Beginnershandleiding voor Visio

Belangrijk   Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Er zijn vele soorten Visio-diagrammen, waaronder organigrammen, netwerkdiagrammen, werkstromen en plannen voor thuis of op kantoor. Maar u bijna alle maken met dezelfde drie basisstappen:

 1. Kies en open een sjabloon.

 2. Sleep en verbind shapes.

 3. Voeg tekst aan shapes toe.

Laten we als voorbeeld een stroomdiagram maken.

Stap 1: Een sjabloon kiezen en openen

 1. Start Visio.

 2. Klik op categorieënen klik vervolgens op Stroomdiagram.

 3. Klik op Basisstroomdiagram en vervolgens op Maken.

Elke sjabloon bevat shapes die zijn gekoppeld aan het type tekening in verzamelingen die stencilsgenoemd. Stencils worden in het venster Shapes naast de tekenpagina. Een van de stencils die worden geopend met de sjabloon Basisstroomdiagram is bijvoorbeeld Shapes voor basisstroomdiagrammen.

Stap 2: Shapes slepen en verbinden

U maakt een diagram door shapes uit het stencil naar de lege pagina te slepen en ze met elkaar te verbinden. Er zijn veel manieren om shapes te verbinden, maar deze keer gebruikt u Automatisch verbinden. In slechts een paar klikken kunt u bijvoorbeeld de shape Begin/einde van een stroomdiagram verbinden met een nieuwe shape Proces.

 1. Sleep de shape Begin/einde uit het stencil Shapes voor basisstroomdiagrammen naar de tekenpagina en laat de muisknop los.

 2. Houd de aanwijzer boven de shape zodat de blauwe pijlen voor automatisch verbinden worden weergegeven.

  Pijlen voor Automatisch verbinden

 3. Plaats de aanwijzer op de blauwe pijl die wijst naar de positie waar u de tweede shape wilt plaatsen.

  Er wordt een miniwerkbalk weergegeven met shapes uit het bovenste gedeelte van het stencil.

  Miniwerkbalk van Automatisch verbinden

 4. Klik op de vierkante shape Proces.

  De shape Proces wordt aan het diagram toegevoegd en automatisch verbonden met de shape Begin/einde.

Als de gewenste shape niet op de miniwerkbalk staat, kunt u de gewenste shape uit het venster Shapes slepen en op een blauwe pijl neerzetten. De nieuwe shape wordt met de eerste shape verbonden alsof u op de shape op de miniwerkbalk had geklikt.

Gebruik de pijlen voor automatisch verbinden ook om twee bestaande shapes in uw tekening te verbinden. Sleep een pijl voor automatisch verbinden vanaf de ene naar de andere shape. Er wordt een pijl van de eerste naar de tweede shape weergegeven.

Stap 3: Tekst toevoegen aan shapes

 1. Klik op de shape en typ uw tekst. U hoeft niet te dubbelklikken om tekst toe te voegen aan een shape. Wanneer u typt, wordt de tekst toegevoegd aan de geselecteerde shape.

  Een shape selecteren en tekst typen

 2. Als u klaar bent met typen, klikt u op een leeg gebied van de tekenpagina of drukt u op Esc.

U kunt tekst aan vrijwel elk object toevoegen, zelfs verbindingslijnen, door de shape te selecteren en te typen.

Wat zijn Visio-shapes, -stencils en -sjablonen precies?

Shapes

Visio-shapes zijn kant-en-klare objecten die u naar de tekenpagina sleept. Ze vormen de bouwstenen van uw diagram.

Als u een shape vanuit het venster Shapes naar de tekenpagina sleept, blijft de oorspronkelijke shape op het stencil aanwezig. Dit origineel wordt een modelshape genoemd. De shape die u in de tekening plaatst, is een kopie (ook wel exemplaar genoemd) van dat model. U kunt zoveel exemplaren van dezelfde shape naar de tekening slepen als u wilt.

Shapes roteren en van formaat wijzigen

De meest voorkomende dingen die mensen met shapes doen, betreffen functies die rechtstreeks zijn ingebouwd in de shapes. Met behulp van visuele aanwijzingen kunt u deze functies snel vinden en gebruiken.

 • Draaigrepen

  Het rondje Draaigreep boven een geselecteerde shape heet een draaigreep. Sleep een draaigreep naar rechts of links om de shape te draaien.

 • Verbindingspijlen voor Automatisch verbinden

  Met de verbindingspijlen Knopvlak kunt u eenvoudig shapes met elkaar verbinden, zoals u in de vorige sectie hebt gezien.

 • Selectiegrepen voor het wijzigen van het shapeformaat

  Met de vierkante selectiegrepen kunt u de hoogte en breedte van de shape wijzigen. Klik op een selectiegreep op de hoek van een shape en versleep deze greep om de shape te vergroten zonder de verhoudingen te wijzigen. Klik op een selectiegreep aan de zijkant van een shape en versleep deze greep om de shape te verhogen of verbreden.

Speciale voorzieningen van Visio-shapes

Visio-shapes zijn veel meer dan eenvoudige afbeeldingen of symbolen.

Shapes kunnen gegevens bevatten

U kunt gegevens aan iedere shape toevoegen door te typen in het venster Shapegegevens: klik op het tabblad Beeld in de groep Weergeven op Taakvenster en vervolgens op Shapegegevens. Met Visio Professional kunt u ook gegevens uit een externe gegevensbron importeren.

Gegevens worden niet standaard weergegeven in de tekening. U kunt de gegevens voor een afzonderlijke shape bekijken door het venster Shapegegevens te openen via Gegevens > Weergeven/verbergen > Venster Shapegegevens en door de shape vervolgens te selecteren.

Als u de gegevens voor veel shapes tegelijk wilt weergeven, kunt u de functie Gegevensafbeeldingen gebruiken, die u ook op het tabblad Gegevens vindt. In de volgende afbeelding ziet u de gegevens voor twee bomen tegelijk.

Gegevensafbeeldingen met de gegevens voor twee shapes tegelijk

Shapes met speciaal gedrag

Vele Visio-shapes hebben speciaal gedrag dat u kunt ontdekken door de shape uit te rekken, met de rechtermuisknop op de shape te klikken of de gele besturingsgreep van de shape te verplaatsen.

Bijvoorbeeld: u kunt de shape Personen uitrekken om meer personen weer te geven, of u kunt de shape Groeiende bloem uitrekken ter aanduiding van groei.

Shapes voor personen kunt u horizontaal uitrekken om maximaal vier personen weer te geven   De shape Groeiende bloem wordt groter als deze verticaal wordt uitgerekt

Tip   U kunt snel nagaan wat een shape kan doen door er met de rechtermuisknop op te klikken om te kijken of er speciale opdrachten in het snelmenu zijn.

Als u een organigram bouwt, kan met shapes automatisch de rapportagestructuur worden gebouwd. Sleep de shape van iedere persoon naar de grafiek en zet deze boven op de shape van de manager neer. De shapes worden automatisch verbonden tot een hiërarchie.

Stencils

Visio-stencils bevatten verzamelingen van shapes. De shapes in elk stencil hebben iets gemeen. De shapes kunnen een verzameling shapes zijn die u nodig hebt om een bepaald type diagram te maken of diverse verschillende versies van dezelfde shape.

Venster Shapes

Zo bevat het stencil Shapes voor basisstroomdiagrammen alleen algemene stroomdiagramshapes. Meer gespecialiseerde stroomdiagramshapes zijn in andere stencils, zoals het Werk Flow objecten en Vormen van TQM-Diagram.

Stencils worden weergegeven in het venster Shapes. De titelbalken van de stencils zijn boven aan het venster bij elkaar gegroepeerd. Als u de shapes van een bepaald stencil wilt bekijken, klikt u op de bijbehorende titelbalk. Als de sjabloon veel stencils bevat, heeft het titelbalkgebied een schuifbalk en zijn sommige titelbalken verborgen. U moet schuiven om alle titelbalken te kunnen zien. U kunt het titelbalkgebied ook groter maken door de onderste verdeelbalk omlaag te trekken, zodat alle titelbalken zichtbaar zijn.

Een Visio-stencil openen

Elke sjabloon wordt geopend met de stencils die u nodig hebt om een bepaald soort tekening te creëren, maar u kunt op elk gewenst moment andere stencils openen.

 • Klik in het venster Shapes op Meer shapes, wijs de gewenste categorie aan en klik op de naam van het stencil dat u wilt gebruiken.

Sjablonen

Wanneer u een diagram wilt maken, begint u met een sjabloon voor het betreffende type diagram. (Of het type dat er het meest op lijkt, als u geen sjabloon voor uw diagram kunt vinden. U kunt deze instellingen altijd nog veranderen.) Met behulp van Visio-sjablonen begint u met de juiste instellingen:

 • Stencils vol met de shapes die nodig zijn om een bepaald soort tekening te maken

  De sjabloon Woningplattegrond wordt bijvoorbeeld geopend met stencils met shapes zoals muren, meubilair, apparatuur, enzovoort.

  De sjabloon Organigram bevat verschillende shapes voor bijvoorbeeld directieleden, managers, assistenten, posities, consultants en vacatures.

 • Juiste rastergrootte en liniaalmaateenheden

  Voor sommige tekeningen is een speciale schaal vereist. De sjabloon Terreintekening wordt bijvoorbeeld geopend met een technische schaal waarin 1 cm staat voor 1 decimeter. Sjablonen bevatten al de juiste instellingen voor het type tekening.

 • Speciale tabbladen

  Sommige sjablonen hebben unieke voorzieningen die u kunt vinden in speciale tabbladen op het lint. Als u bijvoorbeeld de sjabloon Kantoorinrichting opent, wordt het tabblad Plattegrond geopend. Op het tabblad Plattegrond kunt u weergaveopties configureren die specifiek zijn voor kantoorinrichtingsdiagrammen.

 • Wizards om u te helpen met speciale typen tekeningen

  Wanneer u een Visio-sjabloon opent, helpt een wizard u om aan de slag te gaan. De sjabloon Ruimte-indeling wordt bijvoorbeeld geopend met een wizard waarmee u uw ruimtegegevens kunt instellen.

Voorbeelden van sjablonen weergeven

Ontdekken welke sjablonen beschikbaar zijn:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Nieuw.

 3. Klik op de verschillende sjablooncategorieën en klik vervolgens op de sjabloonminiaturen als u korte beschrijvingen van de sjablonen wilt zien.

Naar boven

Opmerking   Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Is van toepassing op: Visio Professional 2013, Visio 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen