen, bijwerken en verwijderen van openbare mappen en het wijzigen van machtigingen voor openbare mappen.

Tijdelijke oplossing    Gebruik Microsoft Outlook voor het beheren van de openbare mappen zelf.

Kan geen regels toevoegen aan een beleid voor voorkoming van gegevensverlies dat niet-alfanumerieke tekens in de naam bevat

Als een beleid ter voorkoming van gegevensverlies (Data Loss Prevention, oftewel DLP) wordt gemaakt met niet-alfanumerieke tekens in de naam, kunt u geen extra regels aan het beleid toevoegen. Als u probeert het beleid op te slaan nadat u een nieuwe regel hebt toegevoegd, wordt het foutbericht “Kan DLP-beleid met de volgende naam niet vinden: <DLP-beleidsnaam>”.

Tijdelijke oplossing    Ga als volgt te werk om dit probleem tijdelijk op te lossen:

 1. Verwijder alle niet-alfanumerieke tekens uit de DLP-beleidsnaam en sla het beleid op. Geldige tekens zijn A-Z, a-z en 0-9. DLP-beleidsnamen kunnen geen spaties bevatten.

 2. Open het beleid en voeg vervolgens de nieuwe regel toe.

Naar boven

Lync Online

Zie Bekende problemen in Lync 2013 voor gerelateerde problemen.

Miniatuurfoto's die zijn gegenereerd op basis van Lync HD-foto’s worden niet weergegeven in Lync 2010 wanneer u verbinding maakt met Lync Online

Wanneer een Lync Online-gebruiker een HD-foto van zichzelf toevoegt en de kleinere, oude versie in Lync 2010 wil weergeven, is er geen foto te zien. Door de Lync 2013-client wordt de foto weergegeven zoals verwacht.

Tijdelijke oplossing    Hiervoor is momenteel geen tijdelijke oplossing beschikbaar. U kunt Lync 2013 gebruiken.

U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Toegevoegde handelsmerk-, copyright- of andere speciale tekens in de voettekst van een Lync-vergadering wordt niet zoals verwacht weergegeven in de uitnodiging voor de Lync-vergadering

Aangepaste voetteksten in de uitnodiging voor de vergadering in Microsoft Lync Online die speciale tekens bevatten, zoals de tekens voor het copyright (©) en gedeponeerd handelsmerk (®), worden niet juist weergegeven in de voettekst van uitnodigingen voor vergaderingen van Lync als de uitnodigingen worden bekeken in Microsoft Outlook. Dit geldt ook voor sommige specifieke taaltekens, zoals die van het Japans.

Tijdelijke oplossing    In sommige gevallen kunt u dit probleem omzeilen. U doet dit door de aangepaste voettekst te maken met behulp van HTML-symboolcodes, waarna u de online Lync-vergadering in Outlook Web App maakt.

U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Toegestane domeinen worden niet opgeslagen nadat u de instellingen voor externe toegang hebt gewijzigd in het Lync-beheercentrum.

Nadat u de instellingen voor externe toegang in het Lync-beheercentrum hebt gewijzigd van Alleen inschakelen voor toegestane domeinen in Inschakelen behalve voor geblokkeerde domeinen, verdwijnt de lijst met toegestane domeinen en kan deze niet worden opgehaald als de oorspronkelijke instellingen voor externe toegang weer worden hersteld.

Tijdelijke oplossing    Er is op dit moment nog geen tijdelijke oplossing beschikbaar.

Q&A Manager is niet beschikbaar in Lync Online

Wanneer een Lync Online-gebruiker in Office 365 de Q & A Manager probeert te starten in Microsoft Lync 2013, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Sommige functies voor delen zijn niet beschikbaar door problemen met de serververbinding.

Tijdelijke oplossing    Er is op dit moment nog geen tijdelijke oplossing beschikbaar.

Voorkom aanvullende kosten voor gebruik van de televergaderingprovider door Lync Online-vergaderingen op de juiste manier te beëindigen

Organisatoren van vergaderingen die een vergadering niet correct beëindigen en afsluiten krijgen mogelijk te maken met aanvullende kosten van hun televergaderingprovider omdat gebruikers die hebben ingebeld gedurende langere tijd op de vergaderingsbrug aanwezig blijven.

Tijdelijke oplossing    Organisatoren van vergaderingen moeten elke vergadering op de juiste manier beëindigen en afsluiten. Zie de volgende artikelen voor aanbevolen procedures:

Als u Lync Phone Edition geïntegreerd met Lync op uw computer gebruikt en belt met iemand die Lync Mobile gebruikt, kunt u niet iemand anders aan het gesprek toevoegen

U kunt geen andere persoon aan uw gesprek toevoegen als u Lync Phone Edition geïntegreerd met Lync op uw computer gebruikt en u al belt met iemand die Lync Mobile gebruikt.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Emoticons worden onbedoeld verstuurd in Fins

Finse klanten kunnen onbedoeld emoticons in chatberichten versturen wanneer ze achterzetsels gebruiken die overeenkomen met de sneltoetsen voor emoticons, zoals:

 • :s

 • :o

 • :d

 • :p

Deze toevallige emoticons kunnen de ontvanger onbedoeld beledigen.

Tijdelijke oplossing    Finse klanten kunnen de weergave van emoticons uitschakelen door in Opties > Algemeen het selectievakje Emoticons weergeven in chatberichten uit te schakelen.

Delen in PowerPoint: dia's worden niet weergegeven of worden als zwarte dia weergegeven

Als u PowerPoint deelt, worden dia's niet weergegeven of worden deze als zwarte dia weergegeven.

Tijdelijke oplossing    Als uw beveiligingsinstellingen in Internet Explorer zijn ingesteld op een hoog niveau, werkt de functie PowerPoint delen van Lync mogelijk niet. Als u deze functie wilt gebruiken, verlaagt u uw beveiligingsinstellingen in Internet Explorer en/of schakelt u functies zoals Verbeterde beveiliging van Internet Explorer uit.

Objectnamen die beginnen met zwakke tekens, worden mogelijk in de verkeerde volgorde weergegeven in het Lync-beheercentrum

Voor talen die van rechts naar links worden geschreven, kunnen objectnamen die door de gebruiker worden ingevoerd (zoals gebruikersnamen, e-mailadressen en bestandsnamen) worden weergegeven in een onjuiste leesvolgorde als ze beginnen met een 'zwak' teken. In deze context zijn zwakke tekens tekens waaraan de toepassing niet kan zien of ze van rechts naar links of van links naar rechts worden gelezen. Tekens die in deze categorie vallen, zijn cijfers, leestekens en spaties.

Voorbeeld: 001@contoso.com kan worden weergegeven als contoso.com@001 in de kolom Gebruikersnaam van de pagina Gebruikers.

Tijdelijke oplossing    Gebruik objectnamen die niet beginnen met cijfers, leestekens of spaties.

Nadat u een nieuwe foto van uzelf hebt geüpload in Lync, krijgen anderen de nieuwe foto te zien, maar ziet u zelf nog de oude

Als u probeert uw foto te vervangen in Lync wordt de oorspronkelijke foto nog steeds weergegeven voor u, hoewel anderen de nieuwe foto te zien krijgen. Dit komt doordat het downloaden via HD Photo vanuit Exchange niet beschikbaar is in Lync Online .

Tijdelijke oplossing    Er is op dit moment nog geen tijdelijke oplossing beschikbaar.

Lege UI of vastgelopen videostuurprogramma

Mogelijk ziet u een lege UI of verdwijnt de UI als u de muisaanwijzer boven een element plaatst in Office-programma's. Of uw videostuurprogramma loopt vast.

Tijdelijke oplossing    Probeer het stuurprogramma van uw videokaart bij te werken en/of klik op Bestand > Opties > Geavanceerd > Weergave en schakel vervolgens het selectievakje Hardwareversnelling uitschakelen voor afbeeldingen in.

Naar boven

en

Zie Bekende problemen in Project Server 2013 voor gerelateerde problemen.

U kunt geen reeds bestaande aangepaste rapporten weergeven in

Als u aangepaste rapporten hebt gemaakt voor , kunt u deze rapporten niet weergeven in omdat de bestandsindeling voor aangepaste rapporten is gewijzigd.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

-velden worden niet bijgewerkt via werkstromen als het project niet is ingecheckt

Door werkstromen kunnen alleen gegevens naar -velden worden geschreven als het project is ingecheckt. Als dit niet geval is, wordt het uitvoeren van de werkstroom door de activiteit Dit veld in project op deze waarde instellen onderbroken totdat het project is ingecheckt. Als de ontwerper van de werkstroom niet heeft aangeduid dat inchecken is vereist via een werkstroomstatusbericht, weet de gebruiker niet hoe deze moet verdergaan.

Tijdelijke oplossing    U kunt dit op een aantal manieren oplossen:

 • Markeer de fase (in de definitie van de fase) als Inleveren vereist. Als de gebruiker op Verzenden klikt, wordt het project tijdelijk ingecheckt, zodat de update kan worden uitgevoerd. Het project wordt vervolgens uitgecheckt aan de gebruiker, zodat de werkstroom kan doorgaan.

 • Stel een statusbericht in voor de werkstroom waarmee wordt aangeduid dat het project moet worden ingecheckt en gebruik een activiteit van het type Wachten op gebeurtenis: wanneer een project wordt ingecheckt.

Voor nieuwe projecten in moet u het bestand global.mpt bijwerken

Als u naar het dialoogvenster Menu Rapport gaat in (Project > Rapporten > Meer rapporten), ziet u geen nieuwe rapporten en categorieën.

Tijdelijke oplossing    Als u de nieuwe rapporten wilt weergeven, moet u het bestand global.mpt bijwerken:

 1. Project Pro voor Office 365 sluiten.

 2. Verwijder het bestand global.mpt.

Opmerking   U vindt het bestand global.mpt op C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Microsoft\MS Project\15\1033.

 1. Project Pro voor Office 365 starten.

 2. Blader naar de rapporten en controleer of de nieuwe rapporten nu worden weergegeven.

Lint van resourceplanning uitgeschakeld in

De besturingselementen op het lint van de pagina voor resourceplanning voor zijn uitgeschakeld als de pagina wordt geladen. In Internet Explorer 8 treedt er een scriptfout op en kunnen de besturingselementen van het lint niet worden ingeschakeld.

Tijdelijke oplossing    Wij adviseren u gebruik te maken van Internet Explorer 9 of Chrome. Klik in Internet Explorer 9 of Chrome in het rastergebied om het lint van de resourceplanning in te schakelen.

De VBA-methode SynchronizeWithSiteEx werkt niet

De nieuwe methode SynchronizeWithSiteEx in Visual Basic for Applications werkt niet voor Office or for Office 365.

Tijdelijke oplossing    Gebruik in plaats hiervan de VBA-methode SynchronizeWithSite.

Visuele rapporten kunnen alleen in het Engels worden bekeken voor deze versie

Als u een visueel rapport selecteert in een andere taal dan het Engels in of ,, wordt het foutbericht "Er is een onbekende fout opgetreden" weergegeven en kunt u het rapport niet bekijken. Er is een bekend probleem dat het bekijken van visuele rapporten in andere talen dan het Engels voorkomt.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

De gebruikersinterface voor de overgang van de werkstroomfase wordt mogelijk vernieuwd voordat de werkstroomfase is ingevoerd

Als u werkt met een werkstroom met meerdere fasen in , wordt de pagina mogelijk vernieuwd voordat de werkstroom de overschakeling heeft voltooid als u van de ene fase naar een andere gaat. De UI geeft aan dat u zich nog steeds in de vorige fase bevindt.

Tijdelijke oplossing    Vernieuw de pagina om de juiste fasegegevens weer te geven.

OData Excel-rapporten worden in het Engels weergegeven voor Spaanse en Japanse versies

Als u de Spaanse of Japanse versie van of installeert worden de Excel-rapporten van Project Overview, Resource Overview en Project Overview Dashboard in het Engels weergegeven in plaats van in de door u gekozen taal.

Tijdelijke oplossing    Als u deze rapporten wilt bekijken in de door u gekozen taal, moet u de OData Excel-rapporten opnieuw maken in het Spaans of Japans.

Excel-rapporten waarbij gebruik wordt gemaakt van OData-verbindingen kunnen niet worden vernieuwd in Excel Services

In zowel als geldt dat, als een Excel-bestand is geselecteerd en wordt weergegeven in de browser met behulp van Excel Services en als het Excel-bestand verbindingen heeft met de Project OData-feed, een gebruiker geen gegevensverbindingen kan vernieuwen.

Tijdelijke oplossing    U kunt uw gegevens vernieuwen door het bestand te openen in Excel 2013, de gegevens te vernieuwen en vervolgens het bestand opnieuw op te slaan in de SharePoint-documentbibliotheek waarin het is opgenomen. De volgende keer dat het rapport wordt bekeken met Excel Services, bevat dit de meest recente gegevens.

Mogelijk wordt een foutbericht weergegeven bij het vernieuwen van Excel-rapporten met behulp van OData

Als u Excel-rapporten samenstelt met behulp van de OData-verbinding met of , wordt af en toe dit bericht weergegeven als u probeert de rapporten te vernieuwen:

De aanvraag is afgebroken: kan geen beveiligd SSL/TLS-kanaal maken.

Deze fout kan zich af en toe voordoen ten gevolge van problemen met de serverreactie.

Tijdelijke oplossing    Gewoonlijk wordt bij een tweede of derde poging het Excel-rapport wel vernieuwd.

Het URL-adres van kan geen spatie in de naam bevatten

Als bij de inrichting van de URL van (met inbegrip van de bovenliggende sites) spaties bevat, is geen interactie mogelijk met projecten of resources en aangepaste velden.

Tijdelijke oplossing    Zorg er bij de inrichting van of siteverzamelingen voor voor dat de URL geen spaties bevat.

Er wordt een foutbericht weergegeven tijdens uw initiële vernieuwing van serverrapporten die zijn verbonden met OData

Als u probeert een van de drie serverrapporten die zijn verbonden met OData te vernieuwen, wordt een foutbericht weergegeven wanneer u de eerste verbinding tot stand probeert te brengen:

De aanvraag is afgebroken: kan geen beveiligd SSL/TLS-kanaal maken.

Zo heeft "Projects Overview" bijvoorbeeld vijf werkmapverbindingen en wordt er altijd een foutbericht weergegeven waarin wordt verwezen naar de verbinding Toewijzingen.

Tijdelijke oplossing    Sluit het foutbericht en vernieuw een tweede keer. De tweede vernieuwing zou zonder fouten moeten slagen.

Naar boven

SharePoint Online

Zie Bekende problemen in SharePoint Server 2013 of Bekende problemen in SharePoint Foundation 2013 voor gerelateerde problemen.

Ga naar een categorie met bekende problemen in SharePoint Online:

Apps

SharePoint-besturingselementen kunnen niet vanuit de Visual Studio Toolbox naar de sitepagina-editor worden gesleept als SharePoint Server niet is geïnstalleerd op dezelfde computer

Als SharePoint Server niet is geïnstalleerd op uw machine kunt u geen SharePoint-besturingselementen slepen en neerzetten vanuit de Visual Studio Toolbox naar de sitepagina-editor als u een sitepagina ontwikkelt in een SharePoint-app-project.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing voor dit probleem. Klanten kunnen echter IntelliSense-ondersteuning in de sitepagina-editor gebruiken om de besturingselementen te gebruiken.

Voor foutopsporing in een werkstroom in een app voor SharePoint zijn extra stappen vereist om van het onderbrekingspunt voor de ene activiteit naar het onderbrekingspunt voor de volgende activiteit te gaan

Bij foutopsporing in een werkstroom in een app voor SharePoint moet u herhaaldelijk op F10 of F11 drukken om van het ene onderbrekingspunt voor een activiteit naar het volgende onderbrekingspunt voor een activiteit te gaan. Dit komt doordat het systeem zonder noodzaak een activiteit start en vastloopt op de expressies voordat de volgende activiteit wordt bereikt.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing voor dit probleem. Druk herhaaldelijk op F10 of F11 totdat het volgende onderbrekingspunt voor activiteiten wordt bereikt.

Gebruikers kunnen soms geen toegang krijgen tot het teampostvak op de SharePoint-hoofdsite

Als u probeert toegang te krijgen tot de app Teampostvak op uw hoofdsite in SharePoint, wordt mogelijk het foutbericht “Toegang geweigerd” of een lege pagina weergegeven. Dit komt gewoonlijk doordat de standaardgroepen van de site Eigenaren en Leden geen individuele gebruikers bevatten en teampostvakken alleen toegang bieden tot gebruikers die afzonderlijk worden genoemd in deze groepen. Dit probleem kan zich tevens voordoen op willekeurige subsites die machtigingen overnemen van de hoofdsite op de siteverzameling.

Tijdelijke oplossing    De beste manier om dit probleem te omzeil is de app Teampostvak installeren op sites die geen machtigingen overnemen van de hoofdsite in uw siteverzameling. U kunt sites met unieke machtigingen maken door naar het tabblad Sites te gaan en op Nieuwe site te klikken.

U kunt dit probleem ook omzeilen op sites die machtigingen overnemen, maar alleen als u nog geen teampostvak voor die sites hebt gemaakt. U moet gebruikers toevoegen aan de groepen Eigenaren of Leden op de hoofdsite van die siteverzameling. Dit kunt u doen door naar de hoofdsite te gaan, naar Site-instellingen te navigeren (door op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van uw SharePoint-pagina te klikken) en vervolgens op Personen en groepen te klikken. Wanneer u zich op die pagina bevindt, voegt u uzelf en eventuele andere relevante gebruikers apart toe aan de groep Eigenaren of Leden door op Nieuw en vervolgens op Gebruikers aan deze groep toevoegen te klikken. Onthoud dat de toegang tot de teampostvakken beperkt is tot gebruikers die apart staan vermeld in de groep Eigenaar of Leden van uw site. Beveiligingsgroepen of distributielijsten worden niet ondersteund door teampostvakken.

Samenwerking

Wanneer u een site maakt op basis van een opgeslagen sjabloon worden verwijderde agenda- en taaklijstitems weergegeven op ID en niet op titel

Op een SharePoint Online-siteverzameling gebruikt u de optie Site opslaan als sjabloon. De site die u als een sjabloon opslaat bevat een agenda, een takenlijst of beide. U maakt een site met behulp van de opgeslagen sjabloon. Als u items verwijdert uit de takenlijst of de kalender die deel uitmaken van de sjabloon, worden deze items in de Prullenbak weergegeven door de specifieke ID voor elk item, en niet met de titel van het item.

Tijdelijke oplossing    U kunt dit probleem omzeilen door nieuwe taken- of agendalijsten te maken nadat u de site op basis van een sjabloon hebt gemaakt.

Een webonderdeel Lijstweergave voor een takenlijst filtert geen waarden voor een verbonden webonderdeel

U configureert een opzoekkolom voor een SharePoint Online-takenlijst om gegevens van een aangepaste lijst op te halen die waarden bevat en u maakt vervolgens voor de twee lijsten een webonderdeel Lijstweergave op een pagina. U configureert een verbinding tussen twee webonderdelen en configureert vervolgens de takenlijst voor het ophalen van filterwaarden van een lijst en geeft hiervoor de aangepaste lijst op. Wanneer u probeert waarden in de lijst te filteren, worden de resultaten niet gefilterd zoals verwacht.

Tijdelijke oplossing    Schakel Renderen op server in het webonderdeel Lijstweergave in voor de betrokken takenlijst. De instelling Renderen op server is beschikbaar in de sectie Diversen van het menu Webonderdeel bewerken. Zie voor specifieke stappen de sectie Tijdelijke oplossing in dit KB-artikel.

Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert een SharePoint Online-site op te slaan als sjabloon en goedkeuring van de inhoud voor verzonden items is ingesteld op Ja voor de galerie met oplossingen

Nadat u de instelling Moet de inhoud van ingediende items worden goedgekeurd? hebt geconfigureerd op Ja voor een galerij met oplossingen van een SharePoint Online-site, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u de site als sjabloon probeert op te slaan:

Er is iets fout gegaan

Er is een onverwachte fout opgetreden.

Tijdelijke oplossing    Wijzig de instelling Moet de inhoud van ingediende items worden goedgekeurd? voor de galerij met oplossingen in Nee en sla de site vervolgens op als sjabloon. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Een SharePoint Online-lijst waarvoor de agendaweergave wordt gebruikt, opent items in het dialoogvenster Formulier wanneer u items toevoegt of bewerkt

In een SharePoint Online-lijst waarvoor de agendaweergave wordt gebruikt, hebt u Nee opgegeven voor Formulieren weergeven in een dialoogvenster? in Lijstinstellingen, Geavanceerde instellingen. Wanneer u een item uit de lijst opent of een nieuw item maakt, wordt het dialoogvenster Formulier nog altijd geopend door het lijstitem.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een nieuwe navigatiekoppeling maakt of de site opslaat als sjabloon.

Het volgende foutbericht wordt weergegeven als u in een SharePoint Online-siteverzameling die is gemaakt met de sjabloon Basiszoekcentrum, op Nieuwe navigatiekoppeling klikt in het menu Bovenste koppelingsbalk menu of als u de optie Site opslaan als sjabloon gebruikt bij Site-instellingen:

Er is iets fout gegaan.

Er is een onverwachte fout opgetreden.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing voor dit probleem. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Er is geen hyperlink naar een bestand dat aan een SharePoint Online-lijst is toegevoegd met de optie Uitgebreide tekst met opmaak.

Wanneer u in een SharePoint Online-lijst met een aangepaste kolom met het kolomtype Uitgebreide tekst met opmaak op de knop Bestand uploaden klikt om een bestand toe te voegen en een andere lijst selecteert als de Doelbibliotheek, is de hyperlink naar het bestand niet beschikbaar wanneer u de lijst met het kolomtype Uitgebreide tekst met opmaak bekijkt.

Tijdelijke oplossing    U kunt dit probleem omzeilen, door naar de doelbibliotheek te bladeren die het lijstitem voor de weergave van het item bevat. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

U kunt de instelling Standaardtaal niet wijzigen voor Host van Mijn site van SharePoint Online of siteverzamelingen in het Zoekcentrum.

U kunt de instelling Standaardtaal voor Host van Mijn site van SharePoint Online of siteverzameling in het Zoekcentrum niet wijzigen vanuit Site-instellingen > Taalinstellingen.

Tijdelijke oplossing    Neem contact op met de ondersteuning van Microsoft Office 365 om dit probleem op te lossen. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Een SharePoint Online-gebruiker kan geen toegang tot een bron aanvragen.

Wanneer een SharePoint Online-gebruiker een SharePoint Online-bron wil openen waartoe deze geen toegang heeft, wordt in een foutbericht aangegeven dat de toegang is geweigerd en dat het niet mogelijk is om toegang tot de bron aan te vragen. In dit scenario hebt u voor de site Verzoeken om toegang toestaan of Toegangsaanvragen toestaan ingesteld (afhankelijk van uw versie van SharePoint Online), maar de gebruiker beschikt niet over de optie om de toegangsaanvraagformulier in te vullen.

Dit probleem treedt op sites met de versies SharePoint 2010 Experience en SharePoint 2013 Experience op.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een categorie in een community bekijkt voor een SharePoint Online-site die is gemaakt op basis van een sjabloon.

Wanneer u een categorie maakt in een community voor een SharePoint Online-subsite die is gemaakt op basis van een site die is opgeslagen als sjabloon, en de sjabloon is gemaakt van een teamsite waarop de functie Communitysite is ingeschakeld, of op basis van een communitysitesjabloon, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u op de tegel voor de categorie klikt:

'Kan deze actie niet voltooien. Probeer het later opnieuw.'

Tijdelijke oplossing    U kunt dit probleem omzeilen door sites te maken op basis van een SharePoint Online-standaardsjabloon wanneer u communitycategorieën wilt gebruiken. Categorieën werken correct op een site die niet is gemaakt op basis van een site die is opgeslagen als sjabloon. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

U kunt zich niet abonneren op een RSS-feed vanaf een openbare SharePoint Online-siteblog of vanuit Outlook 2013.

Wanneer u een RSS-feed bekijkt vanuit de blog van een openbare SharePoint Online-site, ziet u een gedeelte van de XML-inhoud en is de optie om u te abonneren op de feed niet beschikbaar. Als u zich wilt abonneren op de feed in Outlook 2013, wordt u gevraagd om referenties en kunt u de feed niet toevoegen aan Outlook 2013.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Yammer App voor SharePoint: app-gedeelte wordt niet weergegeven en genereert een iFrame-fout in Internet Explorer

Met het onderdeel Servicebeheer in Office-programma's worden er telkens wanneer u een document opent vanaf een SharePoint-site, automatisch SharePoint-tenantdomeinen toegevoegd aan de beveiligingszone Vertrouwde websites in Internet Explorer. Daardoor ontstaat er een IFrame-fout. Het eindpunt voor aanmelding wordt niet toegevoegd aan de vertrouwde websites. De gebruikersverificatie voor SharePoint slaagt wel, maar het iFrame zelf wordt niet weergegeven doordat het wordt geblokkeerd door de beveiliging tegen clickjacking.

Tijdelijke oplossing    Voeg de volgende sites toe aan de lijst Vertrouwde websites en start de sessie opnieuw.

 • https://login.microsoftonline.com

 • https://*.sharepoint.com

Als het probleem zich blijft voordoen, schakelt u de beveiligde modus voor Vertrouwde websites in.

Yammer App voor SharePoint: bij aanmelding in Internet Explorer wordt een leeg dialoogvenster geopend

Als *.yammer.com en *.sharepoint.com (zoals uw SharePoint-domein) zijn ingesteld in de instelling Intranetzone in Internet Explorer, kunt u zich niet aanmelden bij Yammer vanuit de Yammer App voor SharePoint. Wanneer u dit probeert, wordt er een leeg dialoogvenster geopend.

Tijdelijke oplossing    Voeg de volgende sites toe aan de lijst Vertrouwde websites en start de sessie opnieuw.

 • https://*.yammer.com

 • https://*.assets-yammer.com

Profielwijzigingen worden niet weergegeven in de nieuwsfeed

De volgende meldingen worden niet weergegeven in de nieuwsfeed:

 • Een document of site volgen

 • Een tag volgen

 • Een item taggen

 • Verjaardagsfeestje

 • Nieuwe functie

 • Jubileum

 • Uw 'Stel mij een vraag over'

 • Posten op een notitiebord

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Als het thema op persoonlijke sites wordt gewijzigd, verdwijnen sommige koppelingen van Snel starten

Wanneer de basispagina op de persoonlijke site van mysite15.master wordt gewijzigd in een andere basispagina, verdwijnen de koppelingen van Snel starten aan de linkerkant.

Opmerking    In SharePoint 2013 bevat Site-instellingen geen invoerpunt meer waarmee gebruikers in eerdere versies de basispagina op hun persoonlijke site konden wijzigen.

Tijdelijke oplossing   

U kunt de koppelingen van Snel starten als volgt herstellen:

 1. Open SharePoint Designer.

 2. Klik op de beginpagina Sites op de optie Site openen en voer in het veld Sitenaam de URL van de persoonlijke site in (bijvoorbeeld <URLVanMijnSitehost>/personal/<naam>) met behulp van SharePoint Designer.

 3. Selecteer in de linkerlijst Siteobjecten de optie Basispagina's.

 4. Klik in de resulterende lijst met basispagina's met de rechtermuisknop op het item mysite15.master en selecteer Instellen als standaard basispagina.

 5. Klik in de resulterende lijst met basispagina's nogmaals met de rechtermuisknop op het item mysite15.master en selecteer Instellen als aangepaste basispagina.

 6. Klik op de knop Vernieuwen of druk op F5 om te verdienen. U bent nu klaar in SharePoint Designer.

 7. Ga terug naar uw browser en druk op F5 om te vernieuwen. De ontbrekende koppelingen van Snel starten worden opnieuw weergegeven.

Sommige gebruikersactiviteiten worden niet weergegeven in nieuwsfeeds in SharePoint Online

De volgende activiteiten worden niet weergegeven in nieuwsfeeds in SharePoint Online :

 • Een tag volgen

 • Een item taggen

 • Verjaardagsfeestje

 • Nieuwe functie

 • Jubileum op werk

 • Uw 'Stel mij een vraag over' bijwerken

 • Posten op een notitiebord

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Berichten met tags lijken getagd met de naam van de auteur of een foute tag

De beschrijving die voorafgaat aan getagde berichten in uw nieuwsfeed in SharePoint Online of SharePoint Server 2013 moet de tag aangeven die u volgt, maar geeft in plaats daarvan mogelijk aan dat de conversatie is getagd met de naam van de auteur of een onjuiste tag.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Openen van of opslaan naar uw Mijn site vanuit uw desktopapps werkt mogelijk niet

Hoewel de bibliotheek Documenten van Mijn site wordt weergegeven als map waarnaar u kunt opslaan op uw desktopcomputer, kunt u mogelijk niet opslaan naar Mijn site omdat uw Mijn site nog niet is geïnstantieerd. Als uw Mijn site niet is geïnstantieerd en u probeert een document op te slaan vanuit een van uw desktopapps naar de bibliotheek Documenten van Mijn site, slaat de desktopapp het document op in een lokale map of naar de laatste locatie waar u een bestand hebt opgeslagen.

Tijdelijke oplossing    Navigeer naar de startpagina van Mijn site. Deze bevindt zich meestal op https://klant-my.sharepoint.com/default.aspx. Zodra u toegang hebt tot de pagina OneDrive voor Bedrijven, kunt u Mijn site gebruiken als de standaardlocatie voor opslaan vanaf bureaublad-apps.

De koppeling Nieuwe site in SharePoint Online geeft een machtigingsfout voor niet-beheerders weer

De pagina Sites in Office 365 bevat een koppeling voor het maken van een Nieuwe site. In de standaardinstelling van SharePoint Online krijgt een gebruiker die geen algemene beheerder is het foutbericht "Fout: U bent niet gemachtigd om projecten te maken op /" te zien. Dit komt omdat een niet-beheerder die deze functie wil gebruiken over de machtiging Subsite maken moet beschikken op de bovenliggende site die wordt gekozen in het dialoogvenster.

Tijdelijke oplossing    Dit probleem wordt opgelost, wanneer een beheerder machtigingen Subsites maken levert aan de gebruikers die een machtiging nodig hebben om de koppeling Nieuwe site te gebruiken. Zie dit KB-artikel voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.

Toegangsaanvragen tot sites zijn standaard uitgeschakeld in SharePoint Online

SharePoint Server 2013 bevat een functie voor toegangsaanvraag die zowel gebruikers zonder toegang tot de site als gebruikers die kunnen bijdragen aan de site in staat stelt om toegang aan te vragen voor henzelf of namens andere gebruikers. Deze aanvragen worden zichtbaar gemaakt voor eigenaren van de site die de aanvragen kunnen goedkeuren, weigeren of terugsturen naar de aanvragers voor meer informatie.

Deze functie is standaard uitgeschakeld in SharePoint Online. Het resultaat is:

 • Gebruikers zonder toegang tot de site krijgen het bericht "Fout: Toegang geweigerd" te zien als zij proberen toegang te krijgen tot de site, zonder optie om een toegangsaanvraag te initiëren.

 • Medewerkers met toegang tot de site maar zonder machtiging om nieuwe gebruikers toe te voegen krijgen de koppeling Delen in het bovenste navigatiegebied niet te zien.

Tijdelijke oplossing    Volg de stappen in dit KB-artikel om toegangsaanvragen in te schakelen voor een site.

Als u op resultaten van nieuwsfeed klikt, wordt een verbroken pagina weergegeven

Als u naar een bericht of antwoord zoekt vanuit de nieuwsfeed van een gebruiker, vindt u het bericht of antwoord in zoekresultaten, maar als u vervolgens op de titel klikt, wordt een verbroken pagina weergegeven in plaats van het bericht.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Zoeken

Het voorbeeldvenster is leeg als u de aanwijzer boven zoekresultaten in SharePoint plaatst in Internet Explorer

Als u zoekt naar Word-, Excel- en PowerPoint-documenten inSharePoint Online en SharePoint Server, moet u de muisaanwijzer op de zoekresultaten kunnen plaatsen en een voorbeeld bekijken van het document in een zwevend pop-upvenster. In Internet Explorer ziet u vaak een leeg vlak in het zwevend venster waar het voorbeeld zou moeten worden weergegeven. Dit geldt voor Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 en Internet Explorer 10.

Dit geldt niet voor Chrome- en FireFox-browsers.

Tijdelijke oplossing    Zoom in en opnieuw uit in Internet Explorer (druk op Ctrl+plusteken om in te zoomen en op Ctrl+minteken om uit te zoomen). Het voorbeeld wordt nu weergegeven in het zwevende venster. U moet deze tijdelijke oplossing gebruiken bij elke zoekquery en soms bij elk resultaat dat wordt bekeken.

Fouten tijdens het importeren van de zoekconfiguratie

Als de gebruikers proberen de zoekconfiguratie te importeren in een tenant, siteverzameling of site, wordt mogelijk een fout weergegeven.

Tijdelijke oplossing    Afhankelijk van de fout zijn de volgende tijdelijke oplossingen beschikbaar.

Fout

Tijdelijke oplossing

Niet ondersteund in Windows-verificatiemodus

 • Zorg ervoor dat de gebruiker geen systeembeheerder is en dat de gebruiker geen onderdeel vormt van een webappbeleid.

 • Controleer of er vrij geheugen beschikbaar is op de computer. (De fout kan optreden als de service appsts.svc niet kan worden geactiveerd.)

Helaas, er is iets misgegaan. De objectverwijzing is niet ingesteld op een exemplaar van een object

Gebruik een andere browser dan Internet Explorer 8.

Deze site is helaas niet met u gedeeld

Voeg gebruiker toe als beheerder van siteverzameling.

Content management

Exemplaar van externe lijst kan niet worden gemaakt voor een extern inhoudstype dat het filter Paginanummer bevat

Als u een extern inhoudstype maakt in SharePoint Online of SharePoint Server met behulp van Visual Studio en een filter Paginanummer wilt toevoegen aan het externe inhoudstype, moet u ervoor zorgen dat er geen lijstexemplaar wordt gemaakt voor dat externe inhoudstype. Anders wordt een foutbericht weergegeven met de inhoud “Installeren van app voor SharePoint mislukt”.

Tijdelijke oplossing    Verwijder het lijstexemplaar voor dat externe inhoudstype of verwijder het filter Paginanummer uit het externe inhoudstype.

Er treden drie problemen op wanneer HTML-versies van basispagina's worden gemaakt in SharePoint Online

Wanneer u een HTML-basispagina converteert of wanneer u een basispagina op basis van de minimale SharePoint Online-sjabloon wordt gemaakt, treden de volgende drie problemen op.

 • De basispagina bevat een onjuiste verwijzing naar /_layouts/15/images/spmpv15gradients.png

Tijdelijke oplossing    Verwijder de volgende regel uit uw HTML-bestand:

<!--SPM:<SharePoint:ImageRegistration runat="server" ImageUrl="/_layouts/15/images/spmpv15gradients.png" Hide="true"/>-->
 • De bijschriftmenu's mislukken.

Tijdelijke oplossing    Voeg de volgende regel in de sectie <head> van uw HTML-bestand in:

<!<!--SPM:<SharePoint:ScriptLink language="javascript" name="callout.js" OnDemand="true" runat="server" Localizable="false" />--> 
 • Er treedt een klein probleem op met het lint.

Tijdelijke oplossing    Vervang de volgende 'oude' tekst door de volgende 'nieuwe' tekst voor de div 4-ribbonrow.

Oud

Nieuw

<div id="s4-ribbonrow">
    <div id="globalNavBox">
        <div id="ms-designer-ribbon">
            <!--SID:02 {Ribbon}-->
            <!--PS: Start of READ-ONLY PREVIEW (do not modify) --><div class="DefaultContentBlock" style="background:rgb(0, 114, 198); color:white; width:100%; padding:8px; height:64px; overflow:hidden;">In true previews of your site, the SharePoint ribbon will be here.</div><!--PE: End of READ-ONLY PREVIEW -->
        </div>
        <!--MS:<SharePoint:SPSecurityTrimmedControl runat="server" AuthenticationRestrictions="AnonymousUsersOnly">-->
           <!--SPM:<wssucw:Welcome runat="server" EnableViewState="false"/>-->
        <!--ME:</SharePoint:SPSecurityTrimmedControl>-->
<div id="s4-ribbonrow">
<!--SID:02 {Ribbon}-->
<!--PS: Start of READ-ONLY PREVIEW (do not modify) --><div class="DefaultContentBlock" style="background:rgb(0, 114, 198); color:white; width:100%; padding:8px; height:64px; overflow:hidden;">In true previews of your site, the SharePoint ribbon will be here.</div><!--PE: End of READ-ONLY PREVIEW -->
<!--MS:<SharePoint:SPSecurityTrimmedControl runat="server" AuthenticationRestrictions="AnonymousUsersOnly">-->
<!--SPM:<wssucw:Welcome runat="server" EnableViewState="false"/>-->
<!--ME:</SharePoint:SPSecurityTrimmedControl>-->
</div>

Bedrijfsoplossingen

Foutbericht 'Fout bij het maken van een bestand' wordt weergegeven wanneer u een Visio-bestand op een SharePoint Online-site probeert op te slaan

Wanneer u een Microsoft Visio-bestand probeert op te slaan in een SharePoint Online-lijst en u de optie voor bestand als webpagina opslaan selecteert, wordt het bericht 'Fout bij het maken van een bestand' weergegeven.

Tijdelijke oplossing    Blader naar de lijst waarin u het bestand probeert op te slaan, klik op het tabblad Bibliotheek op het lint en klik vervolgens op Openen met Verkenner. Nadat u deze stappen hebt voltooid, slaat u het bestand nogmaals in Visio op. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Een document dat is gemaakt via het SharePoint 2013-werkstroomplatform en is gebaseerd op een sjabloon van een inhoudstype kan niet worden geopend in SharePoint Online

U gebruikt het SharePoint 2013-werkstroomplatformtype om een werkstroom te maken in SharePoint Designer 2013. De werkstroom is geconfigureerd voor het maken van een document op basis van de sjabloon van een inhoudstype. Wanneer u klikt op het document dat is gemaakt door de werkstroom, wordt het volgende bericht weergegeven:

Er is in Word Online een probleem opgetreden bij het openen van dit document. Open het document in Microsoft Word als u het wilt bekijken.

Bovendien is het document leeg wanneer u probeert het document te openen in Microsoft Word door te klikken op Openen in Word.

Tijdelijke oplossing    Gebruik het SharePoint 2010-werkstroomplatformtype om de werkstroom te maken in SharePoint Designer 2013. De sjabloon die wordt gebruikt voor het inhoudstype moet zijn gebaseerd op de Word-documentindeling .docx. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een werkstroom met drie statuswaarden maakt die is gekoppeld aan een taakgebaseerd inhoudstype

Wanneer u een taakgebaseerd inhoudstype opent door op de naam van het item te klikken op de pagina Site-inhoudstypen en vervolgens een werkstroom met drie statuswaarden koppelt aan het inhoudstype op de pagina Werkstroominstellingen, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u op OK klikt op de pagina Werkstroom toevoegen:

Er is iets fout gegaan.

Tijdelijke oplossing    Hoewel het foutbericht wordt weergegeven, is de werkstroom gekoppeld aan het inhoudstype en wordt deze correct uitgevoerd mits het inhoudstype de benodigde velden bevat. Daarom kunt u dit foutbericht gewoon negeren. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Een SharePoint Online-werkstroom die is gekopieerd en geplakt vanuit een siteobject Werkstromen in SharePoint Designer, is gekoppeld aan de bronwerkstroom

Wanneer u een werkstroom kopieert en plakt in SharePoint Designer 2010 of SharePoint Designer 2013 met de sneltoetsen Ctrl+C en Ctrl+V, bestaan er twee werkstromen in de sectie Werkstromen van Siteobjecten en hebben deze dezelfde naam. Wanneer u wijzigingen aanbrengt in een van deze werkstromen, is dit van invloed op beide werkstromen.

Tijdelijke oplossing    Kopieer en plak geen informatie vanuit de sectie Werkstromen van Siteobjecten met sneltoetsen voor een werkstroom. Als een werkstroom een Herbruikbare werkstroom is, gebruikt u de optie Kopiëren en wijzigen op het lint voor de werkstroom. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel

Uw SharePoint-werkstroom loopt vast wanneer wordt geprobeerd het veld Inhoudstype te lezen

Wanneer wordt geprobeerd het veld Inhoudstype van een lijstitem of document te lezen in een SharePoint-werkstroom, werkt de werkstroom niet meer.

Tijdelijke oplossing    Gebruik de actie Een lijst-/sitewerkstroom starten om de SharePoint 2010-werkstroom te starten die het veld Inhoudstype kan lezen. U kunt ook de actie HTTP-webservice aanroepen met ContentTypeID gebruiken om de naam en waarde van het inhoudstype op te vragen.

Kan geen vormen selecteren in Visio-webonderdeel met de Chrome-browser

Als een Visio-diagram wordt bekeken in een webonderdeel met de Chrome-browser, kunt u de vormen in het diagram niet selecteren.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor de Chrome-browser, maar u kunt wel andere browsers gebruiken voor het bekijken en selecteren van vormen.

Kolommen voor Werkstroomstatus worden niet automatisch bijgewerkt

Kolommen voor Werkstroomstatus zou automatisch moeten worden bijgewerkt bij het doorlopen van werkstromen, maar zij worden niet correct bijgewerkt in SharePoint Online. In plaats daarvan blijft de statuskolom leeg.

Tijdelijke oplossing    U kunt handmatig updates toevoegen aan de lijst in SharePoint Online als onderdeel van uw werkstromen.

Als u een lokale serverklant bent, kunt u dit probleem handmatig omzeilen door de eigenschap alleen-lezen op onwaar in te stellen.

Voer in een SharePoint PowerShell-prompt de volgende opdracht uit:

$web = get-spweb<de site-URL>

$list = $web.Lists[<naam van lijst of documentbibliotheek>]

$statusField = $list.Fields[<naam van werkstroomstatusveld>]

$statusField.ReadOnlyField=$false

$statusField.Update()"

SharePoint-oplossing met aangepaste activiteit geeft fout weer in werkstroomontwerp en het uitvoervenster

Uw SharePoint-oplossing met aangepaste activiteit geeft een fout aan in werkstroomontwerp en het uitvoervenster, zelfs als deze met succes wordt geïmplementeerd en uitgevoerd.

Tijdelijke oplossing    U kunt dit probleem vermijden door de aangepaste activiteiten te openen in werkstroomontwerp voordat u het bestand workflow.xaml opent. Bijvoorbeeld als een project 3 XAML-bestanden heeft voor:

 • MyActivity

 • MyActivity2 waarbij gebruik wordt gemaakt van MyActivity

 • MyWorkflow waarbij gebruik wordt gemaakt van MyActivity2

U kunt het volgende doen:

 1. Sluit alle werkstroomontwerpers.

 2. Open de XAML-bestanden in deze volgorde: MyActivity, MyActivity2 en dan MyWorkflow.

Deze tijdelijke oplossing werkt totdat het volgende tijdsproject wordt gemaakt. Als de fout opnieuw optreedt, herhaalt u deze tijdelijke oplossing.

Twee aangepaste activiteiten kunnen niet dezelfde naam hebben ineen SharePoint-werkstroom

Als u twee aangepaste activiteiten dezelfde naam geeft als u uw werkstroom opzet in SharePoint, mislukt het maken van de werkstroom, zelfs als de twee aangepaste activiteiten in verschillende projecten plaatsvinden.

Tijdelijke oplossing    Geef aangepaste activiteiten in Workflow unieke namen.

SharePoint-werkstroom loopt vast als kolomnamen bepaalde speciale tekens bevatten

Een SharePoint-werkstroom loopt vast vanwege een opmaakuitzondering als een kolomnaam een van de volgende speciale tekens bevat:

""'{}<>/.!@#$%)*(&

Voorbeeld van foutbericht:

System.IO.InvalidDataException: Kan inhoud van HTTP-reactie niet deserialiseren. Verwacht ContentType: 'application/json', Ontvangen ContentType: 'application/json'. Inhoud (afgekapt): ''. Uitzondering bij deserialisatie: 'De invoerbron is niet correct opgemaakt.'. ResponseStatusCode: 'BadRequest' bij Microsoft.Activities.Messaging.SendHttpRequest.ProcessResponseMessage(HttpResponseMessage responseMessage, NativeActivityContext context) bij Microsoft.Activities.Messaging.SendHttpRequest.OnReceiveResponse(NativeActivityContext context, Bookmark bookmark, Object value) bij System.Activities.Runtime.BookmarkCallbackWrapper.Invoke(NativeActivityContext context, Bookmark bookmark, Object value) bij System.Activities.Runtime.BookmarkWorkItem.Execute(ActivityExecutor executor, BookmarkManager bookmarkManager)

Tijdelijke oplossing    Vermijd het gebruik van de speciale tekens die worden genoemd in dit gedeelte bij het toekennen van een naam aan een SharePoint-kolom. Als al een kolom is gemaakt met niet-ondersteunde speciale tekens in de titel, werkt u de kolomnaam bij om deze speciale tekens te verwijderen. Hiermee is het probleem opgelost.

Een activiteit in een SharePoint-werkstroomtaak geeft niet de eigenschappen WaitForTask en SendReminderEmail aan zoals vereist, maar deze zijn wel vereist

In Visual Studio, bevat een activiteit in een SharePoint-werkstroomtaak vereiste eigenschappen WaitForTask en SendReminderEmail. Deze eigenschappen zijn echter niet gemarkeerd als vereist, waardoor onbedoeld een werkstroom met deze ontbrekende eigenschappen kan worden samengesteld en geïmplementeerd in SharePoint. Het resultaat is een validatiefout die optreedt tijdens de uitvoering van de werkstroom ten gevolge van ontbrekende vereiste waarden.

Tijdelijke oplossing    Verstrek in het eigenschappenvenster van een activiteit in een SharePoint-werkstroomtaak passende waarden voor de eigenschappen "WaitForTask" en "SendReminderEmail".

Een SharePoint-werkstroom kan niet worden gecombineerd met andere SharePoint-projectitems binnen een oplossing in een sandbox

Een werkstroom kan niet worden gecombineerd met andere SharePoint-projectitems binnen een oplossing in een sandbox die wordt geïmplementeerd in SharePoint Online.

Tijdelijke oplossing    Als u een werkstroomproject wilt toevoegen aan een oplossing in een sandbox voor implementatie in SharePoint Online, moet u de DLL uitsluiten uit het pakket door de eigenschap Assembly opnemen in pakket in te stellen op Onwaar. Als de oplossing in de sandbox andere projectitems bevat die vereisen dat de assembly wordt opgenomen in het pakket, zoals ontvangers van gebeurtenissen of webonderdelen, gebruikt u een aparte oplossing voor de werkstroom.

Visio-diagrammen kunnen niet worden bekeken in SharePoint bij gebruik van een mobiele browser

Als u naar een Visio-diagram bladert in een SharePoint-bibliotheek met een mobiele browser, wordt u gevraagd of u het bestand wilt downloaden in plaats van dat het wordt weergegeven in Visio Services. Dit betreft hoofdzakelijk mobiele telefoonbrowsers en de iPad.

Tijdelijke oplossing    Er zijn twee tijdelijke oplossingen voor dit probleem:

 • Werk de URL van het bestand dat u wilt bekijken bij zodat dit eindigt met ""Mobile=0"" in plaats van ""Mobile=1""

 • Schakel de sitefunctie “Automatische omleiding voor mobiele browser” voor de SharePoint-site uit. Houd er rekening mee dat dit gevolgen heeft voor alle Office-documenten die worden bekeken in de browser, niet alleen Visio-documenten.

SharePoint-werkstroom kan geen argument met een standaardwaarde bevatten

Er treden ontwerpfouten op in SharePoint-werkstroom en het implementeren of laden mislukt als het een argument met een standaardwaarde bevat.

Tijdelijke oplossing    Stel niet rechtstreeks de standaardwaarde van een werkstroomargument in. Gebruik in plaats daarvan de activiteit "Toewijzen" om een waarde toe te wijzen aan een argument.

Overig

Aangepaste Help wordt niet meer weergegeven in SharePoint Online

Help-inhoud die is toegevoegd via de functie Aangepaste Help voor siteverzameling of HCINSTALL.EXE, wordt niet meer weergegeven in SharePoint Online.

Tijdelijke oplossing    Inhoud voor aangepaste Help kan aan gebruikers worden verstrekt via sites, wiki's of apps van derden.

Bij het synchroniseren van documentbibliotheken van meerdere SharePoint Online-hosts op dezelfde computer treedt een fout op in OneDrive voor Bedrijven.

In de toepassing OneDrive voor Bedrijven veroorzaakt het synchroniseren van documentbibliotheken van meer dan één SharePoint Online-host op dezelfde computer een foutstatus "referenties vereist" voor alle bibliotheken behalve de als laatste ingestelde. Documenten en wijzigingen die hierin zijn aangebracht worden niet geüpload en gedownload.

Tijdelijke oplossing    De tijdelijke oplossing voor dit probleem is gebruikmaken van Internet Explorer om te navigeren naar de SharePoint Online-documentbibliotheek die de gebruiker wil synchroniseren en, op de aanmeldingspagina, uw SharePoint Online-gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Zorg ervoor dat de selectievakjes Mijn gegevens onthouden en Aangemeld blijven zijn ingeschakeld voordat u zich aanmeldt. Nadat u dit hebt gedaan, zou het synchroniseren van bibliotheken correct moeten verlopen.

Naar boven

Visio Pro voor Office 365

Zie Bekende problemen in Office voor gerelateerde problemen.

Na het toevoegen van een legenda met gegevensafbeeldingen, worden shapes toegevoegd aan de legenda en niet aan de pagina

Als u een legenda met gegevensafbeeldingen toevoegt in Visio Pro voor Office 365 via de optie Gegevens > Gegevensafbeelding > Legenda invoegen, worden alle shapes die hierna worden ingevoegd, toegevoegd aan de legenda en niet aan het hoofddiagram.

Tijdelijke oplossing    Vermijd gegevensafbeeldinglegenda's of voeg deze pas in nadat alle bewerkingen in het diagram zijn voltooid.

Cocreatie wordt niet volledig ondersteund voor bepaalde Visio Pro voor Office 365 templates

Cocreatie wordt niet correct en volledig ondersteund door alle sjablonen in Visio Pro voor Office 365 en cocreatie kan bovendien mogelijk tot onverwachte resultaten leiden. Met name in sjablonen voor het functiestroomdiagram, de tijdlijn en de agenda kunnen belangrijke problemen optreden. In de tijdlijn kunnen bijvoorbeeld dubbele mijlpalen of overlappende mijlpalen worden weergegeven en in het functiestroomdiagram kunnen shapes op de verkeerde locatie of schijnbaar in de verkeerde zwembaan worden weergegeven. De problemen treden het meest op als dezelfde gebruikers dezelfde shape bewerken of één gebruiker een container wijzigt, terwijl een andere gebruiker de shape die zich hierin bevindt, wijzigt.

Tijdelijke oplossing    Vermijd cocreatie bij sjablonen voor functiestroomdiagram, tijdlijn en kalender. Wees u ervan bewust dat cocreatie onverwachte resultaten kan opleveren. Wij adviseren u een kopie van belangrijke diagrammen te gebruiken voor cocreatie.

Inkt werkt niet naar behoren in Windows 8 Release Preview

Als inkt wordt gebruikt in een diagram in Visio op een computer met Windows 8 Release Preview, is de inkt pas zichtbaar nadat het inktgebruik is voltooid. Inkt wordt weergegeven nadat de inktstreek is voltooid, maar is niet zichtbaar tijdens het tekenen.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Als nieuwe vormen worden toegevoegd bij het gebruik van cocreatie op servers met een hoge latentie kan dit resulteren in een vastgelopen programma bij het opslaan

In gevallen waarin meerdere auteurs nieuwe vormen toevoegen aan een diagram is het mogelijk dat Visio vastloopt als u probeert uw bestand op te slaan. Dit gebeurt alleen als een auteur wijzigingen heeft aangebracht voordat het programma de auteursinformatie voor alle auteurs heeft ontvangen. Normaliter verloopt het proces van het bijwerken van auteurs heel snel na het openen van het document, maar het kan verschillende minuten in beslag nemen op servers met een hoge latentie. Dit probleem gaat vaak vergezeld van pictogrammen voor cocreatie die onmiddellijk na het toevoegen worden weergegeven op vormen.

Tijdelijke oplossing    U kunt verschillende voorzorgsmaatregelen treffen om dit probleem te voorkomen:

 • Als u diagram niet wilt bewerken via cocreatie, checkt u het bestand uit of beperkt u de machtigingen om te voorkomen dat anderen het bestand kunnen openen.

 • Wacht, als u een bestand via cocreatie bewerkt, totdat alle auteurs in de lijst met auteurs op de statusbalk worden weergegeven voordat u wijzigingen aanbrengt.

 • Sla regelmatige op om de verliezen te beperken in het geval van een storing.

 • Als het programma inderdaad vastloopt, moet u het herstelde document niet naar de server kopiëren. Als er wijzigingen zijn die u wilt herstellen, slaat u het herstelbestand op uw vaste schijf op en kopieert en plakt u eventuele wijzigingen handmatig in het serverbestand.

Kleurenkiezerdiagrammen waarbij "Geen thema" wordt gebruikt, leveren niet de juiste set kleuren op

Als in een Visio-diagram "Geen thema" wordt gebruikt als thema, levert de kleurenkiezer niet de juiste set kleuren. Als dit probleem in de toekomst wordt opgelost, veranderen uw kleuren mogelijk als u het diagram opent met de definitieve versie van Visio 2013.

Tijdelijke oplossing    De beste tijdelijke oplossing is een ander thema dan "Geen thema" gebruiken. Dit probleem is niet van invloed op andere thema's.

De map OneDrive-documenten wordt mogelijk weergegeven als ^.Documenten in Bestand openen en Bestand opslaan als

Bij gebruik van OneDrive kan het klanten opvallen dat hun map OneDrive-documenten wordt weergegeven als ^.Documenten in Bestand openen of Bestand opslaan als. Dit is alleen een visueel probleem en heeft geen invloed op de mogelijkheid van de klant om documenten op te slaan of te openen.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing vereist. Dit is alleen van invloed op de weergave van de locatie. Onder bepaalde omstandigheden wordt de vermelding ^.Documents mogelijk gedupliceerd. U kunt deze dubbele vermelding verwijderen door met de rechtermuisknop te klikken en "Uit lijst verwijderen" te selecteren.

Naar boven

Power BI voor Office 365

De inrichting van Power BI-sites kan enige tijd duren

Nadat de inrichting van SharePoint Online is voltooid, worden Power BI-sites automatisch ingericht op de SharePoint Online-omgeving. Dit inrichtingsproces kan enkele minuten duren.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Hernoemen van een site in SharePoint Online die Power BI-inhoud bevat, kan leiden tot fouten

Als de naam van een site in SharePoint Online wordt gewijzigd, worden de bijbehorende paden naar documenten in de site niet bijgewerkt. Dit zorgt ervoor dat koppelingen naar Power BI-inhoud niet werken.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Als u de URL van de Power BI-site toevoegt aan de vertrouwde websites van een browser, werkt deze mogelijk niet meer.

Als u de URL van de Power BI-site toevoegt aan de vertrouwde websites van uw browser terwijl de SharePoint Online-URL niet is opgenomen, wordt de Power BI-site niet geladen.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Openbare domeinen worden niet opgenomen in Power BI-sites.

Op Power BI-sites kan een gebruiker niet een ander domein toevoegen, ook niet als de gebruiker dit domein aan de SharePoint Online-tenant koppelt. Power BI-sites blijven behouden in het standaarddomein van sites.powerbi.com.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

De naam van de site mag geen escapetekens bevatten.

De naam van een site in Power BI-sites mag geen escapetekens bevatten, zoals &, +, $, <>, een spatie. Door deze tekens wordt het websiteadres (URL) voor een site onbruikbaar.

Tijdelijke oplossing    Gebruik alfanumerieke tekens voor sitenamen.

Niet-ondersteunde werkmaptypen

Werkmappen die zijn opgeslagen als XLS-, XLSM- en XLSB-bestanden, worden niet ondersteund op Power BI-sites.

Tijdelijke oplossing    Gebruik XLSX-bestanden op Power BI-sites.

Internet Explorer 8- en Internet Explorer 9-browsers niet ondersteund

De toepassing voor Power BI voor Office 365-sites werkt met Internet Explorer 10 en Internet Explorer 11.

Tijdelijke oplossing    Gebruik Internet Explorer 10 of Internet Explorer 11.

De portal Gegevens beheren is niet toegankelijk voor bepaalde tijdzones.

U hebt geen toegang tot de portal Gegevens beheren als de tijdzone-instelling op uw computer niet in een tijdsinterval van een heel uur is ingesteld.

Tijdelijke oplossing    Wijzig de tijdzone op de computer in het dichtstbijzijnde tijdsinterval van een heel uur voordat u de portal Gegevens beheren opent.

Vertraging in de beschikbaarheid van gedeelde query's via online zoeken in Power Query

Wanneer u een query deelt in Power Query, duurt het maximaal vijf minuten voordat uw gedeelde query beschikbaar is via online zoeken. De gedeelde query wordt meteen beschikbaar in het deelvenster Gedeeld in Power Query, maar wordt pas weergegeven in de zoekresultaten als de zoekindex is bijgewerkt. Dit kan maximaal vijf minuten duren. Zie Query’s delen voor informatie over het delen van query’s.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Beperkte weergave van gegevens voor de gebruiksanalyse voor gedeelde query's in de portal Gegevens beheren

In de grafiek in de portal Gegevens beheren worden geen gebruiksanalysegegevens weergegeven voor de huidige dag wanneer u als gegevensbereik de laatste 30 dagen kiest en voor het huidige uur wanneer u als gegevensbereik de laatste dag kiest. Daarnaast duurt het 30 minuten voordat de gebruiksanalyse voor gedeelde query’s wordt geaggregeerd en weergegeven in de portal. Zie Gebruiksanalyses voor uw gedeelde query’s weergeven en vergelijken met behulp van de portal Gegevens beheren voor meer informatie over de gevolgen van deze beperkingen voor de gebruiksanalyses voor gedeelde query’s in de portal Gegevens beheren.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

De gegevens van de OData-feed kunnen niet worden geïndexeerd met het beheercentrum.

De mogelijkheid om de indexeringsfunctie in te schakelen wordt nog niet volledig ondersteund. Deze functie is standaard uitgeschakeld. De gebruikersbesturingselementen in het beheercentrum voor deze functie zijn uitgeschakeld totdat de functie voor het indexeren van gegevens wordt ondersteund.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Store-app voor Power BI: als u veegt op de legenda van een grafiek, wordt niet geschakeld tussen de dia 's.

In de Store-app voor Power BI kunt u vanaf links of rechts vegen om naar de volgende of vorige dia te gaan. Dit werkt echter niet als u veegt op de legenda van een grafiek. In plaats daarvan schuift u door de legenda-items.

Tijdelijke oplossing    Veeg ergens op de pagina buiten het legendagebied om naar de volgende of vorige dia te gaan.

Store-app voor Power BI: geen filters in het deelvenster Filters nadat de internetverbinding is verbroken

Als de internetverbinding wordt verbroken of u Wi-Fi uitschakelt en weer inschakelt, ziet u de filters in het deelvenster Filters mogelijk niet meer.

Tijdelijke oplossing    Veeg op de rapportpagina omhoog om de app-balk weer te geven en tik op Oorspronkelijke weergave herstellen.

Als het rapport een favoriet is, tikt u op de startpagina van de Store-app voor Power BI op het pictogram Synchroniseren boven het rapport of tikt u op de app-balk op Alles synchroniseren voor alle rapporten.

Store-app voor Power BI: grafieken met dezelfde naam in Excel hebben mogelijk extra slicers in de Store-app.

De Store-app voor Power BI bevat slicers die zijn gekoppeld aan een grafiek in de Excel-werkmap. Als meerdere grafieken dezelfde naam hebben in de Excel-werkmap, worden in Power BI in elke grafiek alle slicers weergegeven die aan alle grafieken zijn gekoppeld.

Tijdelijke oplossing    Als u een Excel-werkmap ontwerpt voor de Store-app voor Power BI, zorgt u ervoor dat alle grafieken in de werkmap unieke namen hebben. Als u de namen van grafieken en andere objecten in de werkmap wilt controleren, klikt u op de pijl in het vak Naam (links van de formulebalk). U ziet een lijst met alle benoemde objecten in de werkmap.

Query's wordt niet vernieuwd nadat de naam van de resulterende tabel is gewijzigd.

Als u de naam van een tabel in het gegevensmodel wijzigt (met de opties voor het wijzigen van namen in Power Pivot of Power View), kunt u niet meer vernieuwen.

Tijdelijke oplossing    Wacht totdat er een oplossing voor deze problemen beschikbaar is voordat u de naam van resulterende tabellen op het werkblad of in het gegevensmodel wijzigt.

Als u de naam van een query wijzigt en deze vernieuwt (via Power Query) terwijl het venster Beheren van Power Pivot is geopend, lopen Power Pivot en Excel vast.

Als u de naam van een query wilt wijzigen en deze wil vernieuwen via Power Query terwijl het venster Beheren van Power Pivot is geopend, lopen Power Pivot en Excel vast.

Tijdelijke oplossing    Open eerst het venster Beheren van Power Pivot voordat u de naam van een query wijzigt en deze vernieuwt via Power Query.

Als uw query al is geladen in het Excel-gegevensmodel en u de opdrachttekst in de verbindingseigenschappen wijzigt in een specifieke SQL-instructie, wordt deze uit het gegevensmodel verwijderd.

Wanneer een query is geladen in het Excel-gegevensmodel en u de opdrachttekst in de eigenschappen van de gegevensverbinding wijzigt in een specifieke SQL-instructie, wordt de query uit het gegevensmodel verwijderd.

Tijdelijke oplossing    Wijzig de SQL-instructies voor de verbinding niet voor bestaande Power Query-query's.

Als u een Power Query-queryverbinding importeert in Power Pivot in Excel 2013 via Bestaande verbindingen, blijven Excel- en Power Query-processen actief wanneer u Excel wilt afsluiten.

Als u een Power Query-query wilt importeren in Power Pivot in Excel 2013 met de functionaliteit Bestaande verbindingen in Power Pivot, zijn er Excel- en Power Query-processen die op de achtergrond actief blijven wanneer u Excel wilt afsluiten.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Het taakvenster Werkmapquery's en het linttabblad Query worden mogelijk niet automatisch weergegeven nadat u verbindingen hebt ingeschakeld voor een werkmap waarvoor deze verbindingen eerst waren uitgeschakeld.

Wanneer u een werkmap met Power Query-query's opent, worden de verbindingen in Excel mogelijk uitgeschakeld als een veiligheidsmechanisme en wordt de knop Inhoud inschakelen weergegeven. Wanneer u op deze knop hebt geklikt, worden de verbindingen ingeschakeld, maar wordt het deelvenster Werkmapquery's mogelijk niet automatisch weergegeven.

Tijdelijke oplossing    Wijzig de geselecteerde cel nadat u de verbindingen hebt ingeschakeld. Als deze cel behoort tot een Power Query-query die op het blad is geladen, worden het deelvenster Werkmapquery's en het linttabblad Query weergegeven.

Als u een query de eerste keer laadt, mislukt dit als een werkblad in de werkmap is beveiligd.

Wanneer u een nieuwe query wilt laden in een Excel-werkmap, treedt een fout op als een van de bladen in de werkmap is beveiligd.

Tijdelijke oplossing    Controleer of de bestaande bladen in de werkmap niet zijn beveiligd voordat u een nieuwe Power Query-query toevoegt.

Naar boven

OneDrive voor Bedrijven met zelfstandige SKU van Office Online

In de navigatiebalk boven wordt geen Yammer-navigatietabblad weergegeven

Als tenantbeheerder van OneDrive voor Bedrijven bent u gewend om Nieuwsfeed of Yammer in de bovenste navigatiebalk van Office 365 te zien. Maar met het abonnement voor zelfstandige OneDrive voor Bedrijven ziet u deze tabbladen niet meer. Zelfs wanneer de service Yammer.com is ingeschakeld op de tenantbeheerderspagina, is dit niet zichtbaar in de bovenste navigatiebalk.

Standaard bevat zelfstandige OneDrive voor Bedrijven geen sociale navigatietabbladen voor Yammer of Nieuwsfeed. Maar wanneer u de service Yammer.com inschakelt als uw sociale netwerk, moet in de bovenste navigatiebalk de koppeling voor Yammer zichtbaar zijn en de koppeling OneDrive.

Tijdelijke oplossing    Als u Yammer hebt ingeschakeld als uw sociale netwerk, kunt u rechtstreeks naar www.yammer.com gaan en u aanmelden met uw organisatie-id voor Office 365.

Naar boven

Nog steeds hulp nodig?

Hulp krijgen van de Office 365-communityforums Beheerders: Aanmelden en een serviceaanvraag maken Beheerders: Ondersteuning bellen

Is van toepassing op: Project Online, Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Office 365 End UserWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen