Basistaken in Project 2013

Een leeg projectbestand kan ontmoedigend zijn, met name als u weinig ervaring met projectbeheer hebt. Met enkele klikken kunt u echter de mogelijkheden van TE102750828 benutten om uw takenlijst te converteren naar een volledig project dat u kunt beheren en delen met uw team en belanghebbenden. Ga naar de Roadmap voor projectmanagement voor meer informatie over het leren van projectbeheer terwijl u Project gebruikt.

Taken toevoegen

 1. Klik op Beeld > Gantt-diagram.

 2. Typ een naam in het eerste lege veld Taaknaam onder aan de takenlijst.

 3. Druk op Enter.

Een takenlijst in het Gantt-diagram.

Als het te lang duurt om taken een voor een toe te voegen, kunt u ook het volgende doen:

Naar boven

Een samenvatting van taken maken

Spring taken in en uit om een hiërarchie weer te geven  en zo een projectsamenvatting te maken van uw takenlijst. Een ingesprongen taak wordt een subtaak van de bovenliggende taak, die een overzichtstaak wordt.

 1. Klik op Beeld > Gantt-diagram.

 2. Klik op de kolom Taaknaam op de taak die u wilt inspringen.

 3. Klik op Taak > Taak inspringen De knop Taak inspringen op het lint. De taak wordt een subtaak.

 4. Klik op Inspringing van taak verkleinen De knop Inspringing van taak verkleinen op het lint om de taak terug te verplaatsen naar het niveau van de bovenliggende taak. De taak is geen subtaak meer.

Een takenlijst met overzichtstaken en subtaken in het Gantt-diagram

Zie Subtaken en overzichtstaken maken voor meer informatie over het samenvatten van taken.

Naar boven

Taken koppelen

U kunt twee taken in een project koppelen om hun relatie weer te geven (ook een taakafhankelijkheid genoemd). Afhankelijkheden liggen ten grondslag aan het projectschema : nadat u de taken hebt gekoppeld, is elke wijziging in de ene taak van invloed op de andere taak, hetgeen weer van invloed is op de volgende taak, enzovoorts.

 1. Klik op Beeld > Gantt-diagram.

 2. Houd Ctrl ingedrukt en klik op de twee taken die u wilt koppelen (in de kolom Taaknaam).

 3. Klik op Taak > De geselecteerde taken koppelen De knop De geselecteerde taken koppelen op het tabblad Taak van het lint.

Drie gekoppelde taken op een Gantt-diagram

In Project worden vier soorten taakkoppelingen ondersteund. Zie Een taakkoppeling koppelen als u het koppelingstype wilt wijzigen of de koppeling volledig wilt verwijderen.

Naar boven

Uw weergave wijzigen

TE102750828 wordt geopend met het bewezen Gantt-diagram (weergave), maar u hebt tientallen andere weergaveopties voor uw taken en resources en de manier waarop deze allemaal zijn verbonden. U kunt elke weergave aanpassen aan uw specifieke behoeften.

 1. Klik op het tabblad Weergave.

 2. Klik in de groep Taakweergaven of de groep Resourceweergaven op de weergave die u wilt gebruiken.

 3. Als u alle beschikbare weergaven wilt weergeven, klikt u op Gantt-diagram > Meer weergaven en maakt u een keuze uit de opties in het dialoogvenster Meer weergaven.

Groep Taakweergaven op het lint en een gedeelte van een voorbeeldnetwerkdiagram

Zie De juiste weergave voor uw project kiezen voor meer informatie (en dat is nog lang niet alles!).

Naar boven

Uw project afdrukken

In Project kunt u een weergave of rapport afdrukken op een vergelijkbare manier als in andere Office-programma's:

Klik op Bestand > Afdrukken > Afdrukken.

Knop Afdrukken en afdrukopties in de backstage

Voordat u echter op de knop Afdrukken klikt, moet u soms echter enkele voorbereidingen treffen om alleen de specifieke projectgegevens die u wilt delen met uw belanghebbenden, op te nemen in uw afdruk.

Meer informatie

Als u ervaring wilt opdoen op het gebied van projectmanagement terwijl u alle functies in Project gebruikt, raadpleegt u de Roadmap voor projectmanagement.

Naar boven

Is van toepassing op: Project Standard 2010, Project Standard 2013, Project Standard 2016, Project Professional 2016, Project 2010, Project Professional 2013, Project Pro for Office 365Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen