BPMN-compatibele processen maken

BPMN (Business Process Model and Notation) is een standaardmethode voor de grafische weergave van bedrijfsprocessen. Visio biedt een sjabloon met de grafische elementen die door de BPMN 2.0-specificatie worden beschreven, op basis van de Analytic-conformiteitsklasse.

U zoekt de juiste sjabloon waarmee u wilt beginnen door te klikken op Bestand > Nieuw en BPMN-diagram te typen in het zoekvak.

 1. Voor elke stap in het proces dat u wilt modelleren, sleept u een shape uit het stencil naar de pagina, en verbindt u de shapes op de gebruikelijke wijze.

  1. De BPMN-specificatie vereist drie typen verbindingslijnen: Sequentiestroom, Berichtenstroom en Associatie. Verbindingslijnen die u toevoegt via Automatisch verbinden of het hulpmiddel Verbindingslijn, zijn standaard verbindingslijnen van het type Sequentiestroom. U kunt het type wijzigen door met de rechtermuisknop op de verbindingslijn te klikken en vervolgens op het gewenste type in het snelmenu te klikken.

  2. Voor algemene informatie over het verbinden van shapes gaat u naar Shapes verbinden via Automatisch verbinden of het hulpmiddel Verbindingslijn.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een shape om de kenmerken van elk object in te stellen.

  1. Elke BPMN-shape heeft onderliggende gegevens, of kenmerken. Met de kenmerken wordt de vorm van de shape opgegeven, evenals extra gegevens van de shape. Klik met de rechtermuisknop op de shape om de belangrijkste kenmerken in het snelmenu te bekijken en te wijzigen.

 3. Valideer de werkstroom aan de hand van de BPMN-regelset.

  1. Klik op het tabblad Proces in de groep Diagramvalidatie op Diagram controleren.

  2. Verhelp eventuele problemen die worden weergegeven in het venster Actie-items.

Bij validatie worden alleen de grafische elementen gecontroleerd. De juistheid van de kenmerkwaarden wordt niet gecontroleerd. Voor meer informatie over validatie raadpleegt u Een gestructureerd diagram valideren.

Enkele visuele wijzigingen die op shapes in stroomdiagrammen en andere diagrammen kunnen worden aangebracht, zijn niet toegestaan in BPMN-diagrammen, omdat ze niet worden toegestaan door de BPMN 2.0-specificatie. U kunt bijvoorbeeld het uiterlijk van een lijn van het type Sequentiestroom niet wijzigen in een grijze gestreepte lijn, omdat het diagram er dan zou uitzien als een berichtenstroom.

Voor meer informatie over BPMN 2.0 en Analytic-conformiteit bezoekt u de website van de Object Management Group op http://www.bpmn.org.

Is van toepassing op: Visio 2016 PreviewWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen